Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Flexibilní formy zaměstnávání

Flexibilní formy zaměstnávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Novák
Šetření:12. 11. 2019 - 17. 11. 2019
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):34 / 27.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku zaměřeného na flexibilní formy zaměstnávání. Data budou využita pro účely absolventské práce. 

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. V případě otázek otevřených prosím odpovězte, co Vás k tématu napadá.

Děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

Odpovědi respondentů

1. Zaškrtněte prosím všechny formy flexibilního zaměstnávání, s nimiž máte Vy nebo někdo z Vašich blízkých osobní zkušenost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní poměr na dobu určitou2482,76 %82,76 %  
dohoda o provedení práce2482,76 %82,76 %  
podnikání jako OSVČ2275,86 %75,86 %  
zkrácený pracovní úvazek2172,41 %72,41 %  
dohoda o pracovní činnosti1862,07 %62,07 %  
práce z domu1862,07 %62,07 %  
agenturní zaměstnávání (agentura zprostředkuje práci v jiné firmě)1241,38 %41,38 %  
příležitostná práce (jen když zaměstnavatel potřebuje)724,14 %24,14 %  
dočasné řízení (práce na projektu, úkolu, po skončení projektu pracovní poměr končí)620,69 %20,69 %  
zaměstnání založené na spolupráci (více OSVČ či firem pracuje společně)413,79 %13,79 %  
sdílení pracovního místa (o jedno pracovní místo se dělí 2 nebo více zaměstnanců)413,79 %13,79 %  
sdílení zaměstnanců (1 zaměstnanec pracuje pro více zaměstnavatelů)310,34 %10,34 %  
portfoliová práce (jedna práce pro více firem, zaměstnavatelů)13,45 %3,45 %  

Graf

2. Máte s flexibilními formami zaměstnávání osobní zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2586,21 %86,21 %  
ne413,79 %13,79 %  

Graf

3. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte prosím, o jakou formu práce se jednalo či jedná:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

DPP

DPP, DPČ

Dpp, zkrácený úvazek

DPP,DPČ

home office zkrácený úvazek práce na dobu určitou dohoda o provedení práce

home office

Home office, zkrácený uvazek

Instalatérské a topenářské práce

o všechny zaškrtnuté v 1. otázce

OSVČ, brigády

OSVČ, dohoda o provedení práce

poměr na dobu určitou

Práce na dobu určitou - na mém funkčním místě povinná, práce pro více zaměstnavatelů, dohody o provedení práce

práce z domu

práce z domu, dppp

Práce z domu, více parciálních úvazků

pracovní poměr na dobu určitou, dohoda o provedení práce, agenturní zaměstnávání

Pracovní poměr na dobu určitou. Zkrácený pracovní úvazek. Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti.

Přes personální agentury na dobu určitou

zkrácený prac. úvazek, home office, DPČ, DPP, pracovní poměr na dobu určitou

zkrácený pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou, DPP, DPČ, agenturní zaměstnávání

zkrácený pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou, DPP, DPČ, práce z domu

zkrácený pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou, DPP, DPČ, práce z domu

Zkrácený úvazek

4. Vykonáváte v současné době některou z flexibilních forem zaměstnávání (viz otázka č. 1):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1758,62 %58,62 %  
ne1241,38 %41,38 %  

Graf

5. Prosím uveďte, o jakou formu zaměstnávání se jedná:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dohoda , brigáda

dohoda o proacovní činnosti

DPP

DPP

home office

home office

OSVČ

OSVČ, DPČ, práce z domu, agenturní zaměstnávání, zaměstnávání založené na spolupráci

poměr na dobu určitou

Práce na dobu určitou

práce z domu

pracovní poměr na dobu určitou, DPP

Přes personální agenturu na dobu určitou

Zkrácený pracovní úvazek (20h týdně)

zkrácený pracovní úvazek na dobu určitou

zkrácený pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu určitou, práce z domu

zkrácený pracovní úvazek, příležitostná práce z domova

6. Jak hodnotíte Vaši zkušenost s flexibilní formou zaměstnávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrá952,94 %31,03 %  
spíše dobrá847,06 %27,59 %  

Graf

7. Jak byla tato forma zaměstnávání sjednána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po vzájemné dohodě1164,71 %37,93 %  
na vlastní žádost423,53 %13,79 %  
na žádost zaměstnavatele211,76 %6,9 %  

Graf

8. Pokud jste žádal/a o změnu pracovního úvazku, ve smyslu žádosti o flexibilní formu zaměstnávání (kratší pracovní úvazek, dohoda o pracovní činnosti, práce z domu apod.), a to v době, kdy jste pracoval/a na plný pracovní úvazek, bylo ze strany zaměstnavatele Vaší žádosti vyhověno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nežádal/a jsem1376,47 %44,83 %  
ano423,53 %13,79 %  

