Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Image společnosti

Image společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Šmajsová
Šetření:30. 09. 2019 - 20. 10. 2019
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):32 / 22.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:45,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zaměřuje na image společností z pohledu klientů jak z obecného hlediska, tak z hlediska lidského faktoru (zaměstnanců). První část se zaměřuje na obecnější dojmové atributy, zejména při  komunikaci mezi zákazníkem a zaměstnancem. Druhá část se soustředí na celkový dojem vybraných restauračních zařízení.  

Odpovědi respondentů

1. Co vás nejvíce upoutá při jednání s personálem společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zevnějšek a gestikulace3838,78 %38,78 %  
obsah sdělení3434,69 %34,69 %  
styl, hlasitost a tempo řeči2626,53 %26,53 %  

Graf

2. Jak dlouhý oční kontakt je Vám při komunikaci příjemný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhruba polovina času komunikace5152,04 %52,04 %  
většina času komunikace3131,63 %31,63 %  
méně než polovina času komunikace1616,33 %16,33 %  

Graf

3. Pokud je verbální a neverbální sdělení odlišné, uvěříte spíše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neverbálnímu6364,29 %64,29 %  
verbálnímu3535,71 %35,71 %  

Graf

4. Myslíte si, že možnost sebeprezentace zaměstnanců vybraných společností má vliv na jejich následné jednání se zákazníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8283,67 %83,67 %  
nevím1515,31 %15,31 %  
ne11,02 %1,02 %  

Graf

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější chyby v komunikaci při jednání zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posuzování pouze na základě prvního dojmu4141,84 %41,84 %  
mluvený projev2929,59 %29,59 %  
nevhodné líčení či oblečení1111,22 %11,22 %  
přehnaná gestikulace1010,2 %10,2 %  
vše výše uvedené11,02 %1,02 %  
Kombinace vyse jvedeneho11,02 %1,02 %  
nevim11,02 %1,02 %  
příliš krátký či příliš dlouhý oční kontakt11,02 %1,02 %  
Příliš mnoho keců...11,02 %1,02 %  
mluvený projev, přehnaná gestikulace11,02 %1,02 %  
nezájem11,02 %1,02 %  

Graf

6. Znáte společnost McDonald's / jste jejím zákazníkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9293,88 %93,88 %  
ne66,12 %6,12 %  

Graf

7. Jak na vás společnost McDonald's působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52222,45 %22,45 %  
81313,27 %13,27 %  
71313,27 %13,27 %  
61111,22 %11,22 %  
288,16 %8,16 %  
377,14 %7,14 %  
977,14 %7,14 %  
166,12 %6,12 %  
1066,12 %6,12 %  
455,1 %5,1 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.7
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.89
Směrodatná odchylka:2.21
Medián:6
Modus:5

Graf

8. Jak hodnotíte společnost McDonald's co se týče porovnání ceny a kvality?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena je vyšší než kvalita produktů6063,16 %61,22 %  
cena odpovídá kvalitě3435,79 %34,69 %  
cena je nižší než kvalita produktů11,05 %1,02 %  

Graf

9. Jak vám připadá prostředí společnosti McDonald's čisté/uklizené (stoly, záchody, podlaha)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný4243,75 %42,86 %  
dobrý3031,25 %30,61 %  
výborný1313,54 %13,27 %  
dostatečný88,33 %8,16 %  
nedostatečný33,13 %3,06 %  

Graf

10. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti McDonald's?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný4749,47 %47,96 %  
dobrý2223,16 %22,45 %  
výborný1717,89 %17,35 %  
dostatečný77,37 %7,14 %  
nedostatečný22,11 %2,04 %  

Graf

11. Líbí se vám uniforma pracovníků společnosti McDonald's?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3839,18 %38,78 %  
ne3334,02 %33,67 %  
nevím2626,8 %26,53 %  

Graf

12. Zaznamenali jste nějaký ,,prohřešek” zaměstnanců McDonald's vůči pravidlům oblékání nebo hygieny? Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne842,11 %8,16 %  
Na záchodech chybí toaletní papír 15,26 %1,02 %  
Nezaznamenal.15,26 %1,02 %  
U lidí, kteří připravují jídlo mi jednoznačně chybí rouška na dlouhé vousy.15,26 %1,02 %  
Obsluha měla špínu za nehty a neustále si sahala na obličej.15,26 %1,02 %  
Nikoliv, jen uniformy mi nepřijdou příliš vzhledné. 15,26 %1,02 %  
???15,26 %1,02 %  
žádný15,26 %1,02 %  
Moucha v salátu15,26 %1,02 %  
bez rukavic, rozpuštěné vlasy15,26 %1,02 %  
ostatní odpovědi Nedostal sem co sem si objednal
V Ostravě nízká uklizenost stolů
210,53 %2,04 % 

