Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povinné předškolní vzdělávání - pro učitele ZŠ

Povinné předškolní vzdělávání - pro učitele ZŠ

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Rychlá
Šetření:23. 09. 2019 - 05. 10. 2019
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Šárka Rychlá a žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na vliv absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí na jejich adaptaci na školní docházku. Data budou využita pro účely diplomové práce na toto téma. 

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím uveďte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. V případě otevřených otázek, u kterých nejsou nabídnuty varianty odpovědí, stejně jako u doplňujících otázek, prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte povinné předškolní vzdělávání u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí z hlediska cíle větší připravenosti těchto dětí na školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi kladně2472,73 %72,73 %  
spíše kladně824,24 %24,24 %  
spíše záporně13,03 %3,03 %  

Graf

2. V čem spatřujete výhody povinného předškolního vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Adaptace

Adaptace deti na skolni prostredi, navyky,povinnost,pravidelnost

Adaptace na prostředí školky, učitelky, vrstevníky, komunikaci, zvládání emocí, jemné a hrubé motoriky

Adaptace na skolni prostredi,navyky hygieny,jidelni navyky,chovani,kognitivni funkce,motoriku

Adaptace, získání návyků

Adaptace,slovni zasoba,navyky

Celkově dětem pomáhá, hlavně s adaptací na nové prostředí.

Děti jsou více sociálně zdatné. Mají šanci mít kamarády a kroužky jako '' normální '' děti. Netráví čas jen v kruhu své sociální skupiny, rodiny, která může mít na dítě špatný vliv.

děti mají možnost se naučit to, co jim doma nikdo nepředá, nenaučí

Děti přichází do prvního ročníku alespoň trochu socializované. Je obrovský rozdíl mezi dětmi, které přijdou z rodiny, bez předchozí zkušenosti s institucionálním vzděláváním a dětmi, které prošly mateřskou školou, byt jen jedním rokem.

Děti přichází do ZŠ lépe připraveny (za podmínek, že dochází pravidelně do MŠ a MŠ jim nabízí dostatek činností, atd.)

Dítě se seznámí s nutností dodržovat pravidla, má možnost seznámit se s pro ně dosud neznámými či nedostupnými pomůckami - pastelky, fixy, kniha omalovánky... naučí se držet tužku, začíná trénovat paměť - říkanky a z toho vyplývá lepší start v první třídě

Komunikace, slovní zásoba, sociální vztahy, celková připravenost na režim, na vzdělávání

Lépe se začlení do kolektivu. Získají schopnosti pro samostatnost v sebeobsluze. Naučí se základním dovednostem, které by v rodinném prostředí mnohdy ani nezískaly.

Lepší socializace, vetší respektování autorit nejen ze strany žáků, ale i rodičů, bohatší slovní zásoba, hygienické návyky, pravidelnější školní docházka a včasné omlouvání nepřítomnosti, rozhodně lepší plnění domácí přípravy a vstřícnější spolupráce rodičů se školou.

Mají hygienické návyky, snadněji se začlení do kolektivu, snadněji si navyknou na pravidelnou školní docházku, mají lepší jemnou motoriku, nemají tak velký problém s autoritou, větší slovní zásobu, větší všeobecný přehled,snadněji se orientují v nové skutečnosti.

Musí do MŠ už to je přínos Návyky, převzetí pokynů apod.

Naučí se věci,které je nejsou v rodinách většinou schopni naučit, nebo ani nemají zájem sami děti rozvíjet. Mnohdy se jedná i o základní návyky. Děti vidí že se dá žít i jinak a sami mají zájem o sebevzdělávání

Navyky,adaptace,motorika,rec, emoce,zvladani prekazek v ukolech

Povinná a pravidelná docházka, pracovní návyky v řízené činnosti

Příprava na školní docházku,socializace

Půjdou do školy stejně nebo alespoň podobně připraveni a budou už od první třídy o velký kus pozadu. Navíc jim to dá třeba i kladný pohled na školu a vzdělávání.

režim, vnímání autorit

rozvoj slovní zásoby, zlepšení hyg. návyků, začlenění do kolektivu, rozvoj rozumových schopností

Spolupráce v kolektivu, naučí se různým dovednostem a osvojí si potřebné návyky.

Umějí se adaptovat na prostředí mimo rodinu, znají základy slušného chování, hygienu, základní orientaci v komunikaci-pozdravit, poděkovat, poprosit, umět sdělit informaci.