Graf

9. Pociťujete, že by k Vám bylo ze strany zaměstnavatele přistupováno jinak než ke kolegům, kteří mají plný pracovní úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1694,12 %55,17 %  
ano15,88 %3,45 %  

Graf

10. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (v čem spočívá či spočívala změna apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mám plný pracovní úvazek, jen nemusím docházet do firmy, pracuji samostatně - home office

nejedná se o mé hlavní zaměstnání, náplň práce je jiná než u jiných zaměstnanců

spíš se projevuje rozdílný přístup podle dosaženého vzdělání (titulu), než podle výše úvazku, mnoho kolegů má také zkrácený úvazek

v mém oboru se pracuje převážně flexibilní formou

11. Pociťujete, že by k Vám bylo ze strany kolegů přistupováno jinak kvůli tomu, že máte jiný (flexibilní) pracovní úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1588,24 %51,72 %  
ano211,76 %6,9 %  

Graf

12. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (v čem spočívá či spočívala změna apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nejedná se o mé hlavní zaměstnání, náplň práce je jiná než u jiných zaměstnanců

občas někdo závidí :-)

spíš se projevuje rozdílný přístup podle dosaženého vzdělání (titulu), než podle výše úvazku, mnoho kolegů má také zkrácený úvazek

Stejnou možnost mají všichni

13. V čem spatřujete výhody flexibilních forem zaměstnávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

časové možnosti

Člověkje zaměstnán tehdy, když je práce.

dá se u zaměstnání i studovat

dělám si práci, kdy potřebuju, nemusím jezdit do kanceláře a tím ztácet čas

dlouhodobě v ničem

flexibilita

Flexibilita časová, možnost lépe sladit profesní a osobní život, možnost vyššího výdělku, neomezování v tom, čemu se chce člověk i pracovně věnovat

je to forma benefitu, atraktivity zaměstnavatele

jsou výhodné pro lidi, pro které by bylo těžké vykonávat běžnou práci s pevně danou pracovní dobou - např. když se někdo potřebuje starat o člena rodiny, je pro něj výhodné, když může pracovat z domova nebo mít kratší úvazek

Když není jiná možnost

lepší zkloubení pracovního a soukromého života, možnost práce pro matky na mateřské dovolené

Mám víc času na své koníčky, na děti, nemám pevnou pracovní dobu, například když nerada brzo vstávám, tak si práci protáhnu do večerních hodin. Také nemusím dojiždět.

menší míra zodpovědnosti, možnost pracovat při studiu / jiném zaměstnání, větší čásová flexibilita

Možnost skloubit práci a studium.

možnost více různých zaměstnání, sladění os. a prac. života

Můžu studovat

někomu vyhovuje pracovat v nepravidelnou dobu různé dny v týdnu

Práce není monotónní. Člověk si může lépe plánovat osobní život. Více času na osobní život.

při zkrácené úvazku stíhá člověk taky žít (škola u dítěte, pošta, úřady, lékaři, nákupy)

Přizpůsobení pracovní doby potřebám zaměstnance, především u rodičů, kteří musí vyzvedávat děti ze školy/školky

Sladění rodinného a pracovního života, myslím, že se lépe dojde k tomu, že se pracuje účelově než že se jen chodí do zaměstnání aby za určitý čas strávený v práci dostane určité finanční ohodnocení

Úprava pracovní doby.

ušetřím čas, který jsem do té doby strávil dojížděním, je jen na mě, jak si rozvrhnu čas, pokud stíhám splnit dané úkoly, nemusím si brát volno třeba pro návštěvu úřadu či lékaře

Ve vyšší mzdě

volnost, možnost řídit si vlastní pracovní zátěž atd.

vyšší flexibilita dle potřeb

Zvětšuje možnosti zaměstnanosti i výdělku

Že se tolik neuváže ani jedna strana

14. V čem spatřujete nevýhody flexibilních forem zaměstnávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Dělám od 7-8 hodiny do ??? No to nikdy nevíme

chybí kontakt s kolektivem

Je zde snadnější možnost prokrastinace

malá nabídka

Možná menší loajalita

Např. u home office odkládání práce

nejistota do budoucna

Nejistota, byť jen spíše pocitová.

