Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace - příspívání a znalost

Neziskové organizace - příspívání a znalost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Ulíková
Šetření:05. 04. 2010 - 06. 04. 2010
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník s názvem Neziskové organizace - přispívání a znalost bude přínosem pro mojí bakalářskou práci, ale i pro dvě konkrétně zvolené neziskové organizace, pro které by měl být přínosem . Cílem dotazníku je zjistit povědomost o neziskových organizacích na Praze 14, zda jsou považovány za důvěryhodné, atd.

Odpovědi respondentů

1. Podpořil/a jste někdy neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9084,91 %84,91 %  
ne1615,09 %15,09 %  

Graf

2. Pokud ano , jakou formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zakoupením výrobku5148,11 %48,11 %  
zasláním dárcovské sms (DMS)4340,57 %40,57 %  
finančním/ materiálním darem3432,08 %32,08 %  
prací jako dobrovolník1716,04 %16,04 %  
nepodpořil nikdy32,83 %2,83 %  
nepodpořil jsem kurva :-)))10,94 %0,94 %  
nikdy nepodpořil10,94 %0,94 %  
Nikdy, ničím10,94 %0,94 %  
ne10,94 %0,94 %  

Graf

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci, která působí na Černém Mostě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6460,38 %60,38 %  
ano4239,62 %39,62 %  

Graf

4. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Pestrá společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8681,13 %81,13 %  
ano2018,87 %18,87 %  

Graf

5. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Centrum slunečnice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6359,43 %59,43 %  
ano4340,57 %40,57 %  

Graf

6. Myslíte si,že peníze, které organizace vybere putují opravdu na místo, které organizace hlásí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4845,28 %45,28 %  
ano4037,74 %37,74 %  
ne1816,98 %16,98 %  

Graf

7. Kdybyste chtěl/a přispět, jaký způsob byste zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
DMS2.0191.415
finanční dar2.7550.921
materiální dar2.8871.006
zakoupením výrobku2.341.187

Graf

8. Byl/a byste ochotna posílat každý měsíc trvalým příkazem částku v hodnotě 50 Kč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6763,21 %63,21 %  
ne3936,79 %36,79 %  

Graf

9. Přispěl/a byste na neziskovou organizaci, o které jste nikdy neslyšel/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6258,49 %58,49 %  
nevím2927,36 %27,36 %  
ano1514,15 %14,15 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6258,49 %58,49 %  
muž4441,51 %41,51 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304845,28 %45,28 %  
31-402220,75 %20,75 %  
15-201514,15 %14,15 %  
41-501110,38 %10,38 %  
51 a více109,43 %9,43 %  

Graf

12. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6359,43 %59,43 %  
3129,25 %29,25 %  
1211,32 %11,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci, která působí na Černém Mostě?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Pestrá společnost?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Podpořil/a jste někdy neziskové organizace?

5. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Centrum slunečnice?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Pestrá společnost?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Podpořil/a jste někdy neziskové organizace?

9. Přispěl/a byste na neziskovou organizaci, o které jste nikdy neslyšel/a?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Podpořil/a jste někdy neziskové organizace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podpořil/a jste někdy neziskové organizace?

2. Pokud ano , jakou formou?

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci, která působí na Černém Mostě?

4. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Pestrá společnost?

5. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Centrum slunečnice?

6. Myslíte si,že peníze, které organizace vybere putují opravdu na místo, které organizace hlásí?

7. Kdybyste chtěl/a přispět, jaký způsob byste zvolil/a?

8. Byl/a byste ochotna posílat každý měsíc trvalým příkazem částku v hodnotě 50 Kč?

9. Přispěl/a byste na neziskovou organizaci, o které jste nikdy neslyšel/a?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podpořil/a jste někdy neziskové organizace?

2. Pokud ano , jakou formou?

3. Znáte nějakou neziskovou organizaci, která působí na Černém Mostě?

4. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Pestrá společnost?

5. Slyšel/a jste o neziskové organizaci Centrum slunečnice?

6. Myslíte si,že peníze, které organizace vybere putují opravdu na místo, které organizace hlásí?

7. Kdybyste chtěl/a přispět, jaký způsob byste zvolil/a?

8. Byl/a byste ochotna posílat každý měsíc trvalým příkazem částku v hodnotě 50 Kč?

9. Přispěl/a byste na neziskovou organizaci, o které jste nikdy neslyšel/a?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jaký je Váš věk?

12. Jaké je Vaše vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ulíková, V.Neziskové organizace - příspívání a znalost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6940.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.