Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Kyselová
Šetření:12. 07. 2019 - 23. 08. 2019
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:28,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka na VŠEM a studuji magisterské studium a nyní píši diplomovou práci na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zaměřena je na osoby, které pobírají invalidní důchod či jsou uznány osobou zdravotně znevýhodněnou a pracují na chráněném trhu práce.

Tento dotazník je určen pro zaměstnavatele či personalisty/ky z firem, která zaměstnávají tyto osoby.

 

Děkuji mnohokrát za vyplnění

 

Kristýna Kyselová

Odpovědi respondentů

1. Kolik OZP zaměstnáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 101739,53 %39,53 %  
26 - 50716,28 %16,28 %  
11 - 25613,95 %13,95 %  
více než 100511,63 %11,63 %  
51 - 10049,3 %9,3 %  
049,3 %9,3 %  

Graf

2. Jaký druh postižení mají OZP, které zaměstnáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tělesné3786,05 %86,05 %  
psychické onemocnění2865,12 %65,12 %  
kombinované2455,81 %55,81 %  
mentální2148,84 %48,84 %  
sluchové1432,56 %32,56 %  
zrakové1125,58 %25,58 %  
Neurologické, onkologické, interní 12,33 %2,33 %  
EPI12,33 %2,33 %  
nezaměstnávám12,33 %2,33 %  
nezaměstnávám NIKOHO!!!12,33 %2,33 %  
Bez rozdílu 12,33 %2,33 %  
všechny možné12,33 %2,33 %  
bez rozdílu všechny12,33 %2,33 %  
Všechny možný druhy postižení12,33 %2,33 %  

Graf

3. Jaký charakter práce u Vás OZP vykonávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manuální práci1227,91 %27,91 %  
oboje716,28 %16,28 %  
administrativa613,95 %13,95 %  
obojí24,65 %4,65 %  
administrativa+asistentka prodeje12,33 %2,33 %  
všechny obory - management, marketing, administrativa, technické práce12,33 %2,33 %  
Učitel12,33 %2,33 %  
manuální i administrativu12,33 %2,33 %  
administrativní i manuální12,33 %2,33 %  
žádnou12,33 %2,33 %  
nezaměstnávám NIKOHO12,33 %2,33 %  
IT12,33 %2,33 %  
manuální, administrativní, práce v soc. službách12,33 %2,33 %  
Prodavačky a administrativa12,33 %2,33 %  
Oboje, různé typy práce12,33 %2,33 %  
všechny možné pozice12,33 %2,33 %  
Vse12,33 %2,33 %  
manuální práce i administrativu12,33 %2,33 %  
Všechny druhy pozic12,33 %2,33 %  
Asistentky prodeje12,33 %2,33 %  

Graf

4. Je pro Vás důležité vzdělání OZP zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3069,77 %69,77 %  
ne1330,23 %30,23 %  

Graf

5. Prosím zdůvodněte předcházející odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.

ano jen z finančních důvodů, jen díky štědré státní dotaci na každé takové místo

Blbce bych nezaměstnal

I zdravotně postižení lidé si zaslouží dostat šanci získat vzdělání

Je pro mě/nás důležité, zda zvládnou vykonávat danou práci, a ne jestli mají pouze teoretické znalosti ze školy. Dále také, zda se mohou a chtějí naučit nové věci, a jestli danou práci budou vykonávat rádi.

jedná se o jednoduché montážní práce, ale samozřejmě vzdělanějším lidem to jde lépe, více chápou a můžeme je použít na kvalifikovanější práci např. se stroji nebo při vývoji našich výrobků je to tak 50 ne 50%

Jsme chráněná dílna

Jsou to starší osoby, které umí dělat svou práci, jsou mentálně postižené, dělají pomocné práce v kuchyni.

KAŽDÝ ČLOVĚK SE MUSÍ NEUSTÁLE VZDĚLÁVAT.

Když umí svou práci může ji dělat i bez vzdělání

Když zvládnou práci ať mají jen zakladku

kvalita odvedené práce

Lepší výkon práce, lepší orientace v životních situacích,..

Mám úlevy

Máme u nás lidi bez vzdělání i s vysokou školou, vzdělání není žádné kritérium, jen možnost uplatnění na trhu práce pro lidi, kteří se neuplatí jinde.

Na manuální pozice ne, ale na administrativu potřebujeme vzdělané zaměstnance

Nechceme zaměstnávat

Nechci aby to vyznělo špatně ale hendikepovaný a ještě nevzdělaný zaměstnanec by byla katastrofa

Osoba musí být kvalifikovaná pro práci, kterou vykonává. V našem případě se jedná o práci s počítačem, vytváření reklamních a PR textů, anglický jazyk aj.

Pokud přijde osoba, bez zkušeností v obchodě, je důležité osvojování prodejních a komunikačních dovedností+ samozřejmě zanlost a studium jazyků, a znalost sortimentu a trendů

Potřebujeme, aby zaměstnanci uměli počítat a orientovat se v obchodě.

práci mohou vykonávat i se základním vzděláním, jiné pozice nenabízíme

Pro administrativní pozice je důležité, aby OZP věděli co dělat

Pro administrativní práci je nezbytný počítač, pro manuální zase určité postupy a tak, většinu zaměstnanců si vzděláváme sami.

pro některé pozice

Pro některé pozice

Pro některé pozice je to potřeba

Prodejní dovednosti a znalost sortimentu

profesní důvody

Rovnost pro všechny zaměstnance

Rozhoduje, co umí, ne že se mu udělá jednou za čas špatně.

U některých je vzdělání důležité, zaměstnáváme třeba jednu paní jako pracovnici v sociálních službách. ale u některých "profesí" není vzdělání podmínkou. Např. zaměstnáváme pekařky, kuchařky, baristky a ty mají jiné vzdělaní a u nás se zaučily na tyto profese a jsou velmi šikovné....

Vzdělání je důležité pro každého

vzdělání je důležité pro kohokoliv

vzdělání je důležité pro určité pozice

Vzdělaný pracovník má více schopností

Zaměstnáváme jak OZP absolventy speciálních škol, tak kvalifikované pracovníky s maturitou. Záleží na pracovní pozici. Snažíme se vytvořit co nejvíce možností.

Zaměstnáváme osoby s těžším zdravotním postižením, a to zejména mentálním. Náplní jejich práce je lehká manuální činnost nevyžadující žádné vzdělání.

Zaměstnáváme sociální pracovníky, kteří musí splňovat vzdělání podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách

