Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace Městské knihovny Bílovec

Marketingová komunikace Městské knihovny Bílovec

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Liberdová
Šetření:10. 03. 2021 - 24. 03. 2021
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):15 / 10.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě.

 

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se týká výzkumu Vašeho názoru na marketingovou komunikaci konkrétní městské knihovny. Dotazník je součástí mé bakalářské práce.

 

Dotazník Vám nezabere déle než 5 minut. Obsahuje celkem 15 otázek. Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný.

 

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte služeb některé z knihoven?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10165,16 %65,16 %  
Ne5434,84 %34,84 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za měsíc3534,65 %22,58 %  
Několikrát měsíčně2120,79 %13,55 %  
Jednou za čtvrt roku1716,83 %10,97 %  
Několikrát týdně1312,87 %8,39 %  
Jednou za půl rok98,91 %5,81 %  
Méně často65,94 %3,87 %  

Graf

3. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete knihovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zapůjčení literatury9190,1 %58,71 %  
Účast na besedách/seminářích1817,82 %11,61 %  
Využití tisku/scanu1413,86 %9,03 %  
Zapůjčení časopisů a denního tisku1312,87 %8,39 %  
Přístup k internetu1211,88 %7,74 %  
Využití vyhledávacích a informačních služeb1110,89 %7,1 %  
Půjčuji knihy babičce, jelikož si sama do knihovny nezajde.10,99 %0,65 %  

Graf

4. Ohodnoťte, jak by Vás motivovaly k návštěvě knihovny následující druhy propagace. (1 = nejvíce motivující až 5 = nejméně motivující)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Reklama v denním tisku a v časopisech2.8611.327
Reklama v TV a rádiu2.7721.206
Reklama na internetu a sociálních sítích2.4261.195
Drobné dárky poskytnuté knihovnou (upomínkové předměty)2.4461.237
Povědomí o dobrých vztazích knihovny s veřejností (např. školami, kluby seniorů, atd.)2.040.969
Zasíláním adresné e-mailové korespondence či newsletterů3.1091.246
Zasíláním/Vkládáním informací do poštovních schránek3.3271.606
Využívání informačních tabulí (např. u vchodu do knihovny, v prostorách městského úřadu, atd.)2.3171.048

Graf

5. Odkud jste se dozvěděl/a o Městské knihovně Bílovec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Je to knihovna v mém blízkém okolíotázka č. 6, Od známýchotázka č. 6, Ze školyotázka č. 6, Z městského úřaduotázka č. 6, Z informačního centraotázka č. 6, Z různých mediíotázka č. 6, Z knihovnických soutěžíotázka č. 6, Neznám Městskou knihovnu Bílovecotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých2827,72 %18,06 %  
Neznám Městskou knihovnu Bílovec2524,75 %16,13 %  
Je to knihovna v mém blízkém okolí2221,78 %14,19 %  
Ze školy1110,89 %7,1 %  
Z různých medií87,92 %5,16 %  
Z knihovnických soutěží43,96 %2,58 %  
Z městského úřadu21,98 %1,29 %  
Z informačního centra10,99 %0,65 %  

Graf

6. Setkal/a jste se někdy s některou z dále uvedených variant propagace Městské knihovny Bílovec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu4660,53 %29,68 %  
Na sociálních sítích2634,21 %16,77 %  
V novinách či časopisech2330,26 %14,84 %  
V televizi1621,05 %10,32 %  
S letáky1621,05 %10,32 %  
V rádiu79,21 %4,52 %  

Graf

7. Ohodnoťte následující tvrzení. (1 = zcela souhlasím až 5 = zcela nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Často vyhledávám informace přes webové stránky knihovny.2.5531.563
Personál knihovny je dostatečně kvalifikovaný.1.4740.486
Personál knihovny je vždy vstřícný.1.4210.481
Kladně hodnotím možnost telefonického dotazování.1.8550.703
Často se setkávám s informacemi o městské knihovně.2.3950.923

