Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Mervartová
Šetření:06. 03. 2019 - 15. 04. 2019
Počet respondentů:200
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce na téma „Domácí násilí“.  Za jeho vyplnění Vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15879 %79 %  
Muž4221 %21 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 25 let9045 %45 %  
25 – 40 let7537,5 %37,5 %  
40 – 60 let3115,5 %15,5 %  
60 let a více42 %2 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola8542,5 %42,5 %  
Střední škola – s maturitou8442 %42 %  
Základní škola2311,5 %11,5 %  
Střední odborné učiliště – bez maturity84 %4 %  

Graf

4. Co si vybavíte pod spojením „domácí násilí“?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické a fyzické týrání52,51 %2,5 %  
týrání31,51 %1,5 %  
Domácí násilí 31,51 %1,5 %  
bití31,51 %1,5 %  
Fyzicke a psychicke tyrani31,51 %1,5 %  
psychické a fyzické násilí21,01 %1 %  
psychické nebo fyzické týrání21,01 %1 %  
Bolest21,01 %1 %  
.21,01 %1 %  
týrání a ponižování obětí, dokazování moci10,5 %0,5 %  
ostatní odpovědi Fyzické a psychické násilí konané agresorem.
Déletrvající fyzické či psychické násilí v rodině
psychické a fyzické týrání, zneužívání převahy (omezování sociálních kontaktů, zamezení přístupu k finančním prostředkům)
fyzické i psychické násilí v rodině doma
No domácí násilí. Já nevím, co si vybavíte pod pojmem obloha? Asi tu oblohu, že.
Násilí v domácnosti, v rodině.
týrání, bití, slovní urážky, narážky, psychické týrání
Psychické či fyzické
fyzické, psychické, sociální a ekonomické násilí páchané na některém ze členů domácnosti. Takové chování je proti jeho právům a důstojnosti a nelíbí se mu.
Fyzický útok muže vůči ženě a naopak.
když mi někdo ubližuje doma
brutalita
fyzické, psychické nebo sexuální útoky jedné osoby na jinou osobu, se kterou žije ve společné domácnosti
Ubližování jinému členovi domácnosti
Násilí (psychické, fyzické) páchané členy v jedné společné domácnosti.
fyzické násilí na partnerovi, psychické týrání, omezování kontaktů s přáteli a rodinou...
Jakékoliv fyzické, psychické či sexuální napadání a jiné omezování druhé osoby (sociální, ekonomické, atd.)
týrání blízkou osobou, nevhodné zacházení s osobou svěřenou - dětmi
Psychické i fyzické násilí
Násilné jednání vůči partnerovi/partnerce, které může mít povahu fyzického útoku, ale taky psychického nebo jiného útlaku.
Týrání blízkého člověka v rodině
Ubližování na zdraví
fyzické a psychické napadení v rodině
Psychický nebo fyzický útlak
ubližování člověku, který je druhému blízký
bití, ponižování, psychický teror
Mlaceni
Různé formy
PSYCHICKÉ A FYZICKÉ NÁSILÍ.
Násilí pácháno v domácnosti, v rodině nebo v intimních vztazích, například mezi partnery, mezi rodiči (seniory) a dětmi.
fyzický a psychický teror
rodinu kde to není o podpoře a pohodě ale o vylévání si zlosti na slabším
fyzicke nebo psychicke utoky, prime nebo neprime, vuci clenovi domacnosti
Ubližovaní jiné osobě
Násilí mezi mužem, ženou a dětmi.
Psychicky a fyzicky
Jeden z partnerů bije toho druhého
Biti partnera
fyzické a psychické týrání mezi manžely či partnery, nebo týrání seniorů
Fyzické újmy na zdraví
Bolest, hlavně duševní
-
Psychické, fyzické týrání
Nevhodné/nešetrné/hrubé chování vůči druhé osobě.
Psychické nebo fyzické týrání člena rodiny.
Násilí páchané na blízké osobě, rodině
Fyzický útok, slovní napadání, týrání, psychické napadání
primitivní muže, kteří si nezaslouží své partnerky, částečně i hloupost žen, že naváží vztah s nimi, protože se jim prostě iracionálně líbí drsní chlapi
Psychické a fyzické týrání, facky, domácí vězení
Psychické a fyzické násilí na slabších a závislých členech rodiny, domácnosti
Opakované ubližování mezi lidmi v jedné domácnosti
Agrese, psychicke tyrani
Týrání člověka, který se mnou sdílí jedno bydlení
Dlouhodobé negativní jednání pachatele vůči jiné osobě, které naplňuje znaky domácího násilí.
fyzické, psychické, sociální týrání partnerem, případně jejich kombinace
Přehnané nadávky, fyzické napadení
Násilí, které se odehrává za zavřenými dveřmi mezi nejbližšími. Jakýkoliv čin, který zanechá na oběti určitou újmu. Při fyzickém napadení například modřiny, zlomeniny. Při psychickém násilí mohou být somatické projevy, nespavost.
Fyzicke, psychicke tyrani
Psychické a fyzické týrání,alkohol
Jakékoliv omezující nebo ponižující praktiky vykonáváne vědomě na členovi domácnosti
násilí páchané na osobách žijících ve stejné domácnosti
Omezování osobní svobody, zákaz styku s kamarády/rodinu, fyzické násilí, výhrůžky...
Týrání fyzické i psychické, omezování, zákazy
Pravidelně opakující se agresivní chování vůči partnerovi/partnerce, dětem, sexuální zneužívání, psychické týrání, fyzické násilí
Fyzické nebo psychcke
bití, šikana
Fyzické a psychické týrání, omezení pohybu, odepírání práv
fyzické nebo psychické násilí, manipulace
Opilého otce stojícího nad svými dětmi, řvoucího na ně s případnými kopanci apod.
fyzické napadení
Fyzicke nasili
bití a nadávky
Tyrani osoby zijici ve spolecne domacnosti
psychický či fyzický (možné i oba) nátlak
stupňující se hrubé zacházení v kruhu nejblizších lidí (rodinných příslušníků)
fyzické násilí, ale i psychické násilí, nátlak
psychický teror, vyhrožování, fyzické násilí,... prostě cokoli, co člověku ubližuje
psychické nebo fyzické útoky mezi členy domácnosti
Muže, který bije svoji ženu
Krev, modriny, rev, teror
Fyzické týrání
Vyhrozuje
Zavirani domaa
nasili pachane meti spolubydlicimi osobami, jak psychicke tak fyzicke
Fyzické nebo psychické týrání blízké osoby
psychické či fyzické násilí, manipulace
Násilí fyzické i psychické na ženách i dětech
bití, nelásku
Bití druhé osoby
Bití, nebo psychické týrání
násilí v různých formách (psychické, fyzické, ekonomické apod.) páchané v soukromí nám velmi blízkým člověkem
fyzický, psychický, sexuální, či sociální nátlak
Psychický nebo fyzický teror, kombinace, omezování svobody
Agresivní chování, fyzické i psychické napadání
muz bije zenu
ženy a děti
násilí v rodině, většinou manžel vůči manželce, fyzické a psychické týrání
Fyzicke psichicke emoc. Tyrani
fyzické a psychické napadání, týrání, ubližování
Ubližování na zdraví jedné osoby druhou, či více.
Psychicky i fyzicky natlak.
násilí v rodinách například ze strany rodičů k dětem, popř. nevlastními rodiči,..
Fyzické násilí jednoho z partnerů na druhého
násilí, ke kterému dochází doma
násilí páchané na jiném členovi domácnosti
Týrání partnerky či partnera - fyzické či psychické
Hádky s přítelem, psychické i fyzické napadeni
Záměrné týrání partnera , převážně fyzické, ale i duševní.
fyzické nebo psychické násilí na osobách, které spolu žijí v jdné domácnosti
Bití, vydírání, nátlak, teror
Psychická újma či fyzické napadení
Ubližování jiné osobě, které způsobují chování, které jí není příjemné.
Týrání někho jeho patrnerem, nebo týrání dětí rodiči.
Fyzické i psychické týrání.
Týrání člověka jeho blízkým
fyzické, psychické, emoční i finanční násilí na někom blízkém, s kým sdílím jednu domácnost
utiskování jednoho z partnerů v rodině nebo dětí
Modrina
psychické vydírání, fyzické i slovní napadání, týrání, vyhrožování
Násilí psychické a fyzické
Násilné chování nebo vydírání v rámci domácnosti skryté veřejnosti, bez svědků a těžko dokazatelné
Manžel mlátící manželku a děti
Že se rodinní příslušníci bijou a utlačují
Fyzicka bolest
když mě manželka bije
Mlácení za dveřmi domova
Fyzické a psychické pravidelné ubližování na zdraví
bolest, bezmoc, za dveřmi, týrání
násilí za zavřenými dveřmi
Násilí mezi mužem a ženou
psychický i fyzický útok
Tyrani zeny muzem,ci deti
Verbální a brachiální agrese, psychické týrání
Fyzické a psychické týrání osoby žijící ve stejné domácnosti
Týrání, slovní urážky
Psychické či fyzické týrání od partnera.
fyzické i psychické "týraní"
Utrpení
fyzické a psychické ubližování ženě nebo muži
křik, strach, facky, kopání, modřiny, týrání, pláč
manipulaci, krutost, agresivitu, psychickou nevyrovnanost
psychické nebo fyzické týrání / napadení
Bití, kopání, šikana, omezování osobní svobody (zamykání doma), výhrůžky
Holka v mým sklepě
Bití, psychické týrání většinou žen nebo děti
fyzické i psychické týrání
Ublížit
fyzický, psychický terror
Nezavidenihodna situace
Když osoba napadá fyzicky nebo psychicky druhou osobu (většinou muž ženu)
Týrání - psychické i fyzické
Bití, psychické týrání, hádka a vyhrožování
Nasili psychicke i fyzicke pachane v domacim prostredi (spise dlouhodobe) jednim clenem domacnosti na jinem.
psychický nátlak a fyzický útok
Psychické, fyzické, ekonomické, emocionální a sexuální týrání osoby žijící ve stejné domácnosti
Násilí páchané za zavřenými dvěřmi - doma.
Psychický i fyzický teror, často od nejbližších.
fyzický konflikt
když manžel napadá fyzicky nebo psychicky manželku nebo naopak. či napadá někdo doma dítě.
Psychické i fyzické násilí - psychický nátlak - ponižování, vyhrožování, zákazy, izolace, fyzické násilí - bití, kopance atd.
někdo někomu ubližuje
Hnus
Nasili... pachane doma - cleny domacnosti (debilni otazka). Psychicke nebo fyzicke, cokoli.
verbalne utoky, psychicky natlak, fyzicke a sexualne nasilie, manipulacia, kontrola nad partnerom
nelidskost, hrůzu, strach, smutek, nenávist
Týrání,byti,psychické tyrani
např manželé se mlátí..
agresivní muž
Fyzické/psychické ubližování blízké osobě (dlouhodobé)
útlak, fyzické napadaní, strach, psychický teror, nízké EQ
šikanu ze strany partnera popř dospělých dětí
Fyzicke utoky na kohokoliv v domacnosti
lži neziskovek placených z Bruselu za účelem zvýšení diskriminace bílých mužů.
17386,93 %86,5 % 

