Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba ČR

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kavanová
Šetření:27. 02. 2020 - 13. 03. 2020
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

vzhledem k výběru tématu ke své bakalářské práci jsem bohužel začala zjišťovat, že veřejnost nemá zrovna velké povědomí o tom, co je probační a mediační služba, natož že existuje. Proto jsem si dovolila sestavit tento jednoduchý anonymní dotazník.

Děkuji

Jana Kavanová

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6274,7 %74,7 %  
muž2125,3 %25,3 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2367,23 %7,23 %  
3167,23 %7,23 %  
2667,23 %7,23 %  
2756,02 %6,02 %  
2044,82 %4,82 %  
4144,82 %4,82 %  
2944,82 %4,82 %  
3833,61 %3,61 %  
2833,61 %3,61 %  
3033,61 %3,61 %  
ostatní odpovědi 35
50
22
47
55
40
60
24
33
66
46
1
64
53
54
42
34
63
19
17
18
48
32
25
43
3946,99 %46,99 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.68
Minimum:20
Maximum:60
Variační rozpětí:40
Rozptyl:111.27
Směrodatná odchylka:10.55
Medián:31
Modus:23

Graf

3. Jaké je Vaše dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední - maturita3339,76 %39,76 %  
vysokoškolské3137,35 %37,35 %  
odborné vyučení - výuční list1214,46 %14,46 %  
základní56,02 %6,02 %  
vyšší odborné22,41 %2,41 %  

Graf

4. Slyšeli jste o využití tzv. alternativních trestů v trestním právu České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6072,29 %72,29 %  
ne2327,71 %27,71 %  

Graf

5. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli "ANO", vypište prosím některé z alternativních trestů.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí vězení915,25 %10,84 %  
domácí vězení, veřejně prospěšné práce610,17 %7,23 %  
Domácí vězení, prospěšné práce 35,08 %3,61 %  
Domácí vězení, obecně prospěšné práce23,39 %2,41 %  
veřejné práce, domácí vězení23,39 %2,41 %  
veřejně prospěšné práce23,39 %2,41 %  
Obecně prospěšné práce, peněžitý trest11,69 %1,2 %  
Peněžitý trest 11,69 %1,2 %  
Obecně prospěšné práce, elektronický monitorovací systém11,69 %1,2 %  
Zametání chodniku11,69 %1,2 %  
ostatní odpovědi Veřejněprospěšné práce, domácí vězení
Obecne prospesne prace
Obecně prospěšné práce, domácí vězení, peněžní trest či trest vstupu na fotbalová utkání
Ne
Veřejně prospěšné práce, omezení pohybu, omezení účasti na veřejných událostech,...
peněžitý trest, domácí vězení, obecně prospěšné práce
domácí vězení, detekční náramek
Obecně prospěšné práce, peněžitý trest zákaz činnosti, podmínečné odsouzení
Např. domácí vězení.
náramky
Veřejně prospěšné práce, domácí vězení
Veřejně prospěsné práce
dohled probačního úředníka, obecně prospěšné práce, probační program (může zahrnovat vzdělávání, prevenci další trestné činnosti nebo něco na ten způsob)
Domácí vězení, hlídací náramky
Trest domácího vězení, zákaz vstupu na sportovní akce, prace, odpracovat určitý počet hodin
Podmínečné propuštění s dohledem, domaci vězení, probační dohled, obecně prospěšné práce
OPP, TDV, PO
Domácí vězení, peněžity trest, obecně prospěšné prace
Domácí vězení, peněžitý trest, podmínečné odsouzení
domácí vězení,veřejně prospěšné práce
Domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí věci, propadnutí majetku, peněžitý trest, zákaz činnosti, vyhoštění, zákaz pobytu, ztráta vojenské hodnosti/ čestných titulů
Domácí vězení, peněžitý trest, propadnutí věci, propadnutí majetku, zákaz činnosti - prostě tresty, které nejsou odnětí svobody.
domaci vezeni, verejne prospesna prace
Domácí vězení, obecně prospěšné práce, zákaz činnosti
TDV, OPP
Veřejně prospěšné práce, domácí vězení
domácí vězení, peněžní trest,zákaz vykonávat zaměstnání, zákaz vstupu či pobytu, vyhoštění
obecně prospěšné práce
trest domácího vězení, zákaz vstupu na kulturní, sportovní akce
neznám
Domaci vezeni, prace, probacni a mediacni sluzba,
3152,54 %37,35 % 