Zvýšení kvalifikace

6. Jaké speciální podmínky pro OZP zaměstnance maté?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asistenty716,28 %16,28 %  
pracovní pomůcky511,63 %11,63 %  
možnost práce z domova49,3 %9,3 %  
kratší pracovní dobu49,3 %9,3 %  
žádné49,3 %9,3 %  
Pomůcky49,3 %9,3 %  
kratší pracovní doba36,98 %6,98 %  
Dopravu36,98 %6,98 %  
zkrácenou pracovní dobu24,65 %4,65 %  
zkrácená pracovní doba24,65 %4,65 %  
Upravené pracovní místa24,65 %4,65 %  
Asistenti24,65 %4,65 %  
Pracovní doba24,65 %4,65 %  
jsou oddělené od normálních zaměstnanců12,33 %2,33 %  
mají častější pauzy12,33 %2,33 %  
mohou pracovat v sedě12,33 %2,33 %  
vyhrazená místa přizpůsobená OZP12,33 %2,33 %  
respekt k jejich zdravotnímu stavu12,33 %2,33 %  
individulání rozložení pracovní doby12,33 %2,33 %  
asistence - podle individuláních potřeb12,33 %2,33 %  
bezbariérový přístup do kanceláří12,33 %2,33 %  
bezbariérový přístup a sociální zařízení12,33 %2,33 %  
Více dnů sick Day oproti zdravým 12,33 %2,33 %  
Příspěvek na sportovní, relaxační aktivity vyšší oproti zdravým 12,33 %2,33 %  
Žádné nejsou třeba12,33 %2,33 %  
sick days12,33 %2,33 %  
pracovní asistenty12,33 %2,33 %  
Adaptace prostředí, bezbariérové WC, kompenzační pomůcky, více času, přestávky, psychosociální podpora12,33 %2,33 %  
Pracovní prostředí12,33 %2,33 %  
Časovou flexibilitu12,33 %2,33 %  
mikroúvazky12,33 %2,33 %  
pracovní asistenci12,33 %2,33 %  
flexibilní pracovní dobu12,33 %2,33 %  
psycholožka12,33 %2,33 %  
sociální terapeutka12,33 %2,33 %  
Bezbariérový přístup12,33 %2,33 %  
vstřícnost a pochopení12,33 %2,33 %  
BEZBARIÉROVOST12,33 %2,33 %  
OHLEDUPLNÝ PŘÍSTUP KVALIFIKOVANÝCH VEDOUCÍCH12,33 %2,33 %  
PRÁCE JE VŽDY PŘIZPŮSOBENA MOŽNOSTEM ZAMĚSTANCE12,33 %2,33 %  
peníze12,33 %2,33 %  
Nemáme žádné speciální podmínky12,33 %2,33 %  
Nemáme 12,33 %2,33 %  
Úprava pracoviště pro nevidomé 12,33 %2,33 %  
V zaměstnání využívají podpory osobních asistentů registrované sociální služby.12,33 %2,33 %  
Práce probíhá jak v chráněných dílnách, tak i v terénu - práce pro město, kdy chodíme například zalévat.12,33 %2,33 %  
speciálně upravená pracoviště12,33 %2,33 %  
stoly12,33 %2,33 %  
židle12,33 %2,33 %  
stroje12,33 %2,33 %  
každé zdravotní omezení vyžaduje své12,33 %2,33 %  
5 hodinová pracovní doba12,33 %2,33 %  
pracovní úvazek "na tělo" - někdo chodí celý týden, někdo dva dny v týdnu, někdo jen dopoledne12,33 %2,33 %  
bezbariérový pohyb po pracovišti12,33 %2,33 %  
individuální a laskavý přístup12,33 %2,33 %  
Pracovní úvazky "na míru" - i velmi zkrácené, podle potřeby zaměstnance12,33 %2,33 %  
Pracovní náplň "na míru" podle schopností a možností zaměstnance12,33 %2,33 %  
Podle potřeby kurzy a vzdělávání12,33 %2,33 %  
Metodické vedení a dopomoc12,33 %2,33 %  
Krácený pracovní úvazek12,33 %2,33 %  
upravený úvazek12,33 %2,33 %  
pracovní podmínky12,33 %2,33 %  
kratší směny12,33 %2,33 %  
speciální prostředí12,33 %2,33 %  
úpravu místa12,33 %2,33 %  
individuální pracovní doba12,33 %2,33 %  
Pracovní místa12,33 %2,33 %  
Bezbariérové vstupy do naší chráněné kavárny a kuchyňských prostor kde pracují.12,33 %2,33 %  
Bezbariérový vstup do prostor kde pro OZP pořádáme různé aktivity-STD,tělocvik,jógu,arteterapie,muzikoterapie,klub kde se mohou na kávu,čaj setkávat,hrát deskové hry atd.12,33 %2,33 %  
V naší chráněné kavárně našim OZP zaměstnancům poskytujeme stravování se slevou.12,33 %2,33 %  
Na rok poskytujeme zaměstnancům 3 tzv."Sick days"(3 placené dny určené k vybrání např. při náhlé nevolnosti...)12,33 %2,33 %  
téměř žádné, které bychom neposkytovali i zdravým12,33 %2,33 %  
poloviční úvazek 12,33 %2,33 %  
Manuální zručnost12,33 %2,33 %  
Komunikativnost12,33 %2,33 %  

Graf

7. Měli jste nebo máte nějaké problémy s náborem nových OZP zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2660,47 %60,47 %  
ne1739,53 %39,53 %  

Graf

8. Prosím zdůvodněte předcházející odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Asi je to i dobou, ale na inzeráty reaguje strašně málo OZP zaměstnanců a někteří se pak ani nedostaví na pohovor

bohužel kvalitních lidí je čím dál tím méně

Bohužel se nám nedaří získávat kvalifikované pracovníky

Bohužel v dnešní době nalézt kvalitního zaměstnance je velmi složité

Buhežel v dnešní době je sehnat i zdravého zaměstnance problém

celková situace na trhu práce, rozdělení pracovní doby

Celkově je nedostatek lidí, kteří by chtěli pracovat. A u oboru IT je také nedostatek odborníků

Celkový nedostatek pracovních sil na pracovním trhu

Důležité je pro nás poskytnout zaměstnání osobám, které těžko hledají pracovní uplatnění. Zájemců je mnoho (mj. spolupracujeme s velkými poskytovateli sociálních služeb) a při zácviku jim vypomáhají pracovní a osobní asistenti.

Jak známo, je velký převis zájemců, není možné všechny uspokojit. Aspoň v Praze.

Je jich malo

Je jich málo a málo kvalitní

Je složité najít zaměstnance, který by u nás chtěl pracovat a práci zvládal, myslím, že to je ale momentálně problém celkově na trhu práce.

málo OZP, kteří mohou pracovat i na zkrácený úvazek, zaměstnavatelé by nejraději OZP bez omezení

Mám kontakty na chráněná bydlení, s kterými spolupracuji a na základě toho mám vždy dostatek zaměstnanců OZP.

máme kontakty na neziskové organizace, které nám klienty posílají

máme speciální podmínky a ne všichni hendikepovaní je spňují

mnohdy osoby OZP nemají pracovní návyky, nedodržují pracovní dobu, domnívají se, že nemusí udělat nějaký výkon, že stačí čas odsedět... jsme výrobní firma peníze od fy dostáváme za vykonanou práci nikoliv za odsezenou. stát zvedá min. mzdu za nic, tak proč by se zaměstnanci měli snažit? když nesmí mít normy?!

Na některé pozice

Na pozice se nehlásí

Nechceme zaměstnávat

Nechtějí pracovat

nejsou lidé na volné pozice

nejsou lidi

Někteří naši zaměstnanci se napřed účastnili některé z našich aktivit, např. docházeli do STD, atd. Také spolupracujeme s Úřadem práce.

Nemám na starost nábory nových zaměstnanců

Nemáme

nemáme problém

Nespolehliví, pomalí, proto nezaměstnávám

Nespolehlivost, nedodržování domluveného bez vysvětlení

Nízké vzdělávání

Občas je složité v daném regionu sehnat osobu splňující vzdělání, ale zásadní problémy nemáme.

občasné špatná komunikace s úřadem práce, který posílá nekompetentní uchazeče

Řada uchazečů, doporučených ÚP ve skutečnosti nechtěla pracovat, s některými jsme se museli rozloučut ve zkušební době, protože nebyli ochotni plnit ani přizpůsobenou pracovní náplň, byli manipulativní, chtěli sice peníze, ale chtěli také být litováni a čerpat co nejvíce výhod....

