Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:zuzana mečířová
Šetření:19. 01. 2021 - 30. 01. 2021
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

 

ráda bych se touto cestou dozvěděla jaký je názor veřejnosti na problematiku domácího násilí ve společnosti. Za všechny vyplněné dotazníky budu ráda. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví respondentů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8167,5 %67,5 %  
Muž3932,5 %32,5 %  

Graf

2. Rozdělení respondentů podle věku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-507360,83 %60,83 %  
0-253226,67 %26,67 %  
50-751512,5 %12,5 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání respondentů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou6150,83 %50,83 %  
Vysokoškolské vzdělání – magisterské2319,17 %19,17 %  
Vysokoškolské vzdělání - bakalářské1411,67 %11,67 %  
Střední vzdělání s výučním listem119,17 %9,17 %  
Základní vzdělání119,17 %9,17 %  

Graf

4. Je Vám známa problematika DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11192,5 %92,5 %  
Ne97,5 %7,5 %  

Graf

5. Byl/a jste obětí DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9881,67 %81,67 %  
Ano2218,33 %18,33 %  

Graf

6. Kdyby ano, svěřil/a byste se někomu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina4342,57 %35,83 %  
PČR2625,74 %21,67 %  
Známí2120,79 %17,5 %  
Organizace1110,89 %9,17 %  

Graf

7. Pokud byste byl/a obětí DN volal/a byste na 158?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8268,33 %68,33 %  
ne3831,67 %31,67 %  

Graf

8. Setkal/la jste se někdy s někým kdo byl obětí DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7461,67 %61,67 %  
Ano4638,33 %38,33 %  

Graf

9. Pokud ano, jak byste s touto informací dále pracoval/la.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

byla to máma a byla jsem ještě malá, nechápala jsem to.

Dle situace

dle situace, od jednání v rodině až po hlášení PČR

Doporučení opatření

Dotyčného bych přesvědčila, aby to oznámil policii a dále s tím pracoval.

Evidoval v rámci pracovní pozice.

Idk asi bych se jí snažila pomoct?

Informoval bych Policii k provedení následných kroků.

Informovala bych sociální úřad a volala bych policii.

Je to lidský úděl.

Kdy začneme řešit nerovné postavení mužů před feministickými soudy?

měla bych strach z nespolehlivosti policie

nabídla bych pomoc (bydlení, zajisit spolupráci s rodinou,organizací, policií ...)

Nahlásil PČR

Nahlásila bych to PČR

Nahlásit to policii, rodinným příslušníkům. Dále pak postiženého člověka odvést od násilníka.

Ne

Neslo nic dělat, byla jsem dítě. Ale mluvila jsem o tom. Ted bych to oslovila primo te ženě, případně ji dala názvy organizaci apod.

Nevím, záleží na konkrétní situaci

nic jsem neudělala

nijak

nijak, už to bylo vyřešeno

Ohlasil bych ji na policii

Pokusil se oběť vysvětlit, aby situaci řešila přes PČR.

Pokusila se pomoct a přemluvit oběť, aby násilí ohlásila

Poradil bych osobě, jak postupovat a doporučil subjekty. Snažil se osobu přesvědčit.

Poradila jsem jí, kam se může obrátit a řekla jsem jí, že jí pomohu

Promluvila bych si s ním a navrhla mu různé postupy řešení.

Předávám kontakty na možou pomoc a podporu.

Řešil bych jí

S PČR

Snažila bych se dotyčneho přesvědčit, aby vyhledal pomoc.

Snažila bych se druhému nějak pomoci, ale když šlo u mou osobu pomoc jsem si nepřipouštěla že potrebuji

Snažila jsem se nabídnout pomoc, zázemí, dodat informace o organizacích, na které je možné se obrátit.

Snažila se domluvit s obětí na řešení, které by ji vyhovovalo.

Snažit se oběť povzbudit a poradit, ale jednat musí sama.

V určitých případech mám oznamovací povinnost, v ostatních bych měla dotyčného/dotyčnou co nejvíc motivovat k tomu, aby aktivně sám/sama vyhledal/a pomoc.

Vypisovací otázka..

Vysvetleni dane osobe o firmach DN a o moznosti, jak situaci resit. Z vlastnich zkusenosti vim, ze je to pouze na uvedoneni obet DN.

