Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k riziku a pojištění III

Vztah k riziku a pojištění III

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Kratinová
Šetření:17. 02. 2021 - 07. 03. 2021
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Otázky mají odhalit vztah k riziku a vypozorovat rozdíly v různých demografických segmentech, dále vztah k riziku a pojištění.

Výsledky šetření, které budou veřejně přístupné, použiji ve své seminární práci.

 

Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Jak byste definovali Váš vztah k riziku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní vztah1942,22 %42,22 %  
Rozhodně negativní vztah1124,44 %24,44 %  
Nevím1124,44 %24,44 %  
Spíše pozitivní vztah48,89 %8,89 %  

Graf

2. Je Vám povědomý pojem "Řízení rizika"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2351,11 %51,11 %  
Ano2248,89 %48,89 %  

Graf

3. Platíte si nějaké pojištění v rámci aktivního řízení rizika (kromě pojištění povinného ze zákona)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2351,11 %51,11 %  
Ano2248,89 %48,89 %  

Graf

4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojištění majetku (movitého/ nemovitého, domácnost)1463,64 %31,11 %  
Penzijní připojištění1359,09 %28,89 %  
Životní pojištění1254,55 %26,67 %  
Úrazové pojištění940,91 %20 %  
Pojištění odpovědnosti občana940,91 %20 %  
Havarijní pojištění731,82 %15,56 %  
Pojištění pracovní neschopnosti/ Pojištění schopnosti splácet418,18 %8,89 %  
Cestovní pojištění (příležitostně)14,55 %2,22 %  

Graf

5. Souhlasíte s tvrzením: Pojištění pokryje všechny ztráty, pokud se riziko objeví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3986,67 %86,67 %  
Ano613,33 %13,33 %  

Graf

6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3577,78 %77,78 %  
Ano1022,22 %22,22 %  

Graf

7. Kde jste tento pojem slyšeli poprvé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V práci660 %13,33 %  
Ve škole550 %11,11 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29511,11 %11,11 %  
3048,89 %8,89 %  
2836,67 %6,67 %  
5124,44 %4,44 %  
4924,44 %4,44 %  
4324,44 %4,44 %  
3524,44 %4,44 %  
2524,44 %4,44 %  
1824,44 %4,44 %  
3624,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi 40
41
32
19
21
24
39
47
56
23
50
31
22
26
44
46
34
27
17
1942,22 %42,22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.17
Minimum:18
Maximum:51
Variační rozpětí:33
Rozptyl:81.55
Směrodatná odchylka:9.03
Medián:30
Modus:29

Graf

9. Jaké je Vaše vzdělání (pokud stále studujete, uveďte, prosím, současné studium)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2044,44 %44,44 %  
Středoškolské ukončené maturitou2044,44 %44,44 %  
Středoškolské36,67 %6,67 %  
Vyšší odborné12,22 %2,22 %  
Základní12,22 %2,22 %  

Graf

10. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2555,56 %55,56 %  
Muž2044,44 %44,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak byste definovali Váš vztah k riziku?

2. Je Vám povědomý pojem "Řízení rizika"?

3. Platíte si nějaké pojištění v rámci aktivního řízení rizika (kromě pojištění povinného ze zákona)?

4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?

5. Souhlasíte s tvrzením: Pojištění pokryje všechny ztráty, pokud se riziko objeví?

6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše vzdělání (pokud stále studujete, uveďte, prosím, současné studium)?

10. Jste žena nebo muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak byste definovali Váš vztah k riziku?

2. Je Vám povědomý pojem "Řízení rizika"?

3. Platíte si nějaké pojištění v rámci aktivního řízení rizika (kromě pojištění povinného ze zákona)?

4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?

5. Souhlasíte s tvrzením: Pojištění pokryje všechny ztráty, pokud se riziko objeví?

6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše vzdělání (pokud stále studujete, uveďte, prosím, současné studium)?

10. Jste žena nebo muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kratinová, A.Vztah k riziku a pojištění III (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://73630.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.