Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika v reklamě

Etika v reklamě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Vejsová
Šetření:23. 01. 2020 - 05. 02. 2020
Počet respondentů:288
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník k mé bakalářské práci, která si klade za cíl zjistit a následně porovnat názory respondentů z Generace Y (rok narození 1979-1994) a Tiché generace (rok narození 1925-1945) týkající se etiky v reklamě. 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [„Tichá generace“ – rok narození 1925-1945otázka č. 2, „Baby boomers“ – rok narození 1946 – 1964 → konec dotazníku, „Generace X“ – rok narození 1964 – 1978 → konec dotazníku, „Generace Y“ – rok narození 1979 – 1994otázka č. 2, „Genezace Z“ – rok narození 1995 - 2010 → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
„Generace Y“ – rok narození 1979 – 199413847,92 %47,92 %  
„Tichá generace“ – rok narození 1925-194510937,85 %37,85 %  
„Genezace Z“ – rok narození 1995 - 2010217,29 %7,29 %  
„Generace X“ – rok narození 1964 – 1978144,86 %4,86 %  
„Baby boomers“ – rok narození 1946 – 196462,08 %2,08 %  

Graf

2. Kde se nejčastěji dostáváte do styku s reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet10742,97 %37,15 %  
Televize8734,94 %30,21 %  
Tištěná periodika (noviny,časopisy)2510,04 %8,68 %  
Otevřená prostranství (billboardy)2510,04 %8,68 %  
Rádio52,01 %1,74 %  

Graf

3. "Neetická reklama" Co se Vám spojí s tímto pojmem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama nevhodná či pohoršující14658,87 %50,69 %  
Reklama, která nabádá ke koupi výrobků, které negativně působí na lidské zdraví (alkohol, tabák)6024,19 %20,83 %  
Reklama, která není v souladu se zákonem2710,89 %9,38 %  
Reklama, která nabádá k protizákonnému jednání156,05 %5,21 %  

Graf

4. Kdo podle Vás v ČR dohlíží na dodržování etických principů v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rada pro reklamu20181,05 %69,79 %  
Rada pro lidská práva3112,5 %10,76 %  
Rada bezpečnosti OSN145,65 %4,86 %  
Rada hlavního města Prahy20,81 %0,69 %  

Graf

5. Jsem ovlivnitelný/á reklamním sdělením.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8433,87 %29,17 %  
spíše nesouhlasím6626,61 %22,92 %  
spíše souhlasím6024,19 %20,83 %  
nesouhlasím2811,29 %9,72 %  
nevím104,03 %3,47 %  

Graf

6. Všudypřítomné reklamy si všímám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10040,32 %34,72 %  
souhlasím9638,71 %33,33 %  
spíše nesouhlasím3413,71 %11,81 %  
nesouhlasím104,03 %3,47 %  
nevím83,23 %2,78 %  

Graf

7. Etika a etické principy jsou v reklamě důležité.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15763,31 %54,51 %  
spíše souhlasím6325,4 %21,88 %  
nevím187,26 %6,25 %  
spíše nesouhlasím83,23 %2,78 %  
nesouhlasím20,81 %0,69 %  

Graf

8. Reklama mě pohoršila či urazila, z toho důvodu na ni podám stížnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8634,68 %29,86 %  
spíše nesouhlasím7731,05 %26,74 %  
nevím5321,37 %18,4 %  
spíše souhlasím197,66 %6,6 %  
souhlasím135,24 %4,51 %  

Graf

9. Produkt si koupím, i když na mě reklama působí negativním dojmem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7028,23 %24,31 %  
souhlasím5823,39 %20,14 %  
nesouhlasím5622,58 %19,44 %  
spíše nesouhlasím3815,32 %13,19 %  
nevím2610,48 %9,03 %  

Graf

10. Regulovat obsah reklamy je důležité.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14357,66 %49,65 %  
spíše souhlasím7530,24 %26,04 %  
nevím187,26 %6,25 %  
spíše nesouhlasím104,03 %3,47 %  
nesouhlasím20,81 %0,69 %  

Graf

11. Počet neetických reklam na českém trhu není vysoký.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8333,47 %28,82 %  
spíše souhlasím6827,42 %23,61 %  
spíše nesouhlasím5220,97 %18,06 %  
nesouhlasím2610,48 %9,03 %  
souhlasím197,66 %6,6 %  

Graf

12. Daná reklama

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je humorná vs. je vážná1-2-3-4-53.1011.647
je vkusná vs. je nevkusná1-2-3-4-54.2860.962
je pohoršující vs. není pohoršující1-2-3-4-52.3061.608
je lehce zapamatovatelná vs. je těžce zapamatovatelná1-2-3-4-52.4481.683
mi vadí vs. mi nevadí1-2-3-4-52.7382.379
je etická vs. je neetická1-2-3-4-54.3230.864
je sexistická vs. není sexistická1-2-3-4-51.811.428
je násilná vs. není násilná1-2-3-4-54.0651.681

