Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Řihák
Šetření:15. 04. 2010 - 19. 04. 2010
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl vytvořen v semináři Sociální pedagogiky. Hlavním bodem jeho zájmu je sociální pedagogika.

Odpovědi respondentů

1. Sociální pedagogika se zabývá...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

pomocí lidem, kteříjsou v obtížné či tíživé životní situaci; eliminováním ohrožujících - patologických jevů ve společnosti, pomáhá s výchovou dětí,....

prací s rizikovými a nějak ohroženými skupinami dětí i dospělých

výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých

Začlenění žáka/studenta do kolektivu

2. Sociální pedagog pracuje s...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

lidmi :-)

rodinami s dětmi, sociálně znevýhoděnými, mládeží ohrožené drogami, jedincemi propuštěnými z vazby, důchodci...

s dětmi, popřípadě i s rodiči

s každou věkovou kategorií obyvatelstva

3. Je pro Vás Sociální pedagogika atraktivní studijní obor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %60 %  
ne240 %40 %  

Graf

4. Co je podle Vás hlavním cílem Sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Pomoc těm, kteří ji potřebují.360 %60 %  
d) Jiné120 %20 %  
b) Výchova dětí.120 %20 %  

Graf

5. Obor Sociální pedagogika můžete studovat na?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Vysokých školách480 %80 %  
b) Středních školách120 %20 %  

Graf

6. Můj pohled na sociální pedagogiku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Studuji Sociální pedagogiku.360 %60 %  
b) Nikdy jsem se sní nesetkal, nijak zvlášť mě nezajímá.120 %20 %  
c) Setkal jsem se sní.120 %20 %  

Graf

7. Jaké dovednosti jsou podle Vás nejdůležitější pro Sociálního pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Komunikační a motivační dovednosti480 %80 %  
c) Výchovné a osobnostní dovednosti120 %20 %  

Graf

8. Na jaké úrovni by měl mít Sociální pedagog komunikační a motivační dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Vysoká úroveň480 %80 %  
b) Přiměřená úroveň120 %20 %  

Graf

9. Na jaké úrovni by měl mít Sociální pedagog Metodické a metodologické dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Vysoká úroveň240 %40 %  
b) Přiměřená úroveň240 %40 %  
a) Nízká úroveň120 %20 %  

Graf

10. Na jaké úrovni by měl mít Sociální pedagog výchovné a osobnostní dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Přiměřená úroveň5100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řihák, T.Sociální pedagogika (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7312.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.