Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Letní dětské tábory

Letní dětské tábory

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Švarcová
Šetření:19. 09. 2021 - 20. 11. 2021
Počet respondentů:182
Počet otázek (max/průměr):90 / 19.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.
Jsem studentkou magisterského studia na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Dovoluji si Vás oslovit a zároveň poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který využiji ve své diplomové práci s názvem Potencionál cestovního ruchu dětí a mládeže se zaměřením na letní dětské tábory. Dotazník je určený pro rodiče s dětmi.  Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere pouze pár minut. Získaná data budou výhradně zpracována pro účely mé diplomové práce.


Předem bych Vám ráda poděkovala za Váš čas při vyplňování dotazníku.

Bc. Tereza Švarcová

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12065,93 %65,93 %  
Muž6133,52 %33,52 %  
Woman10,55 %0,55 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-45 let7239,56 %39,56 %  
26-35 let4926,92 %26,92 %  
46-55 let3720,33 %20,33 %  
Do 25 let168,79 %8,79 %  
56 let a více73,85 %3,85 %  
36-45 years10,55 %0,55 %  

Graf

3. Z jakého jste kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj6133,52 %33,52 %  
Praha2513,74 %13,74 %  
Plzeňský kraj189,89 %9,89 %  
Ústecký kraj147,69 %7,69 %  
Liberecký kraj137,14 %7,14 %  
Olomoucký kraj137,14 %7,14 %  
Jihočeský kraj105,49 %5,49 %  
Karlovarský kraj63,3 %3,3 %  
Kraj Vysočina63,3 %3,3 %  
Pardubický kraj52,75 %2,75 %  
Jihomoravský kraj42,2 %2,2 %  
Královehradecký kraj31,65 %1,65 %  
Zlínský kraj21,1 %1,1 %  
Moravskoslezský kraj10,55 %0,55 %  
Central Bohemian Region10,55 %0,55 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5530,22 %30,22 %  
Středoškolské s maturitou5429,67 %29,67 %  
Vyučen/a2413,19 %13,19 %  
Vyšší odborné vzdělání (VOŠ)168,79 %8,79 %  
Vyučen/a s maturitou168,79 %8,79 %  
Základní116,04 %6,04 %  
Středoškolské bez maturity42,2 %2,2 %  
UO+USO+PedMinimum10,55 %0,55 %  
Higher vocational education (VOŠ)10,55 %0,55 %  

Graf

5. Jaký je měsíční příjem Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 000 Kč až 65 000 Kč5329,12 %29,12 %  
36 000 Kč až 45 000 Kč3921,43 %21,43 %  
Více než 66 000 Kč3217,58 %17,58 %  
Nechci odpovídat2614,29 %14,29 %  
21 000 Kč až 35 000 Kč2212,09 %12,09 %  
Do 20 000 Kč52,75 %2,75 %  
Nevím42,2 %2,2 %  
More than 66,000 CZK10,55 %0,55 %  

Graf

6. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě8345,6 %45,6 %  
Jedno7440,66 %40,66 %  
Tři179,34 %9,34 %  
Čtyři42,2 %2,2 %  
Pět a více31,65 %1,65 %  
One10,55 %0,55 %  

Graf

7. Účastní se Vaše děti letních dětských táborů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, účastní se pobytových letních dětských táborůotázka č. 8, Ano, účastní se příměstských letních dětských táborůotázka č. 49, Ano, účastní se pobytových i příměstských letních dětských táborůotázka č. 23, Ne, neúčastní se pobytových ani příměstských letních dětských táborů, ale uvažujeme o tomotázka č. 61, Ne, neúčastní se pobytových ani příměstských letních dětských táborů, ani o tom neuvažujeme → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, účastní se pobytových letních dětských táborů5731,32 %31,32 %  
Ano, účastní se příměstských letních dětských táborů3720,33 %20,33 %  
Ne, neúčastní se pobytových ani příměstských letních dětských táborů, ale uvažujeme o tom3720,33 %20,33 %  
Ne, neúčastní se pobytových ani příměstských letních dětských táborů, ani o tom neuvažujeme2815,38 %15,38 %  
Ano, účastní se pobytových i příměstských letních dětských táborů2212,09 %12,09 %  
Yes, they participate in suburban summer children's camps10,55 %0,55 %  

