Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkohol

Alkohol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Balounová
Šetření:30. 03. 2019 - 08. 04. 2019
Počet respondentů:267
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na téma alkohol.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 2, Mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18770,04 %70,04 %  
Muž8029,96 %29,96 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 20otázka č. 3, 21-30otázka č. 3, 31-40otázka č. 3, 41-50otázka č. 3, Více 51otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-309836,7 %36,7 %  
41-506524,34 %24,34 %  
Více 513914,61 %14,61 %  
31-403513,11 %13,11 %  
Do 203011,24 %11,24 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní školaotázka č. 4, Střední škola s výučním listemotázka č. 4, Střední škola s maturitouotázka č. 4, Vyšší odborná školaotázka č. 4, Vysokoškolské vzděláníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou13751,31 %51,31 %  
Vysokoškolské vzdělání9535,58 %35,58 %  
Základní škola145,24 %5,24 %  
Vyšší odborná škola114,12 %4,12 %  
Střední škola s výučním listem103,75 %3,75 %  

Graf

4. Piji alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22483,9 %83,9 %  
Ne4316,1 %16,1 %  

Graf

5. Jaký druh alkoholu nejradši piji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pivootázka č. 6, Vínootázka č. 7, Alkoholické drinkyotázka č. 8, Alkoholické koktejlyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víno10044,64 %37,45 %  
Pivo7633,93 %28,46 %  
Alkoholické drinky3616,07 %13,48 %  
Alkoholické koktejly125,36 %4,49 %  

Graf

6. Který druh máte radši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Točenéotázka č. 8, Lahvovéotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Točené7193,42 %26,59 %  
Lahvové56,58 %1,87 %  

Graf

7. Jaký druh máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Červenéotázka č. 8, Bíléotázka č. 8, Jinéotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bílé7171 %26,59 %  
Červené2222 %8,24 %  
Jiné77 %2,62 %  

Graf

8. Jak často piji alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jednou týdněotázka č. 9, Každý denotázka č. 9, Občasotázka č. 9, Příležitostněotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně7332,59 %27,34 %  
Občas6830,36 %25,47 %  
Jednou týdně6328,13 %23,6 %  
Každý den208,93 %7,49 %  

Graf

9. S kým nejčastěji pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sámotázka č. 12, S rodinouotázka č. 12, S kamarádyotázka č. 12, Jiná odpověďotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S kamarády14765,63 %55,06 %  
S rodinou5524,55 %20,6 %  
Sám156,7 %5,62 %  
Jiná odpověď73,13 %2,62 %  

Graf

10. Proč nepijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Je mi po něm zleotázka č. 11, Nechutná miotázka č. 11, Jiný důvodotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod1944,19 %7,12 %  
Nechutná mi1534,88 %5,62 %  
Je mi po něm zle920,93 %3,37 %  

Graf

11. Zkusili jste někdy pít alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4093,02 %14,98 %  
Ne36,98 %1,12 %  

Graf

12. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 15otázka č. 13, 16-17otázka č. 13, Až když mi bylo 18otázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1511350,45 %42,32 %  
16-179341,52 %34,83 %  
Až když mi bylo 18188,04 %6,74 %  

Graf

13. Měli jste někdy otravu alkoholem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20290,18 %75,66 %  
Ano229,82 %8,24 %  

Graf

14. Jakou povahu máte po požití alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Depresivníotázka č. 15, Veselýotázka č. 15, Upřímnýotázka č. 15, Agresivníotázka č. 15, Smutnýotázka č. 15, Společenskýotázka č. 15, Jinýotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veselý9040,18 %33,71 %  
Společenský8738,84 %32,58 %  
Jiný2410,71 %8,99 %  
Upřímný135,8 %4,87 %  
Agresivní41,79 %1,5 %  
Depresivní31,34 %1,12 %  
Smutný31,34 %1,12 %  

Graf

15. Alkohol kupuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Za peníze od rodičůotázka č. 16, Za vlastní penízeotázka č. 16, Půjčuji siotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za vlastní peníze20691,96 %77,15 %  
Za peníze od rodičů167,14 %5,99 %  
Půjčuji si20,89 %0,75 %  

Graf

16. Měli jste někdy kvůli alkoholu problém s policií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21194,2 %79,03 %  
Ano135,8 %4,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď Do 20:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 3. Dosažené vzdělání

4. Piji alkohol?

 • odpověď Ne:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 10. Proč nepijete alkohol?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechutná mi na otázku 10. Proč nepijete alkohol?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Zkusili jste někdy pít alkohol?

5. Jaký druh alkoholu nejradši piji?

 • odpověď Pivo:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Točené na otázku 6. Který druh máte radši?
 • odpověď Víno:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bílé na otázku 7. Jaký druh máte nejraději?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Červené na otázku 7. Jaký druh máte nejraději?

6. Který druh máte radši?

 • odpověď Točené:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pivo na otázku 5. Jaký druh alkoholu nejradši piji?

11. Zkusili jste někdy pít alkohol?

 • odpověď Ano:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechutná mi na otázku 10. Proč nepijete alkohol?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Piji alkohol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Piji alkohol?

5. Jaký druh alkoholu nejradši piji?

6. Který druh máte radši?

7. Jaký druh máte nejraději?

8. Jak často piji alkohol?

9. S kým nejčastěji pijete alkohol?

10. Proč nepijete alkohol?

11. Zkusili jste někdy pít alkohol?

12. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkohol?

13. Měli jste někdy otravu alkoholem?

14. Jakou povahu máte po požití alkoholu?

15. Alkohol kupuji:

16. Měli jste někdy kvůli alkoholu problém s policií?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Piji alkohol?

5. Jaký druh alkoholu nejradši piji?

6. Který druh máte radši?

7. Jaký druh máte nejraději?

8. Jak často piji alkohol?

9. S kým nejčastěji pijete alkohol?

10. Proč nepijete alkohol?

11. Zkusili jste někdy pít alkohol?

12. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkohol?

13. Měli jste někdy otravu alkoholem?

14. Jakou povahu máte po požití alkoholu?

15. Alkohol kupuji:

16. Měli jste někdy kvůli alkoholu problém s policií?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Balounová, M.Alkohol (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68532.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.