Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace

Neziskové organizace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Vojtíšková
Šetření:03. 03. 2019 - 07. 03. 2019
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Pavlína Vojtíšková a jsem studentou bakalářského studia na České zemědělské univerzitě v Praze. 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění mého dotazníku, který se týká nestátních neziskových organizací. Dotazník bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce a je určen pro obyvatele Středočeského kraje a Prahy.

Děkuji za Váš čas :)

Odpovědi respondentů

1. Víte, co jsou to nestátní neziskové organizace (dále jen NNO)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7094,59 %94,59 %  
Ne45,41 %5,41 %  

Graf

2. Přispíváte/přispěli jste nějaké NNO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4260 %56,76 %  
Ne2840 %37,84 %  

Graf

3. Z jakého důvodu přispíváte nebo jste přispěli NNO?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý pocit37,14 %4,05 %  
Chci pomoci24,76 %2,7 %  
Morální24,76 %2,7 %  
pomoc druhým24,76 %2,7 %  
Byl jsem morálně donucen.12,38 %1,35 %  
Poslat pár sto korun, které mi chybět nebudou a někomu naopak pomohou12,38 %1,35 %  
Podpora12,38 %1,35 %  
Chci pomáhat, když můžu12,38 %1,35 %  
Občas mám chuť udělat dobrou věc12,38 %1,35 %  
Protože chci 12,38 %1,35 %  
ostatní odpovědi Doufám, že to půjde na dobrou věc
Chci pomoct
Zrovna jsem u sebe měl penize
Morálnúho
Pomoc dětem
Chci pomoci, kde je třeba
Mám pocit, že jejich práce je potřeba udělat a zaslouží si podporu.
Je potřeba pomáhat slabším.
...
Pocit vinny
Lítost že situace ostatních
Je důležité pomáhat
Líbí se mi její záměr a cíl
Jasný cíl
dělali pro mě zajímavou činnost
Finanční pomoc těm, kteří to potřebují
pomoc na dobrou věc
charitativní
Pomoc těm, co si sami pomoci nemůžou
Chci je podpořit, protože je jejich činnost důležitá
přispět na dobou věc
Myslím že by každý měl čas od času nějak pomoci, a nemusí to být nutně finančně
Líbí se mi jejich činnost
zájem o problematiku
Pomoci správným organizacím
potřebnost
Charita, dobrý pocit, pomoc druhým
2764,29 %36,49 % 

Graf

4. Zúčastil(a) jste se někdy nějaké benefiční akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2148,84 %28,38 %  
Ne, ani se žádné zúčastnit neplánuji1637,21 %21,62 %  
Ne, ale rád(a) bych se nějaké zúčastnil(a)613,95 %8,11 %  

Graf

5. Jakým způsobem pomáháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupí předmětů3069,77 %40,54 %  
Příspěvkem do veřejné sbírky2251,16 %29,73 %  
Převodem na účet2148,84 %28,38 %  
Dárcovskou SMS (DMS)1841,86 %24,32 %  
Nefinančními dary1023,26 %13,51 %  
Účastí na benefičních akcích1023,26 %13,51 %  
Dobrovolnictvím511,63 %6,76 %  
Jiné12,33 %1,35 %  

Graf

6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu2558,14 %33,78 %  
Oslovili mě na veřejnosti2353,49 %31,08 %  
Z médií2046,51 %27,03 %  
Od známých1125,58 %14,86 %  
Jiné511,63 %6,76 %  
Oslovili mě dopisem49,3 %5,41 %  

Graf

7. Záleží Vám na tom, jak se organizace, kterou podporujete, prezentuje na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano2251,16 %29,73 %  
Spíše ano1330,23 %17,57 %  
Spíše ne511,63 %6,76 %  
Určitě ne36,98 %4,05 %  

Graf

8. Jaká je oblast působení organizace, které byste byli ochotni pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Myslíte si, že je nějaká oblast, kde se dostává málo pomoci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1318,57 %17,57 %  
nevím912,86 %12,16 %  
Ochrana zvířat57,14 %6,76 %  
ano57,14 %6,76 %  
Zvířata34,29 %4,05 %  
Pomoc seniorům22,86 %2,7 %  
Teď mne žádná nenapadá.11,43 %1,35 %  
Zvířat 11,43 %1,35 %  
péče o staré lidi a nemohoucí11,43 %1,35 %  
Socialni služby11,43 %1,35 %  
ostatní odpovědi Jistě že ano
Nezajímá mě to
Určitě ano
Ano. V péči o seniory
Nejsem si nyní schopen nic vybavit.
Sociální péče.
Ne, prostředky pouze nejsou využívány efektivně.
Ochrana zvířátek
Pomoc matkám v nouzi
Ano - české nemocné děti
Ano - děti a zvířata v ČR
kultura
Postižení
Humanitární pomoc, ochrana lidských práv, zvířat a životního prostředí
staří lidé
Ochrana životního prostředí a zvířat
Děti
Důchodci, staří lidé
Humanitární pomoc
Humanitární pomoc a sociální péče, ale všeobecně je všude málo peněz (akorát si nemyslím že by bylo nutné tolik investovat do sportu)
Starým lidem
Životní prostředí
Pomoc dětem
Ochrana lidských práv
bezdomovci - lidé i zvířata
Lidská práva, životní prostředí
Asi ano
sociální péče
sport
2941,43 %39,19 % 