Slečna je šikovná jsme základní škola

spolupracujeme s firmami sdružujícími OZP

Spolupracujeme s neziskovými organizaci

úřad práce nám opakovaně posílal nevhodné kandidáty

v okolí máme dostatek známých OZP

Vždy najdu potřebné pracovníky

Zatím se jedná o dobrovolnickou činnost nikoli o přímé placené zaměstnání, tyto možnosti řešíme.

9. Jakou podporu jste využili ke vzniku pracovních míst pro OZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa1023,26 %23,26 %  
příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa613,95 %13,95 %  
daňovou úlevu511,63 %11,63 %  
poradenství Úřadu práce511,63 %11,63 %  
žádnou49,3 %9,3 %  
Žádné49,3 %9,3 %  
ke vzniku nic12,33 %2,33 %  
příspěvek na vymezené CHPM12,33 %2,33 %  
zjišťujeme, kterou z těchto variant můžeme aplikovat.12,33 %2,33 %  
nic12,33 %2,33 %  
žádnou, nechci je12,33 %2,33 %  
provozní náklady byly zrušeny12,33 %2,33 %  
nevím, nebyla jsem u vzniku - pokud vím, každý rok dostáváme dotaci z Městské části Prahy 2 a příspěvek z úřadu práce čtvrtletně na OZP a asistenty12,33 %2,33 %  
spolupracujeme s Úřadem práce v rámci "Chráněného trhu práce"12,33 %2,33 %  
Všechny co ÚP nabízí12,33 %2,33 %  

Graf

10. Jak byste ohodnotili podporu Úřadu práce pro vznik chráněného pracovního místa pro OZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující2558,14 %58,14 %  
nedostačující1227,91 %27,91 %  
Neberu úlevu od ÚP, 12,33 %2,33 %  
Složitá komunikace a náročné získávání informací pro zájemce.12,33 %2,33 %  
neřešili jsme12,33 %2,33 %  
výše financí příjemná, vstřícnost záleží na pracovníkovi - někdy hraničí s byrokratickou šikanou, jindy vstřícný přístup12,33 %2,33 %  
Zpočátku velká nedůvěra, nyní korektní a věcné vztahy12,33 %2,33 %  
špatná komunikace a nekompetentnost referentů12,33 %2,33 %  

Graf

11. Prosím zdůvodněte předcházející odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

--

.

Dostačuje

dostačující

Dostačující

Dostat podporu na vznik nového pracovního místa je administrativně velmi náročné

dostatečná spolupráce

Je to pro nás dostačující

komunikace korektní rychlá

komunikace s úp je velmi dobrá

Máme štěstí na referentkou na ÚP a tudíž vše co potřebujeme s ní vyřídíme

Moc jí nevyužíváme

My ji nepotřebovali

My jsme měli podnikatelský plán a podpora byla pouze okrajovou záležitostí

Myslím že podpora je dostačující

Mzdové příspěvky se čtvrtletně vrací.

Na UP nic nedělají

Na všechny otázky se nám dostalo jasné a rychlé odpovědi.

Náročná komunikace a složité získávání informací pro zájemce.

Nedostatečná kontrola ÚP pracovních míst a náplně práce

Nemám s tím osobní zkušenost, ale z médií vím, že je to velký problém.

Není automatické, vázne

nepotřebovali jsme jí

Nevidím výsledky

nevím

Neznalost problematiky zaměstnání OZP, pouze teorie

občas toho jako zaměstnavatel vím víc než referenti

Omlouvám se, zapomněla jsem, co byla předchozí otázka. Dělám víc věcí najednou :-)

Podporu od ÚP jsem nedostala

Slečna je šikovná, má pouze id 2' stupen. Proteza oka.

složité papírování

ÚP je nám vždy nápomocen při řešení problémů týkajících se chráněných míst a OZP celkově

úřad práce Praha a střední Čechy nepracuje, nikdo nekomunikuje, složité dotazníky, nikdy se nedovíme nic, žádná zpětná vazba, inzeráty vydají po 2 až 3 letech. Nevýhoda zrušení úřadů na oblastech. např Brandýs spadá pod Prahu a schvaluje Příbram (1 x do měsíce) vyřízení dotace min 3 měsíce, ale ta se zpětně nevyplatí, musíte mít min 5-ti měsíční rezervu, než bude refundace mzdy. za r. 2019 stát nedorovnal zvýšení min. mzdy, z toho důvodu budeme propouštět -fy nám za práci víc nezaplatí a z vlastních zdrojů se to utáhnout nedá. úřadu práce je to jedno ti svou židli zaplacenou mají.

úřad práce se svojí administrativou vstup na chráněný trh práce velmi komplikuje

Veškerá komunikace as ÚP vždy korektní

Větší a lepší komunikace by nebyla od věci

viz předchozí odpověd

vše funguje ok

Vše záleží na lidech, komunikaci a vzajemné zkušenosti. Někdy mají úředníci špatné zkušenosti s některými zaměstnavateli a pak se chovají velmi nevstřícně. Poté, co se podaqří několikrát přesně a věcně vše zúřadovat, vztahy se zklidní a nastává fáze věcné komunikace. Všechno je proces, nic nelze lámat přes koleno.

vzhledem k tomu, že jsme jí nepotřebovali a vše si zařídili sami tak je pro nás dostatečná

Zhruba asi 75% našich zaměstnanců jsou OZP a již skoro 5 let bez problémů spolupracujeme s Úřadem práce v rámci "chráněného trhu práce".

12. Jakou další podporu byste navrhovali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím49,52 %9,3 %  
Žadnou49,52 %9,3 %  
pomoc s náborem37,14 %6,98 %  
žádnou, všechby podpory zneužijí zamstnavatelé OZP, kdy jim vyplatí miminální mzdu a veškeré dotace a úlevy jsou jen pro ně12,38 %2,33 %  
Větší podporu zkrácených úvazků.12,38 %2,33 %  
zjednodušení finanční podpory12,38 %2,33 %  
Větší odbornost up12,38 %2,33 %  
nižší platbu DPH12,38 %2,33 %  
Kontrola zaměstnavatele, jestli plní své povinnosti vůči zaměstnancům12,38 %2,33 %  
nic mě nenapadá12,38 %2,33 %  
Nevím.12,38 %2,33 %  
--12,38 %2,33 %  
měsíční paušál12,38 %2,33 %  
Příspěvek na specifické vzdělávání12,38 %2,33 %  
Větší provázanost mezi úřady 12,38 %2,33 %  
Povinnost zaměstnat 12,38 %2,33 %  
Vzdělávání úředníků v praxi 12,38 %2,33 %  
ÚP vyžaduje odbornost pracovních asistentů. Nejsou ale schopni říct, jaká to je. Takže bychom uvítali poskytování adekvátního vzdělávání.12,38 %2,33 %  
dorovnání zvýšení min. mzdy v dotacích na mzdu12,38 %2,33 %  
energie, které stále stoupají12,38 %2,33 %  
provoz, pracovní pomůcky12,38 %2,33 %  
pokud myslíte od státu, tak žádnou12,38 %2,33 %  
Větší pomoc při vyhledávání nových zaměstnanců12,38 %2,33 %  
Dříveč, než dojde k nějakým systémovým opatřením, věcnou kontrolu jednotlivých zařízení, vyhodnocení reality a poté systémové změny, nikoli nahodilost12,38 %2,33 %  
ÚP by měli sami vlastní aktivitou evidovat volná pracovní místa na chráněném trhu a nabízet je uchazečúm s ID12,38 %2,33 %  
méně administrativy12,38 %2,33 %  
více individualizovanou podporu12,38 %2,33 %  
hlavně zlepšení spolupráce12,38 %2,33 %  
Na nábor12,38 %2,33 %  
Využíváme u Ú.P. i možnost, že nám proplácí mzdu pracovních asistentek, které OZP kontrolují a pomáhají jim při práci, když se zaučují.... 12,38 %2,33 %  
Se stavem jaký nyní funguje jsme spokojeni.12,38 %2,33 %  
více pomoc s náborem12,38 %2,33 %  
větší informovanost a vzdělanost referentů ÚP12,38 %2,33 %  
Asi nic12,38 %2,33 %  
asi žádnou12,38 %2,33 %  
.12,38 %2,33 %  
větší pomoc při hledání dalších zaměstnanců12,38 %2,33 %  
méně papírů12,38 %2,33 %  
Jednodušší podpora při pořizování investic pro vytváření nových pracovních míst pro OZP12,38 %2,33 %  