Graf

6. Setkali jste se osobně nebo někdo z Vašeho okolí s výkonem alternativního trestu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6482,05 %77,11 %  
ano1417,95 %16,87 %  

Graf

7. Jaké jsou podle Vás výhody alternativních trestů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší finanční náklady, více místa ve věznicích12,27 %1,2 %  
Není zapsán v trestním rejstříku 12,27 %1,2 %  
nezatížení vězeňského systému, domácké prostředí12,27 %1,2 %  
Snížení veřejných nákladů na pobyt odsouzeného ve věznici12,27 %1,2 %  
Více místa ve věznicích, menší finanční náklady státu12,27 %1,2 %  
Domácí prostředí12,27 %1,2 %  
Pro občany žádné12,27 %1,2 %  
Člověk se může napravit a nemusí sedět už v tak přeplněných věznicích12,27 %1,2 %  
Odpadne negativni pusobeni vezeni, ulevi se preplnenym veznicim, mensi naklady ze statniho rozpoctu...12,27 %1,2 %  
Dle mého názoru stojí člověk ve výkonu trestu v klasickém vězení daňového poplatníka více než člověk s uloženým alternativním trestem. 12,27 %1,2 %  
ostatní odpovědi Prospěšné práce super
Snížení výdajů za sociální a zdravotní péči pro vězně, nedojde k sociální izolaci u méně závažných trestných činů.
Vic mista ve vezenich
Někdy se člověk dostane do nesnází ne vlastní vinou, způsobí nějakou újmu, tak bych při potrestání těchto činů použila alternativní trest.
Že člověk nemusí hned do vězení
Ulehčuje kapacitě věznic.
troščku ulevit daňovým poplatníkům
nezaplňují se věznice, trestaní lidé nejsou pod vlivem ostatních vězňů, zachovají si pracovní návyky a kontakt se svým okolím
Uvolnění kapacity ve věznicích
Menší finanční náročnost, lepší nápravná funkce
donutí odsouzeného pracovat
trestaný nemusí ztratit zaměstnání a kontakt s rodinou, nepobývá v patologickém prostředí plném trestanců, neprohlubuje se ekonomický úpadek rodiny, stát nevynakládá tolik prostředků jako u klasického vězně
mohou odsouzeného více motivovat k nápravě života
Nejsou plné věznice, stát ušetří finance
Možnost nadále chodit do práce, neničit si společenský život, možnost nápravy
Možnost nahradit trest v případě, že má člověk OPRAVDU zájem a čin spáchal ojediněle - netřeba jít do vězení, možnost výmazu z RT, finanční výhody.. Většinou vidím v těchto trestech spíše nevýhody, neb výhody jsou pouze z protistrany. Pro společnost už ani tak ne. Je to jen nástroj justice, jak mít ve vězení co nejméně dalších lidí, neb jsou plné.
nezatěžují tolik státní rozpočet
Člověk není izolován od svého majetku
Nevytváříme "kainovo znamení" u přestoupení zákona, které jsou nezávažné
Je více prostoru ve věznici pro ty, co si to skutečně zaslouží. Nemusí se řešit stravování, oblékání a pod. ve věznicích a ušetří se.
Menší nákladnost, lepší začlenění pachatelů do společnosti
Nezatěžují vězeňský systém
Zachování pozitivních rodinných vztahů, ekonomicky výhodnější
Nejsou výdaj na pobyt v nápravném zařízení, člověk není vytržen z rodinného života, společnost, práce...
za lehci provineni nedegraduji cloveka
nevím
redukce počtu veznů v nápravných zařízeních
Menší vytíženost věznic --> více místa pro nebezpečnější pachatele
Možnost pracovat, splácet dluhy.
šetří státu peníze, pachatel nemusí jít do vězení, neztrácí zaměstnání, rodinu
užitečnost
pro některé odsouzené postačující, předcházení přeplnění věznic
neznám
Benevolentnost, neponauceni se
3477,27 %40,96 % 

Graf

8. Slyšeli jste o probaci a mediaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5060,24 %60,24 %  
ne3339,76 %39,76 %  