Graf

5. Kde nejčastěji slyšíte o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média, internet, zprávy17688 %88 %  
Osobní zkušenost3015 %15 %  
Z okolí – sousedi, přátelé, rodina3015 %15 %  
Práce10,5 %0,5 %  
při studiu10,5 %0,5 %  
Z více oblastí (média, škola, okolí)10,5 %0,5 %  
při výkonu povolání u PČR10,5 %0,5 %  
v práci10,5 %0,5 %  
Zokolii sousedu10,5 %0,5 %  
od partnerky, když mi ho vyčítá10,5 %0,5 %  
odevšaď10,5 %0,5 %  
jako lékař specialista - můj obor se s ním dostává často do styku10,5 %0,5 %  
škola10,5 %0,5 %  
Tabuizované téma. 10,5 %0,5 %  

Graf

6. Jaká je nejčastější forma domácího násilí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychická11356,5 %56,5 %  
Fyzická7638 %38 %  
Sexuální31,5 %1,5 %  
to se dá dost těžko určit. Ona ta hranice je dost nejasná hlavně u toho psychického, takže se nedá říct, co je nejčastější.10,5 %0,5 %  
Tak napůl mezi fyzickým a psychickým násilím.10,5 %0,5 %  
Nevím.10,5 %0,5 %  
nevím10,5 %0,5 %  
Dle mého názoru se nedá jednoznáčně odpověďet10,5 %0,5 %  
Kombinace fyzického a psychického 10,5 %0,5 %  
tezko rici, hadal bych spis psychicka.10,5 %0,5 %  
nejsem si jist, snad převládá násilí psychické10,5 %0,5 %  

Graf

7. Jaké jsou podle Vás důvody, proč se oběti domácího násilí nepřiznají, že jsou obětmi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach199,5 %9,5 %  
bojí se126 %6 %  
stydí se115,5 %5,5 %  
stud73,5 %3,5 %  
Mají strach31,5 %1,5 %  
Stud, strach21 %1 %  
Boji se násilníka21 %1 %  
Stydí se a bojí se, že by se jim to mohlo vymstít.10,5 %0,5 %  
Stud, ovlivnění a závislost na násilníkovi10,5 %0,5 %  
přiznat sám sobě, že mi ubližuje člověk, který mě má milovat, je nesmírně těžké, z hlediska přiznání jiným lidem hraje roli stud, potřeba zachování vlastní tváře, někdy strach...10,5 %0,5 %  
ostatní odpovědi protože se stydí, protože nemají možnost bydlet jinde
Stydí se, mají strach z agresora, jsou na něm závislé (finančně nebo emocionálně), bojí se, že jim nikdo neuvěří, případně si odmítají přiznat, že vůbec jsou oběťmi
Stydí se.
Stydí se a bojí se
Narušené hranice, strach, závislost na partnerovi, péče o děti, naděje na zlepšení,
Ze strachu, že se to pachatel dozví.
Stydí se, bojí se
mají strach, že jim lidé neuvěří nebo je nepochopí, že se jim agresor bude mstít, nevědí, jak by se dala situace vyřešit, co by dělali, kdyby opustili agresora a s ním své současné místo bydliště apod.
Pořád doufají, že se to zlepší a že domácí násilí ustane. Pachatele domácího násilí milují, a nedokáží ho opustit.
stud přiznat se k tomu, víra, že se partner změní, strach z partnera
Stud, strach z partnera.
jsou přesvědčeni, že si za to mohou sami, že si to vlastně zaslouží
Stud, fixace
Strach z toho, že jim nikdo nebude věřit a strach z toho, že se chování ze strany agresora po tom, co se oběť veřejně ozve, ještě zhorší.
nechtějí si to uvědomit, psychika oběti
mají strach z agresora, milují jej, nechtějí o tom mluvit s blízkými - stydí se
Stydí se anebo je to vzájemné
nemusí si závažnost situace uvědomovat, jsou už v takovém postavení, že jim to přijde normální
STYDÍ SE, BOJÍ SE, UŽ NEMAJÍ ŽÁDNÉ SEBEVĚDOMÍ A NECHÁPOU JAK JE JIM UBLIŽOVÁNO.
Mnohokrát si ani neuvědomují, že jsou oběti násilí; sociální poměry (třeba společné bydlení, finanční závislost) jim nedovolují ukončit vztah s násilníkem; neschopnost odejít jako psychický následek samotného násilí; strach, že by jim přátelé, rodina a okolí nevěřilo; strach z reakce násilníka.
Za prvé strach a za druhé si myslí, že si takové chování zaslouží.
nevím, ty z mého okolí přiznávají
stydi se, domnivaji se, ze si za situaci muzou sami, boji se, mysli si, ze jsou na utocnikovi zavisli
Stydí se, bojí se partnera, mají strach reakce okoli.
Strach z toho,co by se stalo,kdyby se to násilník dozvěděl
strach, obavy, ekonomické
Nesmějí pod pohrůžkou
Strach, který je uvězní, závislost, ať už ekonomická, nebo citová
-
Stydí se, nemají sebevědomí, jsou hloupé
Strach, stud, beznaděj
Strach z toho, že jim nikdo nepomůže a "trýznitel" násilí bude stupňovat (na základě zjištění, že oběť vyhledává pomoc)
Strach, úzkost, někdy si ten člověk ani neuvědomuje jak je to závažné a bojí se to říct.
Stud, pocit viny, strach
Především asi to, jak se na ně ostatní budou dívat, útočník jim to zakazuje pod výhrůžkou dalšího napadení
Stud, strach co bude dál.
Strach, stud
Penize, tlak
Stydí se a možná mají strach, že by se to pak ještě zhoršilo
Stud a obava o vygradování chování pachatele
strach z partnera a ze situace zůstat sám
Milují násilníka, nebo svého bojí opustit, že to bude ješté horší
Stud, strach z reakce tyrana, strach, že se o sebe nedovedu sama postarat, obavy, co by tomu řeklo okolí.
Strach, obavy, stydlivost
Mysli si ze si za to mohou sami ,boji se být smí bez financí napřed..
Stud,zvyk,finanční závislost na utocnikovi
stydí se, mají strach z násilníka a konsekvencí
Přesvědčení, že si za to můžou, stud, obavy o zdraví případných dětí
Bojí se, že by jim nikdo nevěřil, věří výhrůžkám, myslí si že si za to mohou sami
Strach z toho, kdo týrá, stud, strach, že mi nikdo nepomůže, strach z reakce okolí, že mi nikdo nebude věřit (tvrdit že lžu), nemám se komu svěřit, vydírání/vyhrožování na základě ublížení nejbližších (například)
milují násilníka
Bojí se, že jim bude ublíženo ještě více; stydí se za to; myslí si, že si za to mohou sami, proto o tom radši ani nemluví, aby jim to ještě někdo nevyčítal.
neuvědomují si to
Bojí se násilníka, nebo jsou rozhodnuti to přetrpět (často kvůli dětem)
Stydi se, doufaji ve zmenu
stydí se,mají strach z partnera
nejistota, že to tak skutečně je; stud; zamotanost celé situace
stud nebo omlouvají partnera, že si to zaslouží a nebo že to bylo výjimečné
Myslí si, že se to zhorší nebo se bojí
včasné nerozpoznání nebezpečí, stud, lítost, naděje ve zlepšení situace, peníze, pocit bezmoci
Stydí se, bojí se násilníka, nízké sebevědomí, myslí si, že bez něho nepřežijí
Strach, stud, psychicka porucha
Boji se ze dostanou na hubu
Stidi se zaato
Stydí se, viní sami sebe, obhajují člověka co jim ubližuje protože jsou na něj citově vázáni
obava z dalšího násilí, strach osamostatnit se, obava, co tomu řeknou lidi (pocit ze selhání)
Ze strachu
Strach, nechtějí si to přiznat
Často to ani neví
Kvůli tomu, jaký je ještě stále pohled společnosti vůči obětem domácího násilí
strach z násilníka
Psychická závislost na tyranovi, popírání
Boji se partnera
pocit study, pocit viny
Srach stud
jsou to psychopati
bojí se, že to bude horší
Protože si nemyslí, že je to tak špatné ještě nebo si myslí, že se osoba změní.
Stud, strach, beznadej
Bojí se, aby se násilník nemstil a oni by to měli ještě horší.
protože si vždycky najdou pro pachatele nějakou omluvu, proč se tak "musí" chovat, že ho např. něčím vyprovokovali
Mají strach z agresora
Stydí se, i přes to partnera milují, nemají kam jít
ženy většinou z existenčních důvodů, muži, protože se stydí
Nízké sebevědomí, stud
nevim
Bojí se, že budou vypadat před okolím hloupě a stejně jim nikdo neuvěří.
.
Protože s nimi, ten kdo jim ubližuje, umí dobře manipulovat, nebo je zastrašuje.
Nechtějí způsobit rozpad vztahu, bojí se, že zůstanou samy.
Jsou psychicky slabé. Doufají, že to přestane. Zvyknou si.
stud, nevidí východisko, nevěří si, strach
stud, strach z partnera
strach z dotyčné osoby, stud
bojí se a stále člověka, který jim to dělá, svým způsobem milují
Protože jsou blbý
Stud a strach
Stydí se za to nebo mají danou osobu rádi.
Chybějí důkazy a riskují postih za křivé obvinění, i pokud mají pravdu.
Většinou věří, že se to časem spraví a svou rodinu milují i přesto
obávají se důsledků
Bojí se, že to bude horší, nebo že jim to nikdo nebude věřit, nemají jak to dokázat
láska, strach, jistota
nikdo by jim nevěřil, každý by to bagatelizoval. Druhá věc je, že dopředu to má agresor dobře obšláplé.
netuším
Stud, pocit poklesu sociálního postavení, výchova k poslušnosti...
Strach, myslí si, že je to jejich vina
Mají strach a mnohdy si ani neuvědomí, že je něco v nepořádku
strach z odmítnutí okolím
Strach z násilníka, pocit vlastní viny, obav z nepochopení a výsměchu okolí.
nevím,mají strach,stydí se
Nepřiznají si to sami
Strach z dalšího násilí a z ponížení.
protože se bojí
stydí se před okolím a bojí se agresora
Skepse ze strany policie, pocit viny, rodina
Stud, slabota
Protože mají strach z násilníka, bojí se změny v životě (rozchodu)
strach z intenzivnějšího domácího násilí
obava, strach, nedostatek odhodlanosti, stud z přiznání si sám sobě i veřejnosti
stydí se, omezený úsudek o trýzniteli
bojí se, že distanou přes držku
Stud, manipulace, nepochopeni okoli
Neuvědomují si závažnost situace, myslí si, že je to oprávněné nebo ze strachu.
Výhrůžky, strach, nepřipustí si situaci
Strach co na to řekne okolí
Neuvefomuji si to/veri, ze se ten druhy zmeni nebo ze uz to znovu neudela
Strach z partnerka/ky, strach z ekonomické nezajištěnosti, strach ze samoty
Podle mě se oběti nemusí přiznávat. Přiznávat se má pachatel!
Stydí se, nemají kam jít, komu se svěřit.
obavy
Stydí se za to
Stupidita, bezpaternost, emocionalni labilita, iracionalni oddanost nasilnikovi...
pretoze si to neuvedomuju, alebo dovod su aj deti - chcu drzat rodinu pohromade za kazdu cenu
strach z reakce okolí (bagatelizace, připisování viny oběti apod.)
stydí se, doufají že se to zlepší, kvůli dětem
nesprávně se domnívají, že jsou na vině
Stydí se, neví jak bojovat, okolí jim nevěří
strach, nedostatek sebedůvěry, labilita, růžové brýle, neochota přiznat si, že je něco špatně; namlouvání si, že to bylo ojedinělé a jenom lehce za hranicí
Davaji si to za vinu
Protože ji to nikdo nezaplatí honorářem.
14170,5 %70,5 % 