Graf

13. Měli jste nebo máte nějaké problémy se zaměstnáváním OZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2251,16 %51,16 %  
ne2148,84 %48,84 %  

Graf

14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší pracovní výkonost2195,45 %48,84 %  
vyšší nemocnost2090,91 %46,51 %  
častější návštěvy u lékařů2090,91 %46,51 %  
Nábor 14,55 %2,33 %  
reakce zákazníků14,55 %2,33 %  
sezonnost /v době sadby a sklizně zahrady je větší neschopnost, časté exekuce 14,55 %2,33 %  
Spojení se zdravým kolektivem14,55 %2,33 %  
menší pracovní morálku14,55 %2,33 %  
Pracovní návyky14,55 %2,33 %  
pracovní morálku14,55 %2,33 %  
Vyšší administrativa14,55 %2,33 %  
nižší míra spolehlivosti14,55 %2,33 %  

Graf

15. Zaměstnáváte také pracovní asistenty pro OZP zaměstnance?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2455,81 %55,81 %  
ne1944,19 %44,19 %  

Graf

16. Zdůvodněte prosím předcházející odpověď.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

A proč

Ano pro některé OZP je to nezbytné

Asistenti nebyli třeba

asistenti nepřináší firmě žádný užitek

Bez nich to nejde

Další příživníci

Daný zaměstnanec nepotřebuje zvláštní péči.

Díky jejich podpoře od ÚP

Doposud nebyl důvod.

je to potřeba

Je to potřeba

je to potřeba

Je to potřeba

Kvůli ÚP

Motivace, průběžná kontrola

můžeme přijmout jen takové pracovníky, kteří jsou samostatní a mají dobrý zrak a dobrou motoriku rukou, naše pracovní činnosti jsou specifické

Naši ozp/OZZ asistenty nepotřebují

Některé osoby se zdravotním postižením asistenta potřebují a bez jeho pomoci by svou práci nemohly vykonávat. Je tedy nezbytné asistenty v případě potřeby zaměstnat.

Někteří by bez asistenta nemohli pracovat

někteří zaměstnanci to potřebují

Nemají je

Nemáme

není potřeba

není to potřeba, pracují v kolektivu

Není třeba

Nepotřebujeme asistenty

Nevím o tom

Nezaměstnáváme nikoho, kdo by podporu asistenta potřeboval.

nezaměstnáváme OZP s asistenty

Pracovní asistenci vykonává vedoucí dílony, po zaškolení OZP, kteří nejsou mentálně postižení

Pracovní asistentky jsou nutné protože dohlížejí na proces zaučování zaměstnanců OZP a různě jim pomáhají.

pro každou skupinku 4-5 lidí jeden asistent

Pro některé

pro některé OZP je to potřeba

Pro některé pozice a typy postižení

Při některých onemocněních neuro. charakteru

u některých to ani jinak nejde

Zaměstnanci se sníženou kognitivitou potřebují podporu další osoby jak pro základní logické operace tak při možných chybách a jejich odstraňování

Zaměstnáváme lidi s těžším, zejména mentálním postižením, kteří vyžadují podporu. Vedle pracovních asistentů mají podporu i od osobních asistentů.

Zaměstnáváme lidi, kteří asistenci potřebují.

zlepšení podmínek

zvládáme to sami

17. Zaměstnáváte pouze OZP zaměstnance?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3274,42 %74,42 %  
ano1125,58 %25,58 %  

Graf

18. Prosím zdůvodněte předcházející odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

.

.

9 OZP a 3 další zaměstnanci bez OZP

a jsme na to náležitě hrdí

Administrativní pozice jsou zdraví lidé

Asistenti jsou zdravi a některé pozice prostě OZP zastávat nemohou

asistenti jsou zdraví a některé pozice také (fyzická náročnost)

Asistenti jsou zdravý

bez komentáře

I zdravé

Jen na ně dostáváme příspěvek z úřadu práce, jinak by to byla zátěž - nevyděláme tolik, i tak je to náročné. Navíc OZP mají důchod, finanční ocenění u nás v dílně je malé, bez důchodu by nestačilo, k důchodu je to příjemný nebo někdy nutný přivýdělek.

jsme chráněná dílna,proto jsou zde jen OZP.

Jsme systémově složitá neziskovka, poskytujeme sociální služby, dobrovolnické programy a sociálně právní ochranu dětí, zaměstnávání OZP je jednou z našich činností. Zaměstnáváme více než 50% OZP

Jsme velká firma

jsme velká firma a některé pozice bychom neobsadili a ani bychom nechtěli obsazovat OZP zaměstnanci

Máme i zaměstnance bez OZP

Máme statut chráněná dílna a proto se držíme této linie, Rodinné důvody

na administrativní a řídící činnost se neosvědčili

na OZP dostaneme dotace

Naší prioritou je poskytnout zaměstnání lidem, kteří těžko vyhledávají své pracovní uplatnění. Jsme si vědomi důležitosti toho mít zaměstnání (sociální vazby, finance, návyky, nové dovednosti...) Většina zaměstnanců jsou OZP. Osoby bez zdravotního postižení jsou jen pracovní asistenti.

nedostatek vhodných zaměstnanců

Některé pozice bychom OZP neobsadili

Některé pozice prostě OZP zastávat nemohou

Nemáme pro

Nerozumím otázce

Nezaměstnávám OZP

počtem OZP jen plníme nařízení kolik jich musíme zaměstnat - v situaci, že nejsou lidi

Potřebuji i lidi bez problémů

Pracovní asistenti jsou zdravý

Slečna je jediný id pracovník.

To snad ani nejde

u některých profesí je nutná potřebná zdravotní způsobilost

V současné době máme pouze dobrovolníky, podmínky pro zaměstnávání řešíme.

V STD a Sociální rehabilitaci pracují sociální pracovnice, pracovní asistentky také nejsou OZP a náročné práce v administrativě kolem vyúčtování CHTP s Úřadem práce, dále při podávání žádostí na dotace a různé granty a při jejich administraci a vyúčtování vykonávají také pracovnice, které nejsou OZP.

Z kolegů neznám nikoho, kdo by byl OZP.

Zaměření naší společnosti je právě na zaměstnávání OZP

zaměřujeme se na ně

zaměstnáváme cca 90% OZP

Zaměstnáváme lidi, které ve firmě potřebujeme, OZP pro nás není rozhodující.

zaměstnáváme pouze zákonné minimum OZP

Zaměstnávat pouze OZP není možné, na některé pozice v některých regionech OZP prostě neseženeme. Snažíme se vždy každou pozici napřed nabídnou osobám se zdravotním postižením, ale pokud se žádná OZP nepřihlásí, tak nemáme ani jinou možnost.

