Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kompetence dospělých k učení

Kompetence dospělých k učení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Gilíková
Šetření:17. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma „Kompetence dospělých
k učení“. Výzkum je zaměřený na ochotu vzdělávat se u osob starších 30 let.

Prosím, vyplňte všechny otázky.

Odpovědi respondentů

1. Jste ochotný se dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5291,23 %91,23 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom47,02 %7,02 %  
ne11,75 %1,75 %  

Graf

2. Zajímáte se o nové informace, jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z různých oborů3154,39 %54,39 %  
jen o informace z mého oboru610,53 %10,53 %  
zdravotnictví58,77 %8,77 %  
technika58,77 %8,77 %  
věda47,02 %7,02 %  
zábava35,26 %5,26 %  
politika23,51 %3,51 %  
nezajímám se11,75 %1,75 %  

Graf

3. Myslíte si, že dospělý člověk je schopen učit se novým věcem až do vysokého věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5087,72 %87,72 %  
nevím47,02 %7,02 %  
ne35,26 %5,26 %  

Graf

4. Myslíte si, že investice do vzdělání se jednou vrátí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4070,18 %70,18 %  
ne915,79 %15,79 %  
nevím814,04 %14,04 %  

Graf

5. Jste ochotný si sám platit další vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3968,42 %68,42 %  
ne915,79 %15,79 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom915,79 %15,79 %  

Graf

6. Jste ochotný si doplnit vzdělání pro udržení pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5087,72 %87,72 %  
ne610,53 %10,53 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom11,75 %1,75 %  

Graf

7. Najdete si čas na sebevzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5392,98 %92,98 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom23,51 %3,51 %  
ne23,51 %3,51 %  

Graf

8. Máte děti, kolik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2442,11 %42,11 %  
21526,32 %26,32 %  
11322,81 %22,81 %  
335,26 %5,26 %  
4 a více23,51 %3,51 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3866,67 %66,67 %  
střední s maturitou1424,56 %24,56 %  
vyšší odborné35,26 %5,26 %  
střední11,75 %1,75 %  
základní11,75 %1,75 %  

Graf

10. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
technickém1322,81 %22,81 %  
školství1119,3 %19,3 %  
jiném1017,54 %17,54 %  
sociálním712,28 %12,28 %  
ekonomickém610,53 %10,53 %  
zdravotnickém58,77 %8,77 %  
obchodním47,02 %7,02 %  
zemědělství11,75 %1,75 %  

Graf

11. Máte partnera, který Vám pomáhá s povinnostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4680,7 %80,7 %  
ne1119,3 %19,3 %  

Graf

12. Jste muž – žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4070,18 %70,18 %  
muž1729,82 %29,82 %  

Graf

13. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 – 352849,12 %49,12 %  
41 – 45915,79 %15,79 %  
46 – 50610,53 %10,53 %  
36 – 40610,53 %10,53 %  
51 – 5535,26 %5,26 %  
56 – 6035,26 %5,26 %  
61 a více23,51 %3,51 %  

Graf

14. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve velkoměstě2950,88 %50,88 %  
v malém městě1526,32 %26,32 %  
na vesnici1322,81 %22,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď vysokoškolské:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi školství na otázku 10. V jakém oboru pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste ochotný se dále vzdělávat?

2. Zajímáte se o nové informace, jaké?

3. Myslíte si, že dospělý člověk je schopen učit se novým věcem až do vysokého věku?

4. Myslíte si, že investice do vzdělání se jednou vrátí?

5. Jste ochotný si sám platit další vzdělání?

6. Jste ochotný si doplnit vzdělání pro udržení pracovní pozice?

7. Najdete si čas na sebevzdělávání?

8. Máte děti, kolik?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. V jakém oboru pracujete?

11. Máte partnera, který Vám pomáhá s povinnostmi?

12. Jste muž – žena?

13. Jaký je Váš věk?

14. Kde bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste ochotný se dále vzdělávat?

2. Zajímáte se o nové informace, jaké?

3. Myslíte si, že dospělý člověk je schopen učit se novým věcem až do vysokého věku?

4. Myslíte si, že investice do vzdělání se jednou vrátí?

5. Jste ochotný si sám platit další vzdělání?

6. Jste ochotný si doplnit vzdělání pro udržení pracovní pozice?

7. Najdete si čas na sebevzdělávání?

8. Máte děti, kolik?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. V jakém oboru pracujete?

11. Máte partnera, který Vám pomáhá s povinnostmi?

12. Jste muž – žena?

13. Jaký je Váš věk?

14. Kde bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gilíková, P.Kompetence dospělých k učení (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://67003.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.