Nejistota, často nutnost vyššího pracovního výkonu než při zaměstnaneckém poměru

některé nejsou uznatelné pro banky při žádosti o hypotéku, nejistota zaměstnání v budoucnu

Není nárok na nemocenskou ani mateřskou.

nepravidelnost směn na práci zaměstnance parazituje personální agentura ( novodobé otrokářství ) !! firma má tímto delší bič na zaměstnance, těsněji jim drží ruku pod krkem

Nestabilita

Nevydělám si tolik peněz...

nevyjasněné české právní prostředí

nikde

nižší odvody, nezapočítaná práce

občas si někdo z kolegů myslí, že když pracuji z domu, jsem k dispozici kdykoliv :-) někdy to také dost "leze na mozek" být celý den sám doma :-)

ostatní mohou závidět

práce doma může zevšednět

Právě ta nestálost, netrvalost, nejistota, myslím, že se nehodí jako hlavní zdroj příjmu živitele rodiny

složitější komunikace se zaměstnavatelem, oproti HPP nejsem 'plnohodnotný' zaměstnanec, výrazně nižší šance např. na postup (což je ale logické) a na to mít nějaký výraznější vliv na dění v zaměstnání obecně

určitá nejistota, zejména pokud je zaměstnavatelů více, stran pracovního vytížení, příjmů apod.

ve vysokých odvodech na zdravotním pojištění při příjmu nižším než je minimální mzda

Výše ohodnocení, timemanagement, být 100 % v obou "sférách" jak ve škole tak v práci.

zaměstnání (a tím i příjem) není vždycky tak jisté a stabilní (např. v případě příležitostné práce)

Žádné

Žádné nevýhody nespatřuji.

15. Umožňují podle Vás flexibilní formy zaměstnávání lepší sladění pracovního a osobního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1655,17 %55,17 %  
spíše ano1137,93 %37,93 %  
spíše ne26,9 %6,9 %  

Graf

16. Pracuje podle Vás zaměstnanec při využívání flexibilní formy zaměstnání efektivněji než při klasickém úvazku, tj. na plný úvazek, na dobu neurčitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1551,72 %51,72 %  
určitě ano724,14 %24,14 %  
spíše ne724,14 %24,14 %  

Graf

17. Je podle Vás dobře, že existují flexibilní formy zaměstnávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2586,21 %86,21 %  
spíše ano310,34 %10,34 %  
spíše ne13,45 %3,45 %  

Graf

18. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (v čem spatřujete klady, zápory apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

co se týče efektivnosti, hodně záleží na člověku a typu flexibilního zaměstnání - je dost individuální, jestli je ve srovnání s člověkem zaměstnaným na plný úvazek na dobu neurčitou efektivnější nebo méně efektivní

efektivita při zkráceném úvazku je v menší míře prokrastinace, soustředit se např. 6h na kvalitní náročnou práci dá, ale 8h je už náročnější a málokomu se to povede, čím delší pracovní doba, tím je větší riziko prokrastinace

každý má jiné preference, je dobře, že si lidi můžou sjednat i jiné formy zaměstnání

Možnost oslovit i jinak třeba neaktivní skupinu lidí (studenti, senioři, matky na MD/RD)

nepravidelnost směn ničí zdraví zaměstnanci

Pracovní doba

19. Považujete dosavadní stav nabídky flexibilních forem zaměstnávání pro české zaměstnance za optimální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1241,38 %41,38 %  
spíše ne931,03 %31,03 %  
určitě ne724,14 %24,14 %  
určitě ano13,45 %3,45 %  

Graf

20. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ano, proč ne, co by se mělo, mohlo změnit):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Beru to z osobního hlediska - optimální by pro mě bylo, kdyby nějaké pracovní místo bylo tak flexibilní, že by mi umožnilo pracovat při zachování stejné péče o rodinu, děti a domácnost, jako je dosud

Česká republika je značně stereotypní. Přitom více flexibility by společnosti jen prospělo. Měli by práci i lidé, kteří jinak nejsou schopni klasické práce. ( z důvodu nemoci, rodiny apd. )

Malá nabídka zkrácených úvazků

nabídek je určitě více než před lety, v důsledku nedostatku vůbec nějakých zaměstnanců

Ne všechny firmy jsou tomuto otevřené

Nedostatek krátkých úvazků, pro matky

nevím, jak to funguje u klasických zaměstnavatelů, tam se obávám, že moc ne - většinou si na to stěžují ženy, které potřebují sladit péči o děti a zaměstnání

tyto formy zneužívají personální agentury

Zaměstnavatelé chtějí úvazky na HPP, malá nabídka pozic na 1/2 úvazky.

ženy a kratší úvazky --> z rodinných důvodů by měly být poskytovány více, případně pružná prac. doba

21. Jak hodnotíte právní úpravu flexibilních forem zaměstnávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám tuto právní úpravu1137,93 %37,93 %  
spíše spokojen/a1034,48 %34,48 %  
spíše nespokojen/a620,69 %20,69 %  
zcela nespokojen/a13,45 %3,45 %  
zcela spokojen/a13,45 %3,45 %  