Graf

8. Od kolika let jezdí Vaše dítě/děti na pobytový letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71322,81 %7,14 %  
81221,05 %6,59 %  
61017,54 %5,49 %  
10610,53 %3,3 %  
935,26 %1,65 %  
1135,26 %1,65 %  
523,51 %1,1 %  
123,51 %1,1 %  
1223,51 %1,1 %  
1311,75 %0,55 %  
ostatní odpovědi 14
2
0
35,26 %1,65 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.62
Minimum:1
Maximum:12
Variační rozpětí:11
Rozptyl:4.51
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:7
Modus:7

Graf

9. Kolikrát Vaše dítě bylo na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtyřikrát a více3357,89 %18,13 %  
Třikrát1119,3 %6,04 %  
Dvakrát712,28 %3,85 %  
Jednou610,53 %3,3 %  

Graf

10. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý pobytový letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každoročně jezdí na stejný pobytový letní dětský tábor4375,44 %23,63 %  
Nikdy nebylo na stejném pobytovém letním dětském táboře více jak jednou610,53 %3,3 %  
Letos byl poprvé a příští rok pojede na ten stejný pobytový letní dětský tábor58,77 %2,75 %  
Ob rok střídá dva pobytové letní dětské tábory23,51 %1,1 %  
Letos byl poprvé a příští rok nepojede na ten stejný pobytový letní dětský tábor11,75 %0,55 %  

Graf

11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušení vedoucí2747,37 %14,84 %  
Program2543,86 %13,74 %  
Příznivá cena2442,11 %13,19 %  
Stravování1831,58 %9,89 %  
Dlouholetá tradice1729,82 %9,34 %  
Dobré recenze1628,07 %8,79 %  
Komunikace ze strany vedení pobytového letního dětského tábora1526,32 %8,24 %  
Vyhovující datum1424,56 %7,69 %  
Místo, kde se bude pobytový letní dětský tábor konat1424,56 %7,69 %  
Zajištěná správná zdravotní péče1221,05 %6,59 %  
Zaměření pobytového letního dětského tábora1119,3 %6,04 %  
Správná délka pobytu915,79 %4,95 %  
Forma ubytování915,79 %4,95 %  
Vyhovující sociální zařízení712,28 %3,85 %  
Nabídka výletů během pobytu610,53 %3,3 %  
Všechny body11,75 %0,55 %  
Mám rád, když moje dítě mi posílá fotky, kde se usmívá a posílá pusinky11,75 %0,55 %  
křesťanské zamření11,75 %0,55 %  
aby byl oddílový, když tam chodí celý rok11,75 %0,55 %  
Dle kamarádů dětí 11,75 %0,55 %  
známost s vedoucími11,75 %0,55 %  
Počet táborníků11,75 %0,55 %  

Graf

12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chatka2645,61 %14,29 %  
Stan s podsadou1729,82 %9,34 %  
Pokoje ve zděné budově (bungalov)915,79 %4,95 %  
Ubytování v penzionu/hotelu23,51 %1,1 %  
jakýkoli stan, žádná elekřina :-)11,75 %0,55 %  
na typu nezáleží11,75 %0,55 %  
nezáleží na typu11,75 %0,55 %  

Graf

13. Jaké preferujete stravování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové, kde se děti nemusejí zúčastňovat příprav v kuchyni, protože jídlo připravují kuchaři4477,19 %24,18 %  
Takové, kde děti vaří, či pomáhají s přípravou v kuchyni, protože jídlo připravují sami vedoucí1221,05 %6,59 %  
je to jedno11,75 %0,55 %  

Graf

14. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasický (s celopobytovou hrou)3561,4 %19,23 %  
Sportovní (kola, rafty, koně, bojové sporty atd.)2136,84 %11,54 %  
Taneční814,04 %4,4 %  
Adrenalinový (airsofrt, paintball, millitary atd.)58,77 %2,75 %  
Vzdělávací (jazykové, matematické, vědecko-technické atd.)58,77 %2,75 %  
Tábor jen pro dívky/chlapce35,26 %1,65 %  
Výtvarný23,51 %1,1 %  
skautský11,75 %0,55 %  
Vse11,75 %0,55 %  
křesťanský11,75 %0,55 %  

Graf

15. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dva týdny4680,7 %25,27 %  
Týden712,28 %3,85 %  
Tři týdny35,26 %1,65 %  
Čtyři týdny a více11,75 %0,55 %  

