Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování

Cestování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Hausmannová
Šetření:06. 04. 2019 - 12. 04. 2019
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku na téma cestování. Dotazník je určen pro studijní účely a bude součástí mé seminární práce. 

Odpovědi respondentů

1. Cestujete rádi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7897,5 %97,5 %  
Ne22,5 %2,5 %  

Graf

2. Jaký typ dovolené preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznávací4355,13 %53,75 %  
Pobytový2633,33 %32,5 %  
Wellness56,41 %6,25 %  
Aktivní11,28 %1,25 %  
turistický, sportovní11,28 %1,25 %  
Kombinovaný11,28 %1,25 %  
kombinace všeho dle vlastního výběru11,28 %1,25 %  

Graf

3. Jaké prostředí rádi navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodu4557,69 %56,25 %  
Moře4253,85 %52,5 %  
Města3646,15 %45 %  
Památky3342,31 %41,25 %  
Hory2430,77 %30 %  

Graf

4. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Auto3646,15 %45 %  
Letadlo2228,21 %27,5 %  
Vlak1114,1 %13,75 %  
Autobus810,26 %10 %  
Loď11,28 %1,25 %  

Graf

5. Čemu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týdenní pobyty3950 %48,75 %  
14ti denní pobyty1924,36 %23,75 %  
Víkendové pobyty1215,38 %15 %  
I delší pobyty810,26 %10 %  

Graf

6. Jak si zařizujete pobyty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes internetové portály4051,28 %50 %  
Sami na konkrétním místě2532,05 %31,25 %  
Přes cestovní kancelář1316,67 %16,25 %  

Graf

7. Co je pro Vás při výběru dovolené nejdůležitější? (seřaďte od 1 – nejdůležitější po 5 – nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Okolní prostředí2.1151.179
Lokalita1.911.466
Vybavenost pokoje/ apartmánu2.8211.173
Cena2.0261.281
Hodnocení klientů2.7441.473

Graf

8. Jak často cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2krát za rok3544,87 %43,75 %  
3-5krát do roka2633,33 %32,5 %  
Každý měsíc1620,51 %20 %  
Vícekrát do měsíce11,28 %1,25 %  

Graf

9. Kde byste si vybral/a dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zahraničí6279,49 %77,5 %  
v České republice1620,51 %20 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5975,64 %73,75 %  
Muž1924,36 %23,75 %  

Graf

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-254152,56 %51,25 %  
25-351823,08 %22,5 %  
35-501114,1 %13,75 %  
18- a méně67,69 %7,5 %  
50- a více22,56 %2,5 %  

Graf

12. Jaký máte status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4658,97 %57,5 %  
Zaměstnaný2126,92 %26,25 %  
OSVČ810,26 %10 %  
Nezaměstnaný33,85 %3,75 %  

Graf

13. Proč neradi cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám na to peníze150 %1,25 %  
Nebaví mě to150 %1,25 %  

Graf

14. Co děláte ve volném čase?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji150 %1,25 %  
relaxuji, sportuji150 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké prostředí rádi navštěvujete?

  • odpověď Přírodu:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v České republice na otázku 9. Kde byste si vybral/a dovolenou?

12. Jaký máte status?

  • odpověď Student:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 na otázku 11. Do jaké věkové skupiny patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestujete rádi?

2. Jaký typ dovolené preferujete?

3. Jaké prostředí rádi navštěvujete?

4. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete?

5. Čemu dáváte přednost?

6. Jak si zařizujete pobyty?

7. Co je pro Vás při výběru dovolené nejdůležitější? (seřaďte od 1 – nejdůležitější po 5 – nejméně důležité)

8. Jak často cestujete?

9. Kde byste si vybral/a dovolenou?

10. Jste:

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jaký máte status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestujete rádi?

2. Jaký typ dovolené preferujete?

3. Jaké prostředí rádi navštěvujete?

4. Jakým dopravním prostředkem nejčastěji cestujete?

5. Čemu dáváte přednost?

6. Jak si zařizujete pobyty?

7. Co je pro Vás při výběru dovolené nejdůležitější? (seřaďte od 1 – nejdůležitější po 5 – nejméně důležité)

8. Jak často cestujete?

9. Kde byste si vybral/a dovolenou?

10. Jste:

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Jaký máte status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hausmannová, N.Cestování (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68663.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.