19. Poskytujete OZP zaměstnancům nějaké zvláštní pracovní podmínky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %74,42 %  
ne1125,58 %25,58 %  

Graf

20. Prosím zdůvodněte předcházející odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nevyžadujeme výkon ale snahu - tolerujeme neplacená volno, špatné nálady, pomalejší tempo... - poskytujeme takovou podporu, jaká je nutná. Někdo potřebuje větší, někdo menší. Nikdy však nepoukazujeme na "slabší či výkonější" jedince.

--

.

Bezbariérové vstupy, pracovní prostory jsou uzpůsobeny pohybu osob s různými stupni invalidity - 1,2 3 stupeň. Při zaúčování se jim pracovní asistentky věnují po celou jejich pracovní dobu.

Bylo odpovězeno výše

celá řada věcí, počínaje výběrem vhodné práce pro každého jednotlivce, přestávky nad rámec ZP, pracovní asistenti, zohlednění výkonnosti

častější přestávky, dohled nad stravovacími návyky, práce v sedě

Jak je uvedeno dříve, respektujeme zdravotní stav a možnosti OZP zaměstnance.

jak jsem již psal výše - zkrácené úvazky, asistenty, sick days

Je to potřeba

Je to potřeba

Je to potřeba

Je to potřeba

je to potřeba

je to potřeba, protože OZP zaměstnanci prostě potřebují jiné zacházení

již jsem odpověděla

již jsem vyplnila dříve

krácený úvazek, sick days placené

kratší pracovní dobu

Možnost homeoffice

Možnost krátké pracovní doby.

NE

Ne

nejsou zapotřebí, handicap je pouze v hlavě

Nepotřebuji

Nevím, co spadá do speciálních podmínek.

Pomůcky za běžných okolností neposkytujeme, protože to většinou není nutné. Pouze pokud například osoba s těžkým zrakovým postižením potřebuje speciální software k počítači, tak ho podle možností pořídíme.

pouze zkrácenou pracovní dobu, jinak se požaduje práce skoro jako u zdravých

Pracovní doba a úkony jsou přizpůsobeny jejich možnostem

tyto pracovní náklady jsou jen zbytečně vyhozené peníze bez užitku

úprava úvazku, pracovní doby,

Variabilitu pracovní doby

viz některá z předcházejících odpovědí

viz odpověď minule

Viz odpověď na předchozí otázku

Viz odpověď předchozí

viz předtím

viz...

Zaměstnaci mají kratší pracovní dobu, proplácíme 2x ročně možnost nepřijít do práce ze zdravotních důvodů. Individuelní řešení vzniklých problémů.

zdvojená otázka - pracovní pomůcky, zkrácené úvazky, možnost práce z domova

Zkrácenou pracovní dobu, možnost neplacené dovolené.

zodpovězeno v předchozích otázkách, speciálně uzpůsobená pracoviště, spec. stroje, stoly, židle, prac. pomůcky.....

Žádné OZP v zaměstnání nemáme

21. Co Vás motivuje k zaměstnávání OZP zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvky od ÚP818,6 %18,6 %  
Jejich uplatnění36,98 %6,98 %  
Společenská odpovědnost 24,65 %4,65 %  
Nic24,65 %4,65 %  
jsou vděční, za to, že mají práci a do práce se těší.12,33 %2,33 %  
v naší firmě je to především o dodatcích a daňových úlevách pro podnikatele12,33 %2,33 %  
Finanční podpora z ÚP12,33 %2,33 %  
Vidíme to jako dobrou věc, hodí se to k naší firmě12,33 %2,33 %  
jsme zastřešující organizace osob se zdravotním postižením12,33 %2,33 %  
naše členské organizace sdružují OZP12,33 %2,33 %  
Naší hlavní náplní je obhajoba práv a zájmů OZP12,33 %2,33 %  
vlastní tělesné postižení12,33 %2,33 %  
Zákonná povinnost 12,33 %2,33 %  
Slevy na dani 12,33 %2,33 %  
Dotace12,33 %2,33 %  
Pomoc postiženým12,33 %2,33 %  
chuť pomoci lidem12,33 %2,33 %  
dotace od ÚP12,33 %2,33 %  
možnost získat zakázky díky náhradnímu plnění12,33 %2,33 %  
baví nás to12,33 %2,33 %  
Vlastní zdravotní hendikep12,33 %2,33 %  
Dává to smysl12,33 %2,33 %  
Nekdo to musí udělat12,33 %2,33 %  
Ta energie se mi vrací12,33 %2,33 %  
Je to blízké činnosti naší organizace.12,33 %2,33 %  
Známe osoby, které bychom chtěli zaměstnávat a byly by pro nás přínosem.12,33 %2,33 %  
nic, vtpřijali jsme ho na základě schopností, ne toho, že je OZP. 12,33 %2,33 %  
--12,33 %2,33 %  
peníze12,33 %2,33 %  
jsou nespolehliví, pořád marodí. Nezaměstnávám je12,33 %2,33 %  
Morální odpovědnost12,33 %2,33 %  
Přátelé s OZP12,33 %2,33 %  
Chráněná dílna12,33 %2,33 %  
Náhradní plnění 12,33 %2,33 %  
Poskytovat zeměstnání osobám, které těžko vyhledávají pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce.12,33 %2,33 %  
je to živnost jako každá jiná, jen specifičtější12,33 %2,33 %  
pomoc v jejich nelehké situaci - těžko shání práci12,33 %2,33 %  
získávají pocit, že jsou potřební, práce je smysluplná12,33 %2,33 %  
učí se další dovednosti - získávají inforamce o ekologii, možnosti pomoci dalším12,33 %2,33 %  
Jejich chuť do práce12,33 %2,33 %  
Poslání organizace. Pomáháme lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižení ve smysluplném prožívání života, vytváříme podmínky pro seberealizaci a osobní růst. Zaměstnávání OZP je jednou z forem této práce.12,33 %2,33 %  
Pomoc ostatním lidem12,33 %2,33 %  
Státní dotace12,33 %2,33 %  
Rodinná situace12,33 %2,33 %  
potřeba dané profese12,33 %2,33 %  
nedělání rpzdílu mezi zdravými a OZP12,33 %2,33 %  
možnost poskytovat NP12,33 %2,33 %  
Jejich loajalnost12,33 %2,33 %  
daňové úlevy a povinnost12,33 %2,33 %  
úřad práce12,33 %2,33 %  
chuť pomáhat12,33 %2,33 %  
asi chuť těm lidem pomáhat, protože pouze kvůli penězům to určitě není12,33 %2,33 %  
Jsou vděční za šanci12,33 %2,33 %  
To že OZP dáváme šanci si k inval. důchodu přivydělat.12,33 %2,33 %  
Je pro ně velmi důležité společenské uplatnění.12,33 %2,33 %  
V pracovním procesu se k nim chováme jako kdyby nebyli OZP.12,33 %2,33 %  
Je k nezaplacení to když vidíme, jak jsou v práci spokojeni a šťastni...... 12,33 %2,33 %  
možnost poskytovat náhradní plnění a tím konkurenční výhoda12,33 %2,33 %  
státní podpora12,33 %2,33 %  
daňová zvýhodnění12,33 %2,33 %  
Naše poslání, účel vzniku naší NNO12,33 %2,33 %  