Graf

10. Byli jste někdy osloveni nějakou NNO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5274,29 %70,27 %  
ne1825,71 %24,32 %  

Graf

11. Jakým způsobem vás NO oslovila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na veřejnosti4272,41 %56,76 %  
Na internetu (email, sociální sítě,...)2237,93 %29,73 %  
Dopisem1525,86 %20,27 %  
Jiné1220,69 %16,22 %  
Na benefiční akci58,62 %6,76 %  

Graf

12. Jaké množství finančních prostředků ročně poskytnete NO, či byste byl ochoten poskytnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 500 Kč3651,43 %48,65 %  
501-2.000 Kč2028,57 %27,03 %  
2.001-5.000 Kč912,86 %12,16 %  
5.001-10.000 Kč34,29 %4,05 %  
10.001 Kč a více22,86 %2,7 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3952,7 %52,7 %  
Muž3547,3 %47,3 %  

Graf

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-302635,14 %35,14 %  
31-502432,43 %32,43 %  
51-701722,97 %22,97 %  
18 let a méně45,41 %5,41 %  
71 a více34,05 %4,05 %  

Graf

15. Jaké je místo Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3851,35 %51,35 %  
Středočeský kraj3648,65 %48,65 %  

Graf

16. Jaká je vaše ekonomická situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá4966,22 %66,22 %  
Spíše špatná1114,86 %14,86 %  
Výborná810,81 %10,81 %  
Špatná68,11 %8,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Přispíváte/přispěli jste nějaké NNO?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani se žádné zúčastnit neplánuji na otázku 4. Zúčastil(a) jste se někdy nějaké benefiční akce?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dárcovskou SMS (DMS) na otázku 5. Jakým způsobem pomáháte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koupí předmětů na otázku 5. Jakým způsobem pomáháte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Převodem na účet na otázku 5. Jakým způsobem pomáháte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účastí na benefičních akcích na otázku 5. Jakým způsobem pomáháte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oslovili mě na veřejnosti na otázku 6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z internetu na otázku 6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z médií na otázku 6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 7. Záleží Vám na tom, jak se organizace, kterou podporujete, prezentuje na veřejnosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 7. Záleží Vám na tom, jak se organizace, kterou podporujete, prezentuje na veřejnosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvkem do veřejné sbírky na otázku 5. Jakým způsobem pomáháte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Zúčastil(a) jste se někdy nějaké benefiční akce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Humanitární pomoc a charita=Určitě ano na otázku 8. Jaká je oblast působení organizace, které byste byli ochotni pomoci?

4. Zúčastil(a) jste se někdy nějaké benefiční akce?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účastí na benefičních akcích na otázku 5. Jakým způsobem pomáháte?

5. Jakým způsobem pomáháte?

 • odpověď Koupí předmětů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?

13. Jakého jste pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální a zdravotní péče=Spíše ne na otázku 8. Jaká je oblast působení organizace, které byste byli ochotni pomoci?

16. Jaká je vaše ekonomická situace?

 • odpověď Spíše dobrá:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kultura=Spíše ano na otázku 8. Jaká je oblast působení organizace, které byste byli ochotni pomoci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co jsou to nestátní neziskové organizace (dále jen NNO)

2. Přispíváte/přispěli jste nějaké NNO?

4. Zúčastil(a) jste se někdy nějaké benefiční akce?

5. Jakým způsobem pomáháte?

6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?

7. Záleží Vám na tom, jak se organizace, kterou podporujete, prezentuje na veřejnosti?

8. Jaká je oblast působení organizace, které byste byli ochotni pomoci?

9. Myslíte si, že je nějaká oblast, kde se dostává málo pomoci?

10. Byli jste někdy osloveni nějakou NNO?

11. Jakým způsobem vás NO oslovila?

12. Jaké množství finančních prostředků ročně poskytnete NO, či byste byl ochoten poskytnout?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

15. Jaké je místo Vašeho bydliště?

16. Jaká je vaše ekonomická situace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co jsou to nestátní neziskové organizace (dále jen NNO)

2. Přispíváte/přispěli jste nějaké NNO?

4. Zúčastil(a) jste se někdy nějaké benefiční akce?

5. Jakým způsobem pomáháte?

6. Odkud jste se o nich dozvěděl(a)?

7. Záleží Vám na tom, jak se organizace, kterou podporujete, prezentuje na veřejnosti?

8. Jaká je oblast působení organizace, které byste byli ochotni pomoci?

9. Myslíte si, že je nějaká oblast, kde se dostává málo pomoci?

10. Byli jste někdy osloveni nějakou NNO?

11. Jakým způsobem vás NO oslovila?

12. Jaké množství finančních prostředků ročně poskytnete NO, či byste byl ochoten poskytnout?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Do jaké věkové skupiny patříte?

15. Jaké je místo Vašeho bydliště?

16. Jaká je vaše ekonomická situace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vojtíšková, P.Neziskové organizace (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67862.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.