Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mentální anorexie

Mentální anorexie

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Štefelová
Šetření:07. 04. 2010 - 22. 04. 2010
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.23
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdvořile prosím respondenty o vyplnění mého dotazníku.Cílem průzkumu je zjistit míru informovanosti a osobní zkušenosti s onemocněním zvaném Mentální anorexie. Průzkum je součástí mé ročníkové práce na téma Mentální anorexie.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je Mentální anorexie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [duševní onemocněníotázka č. 2, Nikdy jsem tento pojem neslyšel/aotázka č. 2, označení pro zdravé a bezpečné hubnutíotázka č. 2, životní stylotázka č. 2, onemocnění, ale nevím jakéotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
duševní onemocnění11399,12 %100,89 %  
onemocnění, ale nevím jaké10,88 %0,89 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306960,53 %61,61 %  
16-203228,07 %28,57 %  
31 a více87,02 %7,14 %  
12-1554,39 %4,46 %  

Graf

3. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10491,23 %92,86 %  
muž108,77 %8,93 %  

Graf

4. Kolikrát denně jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5x3429,82 %30,36 %  
4x2521,93 %22,32 %  
6x a více1815,79 %16,07 %  
nevím, nesleduji to1714,91 %15,18 %  
3x108,77 %8,93 %  
2x108,77 %8,93 %  

Graf

5. Držíte dietu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8675,44 %76,79 %  
ano2824,56 %25 %  

Graf

6. Jste ochoten/a hladovět proto, abyste zhubl/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8271,93 %73,21 %  
ano3228,07 %28,57 %  

Graf

7. Kritizoval Vás někdy někdo kvůli Vaší postavě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8171,05 %72,32 %  
ne3328,95 %29,46 %  

Graf

8. Ovlivnila Vás kritika Vaší postavy v rozhodnutí, že musíte zhubnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6254,39 %55,36 %  
ano3833,33 %33,93 %  
nevím1412,28 %12,5 %  

Graf

9. Víte, co je BMI?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11298,25 %100 %  
ne21,75 %1,79 %  

Graf

10. Je Vaše váha ideální k Vaší výšce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6355,26 %56,25 %  
ne3934,21 %34,82 %  
nevím1210,53 %10,71 %  

Graf

11. Jste spokojen/a se svou postavou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7162,28 %63,39 %  
ano4337,72 %38,39 %  

Graf

12. Myslíte si, že jste ohrožen/a touto nemocí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9482,46 %83,93 %  
ano2017,54 %17,86 %  

Graf

13. Setkal/a jste se někdy s takto nemocným člověkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8171,05 %72,32 %  
ne3328,95 %29,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je Mentální anorexie?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vaše pohlaví

4. Kolikrát denně jíte?

5. Držíte dietu?

6. Jste ochoten/a hladovět proto, abyste zhubl/a?

7. Kritizoval Vás někdy někdo kvůli Vaší postavě?

8. Ovlivnila Vás kritika Vaší postavy v rozhodnutí, že musíte zhubnout?

9. Víte, co je BMI?

10. Je Vaše váha ideální k Vaší výšce?

11. Jste spokojen/a se svou postavou?

12. Myslíte si, že jste ohrožen/a touto nemocí?

13. Setkal/a jste se někdy s takto nemocným člověkem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je Mentální anorexie?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vaše pohlaví

4. Kolikrát denně jíte?

5. Držíte dietu?

6. Jste ochoten/a hladovět proto, abyste zhubl/a?

7. Kritizoval Vás někdy někdo kvůli Vaší postavě?

8. Ovlivnila Vás kritika Vaší postavy v rozhodnutí, že musíte zhubnout?

9. Víte, co je BMI?

10. Je Vaše váha ideální k Vaší výšce?

11. Jste spokojen/a se svou postavou?

12. Myslíte si, že jste ohrožen/a touto nemocí?

13. Setkal/a jste se někdy s takto nemocným člověkem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štefelová, K.Mentální anorexie (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7026.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.