Graf

8. Navštěvujete webové stránky Městské knihovny Bílovec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5471,05 %34,84 %  
Ne2228,95 %14,19 %  

Graf

9. Zaujaly Vás webové stránky Městské knihovny Bílovec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3361,11 %21,29 %  
Ano1935,19 %12,26 %  
Ne11,85 %0,65 %  
Spíše ne11,85 %0,65 %  

Graf

10. Jaké sociální sítě nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook4660,53 %29,68 %  
YouTube3647,37 %23,23 %  
Instagram2836,84 %18,06 %  
Whatsapp2431,58 %15,48 %  
LinkedIn810,53 %5,16 %  
Nepoužívám žádné79,21 %4,52 %  
Tik Tok56,58 %3,23 %  
Twitter45,26 %2,58 %  
Jiné11,32 %0,65 %  

Graf

11. Jste nebo stal/a byste se fanoušky Městské knihovny Bílovec na sociálních sítích? (Instagram, Facebook)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3546,05 %22,58 %  
Ano2026,32 %12,9 %  
Spíše ne1215,79 %7,74 %  
Ne911,84 %5,81 %  

Graf

12. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9963,87 %63,87 %  
Muž5636,13 %36,13 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 245132,9 %32,9 %  
25 - 343120 %20 %  
45 - 542717,42 %17,42 %  
35 - 441912,26 %12,26 %  
méně než 18127,74 %7,74 %  
65 a více95,81 %5,81 %  
55 - 6463,87 %3,87 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7246,45 %46,45 %  
Vysokoškolské vzdělání4629,68 %29,68 %  
Středoškolské s výučním listem2214,19 %14,19 %  
Základní vzdělání159,68 %9,68 %  

Graf

15. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec7045,16 %45,16 %  
Student4227,1 %27,1 %  
Na mateřské dovolené159,68 %9,68 %  
Podnikatel138,39 %8,39 %  
V důchodu85,16 %5,16 %  
Nezaměstnaný74,52 %4,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte služeb některé z knihoven?

2. Jak často navštěvujete knihovnu?

3. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete knihovnu?

4. Ohodnoťte, jak by Vás motivovaly k návštěvě knihovny následující druhy propagace. (1 = nejvíce motivující až 5 = nejméně motivující)

5. Odkud jste se dozvěděl/a o Městské knihovně Bílovec?

6. Setkal/a jste se někdy s některou z dále uvedených variant propagace Městské knihovny Bílovec?

7. Ohodnoťte následující tvrzení. (1 = zcela souhlasím až 5 = zcela nesouhlasím)

8. Navštěvujete webové stránky Městské knihovny Bílovec?

9. Zaujaly Vás webové stránky Městské knihovny Bílovec?

10. Jaké sociální sítě nejčastěji využíváte?

11. Jste nebo stal/a byste se fanoušky Městské knihovny Bílovec na sociálních sítích? (Instagram, Facebook)

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaký je Váš sociální status?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte služeb některé z knihoven?

2. Jak často navštěvujete knihovnu?

3. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete knihovnu?

4. Ohodnoťte, jak by Vás motivovaly k návštěvě knihovny následující druhy propagace. (1 = nejvíce motivující až 5 = nejméně motivující)

5. Odkud jste se dozvěděl/a o Městské knihovně Bílovec?

6. Setkal/a jste se někdy s některou z dále uvedených variant propagace Městské knihovny Bílovec?

7. Ohodnoťte následující tvrzení. (1 = zcela souhlasím až 5 = zcela nesouhlasím)

8. Navštěvujete webové stránky Městské knihovny Bílovec?

9. Zaujaly Vás webové stránky Městské knihovny Bílovec?

10. Jaké sociální sítě nejčastěji využíváte?

11. Jste nebo stal/a byste se fanoušky Městské knihovny Bílovec na sociálních sítích? (Instagram, Facebook)

12. Jaké je Vaše pohlaví?

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jaký je Váš sociální status?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Liberdová, A.Marketingová komunikace Městské knihovny Bílovec (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://73902.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.