Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Dvořáková
Šetření:11. 04. 2010 - 01. 05. 2010
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento anonymní dotazník jsem sestavila pro doplnění informací k absolventské práci zaměřené na nezaměstnanost, která je v dnešní době velkým problémem.

Předem děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3075 %78,95 %  
muž1025 %26,32 %  

Graf

2. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 20 letotázka č. 3, 21 - 30 letotázka č. 3, 31 - 40 letotázka č. 3, 41 - 50 letotázka č. 3, 51 let a vícotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let2153,85 %55,26 %  
31 - 40 let717,95 %18,42 %  
do 20 let512,82 %13,16 %  
41 - 50 let410,26 %10,53 %  
51 let a víc25,13 %5,26 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 4, Vyučen/aotázka č. 4, Středníotázka č. 4, Střední s maturitouotázka č. 4, Vyšší odbornéotázka č. 4, Vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2256,41 %57,89 %  
Vysokoškolské717,95 %18,42 %  
Základní37,69 %7,89 %  
Vyučen/a37,69 %7,89 %  
Vyšší odborné 37,69 %7,89 %  
Střední12,56 %2,63 %  

Graf

4. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné2461,54 %63,16 %  
1 dítě717,95 %18,42 %  
2 děti717,95 %18,42 %  
3 a více dětí12,56 %2,63 %  

Graf

5. Jak dlouho jste bez zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 měsíců2358,97 %60,53 %  
3 - 6 měsíců615,38 %15,79 %  
6 - 12 měsíců512,82 %13,16 %  
více než 12 měsíců512,82 %13,16 %  

Graf

6. Hledáte práci, uveďtě jakým způsobem (můžete vybrat více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2871,79 %73,68 %  
pomocí přátel a příbuzných 2564,1 %65,79 %  
pomocí úřadu práce2051,28 %52,63 %  
inzerce v tisku1435,9 %36,84 %  
nehledal, studuji12,56 %2,63 %  
jsem zaměstnán, ale zkusil bych vše12,56 %2,63 %  
sama12,56 %2,63 %  
osobní znalost firem v oboru12,56 %2,63 %  
firmy v branži mě znají a snaží přetáhnout12,56 %2,63 %  
nehledám12,56 %2,63 %  
osobní kontakt s vybraným zaměstnavatelem12,56 %2,63 %  

Graf

7. Pokud byste měl/a možnost rekvalifikačních kruzů, zúčastnil/a byste se jich:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2974,36 %76,32 %  
nevím615,38 %15,79 %  
ne410,26 %10,53 %  

Graf

8. Jste ochoten/ochotna do nového zaměstnání, dojíždět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3384,62 %86,84 %  
ne37,69 %7,89 %  
nevím37,69 %7,89 %  

Graf

9. Jste ochoten/ochotna se kvůli novému zaměstnání přestěhovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1846,15 %47,37 %  
nevím1128,21 %28,95 %  
ano1025,64 %26,32 %  

Graf

10. Odstěhoval/a byste se v rámci (můžete vybrat více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikam se stěhovat nechci1641,03 %42,11 %  
okresu1435,9 %36,84 %  
do jiné země820,51 %21,05 %  
kraje717,95 %18,42 %  
celé ČR37,69 %7,89 %  

Graf

11. Pobírátě částečný invalidní důchod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3692,31 %94,74 %  
ano37,69 %7,89 %  

Graf

12. Jste držitelem/držitelkou průkazu ZTP nebo ZTP/P?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3897,44 %100 %  
ano12,56 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, D.Nezaměstnanost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7192.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.