Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivizace v domovech pro seniory - pohled PVSS a ZS

Aktivizace v domovech pro seniory - pohled PVSS a ZS

Jakou máte rádi zmrzlinu a nanuky? (+ soutěž)
Vyplňte krátký (3 min.) dotazník o tom, jakou máte rádi zmrzlinu, a zúčastněte se soutěže o 6 degustačních balíčků čokolády.

(pouze ČR, uzávěrka 24. 8. 2021 23:59)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Pospíšilová
Šetření:05. 07. 2019 - 19. 10. 2019
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky veřejných průzkumů budou na Vyplňto.cz zveřejněny pod licencí CC-BY


Tento dotazník vznikl za účelem výzkumu pro absolventskou práci na VoŠ Jabok sociálně pedagogické a teologické. Jeho výsledky budou po 19. 10. 2019 veřejně přístupné na Vyplňto.cz. 

Jedná se o anonymní průzkum zaměřený akticizaci v domovech pro seniory z pohledů pracovníků v sociálních službách (přímé obslužné péče) a zdravotních sester. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2374,19 %74,19 %  
Muž825,81 %25,81 %  

Graf

2. Jaká je vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní sestra/jiný, zdravotnický personál929,03 %29,03 %  
Pracovník přímé péče929,03 %29,03 %  
Sociální pracovník825,81 %25,81 %  
aktivizační pracovník13,23 %3,23 %  
asistentka13,23 %3,23 %  
Nyní všeobecná sestra, dříve pracovník v sociálních službách ( pečovatelka)13,23 %3,23 %  
vedoucí ART - aktivizace, rehabilitace, terapie13,23 %3,23 %  
praktikant jako soc. pracovník13,23 %3,23 %  

Graf

3. Kolik let pracujete v sociálních službách určených pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 1 rok1032,26 %32,26 %  
1 – 3 roky825,81 %25,81 %  
4 – 6 let722,58 %22,58 %  
Více než 10 let619,35 %19,35 %  

Graf

4. Je, podle vašeho názoru, aktivizace (arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, reminiscence…) pro seniory prospěšná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2580,65 %80,65 %  
spíše souhlasím516,13 %16,13 %  
nevím13,23 %3,23 %  

Graf

5. V jaké oblasti vidíte největší přínos cílených aktivizačních činností pro klienty? Může jít například o zlepšení motoriky, chůze, zachování paměťových schopností, ale i to, že je klient spokojený s aktivizací jakožto náplní svého volného času.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny zmíněné2064,52 %64,52 %  
Psychologická oblast (včetně nálady klienta)516,13 %16,13 %  
Sociální oblast39,68 %9,68 %  
Žádná ze zmíněných13,23 %3,23 %  
všechny zmíněné + možnost seberealizace a zlepšení sebepojetí + možnost shrnutí a ukotvení své životní cesty13,23 %3,23 %  
Soc a fyz.13,23 %3,23 %  

Graf

6. Jak často ve vašem zařízení (na jednom oddělení) aktivizace probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2 týdně1238,71 %38,71 %  
3 – 4 týdně1135,48 %35,48 %  
5 -7 týdně825,81 %25,81 %  

Graf

7. Je tato četnost aktivizačních aktivit, dle vašeho názoru, dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1548,39 %48,39 %  
ne1341,94 %41,94 %  
nevím39,68 %9,68 %  

Graf

8. Je aktivizace ve vašem zařízení skupinového nebo individuálního typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinují se oba přístupy1858,06 %58,06 %  
Skupinová1135,48 %35,48 %  
Individuální26,45 %6,45 %  

Graf

9. Má, dle vašeho názoru, zařízení ve kterém působíte dostatek aktivizačních pracovníků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1651,61 %51,61 %  
ano1032,26 %32,26 %  
nevím516,13 %16,13 %  

Graf

10. Jaký typ aktivizace je ve vašem zařízení nejčastější? Seřaďte prosím vzestupně dle četnosti.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Arteterapie (kresba, malba, jiná výtvarná činnost)3.3233.444
Muzikoterapie (hudba, tanec, zpěv)3.6132.044
Gardenterapie (aktivity spojené s pobytem venku, využitím přírodnin, zahradničením)3.6771.767
Reminiscence (podpora a udržení paměti)3.7423.095
Zooterapie (pobyt se zvířaty)3.293.625
Ergoterapie (aktivity spojené s drobnou prací, pomocí, podporující samostatnost, např. skládání prádla)3.3553.326

Graf

11. Domníváte se, že ve vašem zařízení nějaký druh aktivizace zcela chybí? Pokud ano, uveďte prosím jaký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1341,94 %41,94 %  
Nevím825,81 %25,81 %  
Ano516,13 %16,13 %  
pravidelná canisterapie13,23 %3,23 %  
Aktivizace zaměřená na mužské pohlaví13,23 %3,23 %  
Zooterapie13,23 %3,23 %  
zaměřená na muže a jejich koníčky13,23 %3,23 %  
zapojení klientů do drobných prací a více přirozené aktivizace oproti umělé13,23 %3,23 %  

Graf

12. Je aktivizace pro klienty vašeho zařízení dobrovolná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud se klient nechce účastnit, snažíme se ho motivovat1548,39 %48,39 %  
Zcela dobrovolná1238,71 %38,71 %  
Pokud není překážkou účastnit se aktivit zdravotní stav, klient je přesvědčován412,9 %12,9 %  

Graf

13. Vykonáváte, jakožto pracovník nepůsobící v aktivizačním úseku aktivizační aktivity jako součást běžného dne klientů? Například hraní společenských her s klienty, návštěvy zahrady, reminisenci a podobně? Pokud ano, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevykonávám1032,26 %32,26 %  
Často (např. každý druhý pracovní den)825,81 %25,81 %  
Občas (např. jednou týdně)722,58 %22,58 %  
Vždy když jsem v práci619,35 %19,35 %  

