Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Geneticky modifikované potraviny

Geneticky modifikované potraviny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Krupa
Šetření:21. 09. 2019 - 05. 10. 2019
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji, že jste se rozhodl/-a vyplnit právě můj dotazník.

Dotazník je součástí a podkladem pro moji školní práci na téma sociologický výzkum. V dnešní době různých technologií je dle mého názoru toto téma celkem relevantní, protože se už v dnešní době vyskytují produkty takto označené a koluje kolem toho dost kontroverze. Zajímalo by mě, jak souvisí informovanost a zájem o toto téma v závislosti na věku a vzdělání.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6954,76 %54,76 %  
Muž5442,86 %42,86 %  
Jiné32,38 %2,38 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 39 let6954,76 %54,76 %  
Do 20 let3124,6 %24,6 %  
40 - 59 let2015,87 %15,87 %  
Nad 60 let64,76 %4,76 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5039,68 %39,68 %  
4334,13 %34,13 %  
1814,29 %14,29 %  
Gymnázium1511,9 %11,9 %  

Graf

4. Zajímáte se o tématiku GMO (geneticky modifikované organismy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skoro ne5442,86 %42,86 %  
Částečně4132,54 %32,54 %  
Ne2721,43 %21,43 %  
Hodně43,17 %3,17 %  

Graf

5. Kolik toho asi víte o genetické modifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Něco o tom vím5846,03 %46,03 %  
Skoro nic nevím3830,16 %30,16 %  
Nevím nic2015,87 %15,87 %  
Hodně - lajk107,94 %7,94 %  

Graf

6. Myslíte si, že konzumace geneticky upravených potravin je zdraví škodlivá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6350 %50 %  
Spíše ano3628,57 %28,57 %  
Určitě ano1411,11 %11,11 %  
Určitě ne1310,32 %10,32 %  

Graf

7. Chcete aby byli geneticky upravené potraviny zakázané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Povolenéotázka č. 9, Zakázanéotázka č. 8, Ať si každý jí co chce, ale já jsem spíš pro povolení.otázka č. 9, Ať si každý jí co chce, ale já jsem spíš pro zakázání.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ať si každý jí co chce, ale já jsem spíš pro povolení.5442,86 %42,86 %  
Ať si každý jí co chce, ale já jsem spíš pro zakázání.3225,4 %25,4 %  
Povolené2116,67 %16,67 %  
Zakázané1915,08 %15,08 %  

Graf

8. Proč chcete aby byly tyto potraviny zakázané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Genetická modifikace je proti přírodě, takže to není správné.4384,31 %34,13 %  
Geneticky modifikované potraviny jsou zdraví škodlivé.2141,18 %16,67 %  

Graf

9. Vy a geneticky modifikované potraviny (GMP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že jsem GMP jedl/-a, ale nejsem si jistý/-á.6148,41 %48,41 %  
GMP jsem jedl/-a.3023,81 %23,81 %  
Ještě jsem žádnou GMP neviděl/-a.2822,22 %22,22 %  
GMP jsem viděl/-a v obchodě nebo někde jinde.75,56 %5,56 %  

Graf

10. Dovolily byste svým dětem jíst geneticky modifikované potraviny, kdyby si mysleli, že jsou neškodné? (počítejme, že jsou v pubertě a mají už "trochu" rozum)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9071,43 %71,43 %  
Ne3628,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Proč chcete aby byly tyto potraviny zakázané?

  • odpověď Genetická modifikace je proti přírodě, takže to není správné.:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ať si každý jí co chce, ale já jsem spíš pro zakázání. na otázku 7. Chcete aby byli geneticky upravené potraviny zakázané?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zajímáte se o tématiku GMO (geneticky modifikované organismy)?

5. Kolik toho asi víte o genetické modifikaci?

6. Myslíte si, že konzumace geneticky upravených potravin je zdraví škodlivá?

7. Chcete aby byli geneticky upravené potraviny zakázané?

8. Proč chcete aby byly tyto potraviny zakázané?

9. Vy a geneticky modifikované potraviny (GMP)

10. Dovolily byste svým dětem jíst geneticky modifikované potraviny, kdyby si mysleli, že jsou neškodné? (počítejme, že jsou v pubertě a mají už "trochu" rozum)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Zajímáte se o tématiku GMO (geneticky modifikované organismy)?

5. Kolik toho asi víte o genetické modifikaci?

6. Myslíte si, že konzumace geneticky upravených potravin je zdraví škodlivá?

7. Chcete aby byli geneticky upravené potraviny zakázané?

8. Proč chcete aby byly tyto potraviny zakázané?

9. Vy a geneticky modifikované potraviny (GMP)

10. Dovolily byste svým dětem jíst geneticky modifikované potraviny, kdyby si mysleli, že jsou neškodné? (počítejme, že jsou v pubertě a mají už "trochu" rozum)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krupa, F.Geneticky modifikované potraviny (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69519.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.