Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globalizace

Globalizace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kopčák
Šetření:05. 05. 2021 - 18. 05. 2021
Počet respondentů:273
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti a respondentky,

Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku pro potřeby získání informací pro mou bakalářskou práci na téma "Dopady globalizace na ekonomiku ČR". 

Děkuji za spolupráci a za čas strávený nad tímto dotazníkem.

Odpovědi respondentů

1. Co pro Vás pojem globalizace představuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzájemná propojenost a závislost světa21277,66 %77,66 %  
propojení světa mezinárodním obchodem14553,11 %53,11 %  
propojenost světa pomocí moderních komunikačních technologií12646,15 %46,15 %  
snižování suverenity národních států8631,5 %31,5 %  
nové hrozby a rizika ohrožující lokální regiony7627,84 %27,84 %  
s pojmem jsem se nesetkal20,73 %0,73 %  

Graf

2. Domníváte se, že Vás globalizace ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano17062,27 %62,27 %  
spíše ano8330,4 %30,4 %  
spíše ne155,49 %5,49 %  
určitě ne51,83 %1,83 %  

Graf

3. Globalizaci v celkovém kontextu vnímáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně10739,19 %39,19 %  
neutrálně7828,57 %28,57 %  
spíše negativně7025,64 %25,64 %  
výhradně negativně103,66 %3,66 %  
výhradně pozitivně82,93 %2,93 %  

Graf

4. Domníváte se, že Česká republika je ovlivněna procesy globalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano19872,53 %72,53 %  
spíše ano7126,01 %26,01 %  
spíše ne41,47 %1,47 %  

Graf

5. Domníváte se, že globalizace má pro Českou republiku pozitivní ekonomický přínos?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano13549,45 %49,45 %  
určitě ano6423,44 %23,44 %  
spíše ne6122,34 %22,34 %  
určitě ne134,76 %4,76 %  

Graf

6. Domníváte se, že globalizace má pro Českou republiku pozitivní kulturní přínos?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9534,8 %34,8 %  
spíše ne7527,47 %27,47 %  
určitě ano5921,61 %21,61 %  
určitě ne4416,12 %16,12 %  

Graf

7. Spojujete si současnou krizi pandemie COVID-19 s globalizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano11642,49 %42,49 %  
spíše ano7928,94 %28,94 %  
spíše ne5319,41 %19,41 %  
určitě ne259,16 %9,16 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž13750,18 %50,18 %  
žena13649,82 %49,82 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-33 let10337,73 %37,73 %  
34-45 let6925,27 %25,27 %  
46-60 let5821,25 %21,25 %  
61 a více let4315,75 %15,75 %  

Graf

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské15757,51 %57,51 %  
středoškolské s maturitou8731,87 %31,87 %  
základní186,59 %6,59 %  
vyučen114,03 %4,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co pro Vás pojem globalizace představuje?

2. Domníváte se, že Vás globalizace ovlivňuje?

3. Globalizaci v celkovém kontextu vnímáte:

4. Domníváte se, že Česká republika je ovlivněna procesy globalizace?

5. Domníváte se, že globalizace má pro Českou republiku pozitivní ekonomický přínos?

6. Domníváte se, že globalizace má pro Českou republiku pozitivní kulturní přínos?

7. Spojujete si současnou krizi pandemie COVID-19 s globalizací?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co pro Vás pojem globalizace představuje?

2. Domníváte se, že Vás globalizace ovlivňuje?

3. Globalizaci v celkovém kontextu vnímáte:

4. Domníváte se, že Česká republika je ovlivněna procesy globalizace?

5. Domníváte se, že globalizace má pro Českou republiku pozitivní ekonomický přínos?

6. Domníváte se, že globalizace má pro Českou republiku pozitivní kulturní přínos?

7. Spojujete si současnou krizi pandemie COVID-19 s globalizací?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kopčák, J.Globalizace (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://74400.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.