Zavolala na policii

10. Myslíte si, že je PČR důležitou složkou v DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10184,17 %84,17 %  
Ne1915,83 %15,83 %  

Graf

11. Pokud ano, čím si myslíte, že může být PČR přínosná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

dokumentací

Dotyčnou osobu vykázat z bytu a podat trestni oznameni

Evidence a sdělení podezření pro pachatele.

Hrozba mocí.

Institut vykazani

Jako první zasahuje a řeší

Je to policie, ochrana aktérů např. :)

Je to policie, ta je vzdy prinosna

Kdy začneme řešit nerovné postavení mužů před feministickými soudy?

Lidé vědí, že se mohou na někoho obrátit a vědí, že tu pro ně někdo je.

Má pravomoc řešit DN když se týraná osoba nemůže vymanit ze spárů násilné osoby

MMA oprávnění jak DN eliminovat, pokud k němu dochází.

Možnost vykázat agresora

Muze zasahnout proti agresorovi

Může danou osobu vykázat z domova.

Může násilník vykázat, nebo trestné stíhat.

může násilníka vykázat z domu a zahájit vyšetřování, které vede k soudu

Může okamžitě zabránit pokračování DN. Další působení PČR již vidím problematicky, spíše je to role pro organizace, které se specializují na pomoc obětem DN.

Může pomoci přesvědčit oběť, vykázání, spolupráce s KI, práva a pravomoce

Může razantně zakročit a vyřešit domácí násilí v rodině tím, že dá agresorovi podmínku.

Může vykázat útočníka ze společné domácnosti na deset dní a to i opakovaně. Zahajuje trestní řízení s útočníkem..

Může zasáhnout.

Může/měla by být schopna násilníka sankcionovat uměřeným způsobem

nebude soudit automaticky, že agresorem je vždy muž, bude objektivní

něčím ano ale určitě ne dost

ochrana, zajištění bydlení bez přítomnosti násilníka po určitou dobu

Okamžitá reakce, institut vykázání agresora apod.

Opakované volání PČR bez odezvy, vždy řešeno jako přestupek, dotyčný se vždy ještě ten den vrátil domů, situace se tím více zkomplikovala. Při dalších atakach řešení svépomocí. Jediná pomoc u dotyčného- samotná přítomnost hlídky (dočasné "uklidnění" agresora(

Oznámení na odd.PČR, které provede dokazování pro soudní řízení. Po soudem nařízeném omezeni kontaktu, PČR může násilník, co nedodržuje rozsudek, vykázat z domu, nebo zajistit.

Pokud oběť žádá pomoc, první na koho by se měla obrátit je PČR

Policie má pravomoc vykázat násilníka z bytu a dále situaci řešit.

Pomoct

Pomůže ohrožené osobě

prevencí a výkladem zákonů

Předpokládám, ze by pachatele domácího násilí minimálně vykázala z bytu/RD a zahájila relevantni úkony, které jí zákon umožňuje tak, aby by zamezilo pokračování dalších invektiv vůči obeti

Rychlá pacifikace agresora; institut vykázání; zahájení vyšetřování.

umí násilníka vykázat z bytu

Určitě by vzniklou situaci řešila

V zákazu kontaktu nebezpečných osob

Viníka zatkne, najde psychologa...

Vykázání násilníka u bytu

Vykázání násilníka ze společné domácnosti. Oficiální zápis události. Zákaz přiblížení pro násilníka.

Vykázání z bytu násilníka, zajištění pomoci osobě které je ubližováno

Vykázání z obydlí

Vykázáním agresora

Vykazanim osoby

Vykázáním z bytu, ochrana napadené osoby

Vykázat násilníka

Vykáže násilníka ze společných prostor.

Vypisovací otázka

Vyvolání respektu u agresora, možnost zasáhnout.

Zabránění k ublížení, pokud to někdo ohlásil

Zabránit fatální důsledkům, nejsem si ale jista, zda dokážou zabránit dn obecne.

Zahájením šetření, vykázáním agresora, ochranou

Zajištěním bezpečí

Zakročit při nahlášeném násilí a vykázat násilníka z domu/bytu.