Graf

9. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli "ANO", zkuste alespoň jeden z pojmů (probace x mediace) vysvětlit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probace - alternativní tresty, mediace - mimosoudní řešení sporů12,44 %1,2 %  
Dozor? 12,44 %1,2 %  
Probace je dohled nad obviněným nebo odsouzeným. Mediace je mimosoudní řešení konfliktu mezi poškozeným a pachatelem.12,44 %1,2 %  
Mimosoudní řešení 12,44 %1,2 %  
Dohlíží na odsouzené, kteří nejsou ve výkonu trestu12,44 %1,2 %  
Probace-dohled nad odsouzenym. Mediace-mimosoudni reseni pres neutralni osobu.12,44 %1,2 %  
Probace je práce s lidmi ve výkonu trestu a dohled nad nimi. Mediace je mimosoudní urovnání sporu pomocí tzv. mediátora. 12,44 %1,2 %  
Nevím 12,44 %1,2 %  
Probace - zprostředkování těch trestů, mediace - něco jako prostředník mezi pachatelem a poškozeným.12,44 %1,2 %  
mediace je domlouvání se dvou lidí prostřednictvím mediátora... 12,44 %1,2 %  
ostatní odpovědi Dohoda o zaplacení škody, kontrola plnění trestu
kontrolují průběh alternativních trestů
Mediace - mimosoudní řešení sporů, probace - dozor nad osobami ve výkonu trestu
Že se dohlíží na odsouzené... Třeba se tam musí chodit hlásit když jsou podmínečně propuštění, nebo řeší veřejné prospěšné prace
rozhovor
mediace je mimosoudní řešení sporů, probace je dohled nad obviněným
Probace = dohled nad pachatelem trestné činnosti a práce s ním za účelem nápravy. Mediace = mimosoudí řešení sporů.
probace je dohled nad odsouzeným, mediace je mimosoudní řešení konfliktů
Probace dohled nad člověkem který něco spáchal hlásí se pravidelně mediace urovnání konfliktu mimosoudní cestou mezi poškozeným, oběti a pachatelem
Probace je dohled probačního úředníka nad klientem (odsouzeným), mediace je setkání oběti s odsouzeným za přítomnosti mediátora (většinou probačního úředníka), která často vede k mimosoudnímu vyrovnání (v případech tomu odpovídajících)
slyšela jsem o těchto pojmech, ale už nevím, co znamenají
Probace... Dohled nad obviněným
jakési doprovázení během výkonu trestu, pomoc znovu se začlenit do společnosti
zprostředkování
Dohled, smiřování
probace - dohled nad trestanými a propuštěnými z nařízení soudu, mediace - snaha o uspořádání vztahů mezi trestaným a obětí
Dohled nad výkonem trestu a snaha, aby pachatelé po skončení trestu nepokračovali v trestné činnosti.
Dohled nad odsouzenými. Mediace - mimosoudní řešení sporu u odborníka (mediátora)
Probace - dohled nad odsouzenými při výkonu trestu, mediace - mimosoudní řešení sporů
Probace je třeba dohled nad obviněným, nebo i později odsouzeným člověkem.
Dohled a snaha o podporu propuštěných vězňů /lidí po výkonu trestu. Dohled nad plněním podmínek pro VPP a pod.
práce a pomoc propuštěným osobám z výkonu trestu s vyřizováním různých záležitostostí - úřady, sehnat si práci
práce se propuštěnými vězni, práce s lidmi žádajícími o podmínečně propuštění
Probace - vykonává dohled nad pachatelem, mediace - zprostředkování
probace - dohled nad propustenym veznem. mediace - mimosoudni dohoda mezi pachatelem a poskozenym
Dohled
zkoušení, ověřování, dohled, vyjednávání
dohled nad odsouzeným x mimosoudní vyrovnání mezi pachatelem a obětí TČ
probace - dohled nad odsouzeným, mediace - řešení sporů - smírně, pomocí mediátora (prostředníka)
neznám
Vezen navstevuje a komunikuje s probacnim pracovnikem, ten ho muze kdykoli zkontrolovat v bydlisti, plni naplanovane aktivity
3175,61 %37,35 % 

Graf

10. Setkali jste se osobně nebo někdo z Vašeho okolí s mimosoudním řešením sporů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5667,47 %67,47 %  
ano2732,53 %32,53 %  

Graf

11. Souhlasili byste s mimosoudním řešením sporů, pokud by Vám byla nabídnuta tato možnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5161,45 %61,45 %  
nevím3238,55 %38,55 %  