Graf

13. Vnější úprava zaměstnance McDonald's je pro mě důležitá.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4547,37 %45,92 %  
souhlasím2021,05 %20,41 %  
spíše nesouhlasím1616,84 %16,33 %  
nevím1010,53 %10,2 %  
nesouhlasím44,21 %4,08 %  

Graf

14. Znáte společnost Starbucks / jste jejím zákazníkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5657,14 %57,14 %  
ne4242,86 %42,86 %  

Graf

15. Jak na vás společnost Starbucks působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81518,29 %15,31 %  
71315,85 %13,27 %  
91315,85 %13,27 %  
51315,85 %13,27 %  
489,76 %8,16 %  
678,54 %7,14 %  
356,1 %5,1 %  
144,88 %4,08 %  
233,66 %3,06 %  
1011,22 %1,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.23
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.07
Směrodatná odchylka:2.02
Medián:7
Modus:8

Graf

16. Jak hodnotíte společnost Starbucks co se týče porovnání ceny a kvality?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena převyšuje kvalitu produktů6381,82 %64,29 %  
Cena odpovídá kvalitě produktů1418,18 %14,29 %  

Graf

17. Jak vám připadá prostředí společnosti Starbucks čisté/uklizené (stoly, záchody, podlaha)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3852,78 %38,78 %  
výborný1520,83 %15,31 %  
dobrý1318,06 %13,27 %  
dostatečný45,56 %4,08 %  
nedostatečný22,78 %2,04 %  

Graf

18. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti Starbucks?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3448,57 %34,69 %  
dobrý1825,71 %18,37 %  
výborný1420 %14,29 %  
dostatečný34,29 %3,06 %  
nedostatečný11,43 %1,02 %  

Graf

19. Líbí se vám uniforma obsluhy společnosti Starbucks?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3347,14 %33,67 %  
nevím2637,14 %26,53 %  
ne1115,71 %11,22 %  

Graf

20. Zaznamenali jste nějaký ,,prohřešek” zaměstnanců Starbucks vůči pravidlům oblékání nebo hygieny? Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1285,71 %12,24 %  
???17,14 %1,02 %  
Žádný prohřešek17,14 %1,02 %  

Graf

21. Vnější úprava zaměstnance Starbucks je pro mě důležitá.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3550 %35,71 %  
souhlasím1318,57 %13,27 %  
spíše nesouhlasím1217,14 %12,24 %  
nevím68,57 %6,12 %  
nesouhlasím45,71 %4,08 %  

Graf

22. Znáte společnost Vapiano/ jste jejím zákazníkem? (pokud ne, přeskočte, prosím, rozšiřující otázky)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9293,88 %93,88 %  
ano66,12 %6,12 %  

Graf

23. Jak na vás společnost Vapiano působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5850 %8,16 %  
9425 %4,08 %  
3212,5 %2,04 %  
116,25 %1,02 %  
416,25 %1,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.5
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.12
Směrodatná odchylka:2.03
Medián:5
Modus:5

Graf

24. Jak hodnotíte společnost Vapiano, co se týče porovnání ceny a kvality?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena odpovídá kvalitě857,14 %8,16 %  
Cena převyšuje kvalitu produktů535,71 %5,1 %  
Kvalita převyšuje cenu produktů17,14 %1,02 %  

Graf

25. Jak vám prostředí společnosti Vapiano připadá čisté/uklizené (stoly, záchody, podlaha)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný538,46 %5,1 %  
dobrý538,46 %5,1 %  
výborný215,38 %2,04 %  
nedostatečný17,69 %1,02 %  

Graf

26. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti Vapiano?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý861,54 %8,16 %  
chvalitebný323,08 %3,06 %  
nedostatečný17,69 %1,02 %  
výborný17,69 %1,02 %  

Graf

27. Líbí se vám uniforma obsluhy společnosti Vapiano?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím861,54 %8,16 %  
ne323,08 %3,06 %  
ano215,38 %2,04 %  

Graf

28. Zaznamenali jste nějaký ,,prohřešek” zaměstnanců Vapiano vůči pravidlům oblékání nebo hygieny? Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %1,02 %  

Graf

29. Vnější úprava zaměstnance Vapiano je pro mě důležitá.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím758,33 %7,14 %  
nevím325 %3,06 %  
nesouhlasím18,33 %1,02 %  
spíše nesouhlasím18,33 %1,02 %  

Graf

30. Jsem...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5259,09 %53,06 %  
muž3640,91 %36,73 %  

Graf

31. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-353843,18 %38,78 %  
18-252629,55 %26,53 %  
35-501517,05 %15,31 %  
méně než 1855,68 %5,1 %  
více než 5044,55 %4,08 %  