Graf

16. V jaké cenové relaci se pohybuje cena za celý pobyt vámi vybraného pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 6 000 Kč1831,58 %9,89 %  
Do 7 000 Kč1322,81 %7,14 %  
Do 5 000 Kč1221,05 %6,59 %  
Do 4 000 Kč1017,54 %5,49 %  
Do 3 000 Kč23,51 %1,1 %  
8 000 Kč a více23,51 %1,1 %  

Graf

17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nové zážitky3256,14 %17,58 %  
Pobyt v přírodě2849,12 %15,38 %  
Zábava2747,37 %14,84 %  
Jelikož už na táboře někdy bylo, tak setkání s táborovými kamarády2136,84 %11,54 %  
Jelikož už na táboře někdy bylo a líbilo se mu tam1933,33 %10,44 %  
Osamostatnění1933,33 %10,44 %  
Noví kamarádi1933,33 %10,44 %  
Naučit se něco nového1628,07 %8,79 %  
Atmosféra1322,81 %7,14 %  
Odpočinek od počítače/tabletu/mobilního telefonu/ sociálních sítí814,04 %4,4 %  
Váš odpočinek610,53 %3,3 %  
Vedoucí58,77 %2,75 %  
Celkový odpočinek47,02 %2,2 %  
Vse11,75 %0,55 %  
Křesťanské zaměření tábora11,75 %0,55 %  
sami rodiče tábor pořádají11,75 %0,55 %  
Vykrytí letních prázdnin 11,75 %0,55 %  

Graf

18. Záleží vám na tom, jaké bude téma celopobytové hry na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1933,33 %10,44 %  
Spíše ne1831,58 %9,89 %  
Nevím1017,54 %5,49 %  
Rozhodně ano610,53 %3,3 %  
Rozhodně ne47,02 %2,2 %  

Graf

19. Je pro vás důležité, jaké výlety během pobytového letního dětského tábora budou uskutečněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2645,61 %14,29 %  
Spíše ne1628,07 %8,79 %  
Nevím610,53 %3,3 %  
Rozhodně ano610,53 %3,3 %  
Rozhodně ne35,26 %1,65 %  

Graf

20. Jakou preferujete formu výletů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší3357,89 %18,13 %  
Autobusové1831,58 %9,89 %  
kombinované 11,75 %0,55 %  
A autobusové11,75 %0,55 %  
Jakekoliv11,75 %0,55 %  
pěší a vlakové11,75 %0,55 %  
všechny možnosti11,75 %0,55 %  
Vlakové11,75 %0,55 %  

Graf

21. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení od známých2136,84 %11,54 %  
Doporučení od kamarádů vašeho dítěte/vašich dětí2035,09 %10,99 %  
Facebook nebo jiné sociální sítě1221,05 %6,59 %  
LDT se koná poblíž našeho bydliště58,77 %2,75 %  
Reklama ve škole47,02 %2,2 %  
Reklama na internetu23,51 %1,1 %  
ze skautu, kam dítě chodí11,75 %0,55 %  
Web11,75 %0,55 %  
Už nevím 11,75 %0,55 %  
Leták11,75 %0,55 %  
v církvi, kde jsem členem11,75 %0,55 %  
jde o oddílový skautský tábor11,75 %0,55 %  
jsme skautská rodina 70 let tradice11,75 %0,55 %  
Reklama v rádiu11,75 %0,55 %  

Graf

22. Je něco, co na pobytových letních dětských táborech postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic nepostrádám5392,98 %29,12 %  
Kvalitní desinfekci,aby děti neměly v chatkách štěnice !!!11,75 %0,55 %  
drsnost11,75 %0,55 %  
státní finanční podporu provozovatelů táborů. nyní je platná úleva formou "dovolené (byť ne placené na 100%),11,75 %0,55 %  
Lepší zdravé stravování 11,75 %0,55 %  

Graf

23. Z jakého důvodu jezdí vaše dítě na příměstské i pobytové letní dětské tábory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci, aby dítě zažilo o letních prázdninách spoustu zábavy1568,18 %8,24 %  
Potřebuji být v zaměstnání a nemám pro své dítě hlídání1359,09 %7,14 %  
Chci, aby trávilo, co nejvíce času pohybem1254,55 %6,59 %  
Chci, aby mé dítě netrávilo celé dny u počítače/tabletu/mobilního telefonu1150 %6,04 %  
Větší osamostatnění dítěte1045,45 %5,49 %  
Poznání více nových kamarádů836,36 %4,4 %  
Chci, aby se naučilo více nových dovedností627,27 %3,3 %  
Potřebuji pro sebe více odpočinku14,55 %0,55 %  
dítě tam chce jezdit14,55 %0,55 %  