Usnadněné zařazení do kolektivu

zacleni se s ostatnimi detmi,vrstevniky. Obdobne znalosti,predpoklady ke splneni pokynu,ukolu,respektovani radu a pravidel.

Začlenění dítěte Práce s dítětem jako taková (nezůstává "ladem" - to dítě

Zapojení do kolektivu, dodržování řádu, povinností, rozvoj dítěte v předškolních dovedností.

Zapojeni do pravidelnych aktivit,ukolu,vzdelavani a plynuly prechod ze skolky do skoly.

Získají základní hygienické návyky, naučí se správně držet psací potřeby, rozvíjí se jejich grafomotorika, sluchové i zrakové vnímání.

Získávají dovednosti, které si v domácím prostředí neměly možnost osvojit.

3. V čem spatřujete nevýhody povinného předškolního vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Chudáci nezaměstnaní rodiče musí brzy vstávat, aby mohli děti dopravit do MŠ.

Jiná mentalita těchto dětí a jejich rodičů.

Krátká doba povinného předškolního vzdělávání.

Kvalita a velké množství děti

Může se stát, že tyto děti nezapadnou do skupiny a jsou potom na okraji skupiny nebo jsou šikanovány.

násilné začleňování

Nejsou

Nejsou.

Některé děti by nemusely jedince z méně podnetneho prostředí přijmout do kolektivu.

Nenacházím

Nenašla jsem, ani jedna mě nenapadá- existuje?

Není páka ani na rodiče školou povinných dětí vzhledem k jejich možnosti omlouvání, aby dítě posílali do školy pravidelně. Ve školce je možnost prohlásit, že budou dítě vzdělávat doma a nic se s tím nenadělá

Nespatřuji žádné..pouze to nesmí rodiče obcházet a docházku dodržovat

Nevidim

nevidim nevyhody

nevidim zadne

Nevím

nevim o nich

Nevim o zadnych.

Neznám takovou.

Podle mého názoru nejsou žádné nevýhody. Jen takové, že paní učitelky v MŠ to mají o to těžší, pokud mají takových dětí ve třídě více.

rodiče jsou někdy protivní, když něco "musí"

Ti rodiče (dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí), kteří chtějí povinné předš. vzdělávání obejít, cestu si najdou.

V ničem

V ničem.

V ničem.

v přístupu jejich rodičů

zadne nenachazim

Zadne.

Žádné

Žádné nespatřuji

Žádné nespatřuji

žádné nevidím

4. Co by se podle Vás mělo v koncepci povinného předškolního vzdělávání u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí změnit, aby tato koncepce byla co nejvíce efektivní a plnila svůj účel, tj. co nejlépe připravit tyto děti na docházku do základní školy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dbát na docházku a spolupráci s rodinou

Delší doba povinného předškolního vzdělávání.

důsledně požadovat docházku do mateřské školy - stejnými pravidly i sankcemi jako v ZŠ. Poslední rok mš zakotvit zákonem jako součást (desetileté) školní docházky.Rozšířit počty přípravných tříd, tak, aby fungovaly v rámci každé školy. Tímto odlehčit školám mateřským, kde by mohly klesnou počty žáků, protože povinný předškolní rok by se plnil již na zš v rámci přípravných tříd. Předškolní děti již potřebují zcela jiný režim než děti tříleté.

Důsledněji zapojovat rodinu

Efektivitu vidím v řádném omlouvání dětí- např.pro nemoc. Ne z pohodlnosti rodičů! (zaspí, nejede autobus, nechce se jim)

klast duraz na navyky,komunikaci ji

Klast duraz na pravidelnost,pravidla.

mene deti na ucitelku ve skolce

Motivovat tyto děti k zájmu o vzdělávání,podporovat zvídavosti,spolupráce

Myslím si, že nic. Jen by třídy s těmito dětmi, měly být s menším počtem dětí.

Na tuto otázku nedokáži odpovědět, nic konkrétního mě nenapadlo.

Naucit je pevnemu rezimu s navyky a respektovani pravidel nasi spolecnosti.

Nemám názor

Netuším

Nevim

nevím

nevím

Neznam koncepci předškolního vzdělávání

Neznám přesnou koncepci

Nic

Podmínit vyplácení dávek na dítě (všech) pravidelnou docházkou, peníze určené na pomůcky pro děti dát rovnou škole - školce, snížit počet dětí na jednu učitelku - větší možnost individuálního přístupu

podpora rodin-seminare s rodici,uvest rodice do problematiky,aby chapali dulezitost edukace,navyku...

