Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální pedagogika

Sociální pedagogika

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Řihák
Šetření:15. 04. 2010 - 19. 04. 2010
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl vytvořen v semináři Sociální pedagogiky. Hlavním bodem jeho zájmu je sociální pedagogika.

Odpovědi respondentů

1. Sociální pedagogika se zabývá...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

pomocí lidem, kteříjsou v obtížné či tíživé životní situaci; eliminováním ohrožujících - patologických jevů ve společnosti, pomáhá s výchovou dětí,....

prací s rizikovými a nějak ohroženými skupinami dětí i dospělých

výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých

Začlenění žáka/studenta do kolektivu

2. Sociální pedagog pracuje s...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

lidmi :-)

rodinami s dětmi, sociálně znevýhoděnými, mládeží ohrožené drogami, jedincemi propuštěnými z vazby, důchodci...

s dětmi, popřípadě i s rodiči

s každou věkovou kategorií obyvatelstva

3. Je pro Vás Sociální pedagogika atraktivní studijní obor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %60 %  
ne240 %40 %  

Graf

4. Co je podle Vás hlavním cílem Sociální pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Pomoc těm, kteří ji potřebují.360 %60 %  
d) Jiné120 %20 %  
b) Výchova dětí.120 %20 %  

Graf

5. Obor Sociální pedagogika můžete studovat na?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Vysokých školách480 %80 %  
b) Středních školách120 %20 %  

Graf

6. Můj pohled na sociální pedagogiku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Studuji Sociální pedagogiku.360 %60 %  
b) Nikdy jsem se sní nesetkal, nijak zvlášť mě nezajímá.120 %20 %  
c) Setkal jsem se sní.120 %20 %  

Graf

7. Jaké dovednosti jsou podle Vás nejdůležitější pro Sociálního pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Komunikační a motivační dovednosti480 %80 %  
c) Výchovné a osobnostní dovednosti120 %20 %  

Graf

8. Na jaké úrovni by měl mít Sociální pedagog komunikační a motivační dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Vysoká úroveň480 %80 %  
b) Přiměřená úroveň120 %20 %  

Graf

9. Na jaké úrovni by měl mít Sociální pedagog Metodické a metodologické dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Vysoká úroveň240 %40 %  
b) Přiměřená úroveň240 %40 %  
a) Nízká úroveň120 %20 %  

Graf

10. Na jaké úrovni by měl mít Sociální pedagog výchovné a osobnostní dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Přiměřená úroveň5100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Řihák, T.Sociální pedagogika (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7312.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.