Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní benefity

Firemní benefity

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Motáňová
Šetření:27. 01. 2020 - 02. 02. 2020
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, vážení pánové,

jsem studentkou Střední školy Baltaci s. r. o. Tématem mé maturitní práce je analýza odměňování ve firmách. Do rukou se Vám dostává krátký dotazník, který je součástí praktické části a je zaměřen na spokojenost se stávajícím systémem odměňování. Dotazník je anonymní a výsledky výzkumu budou použity pouze k dokončení mojí maturitní práce.

Velmi děkuji za spolupráci. M. Balážová

Odpovědi respondentů

1. Jsem: (vyberte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5267,53 %67,53 %  
muž2532,47 %32,47 %  

Graf

2. Věk (vyberte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 39 let4457,14 %57,14 %  
40 – 50 let1823,38 %23,38 %  
do 25 let810,39 %10,39 %  
51 a více let79,09 %9,09 %  

Graf

3. Jak jste spokojen/a s prací, kterou vykonáváte? (zakřížkujte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně spokojen/a3444,16 %44,16 %  
průměrně spokojen/a2025,97 %25,97 %  
velmi spokojen/a1924,68 %24,68 %  
převážně nespokojen/a45,19 %5,19 %  

Graf

4. Myslíte si, že jste za svoji vykonanou práci spravedlivě ohodnocen? (zakřížkujte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4862,34 %62,34 %  
Ne2937,66 %37,66 %  

Graf

5. Jak jste spokojen/a se současným systémem odměňování (zakřížkujte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně spokojen/a2633,77 %33,77 %  
převážně spokojen/a2025,97 %25,97 %  
převážně nespokojen/a1418,18 %18,18 %  
velmi spokojen/a1316,88 %16,88 %  
zcela nespokojen/a45,19 %5,19 %  

Graf

6. Který z uvedených typů benefitů spíše preferujete? (zakřížkujte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinované dvou předcházejících4558,44 %58,44 %  
Finanční (v podobě peněz)2836,36 %36,36 %  
Nefinanční (stravování, mobilní telefon, pití zdarma, dovolená navíc, atd.)45,19 %5,19 %  

Graf

7. Které benefity ve vaše firma nabízí? (zakřížkujte více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky4659,74 %59,74 %  
Možnost dalšího vzdělání3545,45 %45,45 %  
Příspěvek na pojištění (penzijní, životní…)3342,86 %42,86 %  
Dny volna (sick days)3241,56 %41,56 %  
Více dnů dovolené3140,26 %40,26 %  
Mobilní telefon2836,36 %36,36 %  
Věcné dary, jednorázové odměny2431,17 %31,17 %  
Pitný režim2127,27 %27,27 %  
Kultura1924,68 %24,68 %  
Lékařská péče a prohlídky1823,38 %23,38 %  
Sport1823,38 %23,38 %  
Zdraví (vitamíny, rehabilitace…)1722,08 %22,08 %  
Příspěvek na dovolenou1620,78 %20,78 %  
Třináctý plat1519,48 %19,48 %  
Služební auto1316,88 %16,88 %  
Očkování (proti chřipce…)1215,58 %15,58 %  
Zaměstnanecké půjčky79,09 %9,09 %  
Příspěvek na cestování do práce56,49 %6,49 %  

Graf

8. Které benefity Vám v zaměstnání chybí a uvítal/a byste je: (zakřížkujte více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třináctý plat4051,95 %51,95 %  
Více dnů dovolené3444,16 %44,16 %  
Příspěvek na dovolenou2633,77 %33,77 %  
Dny volna (sick days)2329,87 %29,87 %  
Příspěvek na cestování do práce1620,78 %20,78 %  
Příspěvek na pojištění (penzijní, životní…)1519,48 %19,48 %  
Možnost dalšího vzdělání1418,18 %18,18 %  
Stravenky1316,88 %16,88 %  
Zdraví (vitamíny, rehabilitace…)1316,88 %16,88 %  
Věcné dary, jednorázové odměny1114,29 %14,29 %  
Sport1012,99 %12,99 %  
Kultura1012,99 %12,99 %  
Služební auto67,79 %7,79 %  
Lékařská péče a prohlídky67,79 %7,79 %  
Očkování (proti chřipce…)67,79 %7,79 %  
Mobilní telefon45,19 %5,19 %  
Pitný režim45,19 %5,19 %  
Zaměstnanecké půjčky33,9 %3,9 %  

Graf

9. Chtěli byste něco dodat k systému odměňování? (nepovinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ctyrdenni pracovni tyden :)

chybí mi započítávání oběda do pracovní doby

Ne

Ne.

Ne.

Nejlepší je PlayDay v Lego Kladno, bavíte se a ještě vás za to platí. Frontman kapely No name z toho byl úplně hotový, že je někdo placený za to, že je vlastně na koncertu

vadí mi pouze nízký plat (čistého ani ne 15 000, ale potřebuju k tomu titul), jinak s prací jsem spokojena a další než finanční odměny nepotřebuji

Zaměstnavatel bohužel upřednostňuje více nepeněžitých benefitů, a finanční odměňování je na velmi nízké úrovni, což považuji za také důležitou součást

Zaměstnavatel vyhnedává metody, jak nezaplatit celou výplatu v penězích (vyhne se tak placení daně) - a tvrdí, že to jsou benefity pro zpřilepšení. V podstatě se jedná o povod vůči zaměstnanci...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíte si, že jste za svoji vykonanou práci spravedlivě ohodnocen? (zakřížkujte jednu odpověď)

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport na otázku 7. Které benefity ve vaše firma nabízí? (zakřížkujte více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem: (vyberte jednu odpověď)

2. Věk (vyberte jednu odpověď)

3. Jak jste spokojen/a s prací, kterou vykonáváte? (zakřížkujte jednu odpověď)

4. Myslíte si, že jste za svoji vykonanou práci spravedlivě ohodnocen? (zakřížkujte jednu odpověď)

5. Jak jste spokojen/a se současným systémem odměňování (zakřížkujte jednu odpověď)

6. Který z uvedených typů benefitů spíše preferujete? (zakřížkujte jednu odpověď)

7. Které benefity ve vaše firma nabízí? (zakřížkujte více odpovědí)

8. Které benefity Vám v zaměstnání chybí a uvítal/a byste je: (zakřížkujte více odpovědí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem: (vyberte jednu odpověď)

2. Věk (vyberte jednu odpověď)

3. Jak jste spokojen/a s prací, kterou vykonáváte? (zakřížkujte jednu odpověď)

4. Myslíte si, že jste za svoji vykonanou práci spravedlivě ohodnocen? (zakřížkujte jednu odpověď)

5. Jak jste spokojen/a se současným systémem odměňování (zakřížkujte jednu odpověď)

6. Který z uvedených typů benefitů spíše preferujete? (zakřížkujte jednu odpověď)

7. Které benefity ve vaše firma nabízí? (zakřížkujte více odpovědí)

8. Které benefity Vám v zaměstnání chybí a uvítal/a byste je: (zakřížkujte více odpovědí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Motáňová, M.Firemní benefity (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://70582.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.