Graf

8. Kam se dle Vás oběti domácího násilí nejčastěji obracejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina, přátelé11758,5 %58,5 %  
Instituce, které se tím zabývají6331,5 %31,5 %  
Policie ČR6130,5 %30,5 %  
nikam42 %2 %  
sami se trápí, nesvěří se10,5 %0,5 %  
Nevím.10,5 %0,5 %  
nejčastěji asi nikam, pak instituce10,5 %0,5 %  
Anonymní diskuze, linky důvěry, krizové linky.. 10,5 %0,5 %  
Přátelé10,5 %0,5 %  
Kamaradi10,5 %0,5 %  
na přátelé10,5 %0,5 %  
nevim10,5 %0,5 %  
Psycholog10,5 %0,5 %  
feministky10,5 %0,5 %  
Jak ja tohle mam prosim vas vedet? Zeptejte se tech obeti, ne me.10,5 %0,5 %  

Graf

9. Znáte instituce, které se zabývají obětmi domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám12361,5 %61,5 %  
Bílý kruh bezpečí199,5 %9,5 %  
Pokud ano – uveďte alespoň jednu do vlastní odpovědi94,5 %4,5 %  
ROSA52,5 %2,5 %  
Bílý kruh42 %2 %  
intervenční centra21 %1 %  
Bílý kruh bezpečí, ProFem 21 %1 %  
Azylové domy21 %1 %  
linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí ???10,5 %0,5 %  
Bílý kruh bezpečí, ROSA10,5 %0,5 %  
bílý kruh bezpečí,linka bezpečí10,5 %0,5 %  
Odbor soc.právní ochr.děti 10,5 %0,5 %  
neziskovky10,5 %0,5 %  
intervenční a krizové centrum10,5 %0,5 %  
Bílí kruh bezpečí10,5 %0,5 %  
Bílý kruh bezpečí, Dona linka, Locika10,5 %0,5 %  
Nějaké krizové centrum, linka bezpečí 10,5 %0,5 %  
Acorus, bílý kruh bezpečí10,5 %0,5 %  
U dětí linka bezpečí10,5 %0,5 %  
policie ČR10,5 %0,5 %  
Integrační centrum, Centrum pro oběti domácího násilí10,5 %0,5 %  
intervenční centra, poradny pro ženy a dívky, krizová centra, partnerské poradny, bílí kruh bezpečí... 10,5 %0,5 %  
Centrum nové naděje10,5 %0,5 %  
BKB, Rosa10,5 %0,5 %  
Bílý kruh bezpečí; Dona; linka důvěry; linka duševní tísně10,5 %0,5 %  
Člověk v tísni10,5 %0,5 %  
bílý kruh bezpečí, linka bezpečí10,5 %0,5 %  
Spirala10,5 %0,5 %  
Bkb10,5 %0,5 %  
OSPOD u dětí, jistě orgány činné v trestním řízení, ordinace psychiatra, psychologa, sexuologa...10,5 %0,5 %  
Linka bezpečí, bílá pastelka 10,5 %0,5 %  
linka důvěry?10,5 %0,5 %  
tísňové linky10,5 %0,5 %  
věděl jsem, ale tapomněl jsem název10,5 %0,5 %  
riaps10,5 %0,5 %  
e-bezpečí10,5 %0,5 %  
policie10,5 %0,5 %  
bily kruh bezpeci10,5 %0,5 %  
konsent, profem10,5 %0,5 %  
Život 90, Linka bezpečí10,5 %0,5 %  
stop násilí10,5 %0,5 %  
Rosa, Locika,10,5 %0,5 %  

Graf

10. Má dle Vás Česká Republika správný a spravedlivý přístup k obětem a násilníkům, kteří páchají domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 6331,66 %31,5 %  
nevím3015,08 %15 %  
ano168,04 %8 %  
Ne. 52,51 %2,5 %  
nemá31,51 %1,5 %  
netuším31,51 %1,5 %  
Spíše ano.21,01 %1 %  
Jak kdy 21,01 %1 %  
Netuším.21,01 %1 %  
Snad ano21,01 %1 %  
ostatní odpovědi Ano i ne
nemohu posoudit
K obětem spíše ano, i když to mají velice těžké. U násilníků si nejsem jistý, je to podle mě běh na dlouhou trať, než se někomu něco dokáže.
Zlepšuje se to, viz institut vykázání apod.
ne, je nedostatečný systém ochrany (vykázání z bytu na pár hodin či dnů nic neřeší), problémem je i častý předsudek, že si za násilné chování oběť může sama
Česká republika se píše s malým r. A myslím, že v rámci možností na tom nejsme tak špatně, samozřejmě je pořád prostor pro zlepšování. Hodně taky záleží, na koho oběť "natrefí" - někteří úředníci se chovají správně, jiní ne
Nedokážu posoudit.
Záleží na okolnostech a individualitě každého případu
spíš ne
nedokážu posoudit, protože o tom nemám dostatek informací
Mohl by být lepší, hlavně co se týče výše trestní sazby u pachatelů, pokud se celá věc dostane k soudu.
Spíše ne, tresty pro pachatele by měly být přísnější a důslednější.
nemá, pachatelé jsou ve většině případů omilostněni nebo nejsou vůbec odhaleni
Jak kdy ;80%
Ano, ale oběť s problémem vyjde ven jen v menšině případu, tudíž spravedlnost je těžké uplatnit.
nedokáži posoudit
možná
Nemá - nízké tresty, málo informací například o narcismu či psychopatii v četině tak, aby si větší procento obětí mohlo uvědomit, že je něco špatně.
pochybuji
ne, zakony a postupy jsou zmatene, neefektivni, je nedostatecna prevence
Abo
Ne,slabé tresty
Zalezi na případu
Ne, postihy jsou příliš mírné. Většinou se řeší až když se stane neco opravdu vážného
Spíš ano
Ne. Kdo má peníze a kontakty, vyhrává.
DN je těžko prokazatelné, takže je někdy těžké obvinit pachatele za trestný čin. Zda-li je přístup správný nemohu odpovědět.
Ne, téměř tuto problematiku neřeší
těžko posoudit, případ od případu
Ne, dokazování páchání trestného činu je velice obtížné, nesnadno posouditelné
Myslím, že nespravedlivý, například výše trestu za spáchaný čin nebo nedostatečná ochrana všech obětí.
Víceméně ano
Měly by být přísnější tresty
myslím, že se přístup zlepšuje, ale ještě je víc než dost prostoru k dalšímu zlepšení
Nedokážu posoudit
Ne, tresty jsou nízké
Nena
Nedostagecny Kredit
Násilníkům bývají dávány velmi mírné tresty
docela ano
Ne!
ano má
Neznám ho, takže nemohu posoudit
Moc ne
myslím si, že by se to mělo víc řešit
Vždy ne
nemyslím, že je to tak zásadní, zásadní je prevence a případné vyřešení problému, pokud přesto nastane, které oboje leží na oběti, to, jak jsou trestáni násilníci je zcela podružné
Ne, dala bych vyšší tresty
Ani ne
Asi ne.
.
Pravděpodobně ano, nikdy jsem to hlouběji nezkoumal.
Netuším jak se toto řeší v ČR.
Podle mě ani ne, táta mamku mlátil a když dojela policie, řekli jen, že nespáchal žádný přestupek a že by jeho zadržení musela zaplatit
Nevím ale myslím, že ano
ne, opět bagatelizace konkrétních případů.
Ne, nemá
Špatně položená otázka: spravedlnost je velmi těžce uchopitelná kategorie a de facto se jí nikdy v ničem nedosáhlo a nedosáhne.
asi ano
Ne, soudě dle procesu, kdy musí oběti usvědčovat v nepříjemném procesu agresora a policie je neempatická, procesy trvají dlouho...
Mohly by být větší tresty pachatelům, ale ledacos už se zlepšilo
Ne, tresty jsou mírné, téměř nemožné vykázat násilníka trvale z domu, a zabránit tak dalšími násilí
ne, spís se věří agresorům
Ne (osobní zkušenost - žádné trest pro tyrana ..)
Ne, dávala bych přísnější tresty

neviem
nejsem si jist, nemám dostatečné informace pro kompetentní odhad
nedokážu posoudit, nemám zkušenost
7135,68 %35,5 % 

