Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost a motivace zaměstnanců

Spokojenost a motivace zaměstnanců

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Vajdíková
Šetření:04. 03. 2021 - 08. 03. 2021
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Karolína Vajdíková a jsem studentkou 3. ročníku Moravské vysoké školy Olomouc. Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce, která se zabývá motivací a spokojeností zaměstnanců a je určen pracujícím lidem ve věku 18 až 55 let. Tímto bych Vás chtěla požádat o jeho vyplnění. Dotazník je zcela anonymní. U většiny otázek je možnost označení pouze jedné odpovědi.

Děkuji Vám za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

Karolína Vajdíková

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se spokojeni ve svém aktuálním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1959,38 %59,38 %  
Ne1340,63 %40,63 %  

Graf

2. Za motivaci považujeme „soubor činitelů, představující vnitřní hnací síly činnosti člověka“ nebo také „vnitřní stav duše člověka, který ho aktivuje, nebo uvádí do pohybu.“ Motivovaný člověk očekává, že jím vykonaná činnost povede k dosažení cíle. Špatně nebo málo motivovaný člověk nevykonává pracovní činnost s maximálním úsilím. Otázka tedy zní: Cítíte se být dostatečně motivovaní ve svém zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1753,13 %53,13 %  
Ano1546,88 %46,88 %  

Graf

3. Který z následujících faktorů má největší vliv na Vaši nespokojenost? V případě, že jste momentálně spokojeni: Který z faktorů by ve Vás dokázal vyvolat nespokojenost? (Vyberte pouze jeden).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné vztahy na pracovišti (s nadřízením či se spolupracovníky)1237,5 %37,5 %  
Nezajímavá náplň práce412,5 %12,5 %  
Nedostatečné finanční ohodnocení412,5 %12,5 %  
Nedostatek uznání (absence pochvaly/ocenění práce)412,5 %12,5 %  
Pracovní podmínky39,38 %9,38 %  
nejasná budoucnost13,13 %3,13 %  
Po 19 letech v jedné firmě si troufnu tvrdit, že nespokojenost je souhrn klidně i více procesů - špatné vztahy, špatné ohodnocení, nedostatek uznání. Vše ostatní "lze přežít". 13,13 %3,13 %  
Dělám svou práci, jak nejlépe dovedu, a mám perfektní výsledky. Nikdo to neocení. Ani slovně, ani finančně. Hlídají mě jak ve vězení, namísto aby mi věřili a řešili to, že je práce odvedená, a to perfektně. Skoro v ničem mi nevyjdou vstříc. Přitom dávám práci vše.13,13 %3,13 %  
Nejasné informace o náplni práce/úkolu13,13 %3,13 %  
Absence zpětné vazby13,13 %3,13 %  

Graf

4. Jaké faktory jsou pro Vaši spokojenost a motivaci v práci důležité? (VYBERTE 3 FAKTORY).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše mzdy/odměny2165,63 %65,63 %  
Přátelský kolektiv, férový nadřízený2165,63 %65,63 %  
Jistota práce (stabilita firmy, finanční jistota)1650 %50 %  
Work-life balance (rovnováha mezi prací a volným časem)1237,5 %37,5 %  
Atraktivní náplň práce1031,25 %31,25 %  
Blízkost zaměstnání od mého bydliště825 %25 %  
Možnost osobního rozvoje či dalšího vzdělávání (např. komunikační dovednosti, vyjednávání atd., dálkové studium, studium cizího jazyka…)412,5 %12,5 %  
Možnost práce z domova (home-office)26,25 %6,25 %  
Příležitost k povýšení13,13 %3,13 %  
Prostředí firmy (hezké vybavení/kanceláře/moderní technologie…)13,13 %3,13 %  

Graf

5. Jaký soubor motivačních nástrojů by Vás dokázal více podpořit k lepšímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nehmotná motivace – pochvala, uznání, příležitost k povýšení, volno navíc, možnost práce z domova (pokud to pozice umožňuje), školení/rozvoj osobních dovedností, vstupenky na kulturní/sportovní akci atd.2062,5 %62,5 %  
Hmotná motivace – vyšší hrubá mzda, jednorázová odměna/prémie, 13. plat atd.1237,5 %37,5 %  

Graf

6. Které z nabízených faktorů by Vás motivovali k lepšímu pracovnímu výkonu? (VYBERTE 3 FAKTORY).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochvala či uznání1856,25 %56,25 %  
Více volného času (avšak budu pracovat efektivněji)1650 %50 %  
Smysluplnější/zajímavější náplň práce1443,75 %43,75 %  
Zpětná vazba od nadřízeného1134,38 %34,38 %  
Možnost zapojení vlastní kreativity928,13 %28,13 %  
Příležitost k povýšení928,13 %28,13 %  
Mít mentora („učitele,“ zkušeného kolegu), na kterého se mohu obrátit a od kterého se mohu mnohé naučit721,88 %21,88 %  
Větší odpovědnost za práci/projekt515,63 %15,63 %  
Možnost školení či rozvoj dané dovednosti, ve které jsem slabší412,5 %12,5 %  
Nic z nabízeného26,25 %6,25 %  
důvěra, volnost13,13 %3,13 %  

Graf

7. Ovlivnila Vaši pracovní spokojenost současná pandemie Covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem stejně spokojen jako předtím2165,63 %65,63 %  
Cítím se nespokojený, před pandemií jsem byl spokojenější721,88 %21,88 %  
Momentálně se cítím spokojenější než předtím412,5 %12,5 %  

Graf

8. Uveďte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1856,25 %56,25 %  
Muž1443,75 %43,75 %  

Graf

9. Uveďte váš rok narození.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1981–19951753,13 %53,13 %  
1965–19801237,5 %37,5 %  
1996–201039,38 %9,38 %  

Graf

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské1753,13 %53,13 %  
Vysokoškolské1340,63 %40,63 %  
Základní26,25 %6,25 %  

Graf

11. Jaký je momentálně Váš pracovní stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji/podnikám2578,13 %78,13 %  
Pracuji a studuji618,75 %18,75 %  
Studuji13,13 %3,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vajdíková, K.Spokojenost a motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://73825.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.