Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kritická infrastuktura

Kritická infrastuktura

Jakou máte rádi zmrzlinu a nanuky? (+ soutěž)
Vyplňte krátký (3 min.) dotazník o tom, jakou máte rádi zmrzlinu, a zúčastněte se soutěže o 6 degustačních balíčků čokolády.

(pouze ČR, uzávěrka 24. 8. 2021 23:59)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Linda Kantorová
Šetření:17. 11. 2020 - 17. 11. 2020
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:97,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji za vypnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2453,33 %53,33 %  
Muž2146,67 %46,67 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 39 let1942,22 %42,22 %  
Méně než 29 let1226,67 %26,67 %  
40 - 49 let715,56 %15,56 %  
50 let a více715,56 %15,56 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2044,44 %44,44 %  
ukončené vysokoškolské1022,22 %22,22 %  
střední bez maturity (s výučním listem)817,78 %17,78 %  
základní715,56 %15,56 %  

Graf

4. Setkal/-a jste se někdy s pojmem „kritická infrastruktura“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano45100 %100 %  

Graf

5. Co je to kritická infrastruktura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.4293,33 %93,33 %  
Působnost a pravomoc IZS, státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením.36,67 %6,67 %  

Graf

6. Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury můžeme nalézt:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zapracované do plánovací, organizační nebo technické dokumentace daného subjektu4191,11 %91,11 %  
veřejně dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra24,44 %4,44 %  
uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR formou novelizací12,22 %2,22 %  
jedná se o neveřejné informace ve správě Kanceláře prezidenta republiky12,22 %2,22 %  

Graf

7. Mezi oblasti kritické infrastruktury NEPATŘÍ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oděvní průmysl4497,78 %97,78 %  
energetika12,22 %2,22 %  

Graf

8. Od kterého roku má ČR problematiku krizové infrastruktury zavedenou v právním řádě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20104395,56 %95,56 %  
199312,22 %2,22 %  
199912,22 %2,22 %  

Graf

9. Ochrana kritické infrastruktury stanovuje opatření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury.4395,56 %95,56 %  
na ochranu styčných bezpečnostních zaměstnanců a klíčových osob ve státě (prezident, vláda…).24,44 %4,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké jste pohlaví?

  • odpověď Muž:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ukončené vysokoškolské na otázku 3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • odpověď Žena:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 29 let na otázku 2. Kolik vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkal/-a jste se někdy s pojmem „kritická infrastruktura“?

5. Co je to kritická infrastruktura?

6. Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury můžeme nalézt:

7. Mezi oblasti kritické infrastruktury NEPATŘÍ:

8. Od kterého roku má ČR problematiku krizové infrastruktury zavedenou v právním řádě?

9. Ochrana kritické infrastruktury stanovuje opatření:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké jste pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkal/-a jste se někdy s pojmem „kritická infrastruktura“?

5. Co je to kritická infrastruktura?

6. Plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury můžeme nalézt:

7. Mezi oblasti kritické infrastruktury NEPATŘÍ:

8. Od kterého roku má ČR problematiku krizové infrastruktury zavedenou v právním řádě?

9. Ochrana kritické infrastruktury stanovuje opatření:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kantorová, L.Kritická infrastuktura (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72805.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.