Graf

22. Čeho s vážíte na OZP zaměstnancích?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
loajality49,52 %9,3 %  
Loajalita 37,14 %6,98 %  
Zodpovědnosti24,76 %4,65 %  
chuť do práce24,76 %4,65 %  
Jejich chutě do práce24,76 %4,65 %  
oddanosti24,76 %4,65 %  
jejich pracovitost a radost z vykonané práce12,38 %2,33 %  
jsou to lidé s příběhem, kteří i přes své postižení jsou nuceni pracovat, protože mají malé důchody a zaměstnávají je v 90% lidé, kteří na nich vydělávají12,38 %2,33 %  
Nerozlišujeme zaměstnance podle postižení, ale podle toho, jací jsou.12,38 %2,33 %  
jsou naprosto stejní jako ostatní - někteří lepší, jiní horší, nelze to takto oddělit12,38 %2,33 %  
bez názoru, jsou stejní jako zdraví, každý je jiný12,38 %2,33 %  
Beru je jako zdravé12,38 %2,33 %  
jsou loajální, veselí, komunikativní12,38 %2,33 %  
nevzdávají to12,38 %2,33 %  
viz kniha (Ne)normální)12,38 %2,33 %  
+ toho samého, co na zbytku populace12,38 %2,33 %  
Pečlivost, pracovitost12,38 %2,33 %  
MALÁ FLUKTUACE12,38 %2,33 %  
že máme díky nim i státní dotace12,38 %2,33 %  
Žádné nemáme12,38 %2,33 %  
ničeho12,38 %2,33 %  
Toho samého, čeho si vážíme na zdravých zaměstnancích12,38 %2,33 %  
Chuť pracovat 12,38 %2,33 %  
Přestože zaměstnáváme osoby s těžším, zejm. mentálním postižením, jedná se stále o lidi. Každý je jiný, každý má jinou osobnost. Nejde tedy jednotně stanovit.12,38 %2,33 %  
někteří jsou i za práci a náš přístup k nim vděční12,38 %2,33 %  
toho, čeho si vážím na ostatních lidech, nijak se neliší - férovost, spolehlivost, rovné jednání, otevřenost - ne všichni a ne vždy tyto schopnosti máme nebo využíváme, jsme na tom všichni stejně12,38 %2,33 %  
Chutě do práce12,38 %2,33 %  
Na mnohých z nich si lze vážit vůle a chuti po smysluplném a naplněném životě, i přes různé překážky a omezení. Ale nemají to takto všichni.12,38 %2,33 %  
Větší loajalita12,38 %2,33 %  
Více se snaží být platným členem teamu12,38 %2,33 %  
pracovitosti12,38 %2,33 %  
spolehlivosti12,38 %2,33 %  
snahy12,38 %2,33 %  
jak u kterých, někteří jsou velmi vděční za práci 12,38 %2,33 %  
někteří i přes svůj hendikep se neuvěřitelně snaží12,38 %2,33 %  
U některých jejích píle12,38 %2,33 %  
U jiných nasazení12,38 %2,33 %  
Příspěvků od ÚP12,38 %2,33 %  
Loajalnost12,38 %2,33 %  
A u některých chuť do života i přes hendikep12,38 %2,33 %  
Pracovitosti i když produktivita občas tomu neodpovídá12,38 %2,33 %  
Velké ochoty a nadšení z toho, že se můžou něco nového naučit.12,38 %2,33 %  
Snaží se pracovat co nejlépe i když je to někdy pro ně trochu problematické (OZP 3 stupeň inval.), ale i oni se velmi snaží.12,38 %2,33 %  
Dávají nám najevo, že si váží toho, že je zaměstnáváme a bereme jako "sobě rovné"....12,38 %2,33 %  
u některých je to chuť k práci a k životu12,38 %2,33 %  
u většiny je to loajalita12,38 %2,33 %  
Toho že u nás pracují12,38 %2,33 %  
chuť vrátit se do života12,38 %2,33 %  
Povahy12,38 %2,33 %  
potřeba uplatnění a tím někdy paradoxně větší pracovní motivace12,38 %2,33 %  
Odhodlání12,38 %2,33 %  
Zájem pracovat, překonávat překážky12,38 %2,33 %  

Graf

23. Jak vnímáte legislativní změny v souvislosti se zaměstnáváním OZP, které vzešly v platnost k 1.1.2018?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak511,9 %11,63 %  
v pořádku24,76 %4,65 %  
nevím, starám se o OZP od loňského listopadu 2018.12,38 %2,33 %  
pořád stejně, OZP minimální mzdu a podnikatel maximální příspěvek12,38 %2,33 %  
Jako pozitivní, snížilo to byrokratickou zátěž.12,38 %2,33 %  
Zatím je brzy na vyhodnocení, proběhl teprve první rok, který ÚP ještě nemá celý zpracovaný12,38 %2,33 %  
Bez problémů 12,38 %2,33 %  
pozitivně - menší administrativa do jisté míry12,38 %2,33 %  
negativně - změny se dějí až moc často a občas mi přijde, že něco vzejde v platnost dřív než jsou proškoleni zaměstnanci ÚP12,38 %2,33 %  
Neměly vliv12,38 %2,33 %  
spíše pozitivně12,38 %2,33 %  
Neznám podrobnosti.12,38 %2,33 %  
--12,38 %2,33 %  
další byrokratická zátěž12,38 %2,33 %  
Nemám ponětí, o jaké změny se jedná12,38 %2,33 %  
neznám je a nezajímají mě12,38 %2,33 %  
Na změny nás ÚP připravil, a není to nic dramatického12,38 %2,33 %  
Nic neřeší 12,38 %2,33 %  
Řekla bych, že ve výsledku se naší firmy moc nedotkly.12,38 %2,33 %  
změn v posledních 5 letech bylo tolik a většina negativních nevíme, co konkrétně máte na mysli 12,38 %2,33 %  
legislativa a s ní spojené úkony jsou velkou zátěží, ale pokud nás podporuje systém, stát, je to nejspíš nutné zlo12,38 %2,33 %  
Menší administrativa12,38 %2,33 %  
Žádná sláva12,38 %2,33 %  
částečné zjednodušení žádostí12,38 %2,33 %  
o krapet menší administrace12,38 %2,33 %  
nevnímáme12,38 %2,33 %  
v podstatě nijak12,38 %2,33 %  
Nijak výrazně12,38 %2,33 %  
Snad jen referenti ÚP mohli být více proškoleni12,38 %2,33 %  
nevím netýkají se nás12,38 %2,33 %  
mírně k lepšímu, ale nic velkého12,38 %2,33 %  
jsme zase u kompetentnosti referentů ÚP, jinak pro nás jako zaměstnavatele OK12,38 %2,33 %  
Nemocnost12,38 %2,33 %  
Produktivita práce12,38 %2,33 %  
Administrativa se mírně zmenšila12,38 %2,33 %  
Nijak zvlášť12,38 %2,33 %  
Vesměs nemáme problémy se jimi řídit a dodržovat je.12,38 %2,33 %  
asi nic moc12,38 %2,33 %  
jednodušší administrativa u náboru nových zaměstnanců12,38 %2,33 %  
lehké zmenšení aadministrativy12,38 %2,33 %  
bez komentáře12,38 %2,33 %  

Graf

24. Čerpáte nějaké příspěvky na zaměstnávání OZP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3376,74 %76,74 %  
ne1023,26 %23,26 %  

