Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájmové vzdělávání dospělých na řemeslných kurzech

Zájmové vzdělávání dospělých na řemeslných kurzech

Zúčastněte se krátkého průzkumu o nakupování online
A vyhrajte jeden z 20 balíčků skvělé čokolády :-)

(konec vyplňování 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kadlecová
Šetření:31. 01. 2019 - 04. 02. 2019
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):18 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený účastníku řemeslného kurzu,

 

obracím se na vás s žádostí vyplnění krátkého pilotního dotazníku, jehož cílem je zjistit vaši motivaci k účasti a přínos absolvovaného řemeslného kurzu. Dotazník je anonymní a nevyžaduje vyplnění osobních dat. Získané údaje budou sloužit jako podklad k výzkumné části mé bakalářské práce s názvem „Zájmové vzdělávání dospělých se zaměřením na pracovně - technickou oblast“.

 

Odpovědi respondentů

1. Měl/a jste v dětství nebo v dospívání možnost získat praktické řemeslné zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

2. Pokud ano, kdo vám předával tyto zkušenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodinný příslušník266,67 %66,67 %  
vedoucí zájmového kroužku133,33 %33,33 %  

Graf

3. Co vás motivovalo zúčastnit se rukodělného kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učím se pro radost3100 %100 %  

Graf

4. Co je pro vás nejdůležitější, když se rozhodujete zda se kurzu účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostupnost z bydliště266,67 %66,67 %  
zaměření kurzu133,33 %33,33 %  

Graf

5. Jaký řemeslný kurz jste v poslední době absolvovali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
keramika, kreslení, řemesla133,33 %33,33 %  
drátování133,33 %33,33 %  
kurz šití133,33 %33,33 %  

Graf

6. Jste spokojeni s obsahem absolvovaného kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3100 %100 %  

Graf

7. Jste spokojeni s odbornou úrovní kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3100 %100 %  

Graf

8. Byla pro Vás komunikace ze strany lektora dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
spíše ano133,33 %33,33 %  

Graf

9. Do jaké míry pro Vás byla prezentace řemesla zajímavá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi zajímavá266,67 %66,67 %  
spíše nezajímavá133,33 %33,33 %  

Graf

10. Vyhovovala Vám náročnost řemeslného kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano133,33 %33,33 %  
ano, velmi133,33 %33,33 %  
spíše ne133,33 %33,33 %  

Graf

11. Máte v úmyslu, po skončení tohoto kurzu, pokračovat dál v rozšiřování si znalostí ve vybrané řemeslné technice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ještě jsem se nerozhodl/a266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

12. Jaké další nástroje využíváte ve zdokonalování se v řemeslné technice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návody DIY266,67 %66,67 %  
knihy o řemeslech133,33 %33,33 %  

Graf

13. Jakou cestou nejčastěji hledáte řemeslný kurz, který Vás zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomocí internetových vyhledávačů3100 %100 %  

Graf

14. Co vás omezuje v návštěvě vybraného řemeslného kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek volného času266,67 %66,67 %  
finanční stránka133,33 %33,33 %  

Graf

15. Považujete nabídku kurzů s výukou řemesel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za nedostatečnou266,67 %66,67 %  
za dostatečnou133,33 %33,33 %  

Graf

16. Myslíte, že účast na řemeslném kurzu pro Vás bude přínosem v osobním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %100 %  

Graf

17. Myslíte, že účast na řemeslném kurzu pro Vás bude přínosem v profesním (pracovním) životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3100 %100 %  

Graf

18. Máme osobní postřehy k této tématice?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kadlecová, M.Zájmové vzdělávání dospělých na řemeslných kurzech (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67405.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.