Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje společnosti k lidem s mentálním postižením

Postoje společnosti k lidem s mentálním postižením

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Žilková
Šetření:24. 05. 2020 - 02. 06. 2020
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):32 / 30.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Dominika Žilková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia ÚSP FF Univerzity Hradec Králové, obor Sociální práce. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování výzkumné části mé diplomové práce na téma „Postoje společnosti k lidem s mentálním postižením“. Dotazník je zcela anonymní. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 10 minut Vašeho času.

Předem děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu při vyplňování dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11284,85 %84,85 %  
muž2015,15 %15,15 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 30 let6952,27 %52,27 %  
31 – 453627,27 %27,27 %  
46 – 602317,42 %17,42 %  
61 a více43,03 %3,03 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5642,42 %42,42 %  
středoškolské5239,39 %39,39 %  
základní1511,36 %11,36 %  
vyšší odborné64,55 %4,55 %  
vyučen32,27 %2,27 %  

Graf

4. Setkal (a) jste se někdy s osobou s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12997,73 %97,73 %  
ne32,27 %2,27 %  

Graf

5. Máte osobní zkušenosti s lidmi s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8362,88 %62,88 %  
ne4937,12 %37,12 %  

Graf

6. Jaké byly Vaše zkušenosti s lidmi s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální9168,94 %68,94 %  
pozitivní3929,55 %29,55 %  
negativní1712,88 %12,88 %  

Graf

7. Jaký pocit ve vás vyvolalo toto setkání/zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soucit6549,24 %49,24 %  
lítost5944,7 %44,7 %  
bezmoc3627,27 %27,27 %  
neklid3325 %25 %  
strach129,09 %9,09 %  
opovržení21,52 %1,52 %  
Nic21,52 %1,52 %  
možná nějaká opatrnost, víc jsem se třeba soustředila na slova a na to, abych dávala smysl, když jsem mluvila10,76 %0,76 %  
Radost - pozorovat jejich štěstí z bytí na světě mi vždy zlepší den10,76 %0,76 %  
Žádné zvláštní pocity, mám MP člověka v rodině, je to pro mě normální věc10,76 %0,76 %  
Skôr nevôľu prečo to mamy neriesia keď sa to dozvedie10,76 %0,76 %  
Mám syna s mentální postižením a vyvolává ve mě radost a lásku 10,76 %0,76 %  
nejistota, nepředvídatelnost10,76 %0,76 %  
Pracovala jsem v ústavu pro postižené 25roku10,76 %0,76 %  
výzvu10,76 %0,76 %  
iný rozmer pohľadu na svet a svoj život10,76 %0,76 %  
Žádný10,76 %0,76 %  
vděnost, pochopení, pokora10,76 %0,76 %  
A pochopení10,76 %0,76 %  
přízeň, pozitivní pocit10,76 %0,76 %  
inspiraci. Jiný pohled na život.10,76 %0,76 %  
mám postiženou osobu v rodině10,76 %0,76 %  
Jsou to naprosto úžasní a jedineční lidé10,76 %0,76 %  
Pocit pomoci10,76 %0,76 %  
jako lékař musím mít profesionální přístup10,76 %0,76 %  
záleží od nálady a spusobu postihnuti10,76 %0,76 %  
Nebyla jsem si jistá, jak komunikovat, zda si porozumíme10,76 %0,76 %  
touhu pomoci10,76 %0,76 %  
Beru jako normu10,76 %0,76 %  
Soucit,ale zároveň obdiv a respekt. 10,76 %0,76 %  
Vděčnost za mé zdraví a zdraví mých dětí.10,76 %0,76 %  

Graf

8. Dostal (a) jste se někdy do situace, že byste osobě s mentálním postižením mohl (a) poskytnout pomoc? (například v MHD)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8564,39 %64,39 %  
ano4735,61 %35,61 %  