Graf

11. Máte ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí domácího násilí, nebo jste jím byli Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8341,5 %41,5 %  
ano7939,5 %39,5 %  
vlastní zkušenost3819 %19 %  

Graf

12. Kdo se podle Vás stává nejčastěji obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15376,5 %76,5 %  
dítě3216 %16 %  
senior136,5 %6,5 %  
muž21 %1 %  

Graf

13. Jaké jsou podle Vás nejčastější náznaky, že někde probíhá domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změna chování9045 %45 %  
Dohled a kontrola násilníka nad obětí (hlídání telefonu, pošty)4321,5 %21,5 %  
Časté modřiny4020 %20 %  
vše uvedené21 %1 %  
Jiné, uveďte do vlastní odpovědi21 %1 %  
no náznaky, to záleží, kdo jsem vůči oběti já. Pokud je to soused/ka, pak napoví křik, případně pokud jsou vidět modřiny, tak to už není žádný náznak, to už je jasné. Pokud jsem kamarádka/příbuzná oběti, pak mi zřejmě napoví to, že se oběť začne chovat jinak, násilník ji neustále kontroluje, případně se úplně přestane stýkat s přáteli/rodinou.10,5 %0,5 %  
Psychický teror.10,5 %0,5 %  
všechny možnosti10,5 %0,5 %  
oběť se snaží vše skrývat, náznaky nemusí být vidět10,5 %0,5 %  
Souhlasím zároveň se změnou chování a dohledem násilníka nad obětí, ztráta zájmů, uzavření, málokdy je vidět 10,5 %0,5 %  
Vše výše uvedené 10,5 %0,5 %  
všechno dohromady... záleží na vztahu k oběti10,5 %0,5 %  
Modřiny, stáhnutí se ze sociální sféry, jak to jde10,5 %0,5 %  
všechny10,5 %0,5 %  
zaraženost, zlomenost, nízká sebeúcta, lekavost, modřiny10,5 %0,5 %  
Jsou to všechny výše uvedené body..změna chování,dohled nad obětí,fyzické projevy (modřiny)10,5 %0,5 %  
změna chování a dohled a kontrola10,5 %0,5 %  
Modřiny, změna chování10,5 %0,5 %  
časté modřiny, změna chování, úzkostlivé, nechce se nikomu svěřovat10,5 %0,5 %  
všechno uvedené dohromady10,5 %0,5 %  
Vše uvedené a kvantita se střídá podle osobnosti agresora i týrané osoby10,5 %0,5 %  
Modřiny a jiná zranění, vyhýbání se odpovědi na dotaz o svém zranění.10,5 %0,5 %  
vše10,5 %0,5 %  
Výše popsané, plachost, skleslost, neaktivnost10,5 %0,5 %  
kombinace všeho10,5 %0,5 %  
socialna izolacia10,5 %0,5 %  
nejčastější nevím, může to být ale zřejmě i kombinace všech uvedených10,5 %0,5 %  
Vetsinou se deje za zavrenymi dvermi okoli to netusi10,5 %0,5 %  

Graf

14. Může obětem domácího násilí pomoci Institut vykázání Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16281 %81 %  
Ne3819 %19 %  

Graf

15. Jsou podle Vás trestní sazby v ČR dostatečné k násilníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9748,5 %48,5 %  
Ne9648 %48 %  
Ano73,5 %3,5 %  

Graf

16. Přijde se podle Vás na většinu obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19296 %96 %  
Ano84 %4 %  

Graf

17. Základní charakteristika oběti domácího násilí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím115,56 %5,5 %  
.52,53 %2,5 %  
Nízké sebevědomí 31,52 %1,5 %  
?21,01 %1 %  
Bezmoc21,01 %1 %  
myší kožíšek21,01 %1 %  
slabá, nemá společenská osoba, malé sebevědomí10,51 %0,5 %  
Člověk, který se nedokáže správně nebo vůbec bránit. V tomto ohledu tedy slabý.10,51 %0,5 %  
Nedokážu formulovat10,51 %0,5 %  
nelze paušalizovat, ale zpravidla je to osobnost s potřebou harmonie ve vztazích a se submisivnějším chováním, často něčím znevýhodněná10,51 %0,5 %  
ostatní odpovědi má po těle modřiny, je uzavřená do sebe
Uhm, cože? Obětí se může stát kdokoli...
Omezování osobní svobody.
možná méně sebědomová žena
Nelze zobecňovat
Může být submisivní - ale nelze říct, každý člověk je jiný
Časté modřiny, změna chování, odloučení od společnosti.
člověk, který se nemůže nebo nezvládne bránit
Tyran omezuje svobodu a jednání oběti
podrazdenost, uzkost, strach
Může to být kdokoliv - žena, muž, dítě, starý člověk. Myslím, že je to většinou člověk spíš submisivního založení, s nízkým sebevědomím a nízkou mírou asertivity, který se nedokáže postavit útokům násilníka. Násilí potom může prohlubovat tyto charakteristiky - oběť ztrácí sebeúctu, dostává se pod vliv moci násilníka, připadá si bezmocně.
Osoba, která má silné citové vazby, nechá se snadno ovlivnit a snadno se sebou manipulovat.
submisivní, nízké sebevědomí
Ustrašená, viní sama sebe a omlouvá násilníka.
bázlivá, obviňuje sama sebe
chudák
Úzkost, strach,odtazitost
Neexistuje, častěji jde ale o ženu než muže.
Tichá, introvert, málo se prosazuje
Uzavřená do sebe
modřiny, psychické problémy, změna chování ve všech statusech - doma, v práci, před lidmi
Submisivní povaha. Člověk, který nesnese samotu, a proto je raději s utlačovatelem než sám
nechodí do společnosti, uzavřenost, zahalování těla (zakrytí modřin)
Slaby clovek
To může být různé
"Co-dependent", nízké sebevědomí, spoléhá na hodnocení druhých, nedokáže vyhodnotit, že určité chování není v pořádku a neumí se proti němu bránit.
STRACH, NEDOSTATEK ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ, NECHUŤ K ŽIVOTU.
hlavně nízké sebevědomí
ten slabší v rodině
coze? to se muze tykat kazdeho
Zakřiknutá osoba, divné chování
Osoba s nízkým sebevědomím, introvertni, závislá na druhé osobě, nesobestacna
Strach
Tváří se jakoby nic, myslí si,že to je normální, omlouvá násilníka
Slabá osoba
jsou různé, obětí se může stát kdokoliv
Deprese, sebevražda
Uzavření, neprůbojnost, submisivita...
-
Introvert, nemá sebevědomí, je smutný
Omezování osobní svobody, ponižování, srážení sebevědomí, ubližování, týrání
Nevychází ven, strani se lidi, je ve stresu, nesveruje se, pohmozdeniny, modřiny,...
Může vypadat jakkoliv i vyrovnaně, ale začne se měnit fyzicky.
Člověk, který si sám sobě nevěří, není v psychické pohodě, snadno se nechá ovlivnit
žena
Modřiny, strach, není ve své kůži
Uzavřenost, zakriknutost
Male sebevedomi
Nedokáže se ubránit
Submisivní osoba, která pod tlakem útočníka mění své zvyky.
nenápadná, submisivní, bázlivé chování,
Žena, slabší, důvěřivá, naivní, bojácná
Submisivní osoba, méně sebevědomá, závislá finančně na pachateli
Bolest
Zastrašování, zakazovani, omezovani osobní svobody, vyhrožování,
Neexistuje
žena v partnerském vztahu, možná oběť DN v dětství...
Nízké sebevědomí, nesoběstačnost, komplexy
Podle mě nelze paušalizovat, i tzv. silná osoba se může stát obětí
Fyzický vzhled: modřiny, monokl, podváha, bledá kůže. Dále jsou unavení, oběti na sebe nenechají sáhnout neustále se bojí, jsou ve stresu, prožívají úzkost, žijí ve strachu, uzavírají se do sebe, skrývají to, že jsou obětmi domácího násilí, nechodí do společnosti, vyhýbají se svým nejbližším (rodina, přátelé)
Seda mys
hodná, spíše submisivní osoba
Velmi často žena, zamlklá, tichá, bojácná, citlivější na určité podněty (například prudké pohyby, křik), vystrašená.
příliš velký dobrák s nevelkým sebevědomím
Nemluví o své rodině na veřejnosti, spíše dělá, že se nic neděje
zlomený
Poslusna zena co nic nesmi, zakriknuta,lekava,necha sebou manipulovat
ustrašená,úzkostná,depresivní
submisivní osoba, stydí se za selhání, chce chránit děti
nízká asertivita, zlomenost, sebeobviňování, výčitky
plachá, hlídá okolí, roztěkaná, nervózní
submisivní, bojácný člověk
submisivní, málo sebeúcty
Slaby, nizke sebevedomi, strach, nerozhodnost
Hodná která se bojí bránit
Psychicky slaba
Mene sebevjesedomi
vystraseny, uzavreny,
Uzavřený člověk,bojácný,nerad mluví o tom co se děje doma,fyzické projevy..
chtěla bych napsat, že nízké sebevědomí, ale to bych to moc zjednodušila. Mnohdy je normální sebevědomí manipulátorem nebo násilníkem ubito a nahrazeno strachem.
Nelze odpovědět
strach, pláč
Psychicky na dně, modřinový
Zamlklý, poslušný
Člověk, který se nechá lehce ovlivnit, násilník vycítí jakousi "slabost"
změna chování, strach z obyčejných věcí
Poddajný jedinec, oddaný násilníkovi, naivní, sebezapírající
Psychicky a emočně nestabilní
nic nerekne,boji se,nevi jak z toho ven
neexistuje jasně daný profil oběti
Žena s malými dětmi, která nemá kam jít (finanční důvody)
strach z lidí, strach vyjít z domu, obhajování tyrana
Člověk, který je psychicky či fyzicky týrán či raněn.
Osoba bez sebevedomi s maskou pro ostatni. Strani se kolektivu
člověk, na kterého je působeno psychickým/fyzickým násilím ze strany rodiny
Osoba, která má později ze všeho strach, bojí se chodit do společnosti, je 100% podřízená násilníkovi
žena, dítě, muž, senior - někdo slabší
různá
Změna chování oproti dřívějšku, vyplašená, bojácná, uzavřená
To je asi pokaždé jiné
nelze definovat
G
....
Vdaná žena středního věku, nejspíš s jedním dítětem, žijící ve společném domku.
Méně sebevědomá, závisla na násilníkovi (žena v domácnosti, dítě, nemohoucí člověk), spíš submisivní.
Je živá.
Submisivní, emocionálně založená - nedokáže mít nadhled a přiznat si realitu
fyzicky, sexuálně či psychicky zneužívaná osoba, kdy násilníkem je někdo, kdo sdílí s obětí domácnost
těkavý pohled, nervozita
Žádná neni
bití, ale i psychické týrání
nedůvěřivá
Nevim, velmi individualni
Plachá , úzkostná
Není
Tichá, uzavřená osoba bez blízkých přátel
Určitě je to člověk, co s tím bude žít až do konce života a bude žít ve strachu
Boji se nemluvi schovava modriny
Strach a odtažitost
Příliš uzavřený, strach z okolí a ostatních, snaha se nebavit o svojí rodině nebo o sobě
utlačovaná nesebevědomá osoba
zastrašená, slabá osobnost, která si myslí, že by to bez chlapa nezvládla, proto nadále zůstává s agresorem
zamlklost
Neda sw
Osoba v podřízeném, závislém postavení, často pasivní, zastrašená, nesoustředěná, poruchy spánku, příjmu potravy, poruchy nálady, Panické ataky, podlitiny tentamen suicidii
Submisivni, bez sebevedomi, pochybnosti sama o sobě
Neklid, strach, jsou nenápadní
neprůbojný introvert
Modřiny a jiná zranění, vyhýbání se otázkám na zranění, strach a nervozita, pocity viny.
psychicky špatná
Nesebevedoma
Skrývá modřiny oblečením, nebaví se o osobní situaci doma, nezúčastňuje se spol. akcí
modřiny, změna chování
žena, úspěšná
vystrašená osoba, má modřiny, je nevyspaná, roztěkaná, podlitiny schovává pod dlouhými rukávy...
smutné oči, prchavý pohled, omezený pohyb, závislost na partnerovi/partnerce,...
Psychicky slabší člověk, nízké sebevědomí, strach
Obětavý člověk, málo asertivní, často psychicky nebo ekonomicky závislý na pachateli
Myslel jsem že to bude reclej dotazník, jsem doma a když už jsem začal musím ho vyplnit celý, jinak se dopustím domácího násilí.
Vystrašenost, submisivita
nervozita, nejistota, oběť stále ve střehu
nekomunikativní, bez sebevědomí
Nezobecnitelne
Uzavřená osoba
Ustrašenost, modřiny
Manipulátor
Ustrašený, tichý, neprojevuje se
Myslí si, že si za to můžou sami
Nevim, neni to nutne clovek slaby nebo nejak specificky
osobnost, popírající problém domácího násilí
Člen domácnosti/rodinný příslušník, na kterém je pácháno násilí a oběť se nedokáže nebo nemůže bránit. Obětí se stává bez ohledu na životní styl, pohlaví, věk, vzdělání
žena s modřinami
Nemluvná, ostražitá, vystrašená.
xx
Bojácná, plachá, nikam nechodí, vymýšlí výmluvy
...
změna chování, izolace, modřiny, psychické problémy
zakřiknutý, bojácný tvor
Nekdo, kdo nema moznost, nebo schopnost se branit. Muze take byt hrdym vlastnikem katastroficky spatneho vkusu na partnera.
obetou sa moze stat ktokolvek bez rozdielu veku alebo pohlavia
zřejmě nelze zcela přesně charakterizovat oběť, asi to může být velmi různé - kdokoli
Zničena osoba, zakřiknuta ustrašená
Vystrašenost
bojí se, nemá žádné sebevědomí, vidí vinu u sebe
submisivní, zmatená
už jsem to psala
ustrašená, vyděšená, bázlivá, nedívá se do očí
Neprubojna, zakriknuta
muž
16985,35 %84,5 % 

