Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Třídění

Třídění

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Waňková
Šetření:07. 12. 2020 - 31. 12. 2020
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník má za účel zjistit povědomí lidí o třízení odpadu a o stroji ERVO.

Odpovědi respondentů

1. Jsem žena/muž:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13162,38 %62,38 %  
muž7937,62 %37,62 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-4010248,57 %48,57 %  
15-256530,95 %30,95 %  
41-552913,81 %13,81 %  
56-70115,24 %5,24 %  
71+31,43 %1,43 %  

Graf

3. Z jakého kraje jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha4521,43 %21,43 %  
Ústecký kraj3215,24 %15,24 %  
Středočeský kraj2612,38 %12,38 %  
Jihomoravský kraj188,57 %8,57 %  
Olomoucký kraj146,67 %6,67 %  
Plzeňský kraj115,24 %5,24 %  
Moravskoslezský kraj115,24 %5,24 %  
Kraj Vysočina115,24 %5,24 %  
Královéhradecký kraj115,24 %5,24 %  
Zlínský kraj94,29 %4,29 %  
Pardubický kraj73,33 %3,33 %  
Jihočeský kraj73,33 %3,33 %  
Liberecký kraj73,33 %3,33 %  
Karlovarský kraj10,48 %0,48 %  

Graf

4. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně16679,05 %79,05 %  
Ano, příležitostně4119,52 %19,52 %  
Ne, vůbec31,43 %1,43 %  

Graf

5. Víte, jak je následně s odpadem naloženo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tuším12961,43 %61,43 %  
Ano, vím5124,29 %24,29 %  
Ne, nevím3014,29 %14,29 %  

Graf

6. Jste spokojený/á se současnou situací zpracovávání odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, s výhradami11052,38 %52,38 %  
Nevím6028,57 %28,57 %  
Ne, vůbec2913,81 %13,81 %  
Ano, velmi115,24 %5,24 %  

Graf

7. Víte, že naši vědci vynalezli novou technologii zpracování odpadů (přístroj ERVO), která rozkládá komunální odpad na látky nezatěžující životní prostředí a které se dají dále využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím17382,38 %82,38 %  
Ano, vím3717,62 %17,62 %  

Graf

8. Podpořili byste rozšíření zpracování odpadu pomocí tohoto přístroje ve Vašem regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19190,95 %90,95 %  
Ne199,05 %9,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem žena/muž:

2. Kolik vám je let?

3. Z jakého kraje jste?

4. Třídíte odpad?

5. Víte, jak je následně s odpadem naloženo?

6. Jste spokojený/á se současnou situací zpracovávání odpadu?

7. Víte, že naši vědci vynalezli novou technologii zpracování odpadů (přístroj ERVO), která rozkládá komunální odpad na látky nezatěžující životní prostředí a které se dají dále využívat?

8. Podpořili byste rozšíření zpracování odpadu pomocí tohoto přístroje ve Vašem regionu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem žena/muž:

2. Kolik vám je let?

3. Z jakého kraje jste?

4. Třídíte odpad?

5. Víte, jak je následně s odpadem naloženo?

6. Jste spokojený/á se současnou situací zpracovávání odpadu?

7. Víte, že naši vědci vynalezli novou technologii zpracování odpadů (přístroj ERVO), která rozkládá komunální odpad na látky nezatěžující životní prostředí a které se dají dále využívat?

8. Podpořili byste rozšíření zpracování odpadu pomocí tohoto přístroje ve Vašem regionu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Waňková, A.Třídění (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://73023.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.