Graf

9. Pokud ano, jaký pocit ve vás vyvolala tato situace (tato zkušenost)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situaci jsem zvládl (a) osobě s mentálním postižením jsem poskytl (a) adekvátní pomoc3061,22 %22,73 %  
nevěděl (a) jsem co dělat, ale osobě s mentálním postižením jsem přesto dokázal (a) poskytnout adekvátní pomoc1224,49 %9,09 %  
situaci jsem zvládl (a) velmi dobře a tato zkušenost mě motivovala k prohloubení znalostí o mentálním postižení510,2 %3,79 %  
nechtěl (a) jsem a neposkytl (a) jsem pomoc osobě s mentálním postižením24,08 %1,52 %  

Graf

10. Máte nějaké informace o problematice mentálního postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4332,58 %32,58 %  
ano4030,3 %30,3 %  
spíše ne3627,27 %27,27 %  
ne139,85 %9,85 %  

Graf

11. Z jakého zdroje pochází tyto informace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4849,48 %36,36 %  
osobní zkušenost (mám blízkého nebo známého s mentálním postižením)4546,39 %34,09 %  
knihy2727,84 %20,45 %  
televize2424,74 %18,18 %  
časopisy1212,37 %9,09 %  
Škola44,12 %3,03 %  
Studium22,06 %1,52 %  
Částečně z předchozího zaměstnání 11,03 %0,76 %  
syn a skoro všetci jeho kamaráti tým pádom11,03 %0,76 %  
vzdělání11,03 %0,76 %  
zkušenosti jiných rodin11,03 %0,76 %  
lidi, co s nimi pracují11,03 %0,76 %  
od kamaráda (psychologa)11,03 %0,76 %  
kamarádka11,03 %0,76 %  
odborná literatura11,03 %0,76 %  
Škola, praxe11,03 %0,76 %  
z práce11,03 %0,76 %  
prednášky z vysokej školy11,03 %0,76 %  
Zaměstnání11,03 %0,76 %  
v rámci výuky pedagogiky a psychologie na VŠ11,03 %0,76 %  
studium + spolupráce s NNO11,03 %0,76 %  
kontakty s pracovníky v sociálních službách11,03 %0,76 %  
Škola práce11,03 %0,76 %  
Moje známá pracovala jako vychovatelka v Jedlickove ustavu 11,03 %0,76 %  
během studia na VŠ11,03 %0,76 %  
práce v sociálních službách11,03 %0,76 %  

Graf

12. Setkal (a) jste se někdy s agresí u osob s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6851,52 %51,52 %  
ano6448,48 %48,48 %  

Graf

13. Máte strach z lidí s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9773,48 %73,48 %  
ano3526,52 %26,52 %  

Graf

14. Vadil by Vám nějakým způsobem opakovaný kontakt s osobou s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne4634,85 %34,85 %  
spíše ne4634,85 %34,85 %  
spíše ano2317,42 %17,42 %  
nevím139,85 %9,85 %  
rozhodně ano43,03 %3,03 %  

Graf

15. Domníváte se, že dochází k diskriminaci osob s mentálním postižením v naší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5239,39 %39,39 %  
rozhodně ano2720,45 %20,45 %  
spíše ne2619,7 %19,7 %  
nevím2216,67 %16,67 %  
rozhodně ne53,79 %3,79 %  

Graf

16. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informována o problematice mentálního postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6448,48 %48,48 %  
rozhodně ne3929,55 %29,55 %  
spíše ano1914,39 %14,39 %  
nevím96,82 %6,82 %  
rozhodně ano10,76 %0,76 %  

Graf

17. Jaké postoje má dle Vašeho názoru naše společnost k osobám s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní7355,3 %55,3 %  
neutrální3224,24 %24,24 %  
nevím139,85 %9,85 %  
spíše pozitivní129,09 %9,09 %  
rozhodně negativní21,52 %1,52 %  

