Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vzdělávání zaměstnanců

vzdělávání zaměstnanců

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Marešová
Šetření:25. 08. 2020 - 08. 09. 2020
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den, 

tímto bych ráda požádala o vyplnění dotazníku na téma vzdělávání zaměstnanců. Jeho cílem je zjistit, jak zaměstnanci vnímají vzdělávací aktivity svého zaměstnavatele a jak jsou pro ně důležité. Průzkum má posytnout podklady pro moji bakalářskou práci. Respondenti - tedy zaměstnanci vyplní jednoduchých 17 otázek. 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. 1. Jak dlouho jste zaměstnán/a u tohoto zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 let2343,4 %43,4 %  
Méně než 1 rok916,98 %16,98 %  
Více než 15 let815,09 %15,09 %  
10 -15 let713,21 %13,21 %  
5 – 10 let611,32 %11,32 %  

Graf

2. Jste spokojeni se systémem vzdělávání svého zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2343,4 %43,4 %  
Spíše ne1222,64 %22,64 %  
Určitě ano916,98 %16,98 %  
Určitě ne59,43 %9,43 %  
Nedokážu posoudit47,55 %7,55 %  

Graf

3. Jak je pro vás důležité, jak Váš zaměstnavatel přistupuje ke vzdělávání zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano2037,74 %37,74 %  
Spíše ano1833,96 %33,96 %  
Nedokážu posoudit713,21 %13,21 %  
Spíše ne59,43 %9,43 %  
Určitě ne35,66 %5,66 %  

Graf

4. Jste o vzdělávacích aktivitách dostatečně informováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1833,96 %33,96 %  
Určitě ano1732,08 %32,08 %  
Spíše ne1426,42 %26,42 %  
Nedokážu posoudit23,77 %3,77 %  
Určitě ne23,77 %3,77 %  

Graf

5. Odkud získáváte informace o nabízených vzdělávacích akcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Intranet1732,08 %32,08 %  
Nadřízený1732,08 %32,08 %  
Jiné zdroje1426,42 %26,42 %  
Porady59,43 %9,43 %  

Graf

6. Využijete vědomosti získané při těchto vzdělávacích akcích v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1935,85 %35,85 %  
Určitě ano1528,3 %28,3 %  
Nedokážu posoudit1222,64 %22,64 %  
Spíše ne611,32 %11,32 %  
Určitě ne11,89 %1,89 %  

Graf

7. Jaké formy vzdělávání jsou vám nejčastěji nabízeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školení na pracovišti1833,96 %33,96 %  
Školení mimo pracoviště1732,08 %32,08 %  
E-learning916,98 %16,98 %  
Jiné – uveďte jaké59,43 %9,43 %  
Samostudium47,55 %7,55 %  

Graf

8. Jaké formy vzdělávání preferujete Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školení mimo pracoviště2343,4 %43,4 %  
Školení na pracovišti2037,74 %37,74 %  
E-learning59,43 %9,43 %  
Samostudium35,66 %5,66 %  
Jiné – uveďte jaké23,77 %3,77 %  

Graf

9. Jakého typu vzdělávací akce se nejčastěji účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborných – profesních2649,06 %49,06 %  
Vyplývající ze zákona1630,19 %30,19 %  
Jiné59,43 %9,43 %  
PC kurzů35,66 %5,66 %  
Jazykových kurzů35,66 %5,66 %  

Graf

10. Jak vnímáte množství nabízených vzdělávacích akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečné2037,74 %37,74 %  
Nedokážu posoudit1630,19 %30,19 %  
Nedostatečné1324,53 %24,53 %  
Nadbytečné (vzdělávacích akcí je víc, než je potřeba)47,55 %7,55 %  

Graf

11. Jste spokojen/a s kvalitou absolvovaných vzdělávacích akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2649,06 %49,06 %  
Nedokážu posoudit1120,75 %20,75 %  
Určitě ano713,21 %13,21 %  
Spíše ne59,43 %9,43 %  
Určitě ne47,55 %7,55 %  

Graf

12. Máte možnost výběru takové vzdělávací akce/školení, které považujete přínosné pro Vaši práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1630,19 %30,19 %  
Určitě ano1528,3 %28,3 %  
Spíše ano1324,53 %24,53 %  
Určitě ne611,32 %11,32 %  
Nedokážu posoudit35,66 %5,66 %  

Graf

13. Jsou Vám vzdělávací akce nařizovány nebo je aktivně sami vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nařizovány pouze některé2445,28 %45,28 %  
Vyhledává zaměstnanec1833,96 %33,96 %  
Striktně nařizovány1120,75 %20,75 %  

Graf

14. Motivuje Vás zaměstnavatel k dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2445,28 %45,28 %  
Určitě ano1630,19 %30,19 %  
Nedokážu posoudit713,21 %13,21 %  
Určitě ne611,32 %11,32 %  