Graf

24. Od kolika let jezdí Vaše dítě/děti na pobytový letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7836,36 %4,4 %  
8522,73 %2,75 %  
9313,64 %1,65 %  
629,09 %1,1 %  
1029,09 %1,1 %  
1214,55 %0,55 %  
1314,55 %0,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.05
Minimum:6
Maximum:12
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.05
Směrodatná odchylka:1.43
Medián:8
Modus:7

Graf

25. Kolikrát Vaše dítě bylo na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třikrát1359,09 %7,14 %  
Čtyřikrát a více418,18 %2,2 %  
Jednou313,64 %1,65 %  
Dvakrát29,09 %1,1 %  

Graf

26. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý pobytový letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každoročně jezdí na stejný pobytový letní dětský tábor1672,73 %8,79 %  
Nikdy nebyl na stejném pobytovém letním dětském táboře více jak jednou313,64 %1,65 %  
Letos byl poprvé a příští rok nepojede na ten stejný pobytový letní dětský tábor29,09 %1,1 %  
Letos byl poprvé a příští rok pojede na ten stejný pobytový letní dětský tábor14,55 %0,55 %  

Graf

27. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program1359,09 %7,14 %  
Zkušení vedoucí1150 %6,04 %  
Komunikace ze strany vedení pobytového letního dětského tábora1045,45 %5,49 %  
Zaměření pobytového letního dětského tábora940,91 %4,95 %  
Dobré recenze836,36 %4,4 %  
Příznivá cena627,27 %3,3 %  
Dlouholetá tradice627,27 %3,3 %  
Nabídka výletů během pobytu418,18 %2,2 %  
Správná délka pobytu418,18 %2,2 %  
Forma ubytování418,18 %2,2 %  
Vyhovující sociální zařízení418,18 %2,2 %  
Vyhovující datum418,18 %2,2 %  
Zajištěná správná zdravotní péče313,64 %1,65 %  
Počet táborníků313,64 %1,65 %  
Místo, kde se bude pobytový letní dětský tábor konat313,64 %1,65 %  
Stravování29,09 %1,1 %  

Graf

28. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chatka731,82 %3,85 %  
Pokoje ve zděné budově (bungalov)627,27 %3,3 %  
Ubytování v penzionu/hotelu418,18 %2,2 %  
Stan s podsadou313,64 %1,65 %  
turisticka ubytovna organizace14,55 %0,55 %  
JE MI TO JEDNO14,55 %0,55 %  

Graf

29. Jaké preferujete stravování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové, kde se děti nemusejí zúčastňovat příprav v kuchyni, protože jídlo připravují kuchaři1672,73 %8,79 %  
Takové, kde děti vaří, či pomáhají s přípravou v kuchyni, protože jídlo připravují sami vedoucí313,64 %1,65 %  
je to jedno14,55 %0,55 %  
JE MI TO JEDNO, DĚTI PREFERUJÍ 2. MOŽNOST :)14,55 %0,55 %  
Hlavně zdravé a bio14,55 %0,55 %  

Graf

30. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasický (s celopobytovou hrou)1568,18 %8,24 %  
Taneční731,82 %3,85 %  
Sportovní (kola, rafty, koně, bojové sporty atd.)627,27 %3,3 %  
Vzdělávací (jazykové, matematické, vědecko-technické atd.)418,18 %2,2 %  
Adrenalinový (airsofrt, paintball, millitary atd.)313,64 %1,65 %  
Výtvarný313,64 %1,65 %  
Herecký29,09 %1,1 %  
pro syna s IT tematikou a rozsirenim vedomosti14,55 %0,55 %  
Hudební/pěvecký14,55 %0,55 %  

Graf

31. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dva týdny1463,64 %7,69 %  
Týden731,82 %3,85 %  
Tři týdny14,55 %0,55 %  

Graf

32. V jaké cenové relaci se pohybuje cena za celý pobyt vámi vybraného pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 000 Kč627,27 %3,3 %  
Do 6 000 Kč418,18 %2,2 %  
8 000 Kč a více418,18 %2,2 %  
Do 4 000 Kč418,18 %2,2 %  
Do 7 000 Kč418,18 %2,2 %  

