Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zákaz dětské práce?

Zákaz dětské práce?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Raková
Šetření:22. 11. 2008 - 06. 12. 2008
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

     žádám Vás o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který bude ve školním roce 2008/2009 podkladem pro seminární práci na téma: Konzum versus Skromnost, aneb Pracovní místa versus Nezaměstnanost a to vše s přihlédnutím k dětské práci. Předem děkuji za vyplnění.

Gabriela Raková, Gymnázium Brno Slovanské náměstí 7

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že nabídka zboží v obchodech v České republice je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi široká2148,84 %48,84 %  
menší, ale dostačující1841,86 %41,86 %  
nedostačující49,3 %9,3 %  

Graf

2. Když srovnáte ostatní státy ve světě s Českou republikou, myslíte si, že je společnost v České republice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedovedu zaujmout stanovisko1841,86 %41,86 %  
velmi konzumní1637,21 %37,21 %  
málo konzumní920,93 %20,93 %  

Graf

3. Co Vám vadí na světové konzumní společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
množství vyprodukovaného odpadu1534,88 %34,88 %  
značné plýtvání surovinami1330,23 %30,23 %  
utrácení peněz a půjčky613,95 %13,95 %  
nic24,65 %4,65 %  
lidský materialismus24,65 %4,65 %  
všechno12,33 %2,33 %  
všechny 4 varianty rovným dílem12,33 %2,33 %  
Všeechno12,33 %2,33 %  
špatná investice peněz12,33 %2,33 %  
Nic, je to každého věc. Každý, ať se chová podle 12,33 %2,33 %  

Graf

4. Souhlasíte se stanoviskem, že je potřeba aby se světová konzumní společnost uskromnila?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1944,19 %44,19 %  
souhlasím1841,86 %41,86 %  
nevím36,98 %6,98 %  
spíše nesouhlasím24,65 %4,65 %  
nesouhlasím12,33 %2,33 %  

Graf

5. Je Vaše zaměstnání jakkoli spojené s výrobou, zprostředkováním či prodejem zboží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3172,09 %72,09 %  
ano1227,91 %27,91 %  

Graf

6. Souhlasíte s tvrzením, že s menší spotřebou zboží by bylo nutné méně vyrábět a bylo by méně pracovních míst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2046,51 %46,51 %  
nesouhlasím1534,88 %34,88 %  
nevím818,6 %18,6 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzemím, že většina zboží určená pro vyspělé státy je vyráběna v rozvojových zemích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %74,42 %  
ne1125,58 %25,58 %  

Graf

8. Je podle Vás konzum hlavně ve vyspělých státech světa důležitý pro udržení množství pracovních míst a tím i světové ekonomické stability?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2660,47 %60,47 %  
ne1739,53 %39,53 %  

Graf

9. Myslíte si, že stále na světě existuje nucená dětská práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4195,35 %95,35 %  
ne24,65 %4,65 %  

Graf

10. Pakliže jste v předchozí otázce odpověděli ANO, kolika procenty si myslíte, že se dětská práce podílí na světové výrobě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5720 %16,28 %  
10720 %16,28 %  
20411,43 %9,3 %  
15411,43 %9,3 %  
3038,57 %6,98 %  
225,71 %4,65 %  
33.2912,86 %2,33 %  
4012,86 %2,33 %  
0.0112,86 %2,33 %  
4512,86 %2,33 %  
ostatní odpovědi 12
8
35
50
411,43 %9,3 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.52
Minimum:2
Maximum:45
Variační rozpětí:43
Rozptyl:134.26
Směrodatná odchylka:11.59
Medián:10
Modus:5

Graf

11. Upustili by jste od nákupu zboží, které potřebujete, pakliže by jste zjistili, že pro jeho výrobu byla užita dětská práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2251,16 %51,16 %  
ano2148,84 %48,84 %  

Graf

12. Pakliže jste v předchozí otázce odpověděli ANO, myslíte si, že by se dále mělo vyrábět zboží u kterého klesá spotřeba?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1560 %34,88 %  
ano1040 %23,26 %  

Graf

13. Čím nebo kým, jsou podle Vás, děti v zemích, kde se stále uplatňuje dětská práce, nuceny k práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tím, že jimi vydělanými penězmi musí přispět k rodinnému rozpočtu či dokonce uživit sourozence, popř. celou rodinu3581,4 %81,4 %  
zahraničními firmami, které požadují levnou pracovní sílu511,63 %11,63 %  
vlastními rodiči12,33 %2,33 %  
nepřímo lidmi z konzumní společnosti12,33 %2,33 %  
milý zadavateli, naučte se nejprve správnou češtin12,33 %2,33 %  

Graf

14. Zakázali by jste dětskou práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2762,79 %62,79 %  
nevím1125,58 %25,58 %  
ne511,63 %11,63 %  

Graf

15. Otázka k respondentovi: pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3069,77 %69,77 %  
muž1330,23 %30,23 %  

Graf

16. Otázka k respondentovi: věkové rozmezí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let3683,72 %83,72 %  
od 30 do 60 let716,28 %16,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Raková, G.Zákaz dětské práce? (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://726.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.