Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Dvořáková
Šetření:11. 04. 2010 - 01. 05. 2010
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento anonymní dotazník jsem sestavila pro doplnění informací k absolventské práci zaměřené na nezaměstnanost, která je v dnešní době velkým problémem.

Předem děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3075 %78,95 %  
muž1025 %26,32 %  

Graf

2. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 letotázka č. 3, 21 - 30 letotázka č. 3, 31 - 40 letotázka č. 3, 41 - 50 letotázka č. 3, 51 let a vícotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2153,85 %55,26 %  
31 - 40 let717,95 %18,42 %  
do 20 let512,82 %13,16 %  
41 - 50 let410,26 %10,53 %  
51 let a víc25,13 %5,26 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 4, Vyučen/aotázka č. 4, Středníotázka č. 4, Střední s maturitouotázka č. 4, Vyšší odbornéotázka č. 4, Vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2256,41 %57,89 %  
Vysokoškolské717,95 %18,42 %  
Základní37,69 %7,89 %  
Vyučen/a37,69 %7,89 %  
Vyšší odborné 37,69 %7,89 %  
Střední12,56 %2,63 %  

Graf

4. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné2461,54 %63,16 %  
1 dítě717,95 %18,42 %  
2 děti717,95 %18,42 %  
3 a více dětí12,56 %2,63 %  

Graf

5. Jak dlouho jste bez zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 měsíců2358,97 %60,53 %  
3 - 6 měsíců615,38 %15,79 %  
6 - 12 měsíců512,82 %13,16 %  
více než 12 měsíců512,82 %13,16 %  

Graf

6. Hledáte práci, uveďtě jakým způsobem (můžete vybrat více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2871,79 %73,68 %  
pomocí přátel a příbuzných 2564,1 %65,79 %  
pomocí úřadu práce2051,28 %52,63 %  
inzerce v tisku1435,9 %36,84 %  
nehledal, studuji12,56 %2,63 %  
jsem zaměstnán, ale zkusil bych vše12,56 %2,63 %  
sama12,56 %2,63 %  
osobní znalost firem v oboru12,56 %2,63 %  
firmy v branži mě znají a snaží přetáhnout12,56 %2,63 %  
nehledám12,56 %2,63 %  
osobní kontakt s vybraným zaměstnavatelem12,56 %2,63 %  

Graf

7. Pokud byste měl/a možnost rekvalifikačních kruzů, zúčastnil/a byste se jich:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2974,36 %76,32 %  
nevím615,38 %15,79 %  
ne410,26 %10,53 %  

Graf

8. Jste ochoten/ochotna do nového zaměstnání, dojíždět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3384,62 %86,84 %  
ne37,69 %7,89 %  
nevím37,69 %7,89 %  

Graf

9. Jste ochoten/ochotna se kvůli novému zaměstnání přestěhovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1846,15 %47,37 %  
nevím1128,21 %28,95 %  
ano1025,64 %26,32 %  

Graf

10. Odstěhoval/a byste se v rámci (můžete vybrat více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikam se stěhovat nechci1641,03 %42,11 %  
okresu1435,9 %36,84 %  
do jiné země820,51 %21,05 %  
kraje717,95 %18,42 %  
celé ČR37,69 %7,89 %  

Graf

11. Pobírátě částečný invalidní důchod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3692,31 %94,74 %  
ano37,69 %7,89 %  

Graf

12. Jste držitelem/držitelkou průkazu ZTP nebo ZTP/P?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3897,44 %100 %  
ano12,56 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Dvořáková, D.Nezaměstnanost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7192.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.