Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Test z metodologie

Test z metodologie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Musilová
Šetření:06. 04. 2010 - 13. 04. 2010
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento test se týká ověření znalostí z metodologie výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Definuj výzkum.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

fdklghfdlkhdflkh

...

aktivní proces

nevím

proces bádání

sběr dat...

snažíme se získat informace, které jsou pro nás důležité, přo zjišťování nějakého problému

systematický proces bádání

vědní disciplína, která zkoumá různé jevy, nachází mezi nimi souvislosti, či přijímá HA apod.

Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta.

Výzkum je proces, při kterém ověřujeme

Výzkum je proces, při kterém zjišťu

zjištění určité skutečnosti

2. Napiš názvy dvou kodexů, jež formulují etiku výzkumu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
etický kodex215,38 %15,38 %  
Norimberský kodex, Kodex EU RESPECT215,38 %15,38 %  
nevím17,69 %7,69 %  
kodex EU Respect17,69 %7,69 %  
norimberský kodex, eu respect17,69 %7,69 %  
Norimeberský kodex, EÚ respekt17,69 %7,69 %  
EU RESPECT, norimberský kodex17,69 %7,69 %  
Respekt, Norinberský kodex17,69 %7,69 %  
fghfdghdfghdfh17,69 %7,69 %  
norimberský, RE17,69 %7,69 %  
kodex EU, Norimberský kodex17,69 %7,69 %  

Graf

3. Co je to informovaný souhlas, k čemu slouží?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby mohl být dotazník zveřejněn

bla bla bla

dfghdfghdfgh

informace pro účastníka výzkumu

informovaný souhlas je nutný pro výzkumníka proto, aby měl potvrzené, že respondent ví, do čeho se pouští :-)

Informovaný souhlas je projevem rerspektování principu autonomie účastníků výzkumu. Podpisem informovaného souhlasu účastník výzkumu stvrzuje....

Je respektování práva na soukromí. Nemá přesnou šablonu, je individuální.

konkretizací respektování principu autonomie účastníků

někdo nám dá souhlas k tomu, použít jeho data a informace k naší práci

nevím

Písemný souhlas respondenta, který nám poskytuje svoje informace k tématu nebo nám poskytuje rozhovor; dodržujeme v něm práva respondenta

Respondent ví, že jeho odpověď bude použita k určitým účelům (anonymně)

slouží k tomu, abychom od někoho měli souhlas k použití jeho dotazníků

4. Vypiš etapy výzkumu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa

blablla

dfghdfhgdfhg

lskdfjsldkfjflsdfjkf

nevbím

nevím

nevím

nevímnn

příprava realizace

příprava, sběr dat, vyhodnocení

stanovit výzkumný problém

téma dilčí problémy

5. Jaké typy výzkumných problémů máme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
popisný, vztahový, kauzální969,23 %69,23 %  
kvalitativní, kvantitativní430,77 %30,77 %  

Graf

6. Kvalitativní výzkum spočívá v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budování vlastní teorie, je založený na fenomenologii1076,92 %76,92 %  
ověřování teorií, je založený na pozitivismu323,08 %23,08 %  

Graf

7. Každý výzkumný nástroj má dvě základní vlastnosti. Které?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim538,46 %38,46 %  
realibila a validita17,69 %7,69 %  
a a b17,69 %7,69 %  
nevim, nevim17,69 %7,69 %  
validita, reliabilita17,69 %7,69 %  
bla lba17,69 %7,69 %  
sghsghsh17,69 %7,69 %  
kvantitativní, kvalitativní17,69 %7,69 %  
...17,69 %7,69 %  

Graf

8. Vypiš alespoň 4 metody kvantitativního výzkumu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dotaník, pozorování, rozhovor, anketa

dotaznik ... .,.. ...

dotaznik

dotazník, interview, škálování, pozorování

dotazník, rozhovor, .............

dotazník, rozhovor, experiment, pozorování

experiment, dotazník, bla bla

experiment, rozhovor, pozorování, hodnocení

metoda, metoda, metoda

rozhovor interview

rozhovor, dotaznik,

rozhovor, interwiew, experiment

sghsfghsh

9. Jak se nazývá jedna z výzkumných metod, jež záměrně mění a ovlivňuje některé stránky sledované skutečnosti, přičemž se provedené zásahy a dosažené výsledky přesně registrují.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
experiment861,54 %61,54 %  
pozorování430,77 %30,77 %  
projektivní technika17,69 %7,69 %  

Graf

10. Ke sběru dat využíváme specifické metody. Které to jsou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhovor969,23 %69,23 %  
technika nedokončených vět646,15 %46,15 %  
experiment430,77 %30,77 %  
volné slovní asociace323,08 %23,08 %  
protokolování situací215,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Musilová, P.Test z metodologie (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://6987.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.