Potrestat rodiče, pokud nebudou plnit a posílat své děti do MŠ.

Pravidelná docházka dětí do MŠ. Limit pro absenci, nezneužívat omlouvání z ledabylých důvodů.

přidat asistenty do předškolních zařízení

Rodičům ze sociálně znevýhodněných skupin pravidelně pořádat sezení, nějaké besedy, akce aby viděli, že to má smysl a své děti dávali do školky. Ukázat jim jednoduché metody dětem pomoci v přípravě na školní docházku.

Spolupráce s rodinami

Trestat rodiče za nepravidelnou nebo sporadickou docházku dětí do MŠ.

trvat na pravidelnosti,pravidlech kolektivu

U těchto dětí bych nepovolovala individuální vzdělávání.

Upřímně nevím. Asi se ta koncepce "povinného" nakonec v praxi neosvědčila. Mně se ta povinnost líbila...ale musela by být na rodiče dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí páka.

Vice pracovat i s rodiči. Připravit je na povinnosti, které souvisí se školní docházkou.

Vztah ke vzdělávání a jeho důležitost. Dobutiz rodiče spolupracovat s mateřskou a základní školou.

5. Domníváte se, že povinná předškolní docházka vede u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí k překonání handicapů, které si dítě přináší z rodiny (dítě neumí to, co by mělo vzhledem ke svému věku umět – nedostatečně rozvinuté schopnosti, dovednosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2884,85 %84,85 %  
spíše ano515,15 %15,15 %  

Graf

6. Zde můžete svoji odpověď doplnit, upřesnit (co se podle vás zlepšilo x nezlepšilo, proč apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Adaptace dítěte do společnosti, rozvoj sociálních vztahů

Lehce se stírá rozdíl v adaptaci, pokud však děti skutečně školku posledním rokem navštěvovaly.

nezlepsila se komunikace s rodici

Spolupráce,motivace

X

Zlepšení - jemná motorika, návyky společenské i hygienické, uznávání autorit, pravidelnější školní docházka, lepší vztah do kolektivu, lepší komunikace s rodiči.

Zlepšila se připravenost na školu. Problém je, že nechodí pravidelně.

Zlepšily by se pracovní návyky, děti se něco naučí

7. Jak hodnotíte délku povinného předškolního vzdělávání, v souvislosti s jejím účelem připravit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na školní docházku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by být delší2472,73 %72,73 %  
je dostatečná721,21 %21,21 %  
Tak kdyby děti chodily 3 roky a postupně se vzdělávaly...Já jsem kdysi třeba musela chodit i do jeslí, jinak by tenkrát moje maminka neměla nárok na školku :D (myslím dobu před rokem 1989)13,03 %3,03 %  
měla by být kratší13,03 %3,03 %  

Graf

8. Domníváte se, že absolvování povinné předškolní docházky pozitivně přispívá k celkové adaptaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na školní docházku (respektování režimu školy, plnění úkolů apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2678,79 %78,79 %  
spíše ano721,21 %21,21 %  

Graf

9. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k lepšímu začlenění těchto dětí do třídního kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2575,76 %75,76 %  
spíše ano721,21 %21,21 %  
spíše ne13,03 %3,03 %  

Graf

10. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k většímu respektování učitele jako autority ze strany těchto dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1854,55 %54,55 %  
spíše ano1545,45 %45,45 %  

Graf

11. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí ke kladnějšímu postoji těchto dětí ke školní docházce (více se do školy těší, více kooperují apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1854,55 %54,55 %  
spíše ano1545,45 %45,45 %  

Graf

12. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí ke kladnějšímu postoji rodičů těchto dětí ke školní docházce (respektování požadavků školy, kooperace se školou atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1648,48 %48,48 %  
určitě ano1236,36 %36,36 %  
spíše ne412,12 %12,12 %  
určitě ne13,03 %3,03 %  

Graf

13. Vyskytuje se podle Vás u dětí, které absolvovaly povinnou předškolní docházku, v menší míře záškoláctví oproti dětem z tohoto prostředí, které povinnou předškolní docházku neabsolvovaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1442,42 %42,42 %  
určitě ano1236,36 %36,36 %  
spíše ne618,18 %18,18 %  
určitě ne13,03 %3,03 %  