Graf

15. Co je pro Vás hlavní motivací k rozvoji svých dovedností a znalostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní pohnutky, rozvoj osobnosti3769,81 %69,81 %  
Možnost kariérního růstu2139,62 %39,62 %  
příkaz nadřízeného + strhávání z odměn, pokud se nezúčastníme11,89 %1,89 %  
profesní rozvoj11,89 %1,89 %  
akreditace studijních programů11,89 %1,89 %  
Zvyšování odbornosti11,89 %1,89 %  
Usnadnění práce 11,89 %1,89 %  
finance11,89 %1,89 %  
striktní nařízení11,89 %1,89 %  
seznámení s chystanými novinkami v oboru11,89 %1,89 %  
je mi to jedno11,89 %1,89 %  
šéf mi dá pokoj11,89 %1,89 %  

Graf

16. Co považujte za hlavní přednosti v oblasti vzdělávání poskytované Vaším zaměstnavatelem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slušně zpracované povinné vzdělávání 17,14 %1,89 %  
naprosto žádné, personální jen vymýšlí kraviny17,14 %1,89 %  
většinou se konají na pracovišti, týkají se mé pracovní náplně17,14 %1,89 %  
Možnost vlastního výběru, poskytnutí volna17,14 %1,89 %  
je zdarma17,14 %1,89 %  
že jsem ve vzdělávání profesionálové a jsem v tomto prostředí již 47 let17,14 %1,89 %  
Zvyšování odbornosti17,14 %1,89 %  
Nabytí nových znalostí, které využiji v práci17,14 %1,89 %  
žádné17,14 %1,89 %  
Uplatnění v praxi17,14 %1,89 %  
ostatní odpovědi možnost vybrat si kurz, který využiji v praxi
nevím
je mi to jedno
Že mě neomezuje
428,57 %7,55 % 

Graf

17. Co považujete za největší nedostatky v oblasti vzdělávání poskytované Vaším zaměstnavatelem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Omezený firemní budget na vzdělávání17,69 %1,89 %  
vyhazují se peníze za blbosti, které zaměstnanci nepotřebují, ale na základní potřeby (např. vybavení kanceláře nebo pracovní pomůcky) se nedá ani koruna.17,69 %1,89 %  
zrušení firemních jazykových kurzů hrazených firmou17,69 %1,89 %  
Malá motivace, neumí zprostředkovat17,69 %1,89 %  
chudá nabídka možností17,69 %1,89 %  
ekonomika17,69 %1,89 %  
Nekoncepční výběr lekcí a školení bez souvislosti mezi sebou17,69 %1,89 %  
zamestnavatel mi neposkytuje ziadne vzdelavanie17,69 %1,89 %  
Minimální informovanost o plánovaných vzdělávacích akcích, popřípadě jejich úplná absence17,69 %1,89 %  
opruz, máme to nařízené, zabírá to náš volný čas17,69 %1,89 %  
ostatní odpovědi nevím
je mi to jedno
Nemohu si stěžovat
323,08 %5,66 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Jak dlouho jste zaměstnán/a u tohoto zaměstnavatele?

2. Jste spokojeni se systémem vzdělávání svého zaměstnavatele?

3. Jak je pro vás důležité, jak Váš zaměstnavatel přistupuje ke vzdělávání zaměstnanců?

4. Jste o vzdělávacích aktivitách dostatečně informováni?

5. Odkud získáváte informace o nabízených vzdělávacích akcích?

6. Využijete vědomosti získané při těchto vzdělávacích akcích v praxi?

7. Jaké formy vzdělávání jsou vám nejčastěji nabízeny?

8. Jaké formy vzdělávání preferujete Vy?

9. Jakého typu vzdělávací akce se nejčastěji účastníte?

10. Jak vnímáte množství nabízených vzdělávacích akcí?

11. Jste spokojen/a s kvalitou absolvovaných vzdělávacích akcí?

12. Máte možnost výběru takové vzdělávací akce/školení, které považujete přínosné pro Vaši práci?

13. Jsou Vám vzdělávací akce nařizovány nebo je aktivně sami vyhledáváte?

14. Motivuje Vás zaměstnavatel k dalšímu vzdělávání?

15. Co je pro Vás hlavní motivací k rozvoji svých dovedností a znalostí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Jak dlouho jste zaměstnán/a u tohoto zaměstnavatele?

2. Jste spokojeni se systémem vzdělávání svého zaměstnavatele?

3. Jak je pro vás důležité, jak Váš zaměstnavatel přistupuje ke vzdělávání zaměstnanců?

4. Jste o vzdělávacích aktivitách dostatečně informováni?

5. Odkud získáváte informace o nabízených vzdělávacích akcích?

6. Využijete vědomosti získané při těchto vzdělávacích akcích v praxi?

7. Jaké formy vzdělávání jsou vám nejčastěji nabízeny?

8. Jaké formy vzdělávání preferujete Vy?

9. Jakého typu vzdělávací akce se nejčastěji účastníte?

10. Jak vnímáte množství nabízených vzdělávacích akcí?

11. Jste spokojen/a s kvalitou absolvovaných vzdělávacích akcí?

12. Máte možnost výběru takové vzdělávací akce/školení, které považujete přínosné pro Vaši práci?

13. Jsou Vám vzdělávací akce nařizovány nebo je aktivně sami vyhledáváte?

14. Motivuje Vás zaměstnavatel k dalšímu vzdělávání?

15. Co je pro Vás hlavní motivací k rozvoji svých dovedností a znalostí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marešová, P.vzdělávání zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72312.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.