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Daná reklama

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je humorná vs. je vážná1-2-3-4-51.9151.094
je vkusná vs. je nevkusná1-2-3-4-53.1611.821
je pohoršující vs. není pohoršující1-2-3-4-53.4352.149
je lehce zapamatovatelná vs. je těžce zapamatovatelná1-2-3-4-52.0891.355
mi vadí vs. mi nevadí1-2-3-4-53.5852.541
je etická vs. je neetická1-2-3-4-53.2621.879
je sexistická vs. není sexistická1-2-3-4-54.481.403
je násilná vs. není násilná1-2-3-4-54.2461.468

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Daná reklama

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je humorná vs. je vážná1-2-3-4-53.2261.239
je vkusná vs. je nevkusná1-2-3-4-54.290.859
je pohoršující vs. není pohoršující1-2-3-4-52.2541.577
je lehce zapamatovatelná vs. je těžce zapamatovatelná1-2-3-4-52.6691.455
mi vadí vs. mi nevadí1-2-3-4-52.5322.104
je etická vs. je neetická1-2-3-4-54.2060.857
je sexistická vs. není sexistická1-2-3-4-51.7621.447
je násilná vs. není násilná1-2-3-4-52.6132.165

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Daná reklama

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je humorná vs. je vážná1-2-3-4-53.8831.039
je vkusná vs. je nevkusná1-2-3-4-54.210.867
je pohoršující vs. není pohoršující1-2-3-4-52.6691.996
je lehce zapamatovatelná vs. je těžce zapamatovatelná1-2-3-4-53.3391.692
mi vadí vs. mi nevadí1-2-3-4-52.712.271
je etická vs. je neetická1-2-3-4-53.6851.328
je sexistická vs. není sexistická1-2-3-4-53.5482.699
je násilná vs. není násilná1-2-3-4-52.0521.582

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Daná reklama

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
je humorná vs. je vážná1-2-3-4-52.1851.167
je vkusná vs. je nevkusná1-2-3-4-53.7981.314
je pohoršující vs. není pohoršující1-2-3-4-52.6772.033
je lehce zapamatovatelná vs. je těžce zapamatovatelná1-2-3-4-52.4031.587
mi vadí vs. mi nevadí1-2-3-4-52.9562.704
je etická vs. je neetická1-2-3-4-53.9481.025
je sexistická vs. není sexistická1-2-3-4-53.0043.093
je násilná vs. není násilná1-2-3-4-53.8312.455

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Který typ výše vybrané neetické reklamy Vám obecně přijde nejméně vhodný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klamání spotřebitele – využití nepravdivé informace, která ovlivní rozhodnutí kupujícího11646,77 %40,28 %  
Násilí – využití násilných prvků4718,95 %16,32 %  
Nahota – využití pornografických prvků bez spojitosti s daným výrobkem4317,34 %14,93 %  
Sexismus - určitý typ diskriminace, kdy jsou vyzdvihovány kvality jednoho pohlaví na úkor druhého2911,69 %10,07 %  
Mýtus krásy – mediálně zkonstruovaný tlak na upřednostnění estetiky nad zdravím135,24 %4,51 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13755,24 %47,57 %  
Muž11144,76 %38,54 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské9237,1 %31,94 %  
Středoškolské s maturitou7530,24 %26,04 %  
Základní4819,35 %16,67 %  
Středoškolské bez maturity3313,31 %11,46 %  

Graf

20. Místo Vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha13353,63 %46,18 %  
Obec s 10 000-100 000 obyvateli4317,34 %14,93 %  
Obec s méně než 10 000 obyvateli4317,34 %14,93 %  
Obec s více než 100 000 obyvateli2911,69 %10,07 %  

Graf

21. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha13253,23 %45,83 %  
Středočeský kraj239,27 %7,99 %  
Plzeňský kraj124,84 %4,17 %  
Ústecký kraj124,84 %4,17 %  
Jihomoravský kraj104,03 %3,47 %  
Liberecký kraj93,63 %3,13 %  
Jihočeský kraj93,63 %3,13 %  
Kraj Vysočina83,23 %2,78 %  
Pardubický kraj83,23 %2,78 %  
Moravskoslezský kraj72,82 %2,43 %  
Olomoucký kraj62,42 %2,08 %  
Královéhradecký kraj52,02 %1,74 %  
Zlínský kraj41,61 %1,39 %  
Karlovarský kraj31,21 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

 • odpověď „Generace Y“ – rok narození 1979 – 1994:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 6. Všudypřítomné reklamy si všímám.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 10. Regulovat obsah reklamy je důležité.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi je etická [1-2-3-4-5] je neetická: 1 na otázku 15. Daná reklama
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 2. Kde se nejčastěji dostáváte do styku s reklamou?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je etická [1-2-3-4-5] je neetická: 2 na otázku 15. Daná reklama
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 • odpověď „Tichá generace“ – rok narození 1925-1945:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 15. Daná reklama
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tištěná periodika (noviny,časopisy) na otázku 2. Kde se nejčastěji dostáváte do styku s reklamou?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 13. Daná reklama
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otevřená prostranství (billboardy) na otázku 2. Kde se nejčastěji dostáváte do styku s reklamou?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 1 na otázku 16. Daná reklama