Graf

14. Zkuste prosím srovnat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které absolvovaly povinnou předškolní docházku, a děti ze stejného prostředí, které ji neabsolvovaly, z hlediska jejich adaptace na školu. V čem spatřujete největší rozdíly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Děti nejsou zvyklé na režim, jejich chování vůči vrstevníkům není standartní, neuznávají autoritu pedagoga

Děti, které absolvovaly jsou již adaptované na kolektiv, jinou než rodičovskou autoritu. Mají základní pracovní návyky, v lepším případě zacvičenou grafomotoriku. V mš mnohdy objeví případnou narušenou komunikační schopnost a doporučí odbornou péči. Děti jsou samostatnější, méně plačtivé. U dětí, které do školky nechodily je toto všechno problém. Navíc v jídelně nejsou schopny řádně stolovat, často nemají základní hygienické návyky apod.

Děti, které neabsolvovali předškolní docházku nemají návyky pravidelného navštěvovaní školy, absence pro ně není problém, zůstávají doma/rodiče je nechávají doma a myslí si, že je to v pořádku a nic jim neuteče.

Děti, které předškolním vzděláním neprošly jsou zaostalejsi, pomalejsi, hure se adaptuji s okolim a prostredim

Dle mého názoru je podstatně, aby všechny děti navštěvovaly předškolní vzdělávání. A pokud deti z běžné rodiny nenavštěvovala předškolní vzdělávání do značné míry to souvisí s vlivem rodiny. Pokud je rodina schopna dítě vzdělávat samostatně, tak na tom bude podstatně lépe než dítě s méně podnětného prostředí které nenavštěovalo školku.

komunikace, adaptace v třídním kolektivu, porozumění pokynům, zažití základních hyg. návyků

Nedokáži srovnat

Nedostatek předškolních dovedností, neochota se podřizovat pravidlům, chybí návyk systematické práce, nutnost dokončení práce, potřebná doba na soustředění.

Některé děti bez povinné předškolní docházky mají problém s adaptací v kolektivu dětí, některé dokonce nemají vypěstované ani základní hygienické návyky.

Nemají vhodné návyky, respekt k autoritě, špatně sociální začlenění mezi spolužáky

nemám možnost srovnání

Nemám takové zkušenosti.

Nepracuji momentálně v MŠ, ale na ZŠ.

Nerespektují autority, nemají návyky, nedokáží se zařadit do kolektivu.Malá komunikativnost,hygiena.Hůř prospívají, jemná motorika, nemají uvolněnou ruku při psaní. Lépe se zařadí do kolektivu.Mají lepší představivost, udrží déle pozornost, mají menší problémy s řečí, mají i větší slovní zásobu. Mají větší obecné znalosti. I lepší návky stravování. Jejich rodiče nemají problémy při komunikaci se školou a s včasným omlouváním nepřítomnosti žáka ve škole. Lépe dodržují školní řád a řád školní družiny.

Pokud do školky dítě pravidelně dochází je jeho start ve škole lehčí, dítě je lépe adaptované na školní prostředí v kratším časovém úseku. Pokud do školky nedochází pravidelně, spíše bychom mohli mluvit o tréninku záškoláctví.

Pracovní návyky, schopnost soustředit se a práce v kolektivu.

rec,mysleni,obratnost

Rozdil v reci,vyjadrovani,chovani v cizim prostredi, emocni zralost

Rozdíly v adaptaci na jiné prostředí, přijímat i jiné autority než rodiče, přijmout pravidla skupiny, schopnost vyjadřovat své myšlenky, emoce, půjčování si hraček.

rozdily v komunikaci,vyjadrovani,slovni zasobe,zapojeni se do kolektivu,her.

Rozhodne lépe zvládají úkoly, které na ne klade škola

Socializace,komunikace s vrstevníky a učitelem,pracovní návyky,zvýšení motivace,navázáni vztahů kamarádství,rozvoj počátečních gramotnosti aj.

špatná adaptace na školní prostředí)pláče, stesk po matce) není připravené na to umět vydržet, dodělat svou započatou práci

v chování k učiteli a zvykání si na režim školy

v chovani,zvladani autority,emoci

V komunikaci s dospělým, kamarádem, osvojování si základních pravidlech ve skupině.

V návyku na určitého řádu.

V recovem projevu,navycich,slovni zasobe,obratnost,chut ucit se a poznavat hu

v respektovani radu,pravidel,navyku,hygieny.