Graf

18. Základní charakteristika násilníka domácího násilí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím63,02 %3 %  
.42,01 %2 %  
manipulátor42,01 %2 %  
hajzl21,01 %1 %  
Násilník 21,01 %1 %  
psychopat21,01 %1 %  
muž21,01 %1 %  
Neni21,01 %1 %  
Zmrd 21,01 %1 %  
magor21,01 %1 %  
ostatní odpovědi síla, touha po moci nad obětí
Povýšený nad oběť, dělá mu dobře, když může oběti ubližovat. Je to jako droga, domácí násilí bude stále stupňovat.
Manipulativní, despotický, psychpatologickê rysy
osobnost s problémy se sebeovládáním, s vyšší mírou vnitřní agrese
arogance, nadřazenost, uplatňuje " právo silnějšího "
Slovní spojení "násilník domácího násilí" mi připadá opravdu úsměvné. Co třeba "pachatel"? A to záleží na tom, jaký typ domácího násilí to je, různí lidé dělají různé věci. Například urážky a shazování oběti, to dělají většinou nesebevědomí lidé. Atd.
Agresivita.
silný, sebevědomý, někdy s nižším sociálním statusem?
Psychicky narušený jedinec
Manipulující
Výbušnost, nevyrovnanost, přehnané ego.
namyšlený, sebestředný člověk, většinou s nějakým skrytým problémem z dětství
egoistický, majetnický, nevyrovnaný, žárlivý člověk
utocny,nervozni,
Člověk s nízkou mírou soucitu a empatie, s tendencí ovládat druhé. Buď to může být někdo, kdo se chová hrubě ke všem, nebo naopak páchá násilí jen doma a na veřejnosti vystupuje jako slušný člověk.
Vypočítavý, manipulátor, občas agresivní, či cholerický
alkoholik, násilník, sobec
Dominantní chování, agresivní (dva typy: agresivní pouze doma; agresivní i ve společnosti), citový vyděrač.
zlý a hrubý člověk, bez citu, má rád sám sebe
Neexistuje, nejčastěji je to ale muž.
Agresivní, výbušný, má dvě tváře
Psychické problémy
agresivita, musí mít kontrolu nad vším
Minimální schopnost empatie, psychické problémy, nedostatečné sebevědomí
dominantní typ, chce mít vše pod kontrolou, informace o tom, kde oběť je
Arogantni narcista
Někdo od koho to skoro nikdo nečeká
S poruchou osobnosti - narcistickou, psychopatií apod.
NEZDRAVĚ VELKÉ SEBEVĚDOMÍ, NESCHOPNOST EMPATIE.
V případech fyzického a sexuálního násilí podle mně převládají mezi násilníky muži (ne nutně v případech psychického násilí).
agresivita, manipulace s lidmi
ten dominantnější
kdokoliv, kdo ma problemy s agresi
Povišujicí se člověk, co vše zná a umí nejlépe. Stále napomina osobu na které páchá násilí
Osoba cholericka, sebevědomá.
Slaboch
Na první pohled přátelsky, milý,až doma začne peklo, často se přetvařuje
Méněcenný
jsou různé, buď manipulativní jedinec, nebo agresivní jedinec
Krutost, pýcha, arogance
Umí manipulovat, narcis/egoista/hysterka, lítostivost, umění hrát hry
-
Alkoholik, výbušné nálady nebo se nedá nic poznat
Problém se sebevědomím, potřeba si upevnit ego na slabším jedinci, často v anamnéze týrání
To se na člověku asi poznat nedá pokud umí dobře hrát. Jinak bych řekla emočně nevyrovnany jak na horské dráze.
Většinou velmi dominantní typ, možná i agresivní.
Přehnaná potřeba kontroly
Dominantní, hrubý, namyšlený, velké ego
Nenápadný, milý na okolí, pozorný
Nevyrovnaná patosocialni osobnost
Tezko rict, muze to byt navenek clovek, ktery se tvari jako andel
Chce si něco dokazovat, často má sám problémy
Dominantní osoba, která si prosazuje své zájmy i za použití násilného a jiného jednání.
nelze jej běžně rozeznat
Muž, dominantní, blázen,cholerik, hajzl
Mohou to být osoby duševně nemocné, uživatele drog a alkoholu, bezohledné.
Pedant, cholerik, povysujici se osoba, manipulant,
A
Alkoholik,většinou chytrý muž,který na okolí působí velmi mile
Většinou muž
Komplexy, arogance
Člověk, který má psychicky problém sám se sebou
Agresivní, nepříčetný, většinou jde o alkoholiky, z nižší socioekonomické vrstvy, někdy závislí na návykových latkách, násilníci můžou být lidi, kteří si domácím násilím sami prošli v dětství, extrémní žárlivci, jde o sociální devianty, trpící méněcenností, nízkým sebevědomím, potřebují si dokázat, že oni jsou ta alfa ve vztahu
Sebevědomý muz
nízké sebevědomí, potřeba ovládání
Alkoholik, agresivní typ člověka, často a rád se hádá, považuje se za důležitějšího a výše postaveného, cítí vyšší moc.
Snižuje svého partnera na veřejnosti, má ve vztahu jasnou převahu a dává to patřičně najevo.
tyran
Nespokojeny sam se sebou, alkoholik,vybiji si vztek na vsech, on jediny je dokonaly a ma pravdu
bezohledný,arogantní,agresivní,zlý
dominantní manipulátor, oběťsi časem zcela podřídí, ale navenek působí jako ideální partner
zlomyslnost, lstivost, mazanost, přetvářka, prolhanost, manipulace
macho, spoustu sebevědomí; nebo mohutnější žena, co má doma slabšího chlapa
dominantní, nebojácný člověk
nevím, zmetek
Zakomplexovany debil
Opilec nevyrovnáný člověk
Vysinutej
Na pohled vypada slusne
psychopat, manipulator
Na veřejnosti vystupuje jako spořádaný člověk,charismatický..doma se povaha mění,chce mít moc a kontrolu nad obětí
Nízké sebevědomí, které si násilník zvedá ponížením druhé osoby, agresivita, žárlivost
Nelze odpovědět
alkoholik
N
Agresivní, alkoholik, závislí na drogách
Manipulativní, velké ego
Dominantní
kontrola oběti
Dominantní, arogantní jedinec, s potřebou ovládat někoho
Agresivní, majetnicky, dominantní
psychopat,dominantni,cholerik,
násilník má "dvě" tváře
Muž, manipulant
Nizke swbevedomi mindrak
ve společnosti milý člověk, doma tyran, umí se přetvařovat a ovlivňovat lidi
Člověk, který psychicky či fyzicky narušuje život jiného člověka.
Casto bez znamek nasilneho chovani
člověk, který psychicky/fyzicky týrá (zneužívá, vydírá, bije,..) rodinného příslušníka, příslušníka domácnosti
Agresivní, chytrý, společenský
někdo silnější, dominantní člověk, agresor, psychopat
různá
Před ostatními velice milý, ochotný, je přesvědčivý, většinou je to ten, do koho byste to nikdy neřekli
Není to na něm asi vůbec poznat
Hrubá, dominantní osoba
nelze definovat
Fcgh
....
Muž středního věku, který vykonává manuální práci.
Manipulátor, mocenský typ, agresivní.
Má k dispozici oběť.
Bezohledný, snaží se dosáhnout svého cíle za každou cenu
ten, kdo fyzicky, psychicky, finančně či sexuálně zneužívá jiného člena domácnosti
zarputilý výraz, tvrdý pohled
přílišná nervozita, hlídání oběti
agresivní, manipulatovní
Viz predchozi odpoved
Idiot
Žárlivý , manipulativní
Egoistický, agresivní člověk
Navenek se snazi byt hodny
Dominance
Až příliš sebevědomý, tvrdohlavý, nedůvěřivý
agresivní bezohledný tyran
on může vše, žena nic
Moc
Lojza nebo štěkna !
kokot
Porucha osobnosti smíšená (hraniční, narcistní, bez respektu k pravidlů), často úzkostný, nedostatečně sebevědomý, v anamnéze může být obdobná zkušenost z dětství, nekritický ke svému chování, racionalizuje je, hledá v něm pozitivní rysy - výchova, spravedlivý trest. Často sociopat.
Manipulator, potreba kontroly, vysoke ego, navenek se prezentuje jako velmi solidni a sebevedomy
Agresivní, má rád vše pod kontrolou
výbušný, inteligentní
Agrese, dominance, manipulace.
agresor
Despoticky
Psychicky nevyrovnaný, agresivní, náladový
na veřejnosti se chvová úplně jinak než doma
muž, neúspěšný, alkoholik
často by to do něj člověk vůbec neřekl, ale umí být agresivní, impulzivní a pro ránu nejde daleko
Nízké sebevědomí případně porucha osobnosti, manipulativní, nejistý sám sebou, případně na něčem závislý, má potřebu moci a kontroly
Výbušný člověk, který má sklony užívat alkohol nebo drogy
Člověk který moc dlouho vyplňuje dotazník.
Agresivní, nespokojený
Agresivní povaha, potřeba manipulovat a mít kontrolu
klid, jistota, že má vše pod kontrolou, neprojevování sebemenšího podnětu, že on je právě násilník
Nezobecnitelne
Psycky nerušený
Agresivní povaha
Snaží se být oblíbený ve společnosti, aby nikdo nic nepoznal
Člověk působící na veřejností jako mírumilovný člověk
Chytry, manipulativni
člověk manipulátor, vyděrač, agresor
Typ člověka, který si násilným chováním vynucuje respekt, pokoru a určitým způsobem si k sobě oběť připoutá. Někdy to partner dělá jen proto, že byl vychovaný v prostředí, kde toto bylo běžné
Zarostlý a urostlý muž
Mezi lidmi často působí jako ideální partneři.
xx
Pro okolí většinou ,, ukázkový" muž, nikdo by to do něj neřekl
...
agresivní typ, alkoholik, hrubé chování, vlastnické chování, žárlivost
alfa samec, samice
Mentalni kripl, s nedostatkem intelektu, sebeucty, psychicke stability...
sebecky egoista, neschopny prisposobenia a tolerancie druhych/tretich stran
viz odp 17
Arogantní násilnická povaha která potřebuje mít nadvládu nad nekym
Velké ego
dokazuje si něco na slabším jedinci, je agresivní, ma jen svoji pravdu a je paranoidní
agresivní, výbušný
Potřebuje si pohladit ego, nepřipadatsi jako ten špatný
člověk s nízkým emočním nebo inteligenčním koeficientem a komplexem; potřebuje si dokazovat, že je někdo
sebevědomí
žena
17185,93 %85,5 % 