Graf

33. Záleží vám na tom, jaké bude téma celopobytové hry na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne836,36 %4,4 %  
Spíše ano731,82 %3,85 %  
Rozhodně ano627,27 %3,3 %  
Nevím14,55 %0,55 %  

Graf

34. Je pro vás důležité, jaké výlety během pobytového letního dětského tábora budou uskutečněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano731,82 %3,85 %  
Spíše ne627,27 %3,3 %  
Rozhodně ano418,18 %2,2 %  
Nevím313,64 %1,65 %  
Rozhodně ne29,09 %1,1 %  

Graf

35. Jakou preferujete formu výletů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší1254,55 %6,59 %  
Autobusové522,73 %2,75 %  
JE MI TO JEDNO14,55 %0,55 %  
mix14,55 %0,55 %  
Vlakové14,55 %0,55 %  
Kombinace uvedených tří14,55 %0,55 %  
nezáleží14,55 %0,55 %  

Graf

36. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení od kamarádů vašeho dítěte/vašich dětí940,91 %4,95 %  
Doporučení od známých627,27 %3,3 %  
Facebook nebo jiné sociální sítě522,73 %2,75 %  
LDT se koná poblíž našeho bydliště29,09 %1,1 %  
Reklama ve škole14,55 %0,55 %  
jezdila jsem tam sama jako vedouci14,55 %0,55 %  
NAŠLA JSEM SI HO NA INTERNETU - ALE JAKO REKLAMU, KLASICKÉ HLEDÁNÍ14,55 %0,55 %  
Reklama na internetu14,55 %0,55 %  
Leták14,55 %0,55 %  
Od skautských vedoucí.14,55 %0,55 %  

Graf

37. Je něco, co na pobytových letních dětských táborech postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic nepostrádám1986,36 %10,44 %  
FOTKY/ZPRÁVY BĚHEM TÁBORA14,55 %0,55 %  
Vadí mi míčové hry a povýšení vedoucí14,55 %0,55 %  
kvalitnější ubytováni14,55 %0,55 %  

Graf

38. Od kolika let jezdí Vaše dítě/děti na příměstský letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61045,45 %5,49 %  
7418,18 %2,2 %  
1329,09 %1,1 %  
414,55 %0,55 %  
314,55 %0,55 %  
914,55 %0,55 %  
1014,55 %0,55 %  
514,55 %0,55 %  
814,55 %0,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.85
Minimum:4
Maximum:13
Variační rozpětí:9
Rozptyl:3.82
Směrodatná odchylka:1.95
Medián:6
Modus:6

Graf

39. Kolikrát Vaše dítě bylo na příměstském letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtyřikrát a více1254,55 %6,59 %  
Jednou418,18 %2,2 %  
Dvakrát418,18 %2,2 %  
Třikrát29,09 %1,1 %  

Graf

40. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý příměstský letní dětský tábor ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každoročně jezdí na stejný příměstský letní dětský tábor1045,45 %5,49 %  
Nikdy nebyl na stejném příměstském letním dětském táboře více jak jednou627,27 %3,3 %  
Ob rok střídá dva příměstský letní dětské tábory418,18 %2,2 %  
Letos byl poprvé a příští rok pojede na ten stejný příměstský letní dětský tábor14,55 %0,55 %  
Letos byl poprvé a příští rok nepojede na ten stejný příměstský letní dětský tábor14,55 %0,55 %  

Graf

41. Co je pro Vás důležité při výběru příměstského letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program1672,73 %8,79 %  
Zaměření příměstského letního dětského tábora1254,55 %6,59 %  
Místo, kde se příměstský letní dětský tábor koná1150 %6,04 %  
Zkušení vedoucí940,91 %4,95 %  
Vyhovující datum731,82 %3,85 %  
Příznivá cena627,27 %3,3 %  
Dobré recenze522,73 %2,75 %  
Komunikace ze strany vedení příměstského letního dětského tábora522,73 %2,75 %  
Správná délka pobytu418,18 %2,2 %  
Vyhovující sociální zařízení313,64 %1,65 %  
Zajištěná správná zdravotní péče29,09 %1,1 %  
Počet táborníků29,09 %1,1 %  
Stravování14,55 %0,55 %  
Dlouholetá tradice14,55 %0,55 %  