Graf

18. Myslíte si, že jsou osoby s mentálním postižením schopni žít partnerským/rodinným životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5239,39 %39,39 %  
spíše ne2921,97 %21,97 %  
nevím2619,7 %19,7 %  
rozhodně ano1813,64 %13,64 %  
rozhodně ne75,3 %5,3 %  

Graf

19. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli mít děti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3829,69 %28,79 %  
spíše ne3829,69 %28,79 %  
rozhodně ne3829,69 %28,79 %  
spíše ano1310,16 %9,85 %  
rozhodně ano10,78 %0,76 %  

Graf

20. Vnímáte osoby s mentálním postižením jako „věčné děti“, které nemají žádné sexuální potřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne5541,67 %41,67 %  
spíše ne5037,88 %37,88 %  
spíše ano1712,88 %12,88 %  
nevím96,82 %6,82 %  
rozhodně ano10,76 %0,76 %  

Graf

21. Jakému stupni riziku sexuálního zneužívání jsou podle Vašeho názoru vystaveni osoby s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší riziko sexuálního zneužívání než ostatní7556,82 %56,82 %  
stejné riziko sexuálního zneužívání jako ostatní2518,94 %18,94 %  
nevím1914,39 %14,39 %  
nižší riziko sexuálního zneužívání jako ostatní107,58 %7,58 %  
nejsou vystavování sexuálnímu zneužívání32,27 %2,27 %  

Graf

22. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli žít v ústavech sociální péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5440,91 %40,91 %  
nevím2921,97 %21,97 %  
spíše ano2821,21 %21,21 %  
rozhodně ne1813,64 %13,64 %  
rozhodně ano32,27 %2,27 %  

Graf

23. Víte, co představují (znamenají) sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7355,3 %55,3 %  
ne5944,7 %44,7 %  

Graf

24. Pokud ano, napište, co o těchto sociálních službách víte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Běžné bydlení ale s dostupnou péčí a základními službami

bydlení s formou podpory, dostupné asistence v případě potřeby

Bydlí samostatně, ale jsou "dozorování" pracovníkem soc. služeb.

Chráněné bydlení - většinou bydlení v bytovém fondu, který obhospodařuje daná sociální služba, poskytuje asistenci, vedení uživatelů k samostatnosti. Podpora samostatného bydlení - podpůrná činnost k vyšší samostatnosti uživatele služby, který ale bydlí v běžném městském či jiném bytě.

Chráněné bydlení je bydlení, které je přímo té služby a osoba tam má bezpečné prostředí na míru svým potřebám, podpora samostatného bydlení spočívá v tom, že sociální pracovnice dochází do domácnosti klienta a pomáhá mu s konkrétními smluvenými úkony pohledné léće o domácnost, o sebe, hospodaření...

chráněné bydlení je sociální pobytová služba, která je určena osobám, které potřebují dohled jiné fyzické osoby. podpora samostatného bydlení je terénní služba, která pomáhá lidem s mentálním postižením

Chráněné bydlení je ze lide s mentalnim postižením jsou učení a žijí v bytech sami jen pod dočasným dohledem pripadoveho pracovníka.. Ne každý to zvládne.. Je to podle stupně zdravotního opožděni..

Chráněné bydlení si představuji jako dům, kde má každý z obyvatel svůj vlastní pokoj se sociálním zařízením. Sdílejí kuchyň a společenskou místnost. Také povinnosti, které s bydlením souvisí (úklid společných prostor - o své pokoje se starají sami, nádobí, vynášení odpadků, údržba venkovního prostoru kolem domu). Pro potřebu pomoci tam asi budou pracovat sociální pracovnice nebo jiní odborníci, kteří budou obyvatele trošku korigovat. Pomáhat s nákupy, přípravou jídla, možná dohlížet nad správným užíváním léků. Samostatné bydlení se podle mě neliší od bydlení běžných občanů. Žijí ve svých bytech (vlastních, pronajatých) a starají se o ně tak, jako běžní občané. Budou mít k dispozici někoho, kdo s nimi v určitou dobu bude konzultovat, co je potřeba. Možná návštěvy nebo po telefonu. Možná mám takového souseda a ani o tom nemusím vědět :-)

chránene bydlení- ,,samostane" bydlení klienta s dohledem podpora samostatného bydlení- dohled nad cinnostami klienta

chránené bývanie, že osoba ,ktorá pomáha je v neustálom kontakte s postihnutým, podpora samostatného bývania - postihnutý býva sám, iba pri niektorých pkonoch jemu potrebných je prítomný asistent

Jako i jinde, záleží na personálu...

