Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologický dotazník

Psychologický dotazník

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Horel
Šetření:29. 02. 2020 - 13. 03. 2020
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený/á respondente/tko,
tímto bych vás chtěl požádat o vyplnění krátkého "Psychologického dotazníku". Vámi vyplněné údaje jsou zcela anonymní.
Děkuji za ochotu a spolupráci

Lukáš Horel

 

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6980,23 %80,23 %  
Muž1719,77 %19,77 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-352225,58 %25,58 %  
22-262124,42 %24,42 %  
27-301213,95 %13,95 %  
36 a více1112,79 %12,79 %  
15-181112,79 %12,79 %  
19-21910,47 %10,47 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3540,7 %40,7 %  
Vysokoškolské - magisterské1922,09 %22,09 %  
Vysokoškolské - Bc.1416,28 %16,28 %  
Základní1213,95 %13,95 %  
Středoškolské s výučním listem33,49 %3,49 %  
Vyšší odborné33,49 %3,49 %  

Graf

4. Jsi spokojen(a) se svým vzhledem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4552,33 %52,33 %  
Spíše ne2124,42 %24,42 %  
Ano1416,28 %16,28 %  
Ne66,98 %6,98 %  

Graf

5. Jsi spokojen(a) se svou váhou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3540,7 %40,7 %  
Spíše ano2124,42 %24,42 %  
Ne1618,6 %18,6 %  
Ano1416,28 %16,28 %  

Graf

6. Za jaký typ osobnosti se považujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik - čilý, veselý, společenský, rychle reaguje a má sklon k optimismu2832,56 %32,56 %  
Melancholik - spíše smutný, pomalý, často přecitlivělý a málo přizpůsobivý.2731,4 %31,4 %  
Cholerik - dráždivý a vznětlivý, ale jeho hněv netrvá dlouho1618,6 %18,6 %  
Flegmatik - klidný až lhostejný, nepodléhá náladám, je spíše pomalý a spolehlivý1517,44 %17,44 %  

Graf

7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Slýcháte od druhých kritiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5058,14 %58,14 %  
Ne3641,86 %41,86 %  

Graf

10. Jak se s kritikou vyrovnáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poměrně špatně. Jsem na sebe nastvaný(á), že jsem něco udělal(a) špatně a měl(a) bych se zachovat lépe)4653,49 %53,49 %  
S humorem2225,58 %25,58 %  
Bez problémů1820,93 %20,93 %  

Graf

11. Jak se s kritikou vyrovnáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy hůře, záleží, co je předmětem kritiky4552,33 %52,33 %  
Zvážím, zda je oprávněná, případně se dle ní zachovám.3338,37 %38,37 %  
Většinou rychle66,98 %6,98 %  
Ignorací22,33 %2,33 %  

Graf

12. Máte pocit, že se něčím fyzicky odlišujete od okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těžko uvést3237,21 %37,21 %  
Ne2933,72 %33,72 %  
Ano, ale nevadí mi to2529,07 %29,07 %  

Graf

13. Máte potíže s vyjadřováním svých názorů a tužeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5361,63 %61,63 %  
Ano3338,37 %38,37 %  

Graf

14. Pokládáte své osobní potřeby za důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7688,37 %88,37 %  
Ne1011,63 %11,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Dosažené vzdělání

 • odpověď Základní:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 2. Věková kategorie

7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.

 • odpověď Nejhorší náladu mívám ráno.=nesouhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stále pociťuji únavu a vyčerpání.=nesouhlasím na otázku 7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plačící dítě mě velmi znervózňuje.=nesouhlasím na otázku 8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.

8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.

 • odpověď Nesnáším, když se cítím být omezován/a ve svých právech.=souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budoucnost vidím optimisticky.=souhlasím na otázku 7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.

9. Slýcháte od druhých kritiku?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslet na sebe je velmi sobecké.=nevím na otázku 8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Dosažené vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často se stává, že se ke mně lidé chovají bez pochopení nebo zle.=spíše souhlasím na otázku 8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 2. Věková kategorie

10. Jak se s kritikou vyrovnáváte?

 • odpověď poměrně špatně. Jsem na sebe nastvaný(á), že jsem něco udělal(a) špatně a měl(a) bych se zachovat lépe):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pořád si něco vyčítám.=spíše souhlasím na otázku 7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často mě přepadá vztek nebo lítost.=souhlasím na otázku 7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám standardní chuť na sex.=nesouhlasím na otázku 7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.

13. Máte potíže s vyjadřováním svých názorů a tužeb?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plačící dítě mě velmi znervózňuje.=nesouhlasím na otázku 8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bez problémů na otázku 10. Jak se s kritikou vyrovnáváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Věková kategorie

3. Dosažené vzdělání

4. Jsi spokojen(a) se svým vzhledem?

5. Jsi spokojen(a) se svou váhou?

6. Za jaký typ osobnosti se považujete?

7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.

8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.

9. Slýcháte od druhých kritiku?

10. Jak se s kritikou vyrovnáváte?

12. Máte pocit, že se něčím fyzicky odlišujete od okolí?

13. Máte potíže s vyjadřováním svých názorů a tužeb?

14. Pokládáte své osobní potřeby za důležité?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Věková kategorie

3. Dosažené vzdělání

4. Jsi spokojen(a) se svým vzhledem?

5. Jsi spokojen(a) se svou váhou?

6. Za jaký typ osobnosti se považujete?

7. Pozorně si přečtěte každou položku a rozhodněte, do jaké míry pro vás platí.

8. Přečtěte si následující tvrzení a každému přidělte body – čím více vás daná věta vystihuje, tím více bodů dejte a naopak.

9. Slýcháte od druhých kritiku?

10. Jak se s kritikou vyrovnáváte?

12. Máte pocit, že se něčím fyzicky odlišujete od okolí?

13. Máte potíže s vyjadřováním svých názorů a tužeb?

14. Pokládáte své osobní potřeby za důležité?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horel, L.Psychologický dotazník (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://70938.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.