Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Černá
Šetření:30. 04. 2020 - 14. 05. 2020
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka 3 ročníku Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků. V současné době provádím dotazníkové šetření, které v závěru své práce vyhodnotím.

Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění jednoduchého dotazníku, který obsahuje pár průzkumných otázek ohledně toho, do jaké míry jste zatížení pracovním stresem.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4260 %60 %  
Muž2840 %40 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-353448,57 %48,57 %  
36-502332,86 %32,86 %  
51-651318,57 %18,57 %  

Graf

3. Doba, po kterou se věnujeje profesi pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a méně let3448,57 %48,57 %  
6-15 let1521,43 %21,43 %  
16-25 let1115,71 %15,71 %  
26-35 let1014,29 %14,29 %  

Graf

4. Víte co je syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6085,71 %85,71 %  
Možná1014,29 %14,29 %  

Graf

5. Máte pocit, že jste osobně vyhořelí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3448,57 %48,57 %  
Možná1927,14 %27,14 %  
Nevím912,86 %12,86 %  
Ano811,43 %11,43 %  

Graf

6. Myslíte si, že vyhoření osobnosti souvisí s délkou praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3448,57 %48,57 %  
Ne2231,43 %31,43 %  
Nevím1420 %20 %  

Graf

7. Jaké projevy vyhoření na sobě pociťujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Připadám si fyzicky unavený2231,43 %31,43 %  
Nedokážu se radovat ze své práce2028,57 %28,57 %  
Pochybuji o svých profesních schopnostech1115,71 %15,71 %  
Nemám chuť pomáhat problémovým žákům1115,71 %15,71 %  
Obtížně se soustřeďuji68,57 %8,57 %  

Graf

8. Přemýšlíte o odchodu z učitelského povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4767,14 %67,14 %  
Ano2332,86 %32,86 %  

Graf

9. Jste spokojeni se svým finančním ohodnocením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3651,43 %51,43 %  
Ano3448,57 %48,57 %  

Graf

10. Věnujete ve svém volném čase činnostem (relaxační metody, sport,…) a vztahům, při kterých se cítíte dobře, a naplňují Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5781,43 %81,43 %  
Nedokážu odpovědět811,43 %11,43 %  
Ne57,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Doba, po kterou se věnujeje profesi pedagoga?

4. Víte co je syndrom vyhoření?

5. Máte pocit, že jste osobně vyhořelí?

6. Myslíte si, že vyhoření osobnosti souvisí s délkou praxe?

7. Jaké projevy vyhoření na sobě pociťujete?

8. Přemýšlíte o odchodu z učitelského povolání?

9. Jste spokojeni se svým finančním ohodnocením?

10. Věnujete ve svém volném čase činnostem (relaxační metody, sport,…) a vztahům, při kterých se cítíte dobře, a naplňují Vás?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Doba, po kterou se věnujeje profesi pedagoga?

4. Víte co je syndrom vyhoření?

5. Máte pocit, že jste osobně vyhořelí?

6. Myslíte si, že vyhoření osobnosti souvisí s délkou praxe?

7. Jaké projevy vyhoření na sobě pociťujete?

8. Přemýšlíte o odchodu z učitelského povolání?

9. Jste spokojeni se svým finančním ohodnocením?

10. Věnujete ve svém volném čase činnostem (relaxační metody, sport,…) a vztahům, při kterých se cítíte dobře, a naplňují Vás?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černá, J.Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://71768.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.