Zasáhnout v horších případech

Zastavení hrozícího/probíhajícího útoku, zabránění útočníkovi v přístupu k oběti, vyšetřování.

zavřít pachatele

Že PČR zabrání útokům a zajistí bezpečnost oběti.

12. Víte, co znamená institut vykázání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8772,5 %72,5 %  
Ne3327,5 %27,5 %  

Graf

13. Může osoba PČR násilnou osobu vykázat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11696,67 %96,67 %  
Ne43,33 %3,33 %  

Graf

14. Pokud ano, může násilnou osobu vykázat i bez její souhlasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11394,17 %94,17 %  
Ne75,83 %5,83 %  

Graf

15. Víte, jak dlouho může být násilná osoba vykázaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6453,33 %53,33 %  
Ano5646,67 %46,67 %  

Graf

16. Víte, co znamená předběžné opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7965,83 %65,83 %  
Ne4134,17 %34,17 %  

Graf

17. Pokud ano, víte na jakou maximální dobu může trvat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1 měsíc

10 dni

10 dní

10 dní

10 dní

10 dní s možností prodloužení

10 dnů

10 dnů

10 dnů

10 dnů

10 dnu

10 dnů

10 dnů vykázáni PČR, předběžné opatření soudu podle rozhodnutí soudce

10dni

14 dní

14 dni minimum

14 dní?

24 hod

3 roky

30 dni

30 dni a může být opětovně prodlouženo

48 hodin

Do rozhodnutí soudu

Mediální lži o DN jsou naprosto fascinující. A slouží k rozbíjení rodin

Měsíc

Na 10 dní.

Na 14 dni

Na deset dní a to i opakovaně

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevim

Nevím

Nevím, možná deset dní

Oddělené bydlení na určitou dobu, žádné setkání....

opakovaně 30 dní

Pouze na několik dní.

Půl roku

stanovuje soud

Tuším, že po dobu 30 dnů.

U vykázání 10 dní počítaje ode dne následujícího.

Vykázání 10 dní, předběžné lhůtu nevím

Vypisovací otázka

18. Víte jaké všechny složky zasahují při práci s DN?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

De facto pouze PČR, u dospělých sociální ochrana neexistuje

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Nevím

nevím

Očtř, soudy, ospod, neziskový sektor

PČR Obecní policie ZZS

Pčr , MP

PČR, Bílý kruh bezpečí, psychologové

PČR, IZS, psychologická intervence...

PČR, Krizová intervence, OSPOD, NNO

PČR, městská policie

PČR, OSPO, ZZS

PČR, OSPOD, lékaři,

PČR, při fyzickém napadení i ZZS

PČR, případně poskytovatel lékařské služby, u dětí OSPOD, a neziskové organizace.

PČR, Sociálka

PČR, Socialni organizace , popr, Zachraná služba

PČR, Sociální pracovnice,

PČR, ZZS

PČR,, Záchraná sluzba, Socialni sprava

PČR,sociálka,soudy,záchranná služba

PČR,Soud, OSPOD (v případě dětí), neziskovky. ZZS v případě zranění.

PČR. Psycholog

Police, Hasiči, Záchranná služba, Organizace specializované na DN.

policie a romové

Policie ČR, obecní policie, záchranná služba, psychologická služba

policie čr, záchranka

Policie, pokud se týká rodiny s dětmi tak i OSPOD.

policie, psycholog, lékař, sociální úřady a pomocné organizace

policie, zdravotníci

přesně ne

Psycholog,

Spíše ne.

Tipuji - policie, ombudsman, nezisk. orgce věnující se prevenci v tomto tématu, psychologové, sociálka..

Všechny, které jsou potřeba.

Vypisovací

19. Je vám známo, co je dotazník SARA DN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10486,67 %86,67 %  
Ano1613,33 %13,33 %  

Graf

20. Znáte organizaci Bílý kruh bezpečí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8268,33 %68,33 %  
Ne3831,67 %31,67 %  

Graf

21. Napadá Vás nějaká prevence proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

.

ano

Ano, neprezentovat se jako oběť, nebo někdo kdo se snadno obětí může stát, při sebemenším náznaku DN reagovat okamžitě a razantně.

Bohužel ne.

Být obezřetný a vnimat chováni partnera

Být obezřetný při výběru partnera

Co nejvetsi osveta.