Ve škole pláčí, jsou i více nemocné z psychického stresu.. jsou nesoustředěné,škola je celkově nebaví a na nic v ní se netěší,hrozí i záškoláctví

Větší problém se zařazením do kolektivu, nerespektování autorit v dostatečné míře, velké logopedické problémy, špatná slovní zásoba,malé hygienické návyky, velmi špatná jemná motorika, velmi špatný úchop, špatná docházka a špatná spolupráce rodičů se školou

X

Záleží na dítěti.

15. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k tomu, že následně tyto děti dokáží lépe regulovat své chování (odložit okamžité uspokojení, zvládnout své emoce apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1545,45 %45,45 %  
spíše ano1545,45 %45,45 %  
spíše ne39,09 %9,09 %  

Graf

16. Z nabídnutých možností prosím zvolte všechny, které jsou u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí dle Vašeho názoru zlepšeny v důsledku absolvování povinné předškolní docházky (zkuste srovnat děti z tohoto prostředí, které povinnou předškolní docházku absolvovaly a které ji neabsolvovaly):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navyknutí řádu ZŠ3296,97 %96,97 %  
schopnost komunikace3090,91 %90,91 %  
začlenění do třídního kolektivu2987,88 %87,88 %  
respektování autority2781,82 %81,82 %  
řeč2781,82 %81,82 %  
jemná motorika2781,82 %81,82 %  
schopnost soustředit se na zadaný úkol2678,79 %78,79 %  
schopnost jednat s vrstevníky2678,79 %78,79 %  
ochota plnit zadané úkoly2369,7 %69,7 %  
zvládání emocí2163,64 %63,64 %  
schopnost organizovat vlastní práci1957,58 %57,58 %  

Graf

17. Mají podle Vás děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které absolvovaly povinnou předškolní docházku, osvojeny obdobné znalosti jako jejich vrstevníci, tj. znalosti, které jsou zkoumány v rámci zápisu do 1. třídy (poznávání tvarů, elementární početní dovednosti, znalost některých básniček, písniček apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1854,55 %54,55 %  
určitě ano1236,36 %36,36 %  
spíše ne39,09 %9,09 %  

Graf

18. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k lepšímu zvládání zátěže těmito dětmi, plynoucí z docházky ze školy (vliv na fyzické a psychické zdraví dítěte – únava, reakce na zátěž, psychosomatické obtíže apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2060,61 %60,61 %  
spíše ano1133,33 %33,33 %  
spíše ne26,06 %6,06 %  

Graf

19. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k většímu rozvoji kognitivních schopností těchto dětí (paměť, pozornost, představivost, kreativita apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2266,67 %66,67 %  
spíše ano1030,3 %30,3 %  
spíše ne13,03 %3,03 %  

Graf

20. Vede podle Vás absolvování povinné předškolní docházky dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí k rozvoji motivace k učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1854,55 %54,55 %  
určitě ano1442,42 %42,42 %  
spíše ne13,03 %3,03 %  

Graf

21. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3090,91 %90,91 %  
muž39,09 %9,09 %  

Graf

22. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let1442,42 %42,42 %  
45-54 let515,15 %15,15 %  
18-24 let515,15 %15,15 %  
25-34 let515,15 %15,15 %  
55 a více let412,12 %12,12 %  

Graf

23. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8-11 let927,27 %27,27 %  
16 a více let824,24 %24,24 %  
0-3 roky721,21 %21,21 %  
4-7 let515,15 %15,15 %  
12-15 let412,12 %12,12 %  

Graf

24. Jaká je Vaše zkušenost s edukací dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná (zkušenost mám, učil/a jsem více těchto dětí)2060,61 %60,61 %  
velká (těchto dětí jsem učil/a hodně)721,21 %21,21 %  
malá (ojedinělé případy)412,12 %12,12 %  
žádná26,06 %6,06 %  

Graf

25. Jaká je velikost obce, v níž se nachází škola, kde působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 000 obyvatel1030,3 %30,3 %  
5 001 – 10 000 obyvatel1030,3 %30,3 %  
10 001 – 99 999 obyvatel927,27 %27,27 %  
100 000 obyvatel a více412,12 %12,12 %  

Graf

26. Jaká je škola, v níž působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plně organizovaná2575,76 %75,76 %  
malotřídní824,24 %24,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Rychlá, Š.Povinné předškolní vzdělávání - pro učitele ZŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69533.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.