Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Láslo
Šetření:28. 09. 2019 - 12. 10. 2019
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je získat informace o povědomí  uživatelů o bezepečnosti v IT a zkušenosti uživatelů s kybernetickou (počítačovou) kriminalitou.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-303428,33 %28,33 %  
19-252823,33 %23,33 %  
30-402621,67 %21,67 %  
40-501310,83 %10,83 %  
do 19 let119,17 %9,17 %  
50 a více86,67 %6,67 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyyší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5545,83 %45,83 %  
VŠ v magisterském oboru3630 %30 %  
VŠ v bakalářském oboru1714,17 %14,17 %  
Základní97,5 %7,5 %  
Vyučen32,5 %2,5 %  

Graf

3. Jaká je Vaše počítačová gramotnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokročilá6050 %50 %  
Uživatelské4940,83 %40,83 %  
Správce119,17 %9,17 %  

Graf

4. Jak často využíváte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně11696,67 %96,67 %  
Několikrát týdně43,33 %3,33 %  

Graf

5. Odkud se k internetu připojujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z domova11595,83 %95,83 %  
Mobilní data8772,5 %72,5 %  
Z práce6856,67 %56,67 %  
Veřejná WiFi (kavárny, atd.)3125,83 %25,83 %  

Graf

6. Jaké zařízení k připojení k internetu používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC11495 %95 %  
Mobilní telefon10486,67 %86,67 %  
Tablet3025 %25 %  

Graf

7. Používáte legální operační systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10587,5 %87,5 %  
ne86,67 %6,67 %  
nevím75,83 %5,83 %  

Graf

8. Jak často do Vaší e-mailové schránky chodí nevyžádaná pošta (SPAM)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několíkrát týdně3025 %25 %  
Denně3025 %25 %  
Spíše nechodí2722,5 %22,5 %  
Několikrát měsíčně2420 %20 %  
Nikdy86,67 %6,67 %  
Deně10,83 %0,83 %  

Graf

9. Máte zkušenost s podvodem na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6150,83 %50,83 %  
Ano3529,17 %29,17 %  
Ne, ale známý ano2420 %20 %  

Graf

10. Setkal jste se s vydíráním na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9276,67 %76,67 %  
Ano2218,33 %18,33 %  
Ne, ale známý ano65 %5 %  

Graf

11. Setkáváte se s pornografií na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7562,5 %62,5 %  
Nikdy3025 %25 %  
Denně1512,5 %12,5 %  

Graf

12. Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých, malých písmen, číslic a speciálních znaků)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale ne vždy6251,67 %51,67 %  
Ano5041,67 %41,67 %  
Ne, nepoužívám86,67 %6,67 %  

Graf

13. Jsou dle Vašeho názoru sociální sítě bezpečné (Facebook, Instagram, TicToc atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6856,67 %56,67 %  
nevím3226,67 %26,67 %  
ano2016,67 %16,67 %  

Graf

14. Ineternet je bezpečné místo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8369,17 %69,17 %  
nevím2117,5 %17,5 %  
souhlasím1613,33 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jaké je Vaše nejvyyší dosažené vzdělání?

3. Jaká je Vaše počítačová gramotnost?

4. Jak často využíváte internet?

5. Odkud se k internetu připojujete?

6. Jaké zařízení k připojení k internetu používáte?

7. Používáte legální operační systém?

8. Jak často do Vaší e-mailové schránky chodí nevyžádaná pošta (SPAM)?

9. Máte zkušenost s podvodem na internetu?

10. Setkal jste se s vydíráním na internetu?

11. Setkáváte se s pornografií na internetu?

12. Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých, malých písmen, číslic a speciálních znaků)?

13. Jsou dle Vašeho názoru sociální sítě bezpečné (Facebook, Instagram, TicToc atd.)?

14. Ineternet je bezpečné místo.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jaké je Vaše nejvyyší dosažené vzdělání?

3. Jaká je Vaše počítačová gramotnost?

4. Jak často využíváte internet?

5. Odkud se k internetu připojujete?

6. Jaké zařízení k připojení k internetu používáte?

7. Používáte legální operační systém?

8. Jak často do Vaší e-mailové schránky chodí nevyžádaná pošta (SPAM)?

9. Máte zkušenost s podvodem na internetu?

10. Setkal jste se s vydíráním na internetu?

11. Setkáváte se s pornografií na internetu?

12. Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých, malých písmen, číslic a speciálních znaků)?

13. Jsou dle Vašeho názoru sociální sítě bezpečné (Facebook, Instagram, TicToc atd.)?

14. Ineternet je bezpečné místo.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Láslo, P.Kybernetická bezpečnost (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69565.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.