Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravý životní styl a duševní hygiena

Zdravý životní styl a duševní hygiena

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zlatuše Benková
Šetření:04. 01. 2019 - 12. 01. 2019
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím, své pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6772,04 %65,05 %  
muž2627,96 %25,24 %  

Graf

2. Seřaďte následující životní hodnoty vzestupně dle důležitosti

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rodina2.8934.134
zdraví2.3793.051
práce4.8453.685
finance4.4663.356
důvěra4.6892.311
přátelství4.7092.401
láska4.0193.301

Graf

3. Pracujete aktuálně na svém osobním rozvoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8380,58 %80,58 %  
Ne2019,42 %19,42 %  

Graf

4. Je pro vás učení a osvojování si nových informací náročné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4453,01 %42,72 %  
ne3946,99 %37,86 %  

Graf

5. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8178,64 %78,64 %  
ne1211,65 %11,65 %  
nevím109,71 %9,71 %  

Graf

6. Aktivní pohyb by měl být pravidelnou a nezbytnou součástí života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6765,05 %65,05 %  
spíše souhlasím3533,98 %33,98 %  
nesouhlasím10,97 %0,97 %  

Graf

7. Vedete svou rodinu ke zdravému způsobu života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7370,87 %70,87 %  
ne3029,13 %29,13 %  

Graf

8. Věříte, že existuje něco nadpozemského (spiritualita)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7471,84 %71,84 %  
ne2928,16 %28,16 %  

Graf

9. Jak byste ohodnotil/a význam duševní hygieny a zdravého životního stylu v dnešní společnosti (1 - nevýznamné, 5 - velmi významné)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53836,89 %36,89 %  
42625,24 %25,24 %  
32524,27 %24,27 %  
287,77 %7,77 %  
165,83 %5,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.88
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.06
Směrodatná odchylka:1.03
Medián:4
Modus:5

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Seřaďte následující životní hodnoty vzestupně dle důležitosti

  • odpověď zdraví=1:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodina=2 na otázku 2. Seřaďte následující životní hodnoty vzestupně dle důležitosti

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím, své pohlaví

2. Seřaďte následující životní hodnoty vzestupně dle důležitosti

3. Pracujete aktuálně na svém osobním rozvoji?

4. Je pro vás učení a osvojování si nových informací náročné?

5. Zajímáte se o zdravý životní styl?

6. Aktivní pohyb by měl být pravidelnou a nezbytnou součástí života.

7. Vedete svou rodinu ke zdravému způsobu života?

8. Věříte, že existuje něco nadpozemského (spiritualita)?

9. Jak byste ohodnotil/a význam duševní hygieny a zdravého životního stylu v dnešní společnosti (1 - nevýznamné, 5 - velmi významné)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím, své pohlaví

2. Seřaďte následující životní hodnoty vzestupně dle důležitosti

3. Pracujete aktuálně na svém osobním rozvoji?

4. Je pro vás učení a osvojování si nových informací náročné?

5. Zajímáte se o zdravý životní styl?

6. Aktivní pohyb by měl být pravidelnou a nezbytnou součástí života.

7. Vedete svou rodinu ke zdravému způsobu života?

8. Věříte, že existuje něco nadpozemského (spiritualita)?

9. Jak byste ohodnotil/a význam duševní hygieny a zdravého životního stylu v dnešní společnosti (1 - nevýznamné, 5 - velmi významné)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Benková, Z.Zdravý životní styl a duševní hygiena (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67101.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.