5. Jsem ovlivnitelný/á reklamním sdělením.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 13. Daná reklama

7. Etika a etické principy jsou v reklamě důležité.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 2 na otázku 12. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 13. Daná reklama

12. Daná reklama

 • odpověď je etická [1-2-3-4-5] je neetická: 5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je humorná [1-2-3-4-5] je vážná: 5 na otázku 12. Daná reklama
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi vadí [1-2-3-4-5] mi nevadí: 1 na otázku 12. Daná reklama
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 1 na otázku 12. Daná reklama
 • odpověď je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plzeňský kraj na otázku 21. V jakém kraji žijete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 5 na otázku 12. Daná reklama
 • odpověď je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je pohoršující [1-2-3-4-5] není pohoršující: 1 na otázku 13. Daná reklama
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 13. Daná reklama
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi vadí [1-2-3-4-5] mi nevadí: 1 na otázku 12. Daná reklama
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 1 na otázku 16. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je etická [1-2-3-4-5] je neetická: 5 na otázku 13. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi vadí [1-2-3-4-5] mi nevadí: 1 na otázku 13. Daná reklama

13. Daná reklama

 • odpověď je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rada bezpečnosti OSN na otázku 4. Kdo podle Vás v ČR dohlíží na dodržování etických principů v reklamě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je etická [1-2-3-4-5] je neetická: 1 na otázku 13. Daná reklama
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je etická [1-2-3-4-5] je neetická: 1 na otázku 15. Daná reklama

14. Daná reklama

 • odpověď je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je pohoršující [1-2-3-4-5] není pohoršující: 1 na otázku 13. Daná reklama
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 1 na otázku 13. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je pohoršující [1-2-3-4-5] není pohoršující: 1 na otázku 14. Daná reklama
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 1 na otázku 14. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 1 na otázku 16. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 2 na otázku 12. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 2 na otázku 16. Daná reklama
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 15. Daná reklama

15. Daná reklama

 • odpověď je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 15. Daná reklama
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi je pohoršující [1-2-3-4-5] není pohoršující: 1 na otázku 15. Daná reklama
 • odpověď je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 5:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je etická [1-2-3-4-5] je neetická: 1 na otázku 15. Daná reklama
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi je pohoršující [1-2-3-4-5] není pohoršující: 5 na otázku 15. Daná reklama
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 5 na otázku 12. Daná reklama

16. Daná reklama

 • odpověď je násilná [1-2-3-4-5] není násilná: 5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi vadí [1-2-3-4-5] mi nevadí: 5 na otázku 16. Daná reklama
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 5 na otázku 12. Daná reklama
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 5 na otázku 16. Daná reklama
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 4 na otázku 12. Daná reklama
 • odpověď je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi je sexistická [1-2-3-4-5] není sexistická: 1 na otázku 13. Daná reklama

20. Místo Vašeho bydliště.

 • odpověď Hlavní město Praha:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 21. V jakém kraji žijete?

21. V jakém kraji žijete?

 • odpověď Hlavní město Praha:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 20. Místo Vašeho bydliště.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Kde se nejčastěji dostáváte do styku s reklamou?

3. "Neetická reklama" Co se Vám spojí s tímto pojmem.

4. Kdo podle Vás v ČR dohlíží na dodržování etických principů v reklamě?

5. Jsem ovlivnitelný/á reklamním sdělením.

6. Všudypřítomné reklamy si všímám.

7. Etika a etické principy jsou v reklamě důležité.

8. Reklama mě pohoršila či urazila, z toho důvodu na ni podám stížnost.

9. Produkt si koupím, i když na mě reklama působí negativním dojmem.

10. Regulovat obsah reklamy je důležité.

11. Počet neetických reklam na českém trhu není vysoký.

12. Daná reklama

17. Který typ výše vybrané neetické reklamy Vám obecně přijde nejméně vhodný?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Místo Vašeho bydliště.

21. V jakém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Kde se nejčastěji dostáváte do styku s reklamou?

3. "Neetická reklama" Co se Vám spojí s tímto pojmem.

4. Kdo podle Vás v ČR dohlíží na dodržování etických principů v reklamě?

5. Jsem ovlivnitelný/á reklamním sdělením.

6. Všudypřítomné reklamy si všímám.

7. Etika a etické principy jsou v reklamě důležité.

8. Reklama mě pohoršila či urazila, z toho důvodu na ni podám stížnost.

9. Produkt si koupím, i když na mě reklama působí negativním dojmem.

10. Regulovat obsah reklamy je důležité.

11. Počet neetických reklam na českém trhu není vysoký.

12. Daná reklama

17. Který typ výše vybrané neetické reklamy Vám obecně přijde nejméně vhodný?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Místo Vašeho bydliště.

21. V jakém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vejsová, A.Etika v reklamě (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://70551.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.