Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Volný čas

Volný čas

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Jonášová
Šetření:03. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj

Studuji propagaci na VOŠ a mám za úkol vypracovat marketingový výzkum se zaměřením na téma VOLNÝ ČAS.

Tento výzkum má za cíl zjistit využití tvého volného času a tvé zájmy.

Můžeš si, prosím, udělat chvilku čas a odpovědět mi na pár otázek?

Odpovědi respondentů

1. Jak trávíš svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přáteli3338,82 %38,82 %  
Sportuji1618,82 %18,82 %  
U TV, PC1416,47 %16,47 %  
Jinak1315,29 %15,29 %  
Sám910,59 %10,59 %  

Graf

2. Máte pocit, že efektivně využíváte volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohl/a bych ho využívat efektivněji4552,94 %52,94 %  
ano2428,24 %28,24 %  
ne1618,82 %18,82 %  

Graf

3. Máš dostatek volného času na své zájmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čas moc nemám, ale někdy sem tam… 2731,76 %31,76 %  
Mám celkem čas, ale není ho tolik jak bych potřeboval/a 2225,88 %25,88 %  
Chvilku pro sebe si vždy umím najít1821,18 %21,18 %  
Mám hafo času1517,65 %17,65 %  
Čas? Co to je?33,53 %3,53 %  

Graf

4. Chtěl/a by ses věnovat i nějaké další aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4755,29 %55,29 %  
Ano, ale na další aktivity už nemám čas3136,47 %36,47 %  
Ne, mám jich dost78,24 %8,24 %  

Graf

5. Jsi spokojený/á s možností využití volného času ve tvém bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3945,88 %45,88 %  
ano3136,47 %36,47 %  
Ani nevím1517,65 %17,65 %  

Graf

6. Jaký je tvůj věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221416,47 %16,47 %  
171112,94 %12,94 %  
2178,24 %8,24 %  
2367,06 %7,06 %  
2067,06 %7,06 %  
2455,88 %5,88 %  
2544,71 %4,71 %  
1644,71 %4,71 %  
1844,71 %4,71 %  
4133,53 %3,53 %  
ostatní odpovědi 28
15
32
43
36
29
30
27
40
12
34
26
19
31
33
2124,71 %24,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23
Minimum:16
Maximum:41
Variační rozpětí:25
Rozptyl:31.18
Směrodatná odchylka:5.58
Medián:22
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak trávíš svůj volný čas?

2. Máte pocit, že efektivně využíváte volný čas?

3. Máš dostatek volného času na své zájmy?

4. Chtěl/a by ses věnovat i nějaké další aktivitě?

5. Jsi spokojený/á s možností využití volného času ve tvém bydlišti?

6. Jaký je tvůj věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak trávíš svůj volný čas?

2. Máte pocit, že efektivně využíváte volný čas?

3. Máš dostatek volného času na své zájmy?

4. Chtěl/a by ses věnovat i nějaké další aktivitě?

5. Jsi spokojený/á s možností využití volného času ve tvém bydlišti?

6. Jaký je tvůj věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jonášová, M.Volný čas (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6896.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.