Graf

42. Jaké preferujete stravování na příměstském letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové, kdy je stravování zajištěno organizátorem1463,64 %7,69 %  
Takové, kdy si z části děti nosí jídlo z domova (svačina) a z části je zajištěno organizátorem (hlavní jídlo)731,82 %3,85 %  
nezáleží14,55 %0,55 %  

Graf

43. Jaké preferujete zaměření příměstského letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní (kola, rafty, koně, bojové sporty atd.)731,82 %3,85 %  
Taneční313,64 %1,65 %  
Vzdělávací (jazykové, matematické, vědecko-technické atd.)313,64 %1,65 %  
Výtvarný313,64 %1,65 %  
Bez speciálního zaměření29,09 %1,1 %  
Hudební/pěvecký29,09 %1,1 %  
Modelář, výtvarný 14,55 %0,55 %  
Adrenalinový (airsofrt, paintball, millitary atd.)14,55 %0,55 %  

Graf

44. Účastní se Vaše dítě letních příměstských dětských táborů v určitém termínu celého pracovního týdne, nebo jen určitý den v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celý pracovní týden22100 %12,09 %  

Graf

45. Kolikrát za letní prázdniny se Vaše děti účastní letních příměstských dětských táborů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou1045,45 %5,49 %  
Dvakrát836,36 %4,4 %  
Třikrát313,64 %1,65 %  
Čtyřikrát a více14,55 %0,55 %  

Graf

46. V jaké cenové relaci se pohybuje vámi vybraný letní příměstský dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 000 Kč731,82 %3,85 %  
Do 5 000 Kč522,73 %2,75 %  
Do 4 000 Kč418,18 %2,2 %  
Do 2 000 Kč418,18 %2,2 %  
Do 6 000 Kč14,55 %0,55 %  
Do 7 000 Kč14,55 %0,55 %  

Graf

47. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook nebo jiné sociální sítě836,36 %4,4 %  
LDT se koná poblíž našeho bydliště836,36 %4,4 %  
Doporučení od známých418,18 %2,2 %  
Reklama ve škole418,18 %2,2 %  
Reklama na internetu313,64 %1,65 %  
Doporučení od kamarádů vašeho dítěte/vašich dětí313,64 %1,65 %  
ne internetu, ale hledanim, ne z reklamy14,55 %0,55 %  
našla jsem ho na webu :) google.cz14,55 %0,55 %  
Reklama v novinách/zpravodaji/časopisy14,55 %0,55 %  

Graf

48. Je něco, co na příměstských letních dětských táborech postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic nepostrádám2195,45 %11,54 %  
na tech nasich by mohl byt program dele nez do 16}alespon do 16:30, jinak je to honicka...14,55 %0,55 %  

Graf

49. Od kolika let jezdí Vaše dítě/děti na příměstský letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61027,03 %5,49 %  
7924,32 %4,95 %  
8616,22 %3,3 %  
5513,51 %2,75 %  
1038,11 %1,65 %  
325,41 %1,1 %  
412,7 %0,55 %  
912,7 %0,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.63
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.3
Směrodatná odchylka:1.52
Medián:7
Modus:6

Graf

50. Kolikrát Vaše dítě bylo na příměstském letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou1232,43 %6,59 %  
Třikrát924,32 %4,95 %  
Dvakrát924,32 %4,95 %  
Čtyřikrát a více718,92 %3,85 %  

Graf

51. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý příměstský letní dětský tábor ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každoročně jezdí na stejný příměstský letní dětský tábor1540,54 %8,24 %  
Letos byl poprvé a příští rok pojede na ten stejný příměstský letní dětský tábor1129,73 %6,04 %  
Ob rok střídá dva příměstský letní dětské tábory513,51 %2,75 %  
Nikdy nebyl na stejném příměstský letním dětském táboře více jak jednou410,81 %2,2 %  
Letos byl poprvé a příští rok nepojede na ten stejný příměstský letní dětský tábor25,41 %1,1 %  