Je jich málo

Jedná se o místa, kde takové osoby žijí s podporou odborníka a učí se větší míře samostatnosti a zapojení do společnosti.

Lidé se učí samostatnosti. Mají byt a k tomu možnost pomoci od sociálního pracovníka.

Mám určitou představu, že jsou to domy, kde v bytech žijí mentálně postižení víceméně samostatně, ale v domě jako takovém je nad nimi i dohled.

Moje teta je v chráněném bydlení a je to naprosto úžasná věc. Vede to k lepší samostatnosti a mnoha dalším věcem u osob s mentálním postižením. Učí se a vlastně i žijí "téměř" normální život, starají se o domácnost a další věci. Vždy je tam s nimi jeden pracovník.

Možnost pro lidi s postižením více se zapojit do samostatného života a nemuset žít v ústavu

Odborně vyškolená nebo vystudovaná osoba pomáhá osobě s mentálním postižením vést 'normální' život. Pomáhá mu řešit věci na úřadech, okolo bydlení, apod.

Osoby s mentalnim postizenim se učí žít sami pod dohledem sociálního pracovníka, který jim pomáhá.

Osoby žijící v samostatném bytě s občasným dohledem pečovateli a nebo zákonnými zástupci

počula som o zariadení podporovaného bývania

Podpora a nauka samostatnosti. Začlenění do běžného způsobu života v rámci možností.

podporu samostatného bydlení vnímám jako možnost, kdy jedinec s mentálním postižením bydlí sám, avšak má někoho na blízku, kdo mu se vším pomůže a zajištuje mu služby, které si sám zajistit nezvládne

Podporují osoby s mentálním postižením v jejich soběstačnosti...apod.

Pomohou lidem žít samostatněji a rodině pomohou s postiženým v rodině (rady, služby atd.)

Poskytování podpory, aby klienti s MP mohli žít sami s nějakou podporou -poskytnuti péče dopomoci třeba v péči o domácnost, nakupování.

Postižený se učí žít sám v bytech a pomáhá mu sociální pracovník

Služby pro pomoc s bydlením třeba právě mentálně postiženým

snaží se, aby ti lidi dokázali co nejvíc žít sami

ten dotazník nedává možnost v otázkách 22. nebo 29. i v dalších, nepočítá s alternativou, že pobyt v ústavní péči závisí i na míře postižení. Těžko může žít člověk, kterému je 50 let a nikdo z příbuzných není ochoten se o něho starat, a přitom není absolutně soběstačný, neumí číst ani psát, žít v chráněném bydlení. Doporučuji autorovi dotazníku poradit se příště s odborníkem, než začne dotazník tvořit.

V rámci této sociální služby (chráněné bydlení )pracuje pár lidí z mé rodiny, také přátel. Respektuji, že lidé s mentálním postižením mají právo žít jakoby "ve svém", přirozeném "domácím" prostředí, ale ta práce kolem nich v těchto obydlích je hlavně pro tyto pracovníky dalece náročnější (psychicky i fyzicky), než co obnášela péče v sociálních ústavech, kde to mělo jinou "náplň" dne, pro klienty i pracovníky, snašší pro obě strany.

více osob s m.p. bydlí v malých bytech a sdílejí nějaký prostor, mají je na starosti "pečovatelky", které jim chodí pomáhat. Bohužel mnohdy dokáží tyto pečovatelky až zneužívat - tzn. nedělají to, co se jim nechce, co normální člověk ale dělat musí (např. úklid apod.)