Graf

32. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3844,19 %38,78 %  
středoškolské s maturitou3743,02 %37,76 %  
základní66,98 %6,12 %  
středoškolské bez maturity55,81 %5,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Znáte společnost Starbucks / jste jejím zákazníkem?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 15. Jak na vás společnost Starbucks působí? (1 - negativní / 10 - výborný)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 18. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti Starbucks?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 21. Vnější úprava zaměstnance Starbucks je pro mě důležitá.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 9 na otázku 15. Jak na vás společnost Starbucks působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

16. Jak hodnotíte společnost Starbucks co se týče porovnání ceny a kvality?

 • odpověď Cena převyšuje kvalitu produktů:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Líbí se vám uniforma obsluhy společnosti Starbucks?

30. Jsem...

 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevhodné líčení či oblečení na otázku 5. Jaké jsou podle Vás nejčastější chyby v komunikaci při jednání zaměstnanců?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co vás nejvíce upoutá při jednání s personálem společnosti?

2. Jak dlouhý oční kontakt je Vám při komunikaci příjemný?

3. Pokud je verbální a neverbální sdělení odlišné, uvěříte spíše?

4. Myslíte si, že možnost sebeprezentace zaměstnanců vybraných společností má vliv na jejich následné jednání se zákazníky?

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější chyby v komunikaci při jednání zaměstnanců?

6. Znáte společnost McDonald's / jste jejím zákazníkem?

7. Jak na vás společnost McDonald's působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

8. Jak hodnotíte společnost McDonald's co se týče porovnání ceny a kvality?

9. Jak vám připadá prostředí společnosti McDonald's čisté/uklizené (stoly, záchody, podlaha)?

10. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti McDonald's?

11. Líbí se vám uniforma pracovníků společnosti McDonald's?

13. Vnější úprava zaměstnance McDonald's je pro mě důležitá.

14. Znáte společnost Starbucks / jste jejím zákazníkem?

15. Jak na vás společnost Starbucks působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

16. Jak hodnotíte společnost Starbucks co se týče porovnání ceny a kvality?

17. Jak vám připadá prostředí společnosti Starbucks čisté/uklizené (stoly, záchody, podlaha)?

18. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti Starbucks?

19. Líbí se vám uniforma obsluhy společnosti Starbucks?

20. Zaznamenali jste nějaký ,,prohřešek” zaměstnanců Starbucks vůči pravidlům oblékání nebo hygieny? Pokud ano, jaký?

21. Vnější úprava zaměstnance Starbucks je pro mě důležitá.

22. Znáte společnost Vapiano/ jste jejím zákazníkem? (pokud ne, přeskočte, prosím, rozšiřující otázky)

30. Jsem...

31. Do jaké věkové kategorie spadáte?

32. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co vás nejvíce upoutá při jednání s personálem společnosti?

2. Jak dlouhý oční kontakt je Vám při komunikaci příjemný?

3. Pokud je verbální a neverbální sdělení odlišné, uvěříte spíše?

4. Myslíte si, že možnost sebeprezentace zaměstnanců vybraných společností má vliv na jejich následné jednání se zákazníky?

5. Jaké jsou podle Vás nejčastější chyby v komunikaci při jednání zaměstnanců?

6. Znáte společnost McDonald's / jste jejím zákazníkem?

7. Jak na vás společnost McDonald's působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

8. Jak hodnotíte společnost McDonald's co se týče porovnání ceny a kvality?

9. Jak vám připadá prostředí společnosti McDonald's čisté/uklizené (stoly, záchody, podlaha)?

10. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti McDonald's?

11. Líbí se vám uniforma pracovníků společnosti McDonald's?

13. Vnější úprava zaměstnance McDonald's je pro mě důležitá.

14. Znáte společnost Starbucks / jste jejím zákazníkem?

15. Jak na vás společnost Starbucks působí? (1 - negativní / 10 - výborný)

16. Jak hodnotíte společnost Starbucks co se týče porovnání ceny a kvality?

17. Jak vám připadá prostředí společnosti Starbucks čisté/uklizené (stoly, záchody, podlaha)?

18. Jak byste zhodnotili chování obsluhy společnosti Starbucks?

19. Líbí se vám uniforma obsluhy společnosti Starbucks?

20. Zaznamenali jste nějaký ,,prohřešek” zaměstnanců Starbucks vůči pravidlům oblékání nebo hygieny? Pokud ano, jaký?

21. Vnější úprava zaměstnance Starbucks je pro mě důležitá.

22. Znáte společnost Vapiano/ jste jejím zákazníkem? (pokud ne, přeskočte, prosím, rozšiřující otázky)

30. Jsem...

31. Do jaké věkové kategorie spadáte?

32. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmajsová, D.Image společnosti (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69544.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.