Graf

25. Jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvek na mzdy412,12 %9,3 %  
příspěvek na asistenty412,12 %9,3 %  
příspěvek na dopravu412,12 %9,3 %  
příspěvek na zřízení pracovního místa26,06 %4,65 %  
paragraf 7826,06 %4,65 %  
Příspěvek na provozní náklady26,06 %4,65 %  
§ 7826,06 %4,65 %  
příspěvky na mzdy13,03 %2,33 %  
u všech dotace na mzdu13,03 %2,33 %  
Příspěvek na plat.13,03 %2,33 %  
příspěvek na zaměstnávání OZP podle §78a zákona 435/2004 Sb.13,03 %2,33 %  
příspěvek na zaměstnávání13,03 %2,33 %  
Slevy na dani 13,03 %2,33 %  
příspěvek na mzdy zaměstnanců13,03 %2,33 %  
příspěvek na mzdy asistentů13,03 %2,33 %  
daňové úlevy13,03 %2,33 %  
od ÚP13,03 %2,33 %  
příspěvek na vymezená CHPM13,03 %2,33 %  
na zřízení prac. místa13,03 %2,33 %  
Příspěvek na mzdy OZP a pracovních asistentů13,03 %2,33 %  
dotace na mzdy13,03 %2,33 %  
z úřadu práce13,03 %2,33 %  
To, co je možné dle § 78, dále spolupracujeme s organizací, která občas realizuje evropské granty a půl roku kofinANCUJE NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO, DÁLE súpm13,03 %2,33 %  
příspěvek na zaměstnávání ozp13,03 %2,33 %  
Čerpalo jsme příspěvky na úpravu pracovních podmínek13,03 %2,33 %  
příspěvek na zřízení CHPM13,03 %2,33 %  
78 paragraf13,03 %2,33 %  
Paragraf 78 v podstatě celý 13,03 %2,33 %  
Příspěvky na provoz13,03 %2,33 %  
Příspěvky na mzdy zaměstnanců i asistentů13,03 %2,33 %  
Občas projektové peníze n určitě speciální aktivity13,03 %2,33 %  
Naši OZP zaměstnanci pracují v "režimu" chráněného trhu práce a Úřad práce nám "refunduje" vetší část jejich mzdy.13,03 %2,33 %  
Také nám přispívá na mzdu pracovních asistentek.13,03 %2,33 %  
Vše dle paragrafu 7813,03 %2,33 %  
příspěvky dle zákona o zaměstnanosti13,03 %2,33 %  
Vše co lze13,03 %2,33 %  
částečná úhrada nákladů na zaměstnávání OZP13,03 %2,33 %  
Kompenzační příspěvek13,03 %2,33 %  
Přímá podpora - kraj, město13,03 %2,33 %  
Fondy EU - tréninková pracovní místa13,03 %2,33 %  

Graf

26. Jaká jsou pozitiva zaměstnávání OZP?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvky od ÚP819,05 %18,6 %  
Dobrý skutek24,76 %4,65 %  
oni mají práci, vydělají si peníze a jsou platnými členy.12,38 %2,33 %  
nevím jak pro ně, pro zaměstnavatele peníze, které z nich mají12,38 %2,33 %  
Příspěvek na plat.12,38 %2,33 %  
Poskytování povinného plnění.12,38 %2,33 %  
OZP neztrácí sociální vazby a možnost rozvoje12,38 %2,33 %  
Zaměstnavatel získává dańové úlevy a CSR12,38 %2,33 %  
příspěvky od Úřadu práce12,38 %2,33 %  
Stmeleni týmů 12,38 %2,33 %  
Úšetření peněz12,38 %2,33 %  
jejich loajalita12,38 %2,33 %  
chuť do práce12,38 %2,33 %  
dobrý pocit12,38 %2,33 %  
dává to smysl12,38 %2,33 %  
Nevím12,38 %2,33 %  
--12,38 %2,33 %  
státní dotace12,38 %2,33 %  
Zapojení OZP do kolektivu12,38 %2,33 %  
Příležitost se realizovat12,38 %2,33 %  
žádná12,38 %2,33 %  
Můžeme nabídnout NP pro naše zákazníky12,38 %2,33 %  
Nic 12,38 %2,33 %  
Promiňte, aledotaznik se opakuje 12,38 %2,33 %  
Dobrý pocit, ukázání veřejnosti, že i lidé s těžším postižením mohou pracovnat. Dále pak pokroky u jednotlivců.12,38 %2,33 %  
společenská odpovědnost12,38 %2,33 %  
smysluplná práce - ale je to jako každá jiná práce, musí vás bavit a těšit, nevidím rozdíl 12,38 %2,33 %  
zapojení OZP do pracovního života12,38 %2,33 %  
Mají ve dsvém životě řád, smysl, někam patří, něco vytvářejí.12,38 %2,33 %  
snížení nákladů na mzdy12,38 %2,33 %  
dobrá spolupráce mezi zaměstnanci12,38 %2,33 %  
lidský přístup12,38 %2,33 %  
možnost poskytovat NP12,38 %2,33 %  
Loajalitu OZP12,38 %2,33 %  
oddanost12,38 %2,33 %  
loajalita12,38 %2,33 %  
jejich chuť pracovat12,38 %2,33 %  
jak jsem psal jak u kterých u některých je to jejich loajalita12,38 %2,33 %  
u některých jejich chuť pracovat, ale je to jen u některých12,38 %2,33 %  
Možnost poskytnutí náhradního plnění12,38 %2,33 %  
Je potřeba je vrátit do pracovního života12,38 %2,33 %  
U některých je to loajalita a chuť do prace12,38 %2,33 %  
U mnohých je to chuť do života v nesnadné životní situaci12,38 %2,33 %  
Různé výhody zaměstnávání OZP jsem již popsala v předešlých odpovědích.12,38 %2,33 %  
viz předcházející otázka - opakuje se12,38 %2,33 %  
státní podpora a daně12,38 %2,33 %  
Zlepšení úrovně života OZP12,38 %2,33 %  