že bydlí sami/ve skupinkách a pomáhají jim pracovníci, kteří buď bydlí/pracují v areálu, nebo tam jenom dochází

25. Myslíte si, že jsou osoby s mentálním postižením schopni samostatnější formy bydlení s určitou mírou podpory (např. ze strany sociálních pracovníků či jiných pracovníků)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7657,58 %57,58 %  
rozhodně ano2821,21 %21,21 %  
spíše ne1612,12 %12,12 %  
nevím107,58 %7,58 %  
rozhodně ne21,52 %1,52 %  

Graf

26. Myslíte si, že by děti s určitým mentálním postižením měly navštěvovat klasické školy spolu s ostatními dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4231,82 %31,82 %  
spíše ne3929,55 %29,55 %  
rozhodně ne2317,42 %17,42 %  
nevím1712,88 %12,88 %  
rozhodně ano118,33 %8,33 %  

Graf

27. Myslíte si, že společná výuka může nějakým negativním způsobem ovlivnit vzdělávání ostatních děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4433,33 %33,33 %  
spíše ano3526,52 %26,52 %  
rozhodně ano2418,18 %18,18 %  
rozhodně ne1813,64 %13,64 %  
nevím118,33 %8,33 %  

Graf

28. Co pozitivního může dle Vašeho názoru společné vzdělání přinést ostatním dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chápání odlišností9169,47 %68,94 %  
zbavování se předsudků8967,94 %67,42 %  
empatii (vcítění se do pocitů druhých)7557,25 %56,82 %  
vlídnost, přívětivost3929,77 %29,55 %  
nic21,53 %1,52 %  
beriem aj odpoveď vlídnosť, přívětivost10,76 %0,76 %  
Trpezlivosť10,76 %0,76 %  
nevím10,76 %0,76 %  
Ikluze by měla mít úplně jinou formu.. Realita je taková že inklizni deti dávají k do tříd ne k dětem které by byli schopné empatie, ale k detem poruchami chování či jinými výchovný i problémy.. Inkluzni děti jsou pak jen terčem posměchu a šikany. Děti s mentalnim postižením často díky škole mají daleko víc afektu.. 10,76 %0,76 %  
Tyto děti jsou pomalejší a výuka se potom zdržuje a bystré děti na to doplácí10,76 %0,76 %  
Trpělivost10,76 %0,76 %  
ochotu pomáhať a vážiť si vlasntého zdravia10,76 %0,76 %  
vděčnost, pokoru10,76 %0,76 %  
Pokud míra postižení dovoluje společné vzdělávání, proč ne (myslím tím projevy a chování během výuky, které by znemožňovalo výuku zbytku třídy))10,76 %0,76 %  
vše výše uvedené, ale tak jedině třeba ve výtvarce, jinak noirmální děti brzdí10,76 %0,76 %  
Ve škole nic 10,76 %0,76 %  
Nic pozitivního10,76 %0,76 %  
respektovani zvlastností a chovaní10,76 %0,76 %  
Moc mě mrzí, že se toto téma bere tak globálně. Záleží na každém dítěti, rodiči, učiteli, jak se dokáží se situací "poprat". A co když se ve třídě malé školy objeví dítě bez postižení, které se nedokáže vyrovnat se spolužákem s postižením? 10,76 %0,76 %  
ale taky jim snížit tempo, kvalitu a úroveň výuky...10,76 %0,76 %  
myšlenku založení neziskové organizace s šedou ekonomikou10,76 %0,76 %  

Graf

29. Myslíte si, že by osoby s mentálním postižením měli být začleňování do zaměstnání, kulturních akcí atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6246,97 %46,97 %  
rozhodně ano4735,61 %35,61 %  
spíše ne118,33 %8,33 %  
nevím96,82 %6,82 %  
rozhodně ne32,27 %2,27 %  

