Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Nýdecká
Šetření:01. 06. 2020 - 04. 06. 2020
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zhodnotit finanční gramotnost obyvatel ČR. Tento dotazník zakomponuji do své seminární práce. Děkuji

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondenta:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4560,81 %60 %  
muž2939,19 %38,67 %  

Graf

2. Věk respondenta

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2956,94 %6,67 %  
3056,94 %6,67 %  
2845,56 %5,33 %  
3545,56 %5,33 %  
3134,17 %4 %  
3334,17 %4 %  
3234,17 %4 %  
2434,17 %4 %  
1934,17 %4 %  
2034,17 %4 %  
ostatní odpovědi 46
18
50
25
49
22
23
26
43
38
42
40
72
16
39
56
53
17
2
34
66
44
15
21
58
27
57
3650 %48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.76
Minimum:17
Maximum:57
Variační rozpětí:40
Rozptyl:99.88
Směrodatná odchylka:9.99
Medián:30
Modus:29

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3547,3 %46,67 %  
středoškolské s maturitou2533,78 %33,33 %  
základní912,16 %12 %  
vyšší odborné vzdělání34,05 %4 %  
výuční list22,7 %2,67 %  

Graf

4. Sociální status

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3344,59 %44 %  
Student1722,97 %22,67 %  
Živnostník/podnikatel1114,86 %14,67 %  
Jiný status810,81 %10,67 %  
Nezaměstnaný56,76 %6,67 %  

Graf

5. Vytváříte si rodinný nebo osobní rozpočet?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3852,05 %50,67 %  
ano3547,95 %46,67 %  

Graf

6. Spoříte si?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6183,56 %81,33 %  
ne1216,44 %16 %  

Graf

7. Má podle Vás smysl se finančně vzdělávat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7094,59 %93,33 %  
ne45,41 %5,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondenta:

2. Věk respondenta

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Sociální status

5. Vytváříte si rodinný nebo osobní rozpočet?

6. Spoříte si?

7. Má podle Vás smysl se finančně vzdělávat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondenta:

2. Věk respondenta

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Sociální status

5. Vytváříte si rodinný nebo osobní rozpočet?

6. Spoříte si?

7. Má podle Vás smysl se finančně vzdělávat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nýdecká, J.Finanční gramotnost (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72006.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.