Graf

52. Co je pro Vás důležité při výběru příměstského letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Místo, kde se příměstský letní dětský tábor koná2362,16 %12,64 %  
Program2259,46 %12,09 %  
Zkušení vedoucí1848,65 %9,89 %  
Zaměření příměstského letního dětského tábora1437,84 %7,69 %  
Příznivá cena1437,84 %7,69 %  
Vyhovující datum1232,43 %6,59 %  
Komunikace ze strany vedení příměstského letního dětského tábora1129,73 %6,04 %  
Dobré recenze1027,03 %5,49 %  
Stravování616,22 %3,3 %  
Správná délka pobytu616,22 %3,3 %  
Zajištěná správná zdravotní péče513,51 %2,75 %  
Dlouholetá tradice513,51 %2,75 %  
Zaskrtla bych všechny odpovědi - nelze vybrat jednu12,7 %0,55 %  

Graf

53. Jaké preferujete stravování na příměstském letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové, kdy je stravování zajištěno organizátorem2875,68 %15,38 %  
Takové, kdy si z části děti nosí jídlo z domova (svačina) a z části je zajištěno organizátorem (hlavní jídlo)616,22 %3,3 %  
Takové, kdy si děti nosí jídlo z domova38,11 %1,65 %  

Graf

54. Jaké preferujete zaměření příměstského letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní (kola, rafty, koně, bojové sporty atd.)1643,24 %8,79 %  
Bez speciálního zaměření718,92 %3,85 %  
Vzdělávací (jazykové, matematické, vědecko-technické atd.)513,51 %2,75 %  
Herecký38,11 %1,65 %  
Taneční25,41 %1,1 %  
Atletika, plavání, horolezectví12,7 %0,55 %  
Adrenalinový (airsofrt, paintball, millitary atd.)12,7 %0,55 %  
Hudební/pěvecký12,7 %0,55 %  
Výtvarný12,7 %0,55 %  

Graf

55. Účastní se Vaše dítě letních příměstských dětských táborů v určitém termínu celého pracovního týdne, nebo jen určitý den v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celý pracovní týden37100 %20,33 %  

Graf

56. Kolikrát za letní prázdniny se Vaše děti účastní letních příměstských dětských táborů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou2567,57 %13,74 %  
Dvakrát1027,03 %5,49 %  
Čtyřikrát a více12,7 %0,55 %  
Třikrát12,7 %0,55 %  

Graf

57. V jaké cenové relaci se pohybuje vámi vybraný letní příměstský dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 000 Kč1027,03 %5,49 %  
Do 4 000 Kč1027,03 %5,49 %  
Do 6 000 Kč821,62 %4,4 %  
Do 3 000 Kč616,22 %3,3 %  
Do 2 000 Kč38,11 %1,65 %  

Graf

58. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na příměstský letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nové zážitky2464,86 %13,19 %  
Zábava2054,05 %10,99 %  
Naučit se něco nového1951,35 %10,44 %  
Noví kamarádi1540,54 %8,24 %  
Pobyt v přírodě1232,43 %6,59 %  
Potřebuji být v zaměstnání a nemám pro své dítě hlídání1129,73 %6,04 %  
Osamostatnění1129,73 %6,04 %  
Chci, aby se dítě vracelo každý den spát domů616,22 %3,3 %  
Jelikož už na táboře někdy bylo a líbilo se mu tam616,22 %3,3 %  
Celkový odpočinek410,81 %2,2 %  
Odpočinek od počítače/tabletu/mobilního telefonu/ sociálních sítí410,81 %2,2 %  
Váš odpočinek38,11 %1,65 %  
Atmosféra38,11 %1,65 %  
Většina odpovědí je důvod proč děti jezdí na příměstský tábor12,7 %0,55 %  

Graf

59. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook nebo jiné sociální sítě1027,03 %5,49 %  
Leták821,62 %4,4 %  
LDT se koná poblíž našeho bydliště513,51 %2,75 %  
Reklama na internetu410,81 %2,2 %  
Doporučení od známých410,81 %2,2 %  
Reklama ve škole410,81 %2,2 %  
Reklama v novinách/zpravodaji/časopisy38,11 %1,65 %  
Reklama v rádiu12,7 %0,55 %  
LDT organizuje Středisko volného času, kam dítě chodí do kroužků12,7 %0,55 %  
newsletter12,7 %0,55 %  
Doporučení od kamarádů vašeho dítěte/vašich dětí12,7 %0,55 %  
web12,7 %0,55 %  

Graf

60. Je něco, co na příměstských letních dětských táborech postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic nepostrádám3697,3 %19,78 %  
Velmi záleží na vedoucích a jejich ochotě se věnovat dětem, jen jednou jsme postrádali zajímavější aktivity pro děti, obvykle je vše ok12,7 %0,55 %  