Graf

19. Co by měla udělat podle Vás osoba, která se stane obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nahlásit to63 %3 %  
Vyhledat pomoc63 %3 %  
Svěřit se52,5 %2,5 %  
Utéct 31,5 %1,5 %  
Odejit31,5 %1,5 %  
.21 %1 %  
říct to21 %1 %  
Odejít od násilníka 21 %1 %  
Někomu to říct 21 %1 %  
nahlásit21 %1 %  
ostatní odpovědi co nejdříve to ohlásit
Ohlásit to někomu komu věří - rodina, známí. Ti pak mohou zkontaktovat PČR.
Obrátit se na některè instituce, PČR, ...
kontaktovat vhodnou organizaci, zjistit, jaké jsou možnosti řešení situace a co nejrychlejší odchod od násilníka (nebo zamezení jeho kontaktu s ní)
utéct od násilníka a neriskovat, že přijde o život, protože se jeho chování nezlepší
Obrátit se na nějakou osobu, které důvěřuje, mimo domácnost (kamaráda, příbuzného), případně na nějakou instituci; v případě závažného fyzického násilí rovnou policii. Policie by tam měla být každopádně, jen policisté nejsou vždy soucitní, navíc nemohou oběti nabídnout faktickou pomoc typu náhradní bydlení či emocionální podporu.
Odejít od agresora, případně zkontaktovat příslušné orgány. Je to složité, mnohdy agresor pronásleduje oběť a nebojí se ani fyzického napadení.
vyhledat pomoct rodiny/přátel, dále případně policie
Přiznat si, že je to špatně a chování se nemusí nikdy změnit, řešit situaci s odborníky
Co nejdříve to nahlásit na Policii ČR či příslušnou institucí, která se touto problematikou zabývá.
svěřit se a vyhledat pomoc
Okamžitě od dotyčného odejít, hned a kamkoliv
nahlasit na policii
Kontaktovat policii nebo nějakou neziskovou organizaci či službu, která se věnuje obětem domácího násilí (např. intervenční centrum).
Ihned odejít od násilníka (k rodině, přátelům), kontaktovat organizaci, která může oběti pomoci, popř. PČR
svěřit se někomu blízkému
Ihned opustit násilníka, případně vyhledat odbornou pomoc.
nahlásit vše co nejdříve na Policii ČR
Odejít od násilníka, jít na policii
Řešit to s nezávislou osobou,institucí
Nahlásit ho.
Vyhledat pomoct, poradit se, klidně zavolat na linku důvěry, hledat pomoc u rodiny nebo na policii
Ohlásit to
odhodlat se něco dělat, přiznat, že je něco jinak a musím to řešit - jít to nahlásit na P ČR, ak jsou děti sociálce a pod.
Nahlásit a trvale se dostat z dosahu násilníka.
měla by se svěřit komukoliv a požádat o pomoc
Nenechat si to líbit, stát se taktéž agresorem vůči původnímu agresorovi
Okamžitě přerušit kontakt s násilníkem, pomáhá i grey-rock metoda (tedy být co nejméně zajímavá jako oběť), kontaktovat policii při výhrůžkách smrtí apod.
NAHLÁSIT TO NA POLICII, NEŽ BUDE POZDĚ.
Obrátit se na instituci, která se tím zabývá a má s podobnými případy zkušenosti - nebo alespoň na blízkou osobu
od násilníka odejít
obrátit se na někoho komu důvěřuje
okamzite situaci zacit resit, hlavne se zbavit nasilnika
Hlavně to někomu sdělit
Odejít ke své rodině, nahlásit na Pcr6
Nenechat si to libit
Svěřit se s tím rodině a zkontaktovat institut
Co nejdříve to nahlásit
oznámit to na policii a zkontaktovat se se společnostmi, které pomáhají
Odejít, nulový kontakt s nasilnikem, řešit to včas, následně mluvit s někým, nejlépe s odborníkem, který pomůže zpracovat traumata
-
Vyhledat odbornou pomoc
Svěřit se komukoliv. Tohle by snad nenechalo chladným ani prodavače v coopu.
Říct to alespoň příteli, nebo rodině.
Nahlásit to, vyhledat pomoc, hlavně s násilníkem nezůstávat a neodpouštět
Svěřit se přátelům, obrátit se na odborníky.
Snazit se detailne naplanovat odchod
Poradit se někde s odborníkem, př linky pomoci
Vyhledat pomoc, jakoukoliv pomoc, např. rodina, organizace, Policie,..
oznámit věc na policii
Odejít od něj, nebo ho usvědčit
Svěřit se někomu nebo dojít na Policii Čr
Najít odvahu a říct si o pomoc
Nahlásit a utéct ke kamarádce nebo k rodině nekam
Vyhledat pomoc,odejít od nasilnika
vyhledat pomoc přátel, rodiny, IC...
Snažit se to řešit, někomu o to říct, partnera/partnerky se nezastávat
Obrátit se na kohokoliv kdo jí může pomoct
Okamžitě odejít, nečekat, nic neříkat, sebrat se a odejít
Resit
Měla by to nahlásit na policii nebo se alespoň svěřit blízkým. Také je vhodné poté vyhledat psychologa.
řešit to. S kýmkoli jinde než doma.
Svěřit se osobě, které věří, a o které ví, že je schopna oběti pomoct.
vzepřít se a jednat
Zavolat policii
nebát se a obrátit se na policii,řešit to
158
svěřit se blízkým, nebo přímo policii, nebát se hlavně vyhledat pomoc a nenechat to zajít daleko
přiznat si to, svěřit se někomu, připravit si únikový plán, odejít, nepolevit- nevrátit se
uvědomit si, co se děje a někomu to říct; uvědomit se, že toto už není láska
Někomu to nahlásit - komukoli. Ať už rodině, přátelům, policii, kolegovi...
Odejít od násilníka, oznámit to
Ohlasit, vyhodit, nikdy vic nevidet
Nahlásit policii
Nahlásit určené instituci
Nahlasit to loliciii
okamzite se sverit
Někomu se svěřit..rodině,popřípadě nějaké organizaci co pomáhá obětem D.násilí..poradit se s nimi,odejít od násilníka
Požádat o pomoc rodinu, přátele - odejít od násilníka
Požádat o pomoc, dřív než bude pozdě
nahlásit násilníka
Řešit to
Jít na policii
V nejlepším případě vyhledat pomoc okamžitě v začátku domácího násilí
nahlásit to na PČR
Svoji situaci řešit
Odstěhovat se
ihned to rict nejake osobe/organizaci ktera pujde a ihned zakroci
situaci okamžitě řešit
Pokud možno od násilníka co nejdříve odejít.
Odejit a nahlasit policii
s podporou rodiny nahlásit čin na policii
nevím
Svěřit se někomu, popřípadě to začít řešit s rodinou a kdyby to nepomáhalo, tak se obrátit na státní pomoc.
Sverit se, hledat moznosti
zůstat silná a vyjít s tím ven
Začít to někde řeši tak, že se to násílník dozví až ve chvíli, kdy už bude vše vyřešeno a oběť bude v bezpečí.
někomu o tom říct - rodina, přátele, kolegové v práci, spolužáci ve škole, policie, pomáhající organizace
uvědomit si reálnou situaci, její závažnost a své možnosti, a okamžitě a radikálně situaci vyřešit (odchod/útěk od násilníka, zajištění vlastní nezávislosti, nalezení pomoci, případně obrana nebo sebeobrana, pokud to situace vyžaduje, ať fyzická nebo verbální)
Jít na policii nebo se obrátit na nějakou instituci, která se tím zabývá
Určitě to někomu říct
řešit to s rodinou a přáteli, případne kontaktovat PČR
záleží na druhu násilí a ochotě s tím něco udělat
Gcv
nenechat se tyrat
Někomu se s tím svěřit.
Ideálně nahlásit to na policii, nebo se alespoň někomu svěřit, kdo by ji pomohl a přesvědčil, právě aby to nahlásila.
Třeba pokusit se otrávit násilníka by mohlo pomoci.
Zavolat policii, přerušit kontakt s útočníkem (nebýt fyzicky ani online v kontaktu s útočníkem až do příjezdu policie, aby jí nedonutil změnit výpověď a obvinění odvolat)
opustit násilníka, dostat se do bezpečí
vyhledat pomoc a odejít od násilníka
kontaktovat blízkou osobu, či instituci zabývající se tímto problémem
svěřit se někomu z rodiny nebo přátel, ukončit vztah
Svěřit se někomu
Jít pro pomoc
Záleží na druhu, širším rodinném zázemí, důkazních prostředcích
Oznámit to
Okamzite to resit
poradit se s někým
Jednat včas, zvláště, pokud jsou v domácnosti i děti
Pokusit se to co nejdříve někomu oznámit
odejít, vyhledat pomoc
odejít od agresora, nahlásit to na policii, shromažďovat důkazy
nebát se svěřit
strčit ho/jí pod vlak
Sverit sw
Sbalit sebe i děti a utíkat na policii, ale více bych spoléhal na organizace Bílý kruh bezpečí apod., nebo k příbuzným, k dětem. Hlavně pryč.
Říct o tom někomu
ohlásit policii a odejít od násilníka
Sbalit si základní věci, kontaktovat někoho blízkého a s jeho pomocí vyhledat pomoc policie, případně i zdravotnické ošetření.
Svěřit se blízké osobě, které věří nebo policii či organizaci na pomoc obětem dom. nás.
mluvit o tom
svěřit se, utéct
nechat si pomoci, někomu se svěřit
Samozřejmě vyhledat pomoc. Ale to vědí i ty oběti, dost hloupá otázka... Není to jednoduchá situace.
Nenechat si to líbit a oznámit to příslušným orgánům a násilníka opustit.
Řešit svou soukromou situaci, požádat o pomoc (např. o dočasné bydlení u přátel, v Azylovém domě)
Nenechat okolní lidi vyplňovat kraviny na nternetu.
Podat trestní oznámení
nabrat dostatek sil a sdělit své trápení
oprostit se od vazeb na násilníka a obrátit se pro pomoc - dobře se říká, špatně dělá
nebát se a jít na benga
Kontaktovat některou z institucí pro pomoc obětem DN.
Svěřit se!!!
Hledat pomoc
Nahlasit udalost, vyhledat odbornou pomoc a ridit se radami odbornika
měla by domácí násilí ohlásit komukoli
Oznámit to někomu blízkému, požádat ho o pomoc, navštívit nějakou organizaci, která pomáhá těmto lidem, vytvořit bezpečnostní plán, oznámit to prislnuyn orgánům (PČR)
kontaktovat policii a příslušné orgány
Oznámit to policii, hned se odstěhovat.
nebát se
Vše nahlasit
jít na Pčr
okamžitě se obrátit na nejbližší příslušnou instituci
bránit se
Nekomu to rict
Eliminovat nasilnika, jakoukoli dostupnou metodou. Policie by mela byt prvni krok, ta nic neudela, ale s nahlasenym incidentem bude jednodussi pristoupit k brutalnejsimu reseni. Zde se uz fantazii meze nekladou.
zalezi aky je sposob domaceho nasilia a ako dlho trva. Zo zaciatku kym su len nasledky stacia priatelia - zamilovany clovek je zaslepeny a rozhovor moze pomoct si uvedomit problem. Pri dlhsom nasili je dobre kontaktovat psychiatra aleboo psychologa / ujasnit si zivotnu situaciu, pripadne organizaciu ktora sa problemom zaobera, pri sexualnom a fyzickom nasili policiu.
velmi záleží, individuální záležitost. Každý bude potřebovat různý čas na to se s věcí vyrovnat, poté by snad mohlo pomoci se s tím svěřit nejbližším a později třeba i nejen jim, ale o tématu mluvit. Určitě by osoba - oběť neměla obviňovat sebe
Utéct pryč a nahlásit to
Hlavně se někomu svěřit
prvně hledat pomoc u blízkých, odejít od něj a poradit se i s policií
Pořizovat důkazy, svěřit se důvěryhodné osobě, kontaktovat policii
začít to řešit HNED
nahlásit na policii, odejít rázně od násilníka
Priznat si to a vyhledat pomoc
nic
16783,5 %83,5 % 

