Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivizace v domovech pro seniory - pohled pečujícího personálu

Aktivizace v domovech pro seniory - pohled pečujícího personálu

Jakou máte rádi zmrzlinu a nanuky? (+ soutěž)
Vyplňte krátký (3 min.) dotazník o tom, jakou máte rádi zmrzlinu, a zúčastněte se soutěže o 6 degustačních balíčků čokolády.

(pouze ČR, uzávěrka 24. 8. 2021 23:59)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Pospíšilová
Šetření:11. 04. 2020 - 15. 05. 2020
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:24,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník vznikl za účelem výzkumu pro absolventskou práci na VoŠ Jabok sociálně pedagogické a teologické. Jeho výsledky budou po 15. 5. 2020 veřejně přístupné na Vyplňto.cz. 

Jedná se o anonymní průzkum zaměřený akticizaci v domovech pro seniory z pohledů pracovníků v sociálních službách (přímé obslužné péče) a zdravotních sester.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1083,33 %83,33 %  
Muž216,67 %16,67 %  

Graf

2. Jaká je vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotní sestra/jiný, zdravotnický personál541,67 %41,67 %  
Pracovník přímé péče325 %25 %  
Sociální pracovník216,67 %16,67 %  
V současné době nezaměstnaná18,33 %8,33 %  
Dobrovolník18,33 %8,33 %  

Graf

3. Kolik let pracujete v sociálních službách určených pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 roky650 %50 %  
5-7 let216,67 %16,67 %  
3-5 let216,67 %16,67 %  
Méně než 1 rok216,67 %16,67 %  

Graf

4. Je, podle vašeho názoru, aktivizace (arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, reminiscence…) pro seniory prospěšná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
V některých případech433,33 %33,33 %  

Graf

5. V jaké oblasti vidíte největší přínos aktivizace pro klienty? Může jít například o zlepšení motoriky, chůze, zachování paměťových schopností, ale i to, že je klient spokojený s aktivizací jakožto náplní svého volného času.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny zmíněné975 %75 %  
Psychologická oblast216,67 %16,67 %  
Sociální oblast18,33 %8,33 %  

Graf

6. Jak často ve vašem zařízení (na jednom oddělení) aktivizace probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4 týdně758,33 %58,33 %  
1-2 týdně541,67 %41,67 %  

Graf

7. Je tato četnost aktivizačních aktivit, dle vašeho názoru, dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne758,33 %58,33 %  
Ano433,33 %33,33 %  
Nevím18,33 %8,33 %  

Graf

8. Je aktivizace ve vašem zařízení skupinového nebo individuálního typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupinová650 %50 %  
Kombinují se oba přístupy541,67 %41,67 %  
Individuální18,33 %8,33 %  

Graf

9. Má, dle vašeho názoru, zařízení ve kterém působíte dostatek aktivizačních pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne650 %50 %  
Ano650 %50 %  

Graf

10. Jaký typ aktivizace je ve vašem zařízení nejčastější? Očíslujte odpovědi na škále od 1 do 6, přičemž 1 znamená nejčastěji.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Arteterapie (kreslení, malba, výtvarná činnost)2.0832.076
Muzikoterapie (hudba, tanec)2.9171.243
Gardenterapie (aktivity spojené s pobytem venku, využitím přírodnin, zahradničením)4.1673.139
Reminiscence (podpora a udržení paměti)3.0832.743
Zooterapie (pobyt se zvířaty)4.752.021
Ergoterapie (aktivity spojené s drobnou prací, pomocí, podporující samostatnost, např. skládání prádla)41.5

Graf

11. Domníváte se, že ve vašem zařízení nějaký druh aktivizace zcela chybí? Pokud ano, uveďte prosím jaký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedomnívám866,67 %66,67 %  
zooterapie216,67 %16,67 %  
Gardenterapie18,33 %8,33 %  
reminiscence18,33 %8,33 %  

Graf

12. Je aktivizace pro klienty vašeho zařízení dobrovolná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud se klient nechce účastnit, snažíme se ho motivovat866,67 %66,67 %  
Zcela dobrovolná433,33 %33,33 %  

Graf

13. Vykonáváte, jakožto pracovník nepůsobící v aktivizačním úseku aktivizační činnosti, jako například hraní společenských her s klienty, návštěvy zahrady, reminiscenci a podobně? Pokud ano, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevykonávám433,33 %33,33 %  
Výjimečně (např. jednou měsíčně, při zvláštních příležitostech)325 %25 %  
Občas (např. jednou týdně)325 %25 %  
Často (např. každý druhý pracovní den)216,67 %16,67 %  

Graf

14. Pokud vykonáváte aktivizační činnost s klienty a nejste pracovníkem aktivizačního oddělení, popište, prosím, o jakou/jaké činnosti se jedná. Stačí velmi stručně, názvy aktivit/y.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevykonávám541,67 %41,67 %  
Muzikoterapie216,67 %16,67 %  
pobyt venku, pouštění hudby, filmů, 18,33 %8,33 %  
vodím svého psa18,33 %8,33 %  
trénink paměti, společenské hry, učení se na PC18,33 %8,33 %  
spolecenske hry,reminescence18,33 %8,33 %  
Procházky18,33 %8,33 %  

Graf

15. Co je pro vás motivací s klienty aktivizační činnosti vykonávat, v případě že tak činíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Dobry pocit z casu straveneho s klienty

Jako někdo, kdo prošel denním stacionářem, kde byla aktivizační činnost součástí terapie, je podle mě aktivizační činnost velmi důležitá. Nechci srovnávat a říkat, že senioři jsou mentálně nemocní, ale vidím korelaci mezi tím, jak je mentálně nemocný odříznutý od "skutečného" života a aktivizační činnosti jako ergoterapie, arteterapie a další hodně pomáhají se navrátit k normálu, zatímco pro seniory tyto činnosti udržují jakýsi normál, o který přicházejí pobytem v zařízení.

Motivují mne pokroky klientů, případné zpomalení negativního progresu jejich stavu.

Naváži s klienty bližší vztah, u písniček si i zavzpomínají a procvičí paměť.

nečiním

Nečiním, ale rád bych se zabýval zooterapii s králíčky.

Nenudí se, popovidaji si, jsou na čerstvém vzduchu, udělají něco pro své tělo,... Jsem jim nápomocná

pokud to i mě baví

prospěšnost pro jejich psychickou pohodu, zaměstnání jejich mozku

radost klientů

vztah s klienty

16. Klade na vás, jakožto pracovníka nepůsobícího v aktivizační oblasti, aktivizace nějaké zvláštní nároky (nutnost úpravy časového harmonogramu, rozdělení pozornosti, dopomoc s aktivitami a přesunem na ně…)? Pokud ano, popište, prosím, o jaké nároky se jedná.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, čas který věnuji aktivizaci musím dohánět jinde, vzhledem k množství dokumentů.

dopomoc s přesunem na aktivity

Jen o dopomoc s přesunem do společenské místnosti.

ne

Ne

ne

Ne

ne, svojí práci musím mít hotovou

Nejsem si toho vědoma, věnuji tomu čas, když je v práci trochu klidu.

neklade, dělám to ve volném čase

nic

ubírá z času přestávek

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pospíšilová, L.Aktivizace v domovech pro seniory - pohled pečujícího personálu (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://71572.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.