Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy Příjmu Potravy

Poruchy Příjmu Potravy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Haasová
Šetření:19. 01. 2021 - 27. 01. 2021
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen za účelem zjistit jak jsou ve společnosti vnímány poruchy příjmu potravy. Dotazník je určen všem věkovým skupinám i pohlavím, aby mohl prozkoumat rozšířenost těchto nemocí v co nejširším spektru. Dotazník je plně anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305035,97 %35,97 %  
16-204834,53 %34,53 %  
31+3525,18 %25,18 %  
10-1564,32 %4,32 %  

Graf

2. Uveďte prosím vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11079,14 %79,14 %  
Muž2920,86 %20,86 %  

Graf

3. Slyšeli jste už někdy o PPP? (Poruchy Příjmu Potravy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13597,12 %97,12 %  
Ne42,88 %2,88 %  

Graf

4. Věděli jste, že do poruch přijmu potravy se řadí anorexie, bulímie, ale i záchvatovité přejídání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12992,81 %92,81 %  
Ne107,19 %7,19 %  

Graf

5. Co si myslíte, že může mít vliv na vznik PPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stres12187,05 %87,05 %  
Tlak společnosti11784,17 %84,17 %  
Sociální sítě11179,86 %79,86 %  
Rodina9669,06 %69,06 %  
Kamarádi9467,63 %67,63 %  
Přítel/přítelkyně9165,47 %65,47 %  
Samota8359,71 %59,71 %  
Jiné...1812,95 %12,95 %  

Graf

6. Setkal/a jsi se někdy s člověkem, který si tímto prošel/prochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8762,59 %62,59 %  
Ne3122,3 %22,3 %  
Možná2115,11 %15,11 %  

Graf

7. Jestli ano, snažil/a ses mu nějak pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4431,65 %31,65 %  
Nesetkal/a4129,5 %29,5 %  
Nevěděl/a jsem jak3223,02 %23,02 %  
Ne2215,83 %15,83 %  

Graf

8. Jsi sám/a člověkem, který si PPP prošel/prochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9467,63 %67,63 %  
Ano2820,14 %20,14 %  
Možná1712,23 %12,23 %  

Graf

9. Myslíte si, že mají sociální sítě dopad na vnímání sami sebe a ideál krásy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11280,58 %80,58 %  
Možná2115,11 %15,11 %  
Ne53,6 %3,6 %  
Nevím10,72 %0,72 %  

Graf

10. Sledujete na sociálních sítích někoho, kvůli komu pochybujete o svém těle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8762,59 %62,59 %  
Ano4330,94 %30,94 %  
Možná96,47 %6,47 %  

Graf

11. Myslíte si, že by se mělo ve školách/společnosti téma PPP řešit více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano6748,2 %48,2 %  
Ano5438,85 %38,85 %  
Spíše ne139,35 %9,35 %  
Ne53,6 %3,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. Uveďte prosím vaše pohlaví:

3. Slyšeli jste už někdy o PPP? (Poruchy Příjmu Potravy)

4. Věděli jste, že do poruch přijmu potravy se řadí anorexie, bulímie, ale i záchvatovité přejídání?

5. Co si myslíte, že může mít vliv na vznik PPP?

6. Setkal/a jsi se někdy s člověkem, který si tímto prošel/prochází?

7. Jestli ano, snažil/a ses mu nějak pomoci?

8. Jsi sám/a člověkem, který si PPP prošel/prochází?

9. Myslíte si, že mají sociální sítě dopad na vnímání sami sebe a ideál krásy?

10. Sledujete na sociálních sítích někoho, kvůli komu pochybujete o svém těle?

11. Myslíte si, že by se mělo ve školách/společnosti téma PPP řešit více?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. Uveďte prosím vaše pohlaví:

3. Slyšeli jste už někdy o PPP? (Poruchy Příjmu Potravy)

4. Věděli jste, že do poruch přijmu potravy se řadí anorexie, bulímie, ale i záchvatovité přejídání?

5. Co si myslíte, že může mít vliv na vznik PPP?

6. Setkal/a jsi se někdy s člověkem, který si tímto prošel/prochází?

7. Jestli ano, snažil/a ses mu nějak pomoci?

8. Jsi sám/a člověkem, který si PPP prošel/prochází?

9. Myslíte si, že mají sociální sítě dopad na vnímání sami sebe a ideál krásy?

10. Sledujete na sociálních sítích někoho, kvůli komu pochybujete o svém těle?

11. Myslíte si, že by se mělo ve školách/společnosti téma PPP řešit více?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Haasová, K.Poruchy Příjmu Potravy (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://73304.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.