Graf

30. Myslíte si, že je poskytovaná péče pro osoby s mentálním postižením dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4131,06 %31,06 %  
spíše ano3828,79 %28,79 %  
spíše ne3627,27 %27,27 %  
rozhodně ne139,85 %9,85 %  
rozhodně ano43,03 %3,03 %  

Graf

31. Myslíte si, že jsou příspěvky od státu pro osoby se zdravotním postižením dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4937,12 %37,12 %  
spíše ne3224,24 %24,24 %  
rozhodně ne2720,45 %20,45 %  
spíše ano1813,64 %13,64 %  
rozhodně ano64,55 %4,55 %  

Graf

32. Myslíte si, že je osobám s mentálním postižením nabídnuto dostatek příležitostí k rozvoji jejich schopností a dovedností? (například v rámci zaměstnávání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5138,64 %38,64 %  
nevím3828,79 %28,79 %  
spíše ano2115,91 %15,91 %  
rozhodně ne2115,91 %15,91 %  
rozhodně ano10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Dostal (a) jste se někdy do situace, že byste osobě s mentálním postižením mohl (a) poskytnout pomoc? (například v MHD)?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi situaci jsem zvládl (a) osobě s mentálním postižením jsem poskytl (a) adekvátní pomoc na otázku 9. Pokud ano, jaký pocit ve vás vyvolala tato situace (tato zkušenost)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevěděl (a) jsem co dělat, ale osobě s mentálním postižením jsem přesto dokázal (a) poskytnout adekvátní pomoc na otázku 9. Pokud ano, jaký pocit ve vás vyvolala tato situace (tato zkušenost)?

21. Jakému stupni riziku sexuálního zneužívání jsou podle Vašeho názoru vystaveni osoby s mentálním postižením?

 • odpověď vyšší riziko sexuálního zneužívání než ostatní:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 30. Myslíte si, že je poskytovaná péče pro osoby s mentálním postižením dostačující?

23. Víte, co představují (znamenají) sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi časopisy na otázku 11. Z jakého zdroje pochází tyto informace?

28. Co pozitivního může dle Vašeho názoru společné vzdělání přinést ostatním dětem?

 • odpověď empatii (vcítění se do pocitů druhých):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi časopisy na otázku 11. Z jakého zdroje pochází tyto informace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Setkal (a) jste se někdy s osobou s mentálním postižením?

5. Máte osobní zkušenosti s lidmi s mentálním postižením?

6. Jaké byly Vaše zkušenosti s lidmi s mentálním postižením?

7. Jaký pocit ve vás vyvolalo toto setkání/zkušenost?

8. Dostal (a) jste se někdy do situace, že byste osobě s mentálním postižením mohl (a) poskytnout pomoc? (například v MHD)?

9. Pokud ano, jaký pocit ve vás vyvolala tato situace (tato zkušenost)?

10. Máte nějaké informace o problematice mentálního postižení?

11. Z jakého zdroje pochází tyto informace?

12. Setkal (a) jste se někdy s agresí u osob s mentálním postižením?

13. Máte strach z lidí s mentálním postižením?

14. Vadil by Vám nějakým způsobem opakovaný kontakt s osobou s mentálním postižením?

15. Domníváte se, že dochází k diskriminaci osob s mentálním postižením v naší společnosti?

16. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informována o problematice mentálního postižení?

17. Jaké postoje má dle Vašeho názoru naše společnost k osobám s mentálním postižením?

18. Myslíte si, že jsou osoby s mentálním postižením schopni žít partnerským/rodinným životem?

19. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli mít děti?

20. Vnímáte osoby s mentálním postižením jako „věčné děti“, které nemají žádné sexuální potřeby?

21. Jakému stupni riziku sexuálního zneužívání jsou podle Vašeho názoru vystaveni osoby s mentálním postižením?

22. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli žít v ústavech sociální péče?

