Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediace v neziskovém sektoru

Mediace v neziskovém sektoru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Smilek
Šetření:07. 04. 2010 - 12. 04. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):14 / 14.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cíle:

 

1. Cílem je zjistit míru povědomí o mediačním řízení v neziskových organizací

2. Zjistit potřebu mediačního řízení v rámci struktur neziskoých organizací

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem mediace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1780,95 %85 %  
NE419,05 %20 %  

Graf

2. Zažil/a jste kdykoliv ve vaší organizaci nějaký konflikt jehož dopad byl citelný i později ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1885,71 %90 %  
NE314,29 %15 %  

Graf

3. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, pokuste se prosím zařadit typ konfliktu do nějaké oblasti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanecké vztahy1361,9 %65 %  
jiné628,57 %30 %  
konflikt s vnějším subjektem (úřady apod.)14,76 %5 %  
trestní záležitosti14,76 %5 %  

Graf

4. Má vaše organizace nějakou zkušenost s mediací

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE21100 %105 %  

Graf

5. Má vaše organizace nějakou zkušenost ze soudním řízením

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1361,9 %65 %  
ANO838,1 %40 %  

Graf

6. Myslíte si, že by mediace napomohla v řešení konfliktů ve vaši organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1466,67 %70 %  
ANO733,33 %35 %  

Graf

7. Vysvětlete pojem mediace

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

alternativní metoda řešení sporu

alternativní řešení sporů (s působením mediátora)

alternativní způsob řešení konfliktů na mimosoudní úrovni

Jelikož jsem na 1. otázku odpověděl NE, tak to nemohu vysvětlit, ale podíval jsem se na definici na Wiki, takže je to něco jako vyřešení sporu bez soudu, prostřednictvím prostředníka.

mimosoudní řízení sporu třetí nezávislou stranou

Mimosoudní vyrovnání

Nejsem si zcela jist významem slova.

nevím

odborná pomoc pri resení různých konfliktů

pomoc při řešení nějakého konfliktu dvou stran, kdy takovým mediátotem - prostředníkem je třetí osoba jako nezúčastněný subjekt. Pomáhá oběma stranám komunikovat tak, aby obě měly stejný prostor v komunikaci a problém nejakým způsobem řešili.

Poradenství nezávislých odborníků v oboru komunikace, zaměstnaneckých vztahů a sporů. Jedná se o mimosoudní řešení konfliktů. Výsledkem mediace by měla být jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda zúčastněných stran.

Rozhodnutí nějakého sporu nezávislou osobou.

řešení konfliktu/sporu za pomocí další osoby (příp. dalších osob), která je nezávislá, pomáhá znesvářeným stranám nestranně pohlížet na konfliktní událost a podporuje směřování procesu k dohodě.

řešení sporů a konfliktů prostřednictvím třetí nezúčastněné osoby

řešení sporů třetí nestrannou osobou mimo soudní cestou

soustředění se na jeden bod v těle, třeba špičku nosu.

úporně se soustředit se na něco...

Urovnání sporu mezi 2 zúčastněnými stranami třetí (nezávislou) stranou

Zprostredkovani vyreseni sporu jinou nez soudni cestou.

Zprostředkování

zprostředkování vyjednávání pro kompromisní řešení

8. V jakém typu neziskové organizace pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
církev942,86 %45 %  
jiné838,1 %40 %  
obecně prospěšná činnost29,52 %10 %  
charitativní činnost14,76 %5 %  
prevence kriminality, drogových závislostí 14,76 %5 %  
práce s národnostními menšinami14,76 %5 %  

Graf

9. Jak často řešíte konfliktní situace ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1676,19 %80 %  
často419,05 %20 %  
vůbec14,76 %5 %  

Graf

10. Jaký typ sporu se vyskytuje ve vaší organizaci nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanecké vztahy1257,14 %60 %  
jiné523,81 %25 %  
konflikt s klientem29,52 %10 %  
konflikt s vnějším subjektem (úřad apod.)29,52 %10 %  

Graf

11. Myslíte si, že by mediace napomohla v řešení konfliktů ve vaši organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1361,9 %65 %  
ANO838,1 %40 %  

Graf

12. V jakých oblastech si myslíte, že by mediace ve vaší organizaci byla prospěšná

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mediaci si dokážu představit jako doplňkový nástroj při např. zaměstnaneckých sporech či při dohadování situací na které nemá organizace vnitřní směrnici, není možné řešení odvodit ze vztahů nadřízenosti (pracujeme hodně s dobrovolníky), případně při řešení nejasností se správou majetku

Myslím, že i když se v naší organizaci konflikty občas vyskytují - nejčastěji s vedením, občas mezi zaměstnanci případně s klienty nebo jejic rodinými příslušníky, nedosahují takové úrovně, aby bylo třeba mediace.

nemyslím si, že by se dala v naší organizaci využít

nevim

pri reseni sporů mezi zamestnanci

řešení sporů s klienty a zaměstananci se zaměstanavatelem

v oblasti vzájemných vztahů

V posledních njekolika letech se žádné konflikty na pracovišti nevyskytujín a tak nevidím potřebu mediace.

vztahy s vnějším prostředím

zaměstnanecké vztahy (mediátor - externí HR)

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-301361,9 %65 %  
30-50733,33 %35 %  
50-7014,76 %5 %  

Graf

14. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1361,9 %65 %  
středoškolské314,29 %15 %  
vyšší odborné314,29 %15 %  
postgraduální14,76 %5 %  
základní14,76 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Smilek, P.Mediace v neziskovém sektoru (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7010.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.