Graf

20. Jaké Vás napadají možnosti prevence proti domácímu násilí? (uveďte jakékoliv příklady)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím 2110,5 %10,5 %  
.52,5 %2,5 %  
Žádné42 %2 %  
Vyšší tresty 42 %2 %  
Osveta31,5 %1,5 %  
nenapadají31,5 %1,5 %  
nejsou21 %1 %  
Bydlet sám 21 %1 %  
Nelze21 %1 %  
Neexistuje prevence21 %1 %  
ostatní odpovědi nic mě nenapadá
větší informovanost o institucích, které jsou tu pro oběti
Větší informovat, aby se oběť nebála násilí utnout - aby věděla, že může přijít pomoc.
Dostatečná osvěta, informovanost o mžnostech pomoci
primárně vhodný výběr partnera, vhodná výchova dětí a konstruktivní řešení problémů v rodině
výuka psychologie už na základních školách, vyšší tresty u soudů, vykázání ne na jen 15 dní ale na měsíce ev. až roky
Osvěta (mnozí násilníci, hlavně u psychického násilí, si nemusí uvědomovat, co páchají), možná by pomohly přísnější tresty
Vyšší tresty pro agresory.
při prvním náznaku domácího násilí (např. po první facce, po prvním zbití atd.) od partnera/manžela odejít, odstěhovat se, ukončit vztah
Kontakty na odborníky, osvěta, asertivita, sebevědomí
Dávat si pozor s kým se daná osoba stýká a s kým sdílí domácnost.
hodně si vybírat, s kým budu žít
Nenechat si to líbit, jakýkoliv náznak, tak by se oběť měla okamžitě sbalit a ze vztahu odejít
netusim
Udržovat si v rodině/ve vztahu dostatečnou míru samostatnosti a autonomie, nepodvolovat se partnerovi/členovi domácnosti ve všem, neustupovat mu při prvních náznacích násilného chování. Ze strany společnosti jako celku pomocí osvěty zvyšovat povědomí o domácím násilí a možnostem jeho řešení.
Pořádání různých besed, vydávání publikací na toto téma, billboardy s organizacemi, které se tímto zabývají
výchova ve škole
Nepodceňovat počáteční náznaky
vybírat vhodného partnera, při prvním náznaku násilníka opustit, hlavně chránit děti před takovými živly
?
Nebát se ho nahlásit ze strany oběti a trestat ho ze strany státních autorit. Dále společenská diskuze a osvěta.
Od mala vést děti k tomu, jaké chování je správné a jaké ne
mluvit o tom všude školy, školky, práce, veřejnost
Minimalizace stigmatizace obětí (obzvláště v případě mužských obětí), citlivější jednání ze strany policie, veřejná diskuze, otevírání této (a dalších otázek) ve školách, medializace institucí, které se zabývají pomocí obětem
informovanost o formách násilí, jak konkrétně vypadají, zveřejnění příběhu
Informovanost!!! Opravdová, ne pár plakátků, kterých si nikdo ve městě nevšimne. Vyvrátit základní omyl, díky kterému se spousta ldí stane obětí, a to, že každý člověk má svou dobrou a špatnou stránku. Je třeba si připustit, že existují i jedinci, kteří jsou čistým zlem a jejich "dobro" je pouze součástí manipulativního jednání.
VÍCE SE ZAJÍMAT O LIDI KOLEM SEBE. CELKOVĚ DNEŠNÍ SPOLEČNOST JE LHOSTEJNÁ K UTRPENÍ DRUHÉMU. PŘITOM SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST MI NAŘIZUJE POMOCI ČLOVĚKU V NOUZI.
Vzdělávání k rozpoznávání domácího násilí a o institucích, na které se lze obrátit; víc o tom ve společnosti mluvit, nepředstírat, že jde o ojedinělé případy
Hlavně zdravé sebevědomí! A možná neškodí znalost bojového umění.
bohužel žádné kterým bych věřil že budou účinné
psychicka i fyzicka priprava
Nebýt s ubozakem
Není prevence
Přerušit kontakt s partnerem
komunikace ve společnosti o domácím násilí a jak na něj reagovat
Dbát na rovnoprávnost všech členů rodiny
Nenapadá mě nic, vždycky se dá najít skulinka, i kdyby se zpřísnili tresty, není to podle mě podchytitelné
-
Zkrátka nežít s násilníkem, neustále se snažit byla nezávislá/ý, mít přátele, práci, spoustu koníčků
Kontaktní výchova dětí v milujícím prostředí, respektující přístup, zdravé sebevědomí
Větší tresty! Nenechat to zajít příliš daleko a pokud možno opustit násilníka v začátku, kdy to není vyhrocene.
Obrana, ať už jakákoliv.
Lepší postižitelnost nasilnika
Přednášky, ukázky pomoci, zaručení, že se to nikdo nedozví
nenavazovat vztah s primitivem
Přednášky ve škole, v práci, debaty ve městě
Psychologická pomoc, osvěta
Výchova veřejnosti v odhalování znaků domácího násilí
větší osvěta
Nebrat si blbce, při první facce odejít
A
preventivní programy ve školách, větší informovanost veřejnosti, boření mýtů o DN a obětech/násilnících
Osvěta, osvěta, osvěta. Zvýšení trestů
Dle mého názoru tomu nejde zabranit
Podchytit začátek a podstoupit psychoterapii, popř. nasadit medikaci. Nejdůležitější je působit na děti, ve školním věku je již s touto problematikou seznamovat, pouštět jim naučná videa, nabádat je k tomu, aby v takovém případě přišli za školním psychologem nebo jinou blízkou osobou, posilovat vztah dítěte a třídního učitele například, měli by vědět, na koho se můžou obrátit
Nebát se to nahlásit, větší dohled policie na sídlištích, vyšší tresty pro násilníky (ne jen podmínka apod.).
Schopnost domluvit se, rovnocennost partnerů, omezení alkoholu, drog a podobných závislostí (jelikož ty jsou schopny násilí podporovat)
Kurzy sebeobrany, vice informaci o domacim nasili
přednášky s oběťmi domácího násilí
praktická etická výchova na školách, komunikace, osvěta, výchova v rodinách
Být opatrnější při výběru partnera.
Nenapadají, bohužel. Nevím, jak domácímu násilí zabránit, snad jen být všímavější ke svému okolí a doufat, že bude násilí odhaleno včas
Při prvních náznacích odejít od násilníka
Zadne
Nabít mu také hubu
Odejit od neho
help linky, vetsi medializace
Nenapadá mě jakým způsobem by se dala zajistit prevence..
Mnohdy se násilník neprojeví hned na začátku vztahu, takže obezřetnost při výběru partnera se těžko radí. Spíš bych se zaměřila na další pomoc, podporu, azylové domy a.j.
organizace, sociálka
Zajímat se o okolí
Sebevědomí
Zajímat se o své přátele
Všeobecná osvěta, mluvit o tom- nedělat z toho tabu
Větší ověření partnera před nastěhováním dohromady
netusim :(
zejména zvyšování povědomí o tomto typu násilí a možnostech ochrany v našem státě, které jsou k dispozici
Osveta ve skole
Asi mě nenapadají
Sebeobrana, posilovani sebevedomi
podle mě to nejde přímo takhle preventovat..ale možná něco jako workshopy o domácím násilí, aby lidé věděli, co v takovém případě dělat
Nenapádá mě momentálně nic
fyzická a psychická příprava, uvědomění si vlastní hodnoty, budování zdravého sebevědomí a sebeúcty, vytváření zdravých, netoxických vztahů, budování podpůrné sociální sítě, kam se člověk může obrátit pro psychickou (a případně i materiální) podporu, trénink kritického uvažování, asertivity, psychická i materiální nezávislost, dobrá fyzická kondice, trénink verbální i fyzické obrany a sebeobrany