Graf

27. Jaké jsou negativa zaměstnávání OZP?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemocnost819,05 %18,6 %  
Administrativa37,14 %6,98 %  
jejich nemocnost24,76 %4,65 %  
nižší produktivita práce24,76 %4,65 %  
větší dohled12,38 %2,33 %  
asi hodně administrativy12,38 %2,33 %  
Nevidíme je.12,38 %2,33 %  
za zaměstnavatele vyšší nemocnost, nutnost přizbůsobení pracovních podmínek12,38 %2,33 %  
Za OZP omezený trh práce, nedostatek pracovních míst12,38 %2,33 %  
vozíčkáři nemohou stěhovat12,38 %2,33 %  
Nemáme 12,38 %2,33 %  
Někteří bazírují na tom, že jsou id12,38 %2,33 %  
vyšší nemocnost12,38 %2,33 %  
menší produktivita práce12,38 %2,33 %  
více práce12,38 %2,33 %  
Práce někdy není udělaná včas12,38 %2,33 %  
je to boj12,38 %2,33 %  
Je těžké získat podporu od úřadu práce, respektive je to nereálné, pokud znáte člověka, který má zdravotní omezení a chcete ho zaměstnávat. Bylo nám řečeno, že úřad dodá na pozici člověka, kterého sám vybere ze své databáze.12,38 %2,33 %  
nízká výkonost12,38 %2,33 %  
papírování, byrokracie12,38 %2,33 %  
Nutnost specifické péče12,38 %2,33 %  
Špatný pohled veřejnosti12,38 %2,33 %  
nespolehlivost12,38 %2,33 %  
pomalost12,38 %2,33 %  
Organizačně náročnější12,38 %2,33 %  
Nic 12,38 %2,33 %  
Stále dokola 12,38 %2,33 %  
V našem případě se jedná o velmi malou produktivitu, problém se získávání zakázek, které by byly vhodné pro naše zaměstnance.12,38 %2,33 %  
Potýkáme se s finančními problémy. Každoročně je fungování naší firmy na hraně, co se týče financí.12,38 %2,33 %  
nekonečná trpělivost12,38 %2,33 %  
zatěžující kontrola a legislativa12,38 %2,33 %  
byrokracie12,38 %2,33 %  
Někteří z nich jsou manipulativní a zneužívající, nemají sebenáhled.12,38 %2,33 %  
výkonnost12,38 %2,33 %  
riziko absencí12,38 %2,33 %  
více administrativy12,38 %2,33 %  
Nižší flexibilitu a produktivitu12,38 %2,33 %  
nižší produktivita12,38 %2,33 %  
občasné nedorozumění v týmech12,38 %2,33 %  
velké finanční nároky na vznik a úpravu pracoviště12,38 %2,33 %  
častá změna legislativy a nekompetentnost referentů na ÚP12,38 %2,33 %  
zde bych uvedl hlavně nemocnost, 12,38 %2,33 %  
u některých pracovní morálka12,38 %2,33 %  
u některých nízká flexibilita a produktivita práce12,38 %2,33 %  
Produktivita práce12,38 %2,33 %  
Občas složité vyjití se zaměstnanci12,38 %2,33 %  
Lékařské návštěvy12,38 %2,33 %  
Administrativa spojená s příspěvky12,38 %2,33 %  
Spojení kolektivu12,38 %2,33 %  
Nemocnost a vše co již bylo uvedeno v předchozích otázkách12,38 %2,33 %  
Nedá se přímo říct, že jsou to negativa. Někteří potřebují více času, než se něco naučí nebo jsou při práci pomalejší, ale tomu je podřízen režim jejich práce.12,38 %2,33 %  
Už jsem je uvedl12,38 %2,33 %  
viz otázka k problémům se zaměstnáváním OZP12,38 %2,33 %  
Viz odpověď předchozí12,38 %2,33 %  
větší nemocnost12,38 %2,33 %  
častější návštěvy lékařů12,38 %2,33 %  
kratší úvazky12,38 %2,33 %  
Související vyšší administrativní náročnost12,38 %2,33 %  

Graf

28. Kolik zaměstnanců má Vaše organizace/ firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1001227,91 %27,91 %  
do 10920,93 %20,93 %  
11 - 25818,6 %18,6 %  
51 - 100818,6 %18,6 %  
26 - 50613,95 %13,95 %  

Graf

29. V jakém odvětví vaše organizace/firma působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod1432,56 %32,56 %  
ostatní služby1023,26 %23,26 %  
zdravotní a sociální péče716,28 %16,28 %  
doprava, skladování613,95 %13,95 %  
zpracovatelský průmysl613,95 %13,95 %  
služby pro domácnosti (např. úklid, hlídání dětí)511,63 %11,63 %  
ubytování a stravování36,98 %6,98 %  
vzdělávání36,98 %6,98 %  
osobní služby (např. kadeřnictví, masáže)24,65 %4,65 %  
integrace12,33 %2,33 %  
poradenství12,33 %2,33 %  
věda12,33 %2,33 %  
IT12,33 %2,33 %  
zemědělství, myslivost, lesnictví12,33 %2,33 %  
velmi jednoduché kompletační činnosti, práce pro město - zalévání, pletí, sbírání odpadků12,33 %2,33 %  
papírenská výroba12,33 %2,33 %  
sociální služby, výroba dárkových předmětů12,33 %2,33 %  
chráněná kavárna a kuchyňský provoz, 2 registrovaná sociální služby - STD a Sociální rehabilitace12,33 %2,33 %  

Graf

30. V jakém kraji Vaše organizace / firma působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2251,16 %51,16 %  
Středočeský kraj511,63 %11,63 %  
Jihomoravský kraj49,3 %9,3 %  
Jihočeský kraj36,98 %6,98 %  
Plzeňský kraj36,98 %6,98 %  
Moravskoslezský kraj24,65 %4,65 %  
Zlínský kraj12,33 %2,33 %  
Pardubický kraj12,33 %2,33 %  
Ústecký kraj12,33 %2,33 %  
Liberecký kraj12,33 %2,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Měli jste nebo máte nějaké problémy s náborem nových OZP zaměstnanců?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchové na otázku 2. Jaký druh postižení mají OZP, které zaměstnáváte?

13. Měli jste nebo máte nějaké problémy se zaměstnáváním OZP?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi častější návštěvy u lékařů na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nižší pracovní výkonost na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší nemocnost na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?

14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?

 • odpověď častější návštěvy u lékařů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší nemocnost na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nižší pracovní výkonost na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Měli jste nebo máte nějaké problémy se zaměstnáváním OZP?
 • odpověď nižší pracovní výkonost:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi častější návštěvy u lékařů na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší nemocnost na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Měli jste nebo máte nějaké problémy se zaměstnáváním OZP?
 • odpověď vyšší nemocnost:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi častější návštěvy u lékařů na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nižší pracovní výkonost na otázku 14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Měli jste nebo máte nějaké problémy se zaměstnáváním OZP?

15. Zaměstnáváte také pracovní asistenty pro OZP zaměstnance?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Čerpáte nějaké příspěvky na zaměstnávání OZP?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik OZP zaměstnáváte?

2. Jaký druh postižení mají OZP, které zaměstnáváte?

3. Jaký charakter práce u Vás OZP vykonávají?

4. Je pro Vás důležité vzdělání OZP zaměstnanců?

7. Měli jste nebo máte nějaké problémy s náborem nových OZP zaměstnanců?

9. Jakou podporu jste využili ke vzniku pracovních míst pro OZP?

10. Jak byste ohodnotili podporu Úřadu práce pro vznik chráněného pracovního místa pro OZP?

13. Měli jste nebo máte nějaké problémy se zaměstnáváním OZP?

14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?

15. Zaměstnáváte také pracovní asistenty pro OZP zaměstnance?

17. Zaměstnáváte pouze OZP zaměstnance?

19. Poskytujete OZP zaměstnancům nějaké zvláštní pracovní podmínky?

24. Čerpáte nějaké příspěvky na zaměstnávání OZP?

28. Kolik zaměstnanců má Vaše organizace/ firma?

29. V jakém odvětví vaše organizace/firma působí?

30. V jakém kraji Vaše organizace / firma působí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik OZP zaměstnáváte?

2. Jaký druh postižení mají OZP, které zaměstnáváte?

3. Jaký charakter práce u Vás OZP vykonávají?

4. Je pro Vás důležité vzdělání OZP zaměstnanců?

7. Měli jste nebo máte nějaké problémy s náborem nových OZP zaměstnanců?

9. Jakou podporu jste využili ke vzniku pracovních míst pro OZP?

10. Jak byste ohodnotili podporu Úřadu práce pro vznik chráněného pracovního místa pro OZP?

13. Měli jste nebo máte nějaké problémy se zaměstnáváním OZP?

14. Jaké problémy se zaměstnáváním OZP máte?

15. Zaměstnáváte také pracovní asistenty pro OZP zaměstnance?

17. Zaměstnáváte pouze OZP zaměstnance?

19. Poskytujete OZP zaměstnancům nějaké zvláštní pracovní podmínky?

24. Čerpáte nějaké příspěvky na zaměstnávání OZP?

28. Kolik zaměstnanců má Vaše organizace/ firma?

29. V jakém odvětví vaše organizace/firma působí?

30. V jakém kraji Vaše organizace / firma působí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kyselová, K.Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69259.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.