Graf

12. Jaké jsou podle Vás výhody mimosoudního řešení sporů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rychlost24,35 %2,41 %  
Nižší finanční náklady, menší stres12,17 %1,2 %  
Uvolnění kapacit docela fest vytíženého soudního systému12,17 %1,2 %  
Ušetří to čas a peníze 12,17 %1,2 %  
Strany obou účastníků se mohou bezplatně domluvit na výši odškodného. 12,17 %1,2 %  
Nezatěžují soudní systém, snížení nákladů, když soudní řízení neproběhne, menší zahlcení soudů.12,17 %1,2 %  
Nižší náklady12,17 %1,2 %  
Rychlost jednání, umožňuje zachovat dobré vztahy mezi stranami12,17 %1,2 %  
Záleží na situaci, někdy je to lepší pokud se obě strany umí racionálně domluvit. Ovšem pokud to neumí je lepší ať přistoupí soud. Výhody mimosoudního řešení vidím v tom že si sama můžu říct co a jak chci a domluvit řešení.12,17 %1,2 %  
Žádné poplatky za soudy12,17 %1,2 %  
ostatní odpovědi Celkově to vyjde míň peněz a je to rychlejdi
Rychlejsi, mene stresujici, bez negativniho pocitu, ze je clovek odsouzeny, spokojenost pro obe strany, bez slozitych zasahu soudu.....
Nižší náklady na proces řešení sporů a kratší vyřizování.
Poplatky za soud a pravniky
Více prostoru pro soudy k řešení závažnějších problémů. Tady ovšem nevěřím ;-)
Rychli vysledek
Netáhne se proces několik let
Netřeba hned chodit do lochu.
ušetření času s táhnoucími se soudními tahanicemi
ušetřený čas (i svědků, advokátů, soudců) a peníze
Rychlost, nižší náklady?
zrychlené jednání
v každém případě to je lacinější varianta, obě strany také mají možnost dohodnout se tak, aby jim to vyhovovalo (soudní řešení nemusí vyhovovat ani jedné straně)
připadá mi to lidštější než řešení u soudu
Menší finanční výdaje, osobní urovnání vztahu
Možnost řešit situaci a zvolit řešení přijatelné pro obě strany
Viz výhody alternativních trestů, s tím rozdílem, že mimosoudní řešení je využíváno jen v některých případech, tím pádem většinou se nestává, že jej využije nesprávný člověk a nemá to tak špatný dopad na společnost.
rychlejší, levnější, pro někoho může být důvěryhodnější
Absence nákladných výdajů na soud/právníka
Levnější, mimo soud, rychlejší. Musí být akceptována oběmi stranami a to se domnívám, že z mnoha důvodů není
Že můžu být doma a neztrácím rodinné vazby.
Mediátor zlepšuje komunikaci a snižuje konflikt
Ekonomicky výhodnější pro zúčastněné, lze dosáhnout kompromisu
Rychlost, neformálnost, atd....
Možnost předejití zbytečných tahanic.
rychle, levne
Vězší rychlost a snad i efektivita, menší lalírování, možnost diskuse a optimalizace domluvy. "po dobrém". Snížení fin. i časových nákladů na řešení.
nevím
Pokud se dá s druhým domluvit, bude to rychlejší a méně nákladné
Čas
dohoda mezi pachatelem a obětí
kratší lhůta pro vyřešení případu
dohoda všech účastníků
nejsou zatěžovány soudy
Mensi financni naklady
3576,09 %42,17 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Slyšeli jste o probaci a mediaci?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Setkali jste se osobně nebo někdo z Vašeho okolí s výkonem alternativního trestu?
  • odpověď ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Slyšeli jste o využití tzv. alternativních trestů v trestním právu České republiky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše dokončené vzdělání?

4. Slyšeli jste o využití tzv. alternativních trestů v trestním právu České republiky?

6. Setkali jste se osobně nebo někdo z Vašeho okolí s výkonem alternativního trestu?

8. Slyšeli jste o probaci a mediaci?

10. Setkali jste se osobně nebo někdo z Vašeho okolí s mimosoudním řešením sporů?

11. Souhlasili byste s mimosoudním řešením sporů, pokud by Vám byla nabídnuta tato možnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše dokončené vzdělání?

4. Slyšeli jste o využití tzv. alternativních trestů v trestním právu České republiky?

6. Setkali jste se osobně nebo někdo z Vašeho okolí s výkonem alternativního trestu?

8. Slyšeli jste o probaci a mediaci?

10. Setkali jste se osobně nebo někdo z Vašeho okolí s mimosoudním řešením sporů?

11. Souhlasili byste s mimosoudním řešením sporů, pokud by Vám byla nabídnuta tato možnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kavanová, J.Probační a mediační služba ČR (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://70863.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.