Bohužel nenapadají, snad jen dobrá výchova a osvěta hned od malého dítěte
Fcg
Není
Násilníka tvrdě znásilnit, vykázat nadoživotí od oběti a do vězení s ním.
Povědomí veřejnosti, aby to lidé uměli rozeznat jak u druhých, tak i v případě, kdy se je třeba jejich partner snaží nějak ponižovat a mohlo by se z toho vyvinout domácí násilí. A poučení, že se s tím mají obrátit na policii.
Zůstat osamocen. Nebo žít s někým, kdo je slabší.
Zveřejňovat jednoduchý doporučený postup, jak by se měla oběť zachovat
osvěta, jinak je prevence v tomto případě složitá
stát na vlastních nohou, být finančně nezávislou osobou
Rozchod
netuším
mluvit o tom už na základce, jak vypozorovat už začínající náznaky
Teleskop, elektrický paralizer, pepřák
Osvěta ve školách
Nenapadají.
Nenechat sebou manipulovat
Cholerik by měl klidnit svůj hněv
Nepit alkohol
informovanost o možnostech obrany
Navštěvovat rodinu, kde víte, že k násilí dochází, pokusit se být svědkem a nahlásit to
besedy, média, výchova
při jakémkoliv náznaku povýšenosti muže nad ženou nebo zakazování apod. odejít
Nic
asi už bych s tím začal od základky, aby se NEFRITZLOVALO
nechodit s idiotem
Nenapsal
Jednou a dost. Netolerovat. Trestat - vyhostit z domu, zákaz přiblížení, zákaz kontaktu s dětmi - jakékoliv porušení ihned trestat
Odejit jakmile začne kontrolni chovani, neomlouvat jeho chovani, nepodrizovat se pozadavkum
Fungující rodina, dobří kamarádi,
neignorovat i menší násilí
Výuka ve školách, častější reklamy v médiích.
Skola
Informovanost o institucích, které pomáhají.
být sama
ženy by se měly dozvědět, že se za to nemusí stydět. Prevence proti násilníkům asi nebude moc účinná
netuším, možná s tím více seznamovat už děti ve školách - školení, co je to násilí a jak se bránit
Více prostoru ve výuce pro komunikaci, empatii a výchovu ke vztahu. Učit ženy, aby byly otevřené, muže, aby byli citliví.
Nežít s takovými lidmi v jedné domácnosti
Mluvit o domácím násilí ve školách, informovat o možnostech pomoci obětem
Vyhození hlavního domovního jističe.
to bohužel nevím
Větší pomoc ženám s dětmi osamostatnit se od materiální závislosti na partnerovi
řádné tresty, které donutí se zamyslet, zda tyto činy dělat
nenapadá mě nic
zadupat hned z počátku
Prevence? neresit sve problemy vztahem s toxickym clovekem
Osobně si myslím, že prevence neexistuje.
Informace
Poznat velmi dobře člověka, než si ho k sobě připustím až moc blízko
Těžko říct zda existuje prevence
Udrzovani dobrych a silnych vztahu i jinymi lidmi, otevrena komunikace
zařadit do povinného školního předmětu, osvěta
Zvyšování povědomí o tomto jevu
Větší povědomí mezi lidmi, trvdší tresty, zvýšení intelektu populace.
Nikdo si nesmí nechat nikým ubližovat. To je prevence.
xx
žádné, podle mě vetšinou pachatelé psychicky labilní
návštěva psychologa, popř, psychiatra - zjistit důvody
Nebrat si do domacnosti retardovane opice. Normalni clovek se totiz domaciho nasili nedopusti.
osveta o sposoboch agresie. Citove vydieranie, manipulacia, stalking, sexualne nasilie alebo fyzicke nasilie su vsetko veelmi zle formy nasilia. Casto si obet mysli, ze pokial niekde nebude lezat dobita na zemi, tak to je vlastne v poriadku.
v problematice se nepohybuji, namátkou mě napadá osvěta skrz školy. Začít třeba na druhém stupni ZŠ (snad již něco takového probíhá), věnovat prostor tomuto tématu v mediích, podporovat orgce které se této tematice věnují. Ale prevence z hlediska jednotlivce zřejmě zcela možná není.
Ihned o domácím násilím říct.lide by se meli více dívat kolem sebe
Větší tresty
vídání se s kamarády, neustálý kontakt s rodinou
vědět s kým jsem
Prohibice
výchova, učení úcty k živým bytostem
zákaz reklamy na alkohol
15276 %76 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

  • odpověď 0 – 25 let:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

9. Znáte instituce, které se zabývají obětmi domácího násilí?

  • odpověď Neznám:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 17. Základní charakteristika oběti domácího násilí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Kde nejčastěji slyšíte o domácím násilí?

6. Jaká je nejčastější forma domácího násilí:

7. Jaké jsou podle Vás důvody, proč se oběti domácího násilí nepřiznají, že jsou obětmi?

8. Kam se dle Vás oběti domácího násilí nejčastěji obracejí?

9. Znáte instituce, které se zabývají obětmi domácího násilí?

10. Má dle Vás Česká Republika správný a spravedlivý přístup k obětem a násilníkům, kteří páchají domácího násilí?

11. Máte ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí domácího násilí, nebo jste jím byli Vy?

12. Kdo se podle Vás stává nejčastěji obětí domácího násilí?

13. Jaké jsou podle Vás nejčastější náznaky, že někde probíhá domácí násilí?

14. Může obětem domácího násilí pomoci Institut vykázání Policie ČR?

15. Jsou podle Vás trestní sazby v ČR dostatečné k násilníkům?

16. Přijde se podle Vás na většinu obětí domácího násilí?

17. Základní charakteristika oběti domácího násilí:

20. Jaké Vás napadají možnosti prevence proti domácímu násilí? (uveďte jakékoliv příklady)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Do jaké věkové skupiny patříte:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Kde nejčastěji slyšíte o domácím násilí?

6. Jaká je nejčastější forma domácího násilí:

7. Jaké jsou podle Vás důvody, proč se oběti domácího násilí nepřiznají, že jsou obětmi?

8. Kam se dle Vás oběti domácího násilí nejčastěji obracejí?

9. Znáte instituce, které se zabývají obětmi domácího násilí?

10. Má dle Vás Česká Republika správný a spravedlivý přístup k obětem a násilníkům, kteří páchají domácího násilí?

11. Máte ve svém okolí někoho, kdo se stal obětí domácího násilí, nebo jste jím byli Vy?

12. Kdo se podle Vás stává nejčastěji obětí domácího násilí?

13. Jaké jsou podle Vás nejčastější náznaky, že někde probíhá domácí násilí?

14. Může obětem domácího násilí pomoci Institut vykázání Policie ČR?

15. Jsou podle Vás trestní sazby v ČR dostatečné k násilníkům?

16. Přijde se podle Vás na většinu obětí domácího násilí?

17. Základní charakteristika oběti domácího násilí:

20. Jaké Vás napadají možnosti prevence proti domácímu násilí? (uveďte jakékoliv příklady)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mervartová, K.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67948.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.