Dlouhodobá osvěta, posílení znalosti práv obětí

Dobře se znát před soužitím, naučit se řešit konflikty neagresivní cestou - nechat si pomoci odborníky, pokud už k násilí dojde, nečekat naivně na "nápravu", ale ze vztahu raději odejít

Držet hubu a krok

Faktorů, které ovlivňují chování a jednání člověka, je celá rada. Nejdůležitější je rodina (dítě přejímá vzorce chování zejména od rodičů), škola apod. Pokud jde o neziskovky, které se tématu DN věnují, treba BKB, tak větší důraz na informovanost veřejnosti, pokrytí tématu medii. Stát - zajistit adekvátních plosnou síť sociálních služeb a podpurnychbopatreni pro oběti

Feminismus

informační kampaňě, dostupná forma informací

informovanost, budování sebevědomí v postižených (sebevědomá osoba se snáze rozhodne danou situaci řešit)

Informovat děti o škole Informovat okolí o domácím násilím. Nedělat z toho tabu téma. KOntrolovat děti ve škole, jestli nejsou potlučené a okamžitě to řešit.

Informovat společnost

Jediná dlouhodobá možnost je dostat do podvědomí společnosti, že vůči partnerovi je násilí nepřípustné a hanebné.

Komunikace mezi rodinnými příslušníky a kamarády, popř učitel ve škole.

Komunikace s okolím. Osvětová činnost v rámci společnosti. Výchova dětí proti násilí.

Komunikace v rodině a větší prevence v médiích.

Komunikovat to: tv, internet

lépe poznat člověka, se kterým žiji, a nepodřizovat mu stoprocentně svůj život

lepší výběr partnera

linky pre obete domáceho násilia

medializace

Mediální kampaň pro informování obětí, kam a jak se mohou obracet.

mít sociální síť, ostražitost lékařů a dalších profesí, které můžou nabídnout pomoc, dobrá informovanost veřejnosti

Mluvit o zkušenostech natolik, aby lidé byli schopni rozpoznat, znát základní psychologii DN a zakladní psychologii obětí DN, prevence ve smyslu vymizení se mi zdá nepravděpodobná...

Mluvit, mluvit, mluvit a zvyšovat důvěru v PČR a justici

Moc

Moc ne

Myslím, že účinná prevence není možná - když někdo páchá domácí násilí, tak je to psychicky narušený jedinec, což je dáno výchovou a geny. Takže jediná prevence je, aby se takoví lidé nerodili

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

nebát se

nebát se řešit problémy

nebát se to oznámit

Nebrat si za manžela agresivního primitiva.

Nehledat si debily a při prvním náznaku jakkoliv agresivního chování odejít a neobhajovat chování druhého stylem "ale on je jinak hodný, to bylo jen jednou"

nějaký druh preventivních opatření/kontrol

Nenechat se uslapnout.

Nenechat si DN pro sebe a svěřit se blízkému člověku

Nepárovat se s debily

Nevdávat se za drsňáky

Nevim

Nežít s kreténem

oko za oko

Osvěta

osvěta

Osvěta a intervenční programy

Osvěta mladých a sociálně slabých osob

osvěta, informovanost, neziskovky, mysllím že toto je dostatečně podchyceno

Osvětu dětem, zvýšit důvěryhodnost v policii, odbourat stereotypy o slabším pohlaví

Otevřená komunikace, štěstí na výběr oppartnera

Podstatou prevence zaměřené na domácí násilí je především snaha podstoupit kroky, které sníží jeho výskyt. Děje se tak především formou zamezení vzniku okolností vedoucích k propuknutí násilí ve vztahu s blízkou osobou.

Posilovat vůli, sebevědomí a informovanost možných obětí, jak žen, tak mužů. Možná by zabraly přísnější tresty, a zařazení všech typů DN jako trestní čin s nepodmíněným trestem.

Prevence není. Je to vždy otázka jednotlivce, ale dá se to řešit.

prevence, svěřovat se - mít kamaráda/ku, snažit se nebýt vázán/a na partnera - být soběstačný/á, nebýt slepá/ý

Profem

Především nenechat to zajít do pokročilého stádia

Psych podpora

Psycholog, sebeobrana, lepší vybírání partnerů...

