Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vánoce

Vánoce

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Marincová
Šetření:05. 12. 2019 - 11. 12. 2019
Počet respondentů:197
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti, děkujeme Vám předem za vyplnění našeho dotazníku, který poslouží jako potřebný podklad pro naši seminární práci na předmět statistika.
Děkujeme!
 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte, prosím, své pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14071,07 %71,07 %  
muž5728,93 %28,93 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-4918292,39 %92,39 %  
50 a více147,11 %7,11 %  
0-1410,51 %0,51 %  

Graf

3. Slavíte Vánoce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19397,97 %97,97 %  
ne42,03 %2,03 %  

Graf

4. Máte rád/a Vánoce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17086,29 %86,29 %  
ne2713,71 %13,71 %  

Graf

5. Peče se u Vás doma cukroví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16784,77 %84,77 %  
ne3015,23 %15,23 %  

Graf

6. Kupujete cukroví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16382,74 %82,74 %  
ano3417,26 %17,26 %  

Graf

7. Kdy zdobíte vánoční stromeček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na Štědrý den7437,56 %37,56 %  
den před Štědrým dnem6532,99 %32,99 %  
během adventu5829,44 %29,44 %  

Graf

8. Kdy odstrojujete vánoční stromeček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po Třech králích10251,78 %51,78 %  
na Tři krále7638,58 %38,58 %  
před Třemi králi199,64 %9,64 %  

Graf

9. Účastníte se vánoční mše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16081,22 %81,22 %  
ano3718,78 %18,78 %  

Graf

10. Jíte na Štědrý den kapra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11457,87 %57,87 %  
ne8342,13 %42,13 %  

Graf

11. Pokud jíte kapra, kupujete ho živého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8040,61 %40,61 %  
nejím kapra7638,58 %38,58 %  
ano4120,81 %20,81 %  

Graf

12. Držíte na Štědrý den půst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15578,68 %78,68 %  
ano4221,32 %21,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jíte na Štědrý den kapra?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Pokud jíte kapra, kupujete ho živého?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Pokud jíte kapra, kupujete ho živého?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejím kapra na otázku 11. Pokud jíte kapra, kupujete ho živého?

11. Pokud jíte kapra, kupujete ho živého?

 • odpověď nejím kapra:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Jíte na Štědrý den kapra?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte, prosím, své pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Slavíte Vánoce?

4. Máte rád/a Vánoce?

5. Peče se u Vás doma cukroví?

6. Kupujete cukroví?

7. Kdy zdobíte vánoční stromeček?

8. Kdy odstrojujete vánoční stromeček?

9. Účastníte se vánoční mše?

10. Jíte na Štědrý den kapra?

11. Pokud jíte kapra, kupujete ho živého?

12. Držíte na Štědrý den půst?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte, prosím, své pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Slavíte Vánoce?

4. Máte rád/a Vánoce?

5. Peče se u Vás doma cukroví?

6. Kupujete cukroví?

7. Kdy zdobíte vánoční stromeček?

8. Kdy odstrojujete vánoční stromeček?

9. Účastníte se vánoční mše?

10. Jíte na Štědrý den kapra?

11. Pokud jíte kapra, kupujete ho živého?

12. Držíte na Štědrý den půst?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marincová, G.Vánoce (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://70220.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.