23. Víte, co představují (znamenají) sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení?

25. Myslíte si, že jsou osoby s mentálním postižením schopni samostatnější formy bydlení s určitou mírou podpory (např. ze strany sociálních pracovníků či jiných pracovníků)?

26. Myslíte si, že by děti s určitým mentálním postižením měly navštěvovat klasické školy spolu s ostatními dětmi?

27. Myslíte si, že společná výuka může nějakým negativním způsobem ovlivnit vzdělávání ostatních děti?

28. Co pozitivního může dle Vašeho názoru společné vzdělání přinést ostatním dětem?

29. Myslíte si, že by osoby s mentálním postižením měli být začleňování do zaměstnání, kulturních akcí atd.?

30. Myslíte si, že je poskytovaná péče pro osoby s mentálním postižením dostačující?

31. Myslíte si, že jsou příspěvky od státu pro osoby se zdravotním postižením dostačující?

32. Myslíte si, že je osobám s mentálním postižením nabídnuto dostatek příležitostí k rozvoji jejich schopností a dovedností? (například v rámci zaměstnávání)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Setkal (a) jste se někdy s osobou s mentálním postižením?

5. Máte osobní zkušenosti s lidmi s mentálním postižením?

6. Jaké byly Vaše zkušenosti s lidmi s mentálním postižením?

7. Jaký pocit ve vás vyvolalo toto setkání/zkušenost?

8. Dostal (a) jste se někdy do situace, že byste osobě s mentálním postižením mohl (a) poskytnout pomoc? (například v MHD)?

9. Pokud ano, jaký pocit ve vás vyvolala tato situace (tato zkušenost)?

10. Máte nějaké informace o problematice mentálního postižení?

11. Z jakého zdroje pochází tyto informace?

12. Setkal (a) jste se někdy s agresí u osob s mentálním postižením?

13. Máte strach z lidí s mentálním postižením?

14. Vadil by Vám nějakým způsobem opakovaný kontakt s osobou s mentálním postižením?

15. Domníváte se, že dochází k diskriminaci osob s mentálním postižením v naší společnosti?

16. Myslíte si, že je naše společnost dostatečně informována o problematice mentálního postižení?

17. Jaké postoje má dle Vašeho názoru naše společnost k osobám s mentálním postižením?

18. Myslíte si, že jsou osoby s mentálním postižením schopni žít partnerským/rodinným životem?

19. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli mít děti?

20. Vnímáte osoby s mentálním postižením jako „věčné děti“, které nemají žádné sexuální potřeby?

21. Jakému stupni riziku sexuálního zneužívání jsou podle Vašeho názoru vystaveni osoby s mentálním postižením?

22. Myslíte si, že by lidé s mentálním postižením měli žít v ústavech sociální péče?

23. Víte, co představují (znamenají) sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení?

25. Myslíte si, že jsou osoby s mentálním postižením schopni samostatnější formy bydlení s určitou mírou podpory (např. ze strany sociálních pracovníků či jiných pracovníků)?

26. Myslíte si, že by děti s určitým mentálním postižením měly navštěvovat klasické školy spolu s ostatními dětmi?

27. Myslíte si, že společná výuka může nějakým negativním způsobem ovlivnit vzdělávání ostatních děti?

28. Co pozitivního může dle Vašeho názoru společné vzdělání přinést ostatním dětem?

29. Myslíte si, že by osoby s mentálním postižením měli být začleňování do zaměstnání, kulturních akcí atd.?

30. Myslíte si, že je poskytovaná péče pro osoby s mentálním postižením dostačující?

31. Myslíte si, že jsou příspěvky od státu pro osoby se zdravotním postižením dostačující?

32. Myslíte si, že je osobám s mentálním postižením nabídnuto dostatek příležitostí k rozvoji jejich schopností a dovedností? (například v rámci zaměstnávání)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žilková, D.Postoje společnosti k lidem s mentálním postižením (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://71956.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.