Působit na rodinu, známé, sousedy aby pokud mají podezření na DN, aby je ohlásili

Rodinná terapie a psycholog.

Rozlišení možného nebezpečí a svěření se rodině, lékaři při již proběhlém napadení.

sociální kontakty

svěřování rodině

U prokázaného fyzického násilí navrhuji nechat vytetovat násilníkům na čelo varování pro budoucí partnery. :D

Uveřejnění každého DN ve sdělovacích prostředcích s trestním postihem pro agresora. To by mohlo některé nasilniky odradit.

Veřejná osvěta.

Vetsi informovanost o organizacích zabývající se touto problematikou, reklamní bannery na frekventovaných místech,

větší informovanost občanů

Větší opora v zákonech

Větší postihy násilníků

Více o tom mluvit

Více o tom mluvit a snažit se lidi seznámit s tímto problémem

Více o tom mluvit ve společnosti, zabvovat tato témata tabu, druhů DN je více a někdy si ani sama oběť neuvědomuje že je obětí. Je třeba to vše přesně pojmenovávat.

Více reklam, letáku, videí. Důležité je, aby se to více dostalo do společnosti.

Vrátit úder

Všeobecně se k sobě chovat slušně,nikoho neomezovat, snažit se vést k tomu i mladší generaci - bez vulgarit a sprostosti.

výchova

vypisovací

Vyšší tresty.

Výuka ve školách, školení, dostat do podvědomí, změna diskurzu skrze media apod.

Využívání vykázání a přísné tresty při jeho porušení. Psychologická pomoc obětem.

xx

Zákaz konzumace alkoholu násilným osobám.

Základ je výchova dětí. Je třeba o těchto tématech mluvit a vše vysvětlit.Utlumování agresivity a brutality.

Zalezi na nasilnikovi, z jakeho duvodu DN cini.

Zrušit neziskovky a ODS která jim posílá peníze.

žádná není

22. Máte pocit, že je téma domácího násilí v ČR tabuizovaným tématem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6352,5 %52,5 %  
Ne5747,5 %47,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví respondentů.

2. Rozdělení respondentů podle věku.

3. Dosažené vzdělání respondentů.

4. Je Vám známa problematika DN?

5. Byl/a jste obětí DN?

6. Kdyby ano, svěřil/a byste se někomu?

7. Pokud byste byl/a obětí DN volal/a byste na 158?

8. Setkal/la jste se někdy s někým kdo byl obětí DN?

10. Myslíte si, že je PČR důležitou složkou v DN?

12. Víte, co znamená institut vykázání?

13. Může osoba PČR násilnou osobu vykázat?

14. Pokud ano, může násilnou osobu vykázat i bez její souhlasu?

15. Víte, jak dlouho může být násilná osoba vykázaná?

16. Víte, co znamená předběžné opatření?

18. Víte jaké všechny složky zasahují při práci s DN?

19. Je vám známo, co je dotazník SARA DN?

20. Znáte organizaci Bílý kruh bezpečí?

21. Napadá Vás nějaká prevence proti domácímu násilí?

22. Máte pocit, že je téma domácího násilí v ČR tabuizovaným tématem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví respondentů.

2. Rozdělení respondentů podle věku.

3. Dosažené vzdělání respondentů.

4. Je Vám známa problematika DN?

5. Byl/a jste obětí DN?

6. Kdyby ano, svěřil/a byste se někomu?

7. Pokud byste byl/a obětí DN volal/a byste na 158?

8. Setkal/la jste se někdy s někým kdo byl obětí DN?

10. Myslíte si, že je PČR důležitou složkou v DN?

12. Víte, co znamená institut vykázání?

13. Může osoba PČR násilnou osobu vykázat?

14. Pokud ano, může násilnou osobu vykázat i bez její souhlasu?

15. Víte, jak dlouho může být násilná osoba vykázaná?

16. Víte, co znamená předběžné opatření?

18. Víte jaké všechny složky zasahují při práci s DN?

19. Je vám známo, co je dotazník SARA DN?

20. Znáte organizaci Bílý kruh bezpečí?

21. Napadá Vás nějaká prevence proti domácímu násilí?

22. Máte pocit, že je téma domácího násilí v ČR tabuizovaným tématem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

mečířová, z.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://73312.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.