Graf

22. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (s čím jste spokojen/a, nespokojen/a, co by se mělo změnit apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

takový paradox: matka dítěte do 15 let, může zažádat o zkrácený úvazek, ale v momentě kdy má zkrácený úvazek a klesne její příjem pod minimální mzdu, musí platit odvody na zdravotním pojištění ne z reálného příjmu (např. 10000 Kč), ale z minimální mzdy...odvody z reálné mzdy nižší než je minimální totiž mají jenom studenti, matky na MD/RD, důchodci - tj. ti za které platí zdravotní stát, ale matka, která si zkrátí úvazek, aby stíhala školku, si má trhnout nohou...a platit jak mourovaná, za to že se chce starat o svoje dítě a ne si platit studentku na hlídání

23. Jaké práci dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilní formy zaměstnávání1241,38 %41,38 %  
klasický plný úvazek na dobu neurčitou931,03 %31,03 %  
je to tak nastejno827,59 %27,59 %  

Graf

24. Proč byste hledal/a novou, atypickou formu zaměstnání (novou formu zaměstnávání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tento styl práce preferuji827,59 %27,59 %  
nelze najít jiné pracovní místo724,14 %24,14 %  
jsem profesně motivován/a takto pracovat517,24 %17,24 %  
zvýšení příjmu517,24 %17,24 %  
získat nové pracovní zkušenosti26,9 %6,9 %  
jako doplněk k pracovnímu úvazku13,45 %3,45 %  
nehledala, vyhovuje mi to13,45 %3,45 %  

Graf

25. Pokud byste musel/a zvolit flexibilní formu zaměstnávání, o jakou by se jednalo? Můžete uvést více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkrácený pracovní úvazek2068,97 %68,97 %  
práce z domu1862,07 %62,07 %  
dohoda o provedení práce1137,93 %37,93 %  
dohoda o pracovní činnosti1137,93 %37,93 %  
příležitostná práce (jen když zaměstnavatel potřebuje)827,59 %27,59 %  
pracovní poměr na dobu určitou724,14 %24,14 %  
podnikání jako OSVČ724,14 %24,14 %  
agenturní zaměstnávání (agentura zprostředkuje práci v jiné firmě)517,24 %17,24 %  
sdílení zaměstnanců (1 zaměstnanec pracuje pro více zaměstnavatelů)413,79 %13,79 %  
sdílení pracovního místa (o jedno pracovní místo se dělí 2 nebo více zaměstnanců)413,79 %13,79 %  
dočasné řízení (práce na projektu, úkolu, po skončení projektu pracovní poměr končí)413,79 %13,79 %  
zaměstnání založené na spolupráci (více OSVČ či firem pracuje společně)413,79 %13,79 %  
portfoliová práce (jedna práce pro více firem, zaměstnavatelů)413,79 %13,79 %  
skupinové zaměstnání (více pracovníků pracuje pro 1 zaměstnavatele, využívána je online platforma)26,9 %6,9 %  
práce založená na poukázkách (za práci jsou poukázky, placeny jsou příspěvky na sociální zabezpečení)13,45 %3,45 %  

Graf

26. Pokud byste využil/a flexibilní formu zaměstnávání, kvůli komu by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvůli mně samému/samotné (více času na koníčky, nové zkušenosti apod.)1655,17 %55,17 %  
kvůli někomu jinému (péče o děti, blízkou osobu)1344,83 %44,83 %  

Graf

27. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1965,52 %65,52 %  
muž1034,48 %34,48 %  

Graf

28. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let1551,72 %51,72 %  
35-44 let620,69 %20,69 %  
45-54 let413,79 %13,79 %  
18-24 let310,34 %10,34 %  
55 a více let13,45 %3,45 %  

Graf

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1758,62 %58,62 %  
střední s maturitou1137,93 %37,93 %  
střední bez maturity13,45 %3,45 %  

Graf

30. Kde pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromém sektoru1862,07 %62,07 %  
nepracuji517,24 %17,24 %  
ve veřejném sektoru413,79 %13,79 %  
v soukromém i ve veřejném sektoru26,9 %6,9 %  

Graf

31. Jaká je Vaše pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec1655,17 %55,17 %  
rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené413,79 %13,79 %  
student/ka310,34 %10,34 %  
OSVČ310,34 %10,34 %  
nezaměstnaný/á26,9 %6,9 %  
podnikatel (mám firmu, zaměstnávám druhé)13,45 %3,45 %  

Graf

32. Na jaké pracovní pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec1551,72 %51,72 %  
nižší management517,24 %17,24 %  
nepracuji517,24 %17,24 %  
podnikám26,9 %6,9 %  
recepční13,45 %3,45 %  
vyšší management13,45 %3,45 %  

Graf

33. Jaký je převažující charakter Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
duševní1965,52 %65,52 %  
manuální413,79 %13,79 %  
nepracuji310,34 %10,34 %  
je to tak nastejno310,34 %10,34 %  

Graf

34. Máte děti, s nimiž žijete ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1758,62 %58,62 %  
ano1241,38 %41,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Novák, P.Flexibilní formy zaměstnávání (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69994.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.