Graf

61. Souvisí počet vašich dětí s tím, že nejezdí na letní dětské tábory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne2464,86 %13,19 %  
Spíš ne821,62 %4,4 %  
Nevím513,51 %2,75 %  

Graf

62. Volil/a byste raději pobytový nebo příměstský letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pobytový letní dětský táborotázka č. 63, Příměstský letní dětský táborotázka č. 83, Příměstský i pobytový letní dětský táborotázka č. 73, Nevímotázka č. 90].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1335,14 %7,14 %  
Příměstský letní dětský tábor924,32 %4,95 %  
Pobytový letní dětský tábor924,32 %4,95 %  
Příměstský i pobytový letní dětský tábor616,22 %3,3 %  

Graf

63. Z jakého důvodu vaše dítě nejezdí na pobytový letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk777,78 %3,85 %  
Strach z odloučení (stýskání)555,56 %2,75 %  
Zdravotní omezení222,22 %1,1 %  
Nechce se mu111,11 %0,55 %  
Bylo na nějakém LDT a nelíbilo se mu tam111,11 %0,55 %  

Graf

64. Co by vámi vybraný pobytový letní dětský tábor měl splňovat, abyste na něj vaše dítě přihlásil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace ze strany vedení pobytového letního dětského tábora666,67 %3,3 %  
Vyhovující stravování666,67 %3,3 %  
Zkušení vedoucí666,67 %3,3 %  
Příznivá cena555,56 %2,75 %  
Dlouholetá tradice333,33 %1,65 %  
Dobré recenze333,33 %1,65 %  
Vyhovující místo, kde by se pobytový letní dětský tábor konal333,33 %1,65 %  
Vyhovující program333,33 %1,65 %  
Vyhovující forma ubytování333,33 %1,65 %  

Graf

65. Jaké byste preferoval/a ubytování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokoj ve zděné budově (bungalov)555,56 %2,75 %  
Stan s podsadou222,22 %1,1 %  
Chatka222,22 %1,1 %  

Graf

66. Jaké byste preferoval/a stravování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové, kde se děti nemusejí zúčastňovat příprav v kuchyni, protože jídlo připravují kuchaři888,89 %4,4 %  
Takové, kde děti vaří, či pomáhají s přípravou v kuchyni, protože jídlo připravují sami vedoucí111,11 %0,55 %  

Graf

67. Jaké byste preferoval/a zaměření pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasický (s celopobytovou hrou)666,67 %3,3 %  
Taneční111,11 %0,55 %  
Pro handicapované111,11 %0,55 %  
Adrenalinový (airsofrt, paintball, millitary atd.)111,11 %0,55 %  

Graf

68. V jaké cenové relaci by se měl vámi vybraný pobytový letní dětský tábor pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 6 000 Kč444,44 %2,2 %  
Do 5 000 Kč222,22 %1,1 %  
Do 3 000 Kč111,11 %0,55 %  
Do 4 000 Kč111,11 %0,55 %  
Do 7 000 Kč111,11 %0,55 %  

Graf

69. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře byste pro vaše dítě zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dva týdny888,89 %4,4 %  
Týden111,11 %0,55 %  

Graf

70. Pokud byste vybíral pobytový letní dětský tábor pro vaše dítě, záleželo by vám na tom, jaké bude téma celopobytové hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne444,44 %2,2 %  
Nevím333,33 %1,65 %  
Rozhodně ne111,11 %0,55 %  
Spíše ano111,11 %0,55 %  

Graf

71. Bylo by pro vás při výběru pobytového letního dětského tábora důležité, jaké výlety během něj budou uskutečněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne444,44 %2,2 %  
Spíše ano222,22 %1,1 %  
Nevím222,22 %1,1 %  
Rozhodně ne111,11 %0,55 %  

Graf

72. Jakou formu výletů byste preferoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autobusové555,56 %2,75 %  
Pěší333,33 %1,65 %  
všechny tři možnosti111,11 %0,55 %  

Graf

73. Z jakého důvodu vaše dítě nejezdí na pobytový letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk6100 %3,3 %  

Graf

74. Co by vámi vybraný pobytový letní dětský tábor měl splňovat, abyste na něj vaše dítě přihlásil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušení vedoