Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Kalová
Šetření:08. 04. 2010 - 16. 04. 2010
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dostává se k Vám test, který by měl ověřit základní znalosti studentů oboru Sociální pedagogika. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Mezi základní funkce rodiny nepatří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
instruktážní3100 %100 %  

Graf

2. Klient, který se chová nadřazeně, sebevědomě, je konfliktní, líbí se sám sobě, má okázalé vystupování, rád mluví a rád se poslouchá je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narcistně agrestivní typ3100 %100 %  

Graf

3. Mezi základní principy mediace nepatří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
orientace na minulost266,67 %66,67 %  
hledání nových možností133,33 %33,33 %  

Graf

4. Výukové cíle, které zahrnují především smyslové učení od reflexních pohybů až po složité řetězce účelného chování, mechanické dovednosti, apod. nazýváme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cíle psychomotorické133,33 %33,33 %  
cíle kognitivní133,33 %33,33 %  
cíle afektivní133,33 %33,33 %  

Graf

5. Pokud v komunikujeme z potřeby uplatnit se, upoutat na sebe pozornost, získat úctu a respekt, vyniknout v porovnání s druhými, pak je naší motivací:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivace sebepotvrzovací266,67 %66,67 %  
motivace přesilová133,33 %33,33 %  

Graf

6. O jakou výukovou metodu se jedná, pokud učitel vysvětluje žákům jednotlivé pojmy a vztahy mezi nimi v hotové podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednáška3100 %100 %  

Graf

7. Manažerská supervize je když:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supervizor je nadřízení supervidovaných, nese odpovědnost za klienty a má řídící i podpůrnou funkci133,33 %33,33 %  
supervidovaní jsou ve výcvikové roli, supervizor má odpovědnost za práci s klienty a poskytuje podpůrnou funkci133,33 %33,33 %  
supervizor je spíše v roli učitele, pomáhá účastníkům rozebírat jejich práci s klienty, podpůrnou a řídící funkci poskytuje někdo jiný na pracovišti133,33 %33,33 %  

Graf

8. O jaký typ rodinné výchovy se jedná, když rodiče akceptují dítě i jeho potřeby, ale nepovzbuzují ho a dávají mu mnoho svobody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
liberální3100 %100 %  

Graf

9. Dyspraxie je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specifická porucha obratnosti a schopnosti vykonávat složité úkony3100 %100 %  

Graf

10. Kurikulum, které založeno na představách žáků, rodičů, školských správ, vlády, politiků,nadací a zahrnuje jejich návrhy se nazývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formální133,33 %33,33 %  
ideologické133,33 %33,33 %  
neformální133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kalová , M.Sociální pedagogika (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7084.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.