Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingový výzkum sportovní organizace

Marketingový výzkum sportovní organizace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Netušilová
Šetření:24. 11. 2019 - 27. 11. 2019
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, věnujte mi prosím pár minut k vyplnění dotazník pro mou školní seminární práci. Jedná se o českou sportovní organizaci XFN, která se věnuje bojovým sportům a pořádá sportovní akce v ČR i na Slovensku.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Sportu se věnuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreačně pravidelně2740,3 %40,3 %  
Vrcholově1725,37 %25,37 %  
Soutěžím pro zábavu1319,4 %19,4 %  
Rekreačně jednou za čas1014,93 %14,93 %  

Graf

2. Která profesionální sportovní organizace se ti vybaví jako první, když se řekne "bojové sporty"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UFC2435,82 %35,82 %  
Tiger team57,46 %7,46 %  
xfn45,97 %5,97 %  
MMA45,97 %5,97 %  
WAKO34,48 %4,48 %  
Dukla22,99 %2,99 %  
Žádná22,99 %2,99 %  
csfu22,99 %2,99 %  
Octagon22,99 %2,99 %  
Škola boxu Lukáše Konečného 11,49 %1,49 %  
ostatní odpovědi tiger team, wako, jjif, wkf
Taekwondo WT
žiadna
OKTAGON MMA
Ufc, wako
Usk
Netusim
UFC, WBO
IBJJF
Asi žádná :/
Xxx
Oktagon
Zadna
UFC MMA
ČSFU
MMA XFN
judo, box, kickbox, karate, jiu jitsu, taekwondom, šerm
Nevím, neznám
1826,87 %26,87 % 

Graf

3. Jak dobře znáš organizaci X Fight Night (XFN)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Znám, byl jsem na jejich akcíchotázka č. 4, Znám, sleduji jejich akce online / v televiziotázka č. 4, Znám, sleduji dění, ale nejsem zákazníkotázka č. 4, Znám jen z doslechuotázka č. 4, Neznámotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám1928,36 %28,36 %  
Znám, byl jsem na jejich akcích1623,88 %23,88 %  
Znám, sleduji dění, ale nejsem zákazník1522,39 %22,39 %  
Znám jen z doslechu1420,9 %20,9 %  
Znám, sleduji jejich akce online / v televizi34,48 %4,48 %  

Graf

4. Kde jsi viděl/a reklamu na XFN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook3675 %53,73 %  
Instagram2245,83 %32,84 %  
Billboard1633,33 %23,88 %  
YouTube1429,17 %20,9 %  
Televize1020,83 %14,93 %  
Jiné48,33 %5,97 %  
Rádio24,17 %2,99 %  

Graf

5. Na jakých sociálních sítích XFN sleduješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikde2552,08 %37,31 %  
Facebook1633,33 %23,88 %  
Instagram1327,08 %19,4 %  
YouTube36,25 %4,48 %  

Graf

6. Zaregistroval/a jsi nadcházející event XFN 17 (Double Red Fight Night) a "Zápas bez rukavic"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2654,17 %38,81 %  
Ne2143,75 %31,34 %  
Nevím12,08 %1,49 %  

Graf

7. Šel by jsi na akci XFN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3368,75 %49,25 %  
Nevím1122,92 %16,42 %  
Ne48,33 %5,97 %  

Graf

8. Jak vnímáš následující vlastnosti u XFN?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalita akcí0.9380.6
Atraktivita akcí1.1040.552
Originalita akcí0.8750.568
Cenová dostupnost0.2080.665
Důvěryhodnost organizace0.2081.373
Popularita organizace0.3331.181
Kvalita zápasníků0.8130.736
Marketingová komunikace0.4380.829

Graf

9. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3653,73 %53,73 %  
Muž3146,27 %46,27 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let4871,64 %71,64 %  
26 - 35 let1014,93 %14,93 %  
15 - 18 let45,97 %5,97 %  
36 - 45 let45,97 %5,97 %  
46 - 64 let11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kde jsi viděl/a reklamu na XFN?

 • odpověď Facebook:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 5. Na jakých sociálních sítích XFN sleduješ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Instagram na otázku 5. Na jakých sociálních sítích XFN sleduješ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Zaregistroval/a jsi nadcházející event XFN 17 (Double Red Fight Night) a "Zápas bez rukavic"?

5. Na jakých sociálních sítích XFN sleduješ?

 • odpověď Nikde:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znám jen z doslechu na otázku 3. Jak dobře znáš organizaci X Fight Night (XFN)?

7. Šel by jsi na akci XFN?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Billboard na otázku 4. Kde jsi viděl/a reklamu na XFN?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Instagram na otázku 5. Na jakých sociálních sítích XFN sleduješ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cenová dostupnost=1 na otázku 8. Jak vnímáš následující vlastnosti u XFN?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi YouTube na otázku 4. Kde jsi viděl/a reklamu na XFN?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Instagram na otázku 4. Kde jsi viděl/a reklamu na XFN?

8. Jak vnímáš následující vlastnosti u XFN?

 • odpověď Cenová dostupnost=0:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita zápasníků=0 na otázku 8. Jak vnímáš následující vlastnosti u XFN?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sportu se věnuji

2. Která profesionální sportovní organizace se ti vybaví jako první, když se řekne "bojové sporty"?

3. Jak dobře znáš organizaci X Fight Night (XFN)?

4. Kde jsi viděl/a reklamu na XFN?

5. Na jakých sociálních sítích XFN sleduješ?

6. Zaregistroval/a jsi nadcházející event XFN 17 (Double Red Fight Night) a "Zápas bez rukavic"?

7. Šel by jsi na akci XFN?

8. Jak vnímáš následující vlastnosti u XFN?

9. Jsem

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sportu se věnuji

2. Která profesionální sportovní organizace se ti vybaví jako první, když se řekne "bojové sporty"?

3. Jak dobře znáš organizaci X Fight Night (XFN)?

4. Kde jsi viděl/a reklamu na XFN?

5. Na jakých sociálních sítích XFN sleduješ?

6. Zaregistroval/a jsi nadcházející event XFN 17 (Double Red Fight Night) a "Zápas bez rukavic"?

7. Šel by jsi na akci XFN?

8. Jak vnímáš následující vlastnosti u XFN?

9. Jsem

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Netušilová, T.Marketingový výzkum sportovní organizace (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://70124.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.