Graf

14. Pokud vykonáváte aktivizační činnost s klienty a nejste pracovníkem aktivizačního oddělení, popište, prosím, o jakou/jaké činnosti se jedná. Stačí velmi stručně, názvy aktivit/y.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.825,81 %25,81 %  
muzikoterapie39,68 %9,68 %  
X13,23 %3,23 %  
Trénink paměti, Arteterapie, Cvičení pro klietnty na zlepšení motoriky, Bingo13,23 %3,23 %  
reminiscence, gardenterapie, zooterapie, ergoterapie (drobné práce/pomoc)13,23 %3,23 %  
jsem aktivizačním pracovníkem13,23 %3,23 %  
návštěva zahrady, doprovod a pomoc při aktivitách ostatních13,23 %3,23 %  
Pobyty venku, vaření/pečení, čtení,omalovánky a deskové hry a filmy pro pamětníky 13,23 %3,23 %  
vyrábění, reminiscence, prohlížení fotek13,23 %3,23 %  
Muzikoterapie, hraní na hudební nástroje. 13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi reminiscence
reminiscence, karetní hry
Namaste
jsem pracovník aktivizačního úseku
Nevykonávám, jen spíše podporuji klienty aby se účastnili, občas , někdy se účastním cvišení s klienty a muzikoterapie.
Procházky, poslech hudby, kresby.
Jgvj
hraní her, reminescence
zooterapie (králíček)
Rozhovory, reminiscence
ergoterapie, filmová a karetní odpoledne, soutěže v deskových hrách mezi odděleními
reminiscenční techniky, fyzioterapii, aromaterapii
1238,71 %38,71 % 

Graf

15. Co je pro vás motivací s klienty aktivizační činnosti vykonávat, v případě že tak činíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.825,81 %25,81 %  
Dobrý pocit26,45 %6,45 %  
vidím pokrok13,23 %3,23 %  
Zlepšení komfortu 13,23 %3,23 %  
úspěch13,23 %3,23 %  
Motivací je pro mne vidět klienty, jak mají dobrou náladu při a po aktivitě. 13,23 %3,23 %  
zpříjemnění dne a jeho náplně, utužování sociál. vztahů, udržování a rozvoj samostatnosti (s klienty se potom snadněji pracuje)13,23 %3,23 %  
bavím mne to, nabíjí, těší, vidím zlepšování kognitivních funkcí i psychiky, má to smymsl pro mne13,23 %3,23 %  
jsem s nimi13,23 %3,23 %  
Zlepšení psychického stavu13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi zlepšení stavu, zlepšení nálady
Pomoci někomu psychicky, držet ho od myšlenek, které má za svůj život nasbírané a zažít něco nového, objevil, že život stále dokáže překvapit a je stále co objevovat. Člověk nemusí zůstat zaseknutý jen v minulosti.
spokojenost klientů
koncept zařízení, aktivizace klientů
Individuální péče, spokojeni klienti
je to náplň mojí práce
Pocit naděje a to, že vidím jak aktivizační činnosti kientům propívají.
Vědomí prospěšnosti toho, co dělám.
Ghgvhz
chci, aby něco dělali
Úsměvy lidí
radost z odvedené práce
zlepšení jejich stavu, vlastní chuť pomoci
1341,94 %41,94 % 

Graf

16. Klade na vás, jakožto pracovníka nepůsobícího v aktivizační oblasti, aktivizace nějaké zvláštní nároky (nutnost úpravy časového harmonogramu, rozdělení pozornosti, dopomoc s aktivitami a přesunem na ně…)? Pokud ano, popište, prosím, o jaké nároky se jedná.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne825,81 %25,81 %  
.412,9 %12,9 %  
Ne. 26,45 %6,45 %  
Neklade26,45 %6,45 %  
Organizace 13,23 %3,23 %  
Ano - příprava samotné aktivity, doprovod klientů na aktivitu, aktivita a doprovod klientů žpět do pokoje, příprava denní místnosti na aktivitu, pozvání klientů na aktivitu a zároveň motivace klientů na aktivitu jít. 13,23 %3,23 %  
celkově - jak časové rozvržení, dopomoc s aktivitami, rozdělení činností i dohledu13,23 %3,23 %  
jsem aktiviz.pracovníkem13,23 %3,23 %  
pomáhám při aktivitách i přesunech13,23 %3,23 %  
Ano, mám své sesterské práce dost, bohužel nemám tolik času věnovat se pacientům/klientům.13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi čas, kdy bych mohla mít delší přestávku při směně
ano, ubírá z časového harmonogramu který je určen na jiné činnosti, nedostatek PvSS na oddělení způsobuje, že vše musí probíhat podle určitého vzorce, jinak není možné práci stihnout. Aktivizační skupiny/individuální aktivizace tento harmonogram narušují
Přesun, motivace, dopomoci při akrivite
jsem pracovní aktivizačního úseku - a tak nevím zda je pro Vás můj dotazník relevantní, ale jsem velice ráda, že se aktivizací klientů zabýváte
musí se aktivizaci přizpůsobit harmonogram schůzek ohledně dokumentace, kontrolních návštěv klientů atd...
Ghjvf
Nejsem si vědom
ano komplikuje, hlavě s přípravou klientů na aktivity
ano, v úpravě času (harmonogramu dne), ale jen v minimální míře
929,03 %29,03 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pospíšilová, L.Aktivizace v domovech pro seniory - pohled PVSS a ZS (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69256.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.