Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijetí eura ?

Přijetí eura ?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Luděk Šebelle
Šetření:04. 04. 2019 - 09. 04. 2019
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6056,07 %56,07 %  
žena4743,93 %43,93 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-35 let5652,34 %52,34 %  
36-50 let2624,3 %24,3 %  
do 18 let1514,02 %14,02 %  
51-65 let65,61 %5,61 %  
nad 6543,74 %3,74 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4642,99 %42,99 %  
středoškolské s maturitou4239,25 %39,25 %  
základní1413,08 %13,08 %  
středoškolské bez maturity54,67 %4,67 %  

Graf

4. Jste ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5147,66 %47,66 %  
student/ka3431,78 %31,78 %  
OSVČ1110,28 %10,28 %  
důchodce54,67 %4,67 %  
na mateřské dovolené43,74 %3,74 %  
nezaměstnaný21,87 %1,87 %  

Graf

5. Jaká je velikost Vašeho bydliště ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec do 5 tisíc obyvatel3532,71 %32,71 %  
obec nad 100 tisíc obyvatel2523,36 %23,36 %  
obec do 50 tisíc obyvatel1715,89 %15,89 %  
obec do 20 tisíc obyvatel1614,95 %14,95 %  
obec do 100 tisíc obyvatel1413,08 %13,08 %  

Graf

6. Kolik členů má Vaše domácnost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-48781,31 %81,31 %  
5 a více109,35 %9,35 %  
žiji sám/a109,35 %9,35 %  

Graf

7. Pracoval/a jste již v zahraničí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8680,37 %80,37 %  
ano2119,63 %19,63 %  

Graf

8. Kolikrát ročně cestujete mimo ČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x6157,01 %57,01 %  
mimo ČR necestuji2220,56 %20,56 %  
3-5x1816,82 %16,82 %  
vícekrát65,61 %5,61 %  

Graf

9. Jste pro přijetí eura v ČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7973,83 %73,83 %  
ano2826,17 %26,17 %  

Graf

10. Myslíte si, že se po přijetí eura změní ceny zboží a služeb ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - zdraží8478,5 %78,5 %  
nezmění se2018,69 %18,69 %  
ano - zlevní32,8 %2,8 %  

Graf

11. V jakém časovém horizontu by bylo pro Vás přijetí eura přijatelné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5753,27 %53,27 %  
do 5 let1816,82 %16,82 %  
později1715,89 %15,89 %  
do 2 let1110,28 %10,28 %  
do 10 let43,74 %3,74 %  

Graf

12. Domníváte se, že bude pro Vás osobně přijetí eura výhodné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6964,49 %64,49 %  
nevím2220,56 %20,56 %  
ano1614,95 %14,95 %  

Graf

13. Souhlasili byste se zrušením drobných euromincí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5955,14 %55,14 %  
ano4844,86 %44,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk ?

 • odpověď do 18 let:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání ?

4. Jste ?

 • odpověď student/ka:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 2. Jaký je Váš věk ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání ?

9. Jste pro přijetí eura v ČR ?

 • odpověď ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 2 let na otázku 11. V jakém časovém horizontu by bylo pro Vás přijetí eura přijatelné ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Domníváte se, že bude pro Vás osobně přijetí eura výhodné ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví ?

2. Jaký je Váš věk ?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání ?

4. Jste ?

5. Jaká je velikost Vašeho bydliště ?

6. Kolik členů má Vaše domácnost ?

7. Pracoval/a jste již v zahraničí ?

8. Kolikrát ročně cestujete mimo ČR ?

9. Jste pro přijetí eura v ČR ?

10. Myslíte si, že se po přijetí eura změní ceny zboží a služeb ?

11. V jakém časovém horizontu by bylo pro Vás přijetí eura přijatelné ?

12. Domníváte se, že bude pro Vás osobně přijetí eura výhodné ?

13. Souhlasili byste se zrušením drobných euromincí ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví ?

2. Jaký je Váš věk ?

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání ?

4. Jste ?

5. Jaká je velikost Vašeho bydliště ?

6. Kolik členů má Vaše domácnost ?

7. Pracoval/a jste již v zahraničí ?

8. Kolikrát ročně cestujete mimo ČR ?

9. Jste pro přijetí eura v ČR ?

10. Myslíte si, že se po přijetí eura změní ceny zboží a služeb ?

11. V jakém časovém horizontu by bylo pro Vás přijetí eura přijatelné ?

12. Domníváte se, že bude pro Vás osobně přijetí eura výhodné ?

13. Souhlasili byste se zrušením drobných euromincí ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šebelle, L.Přijetí eura ? (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68639.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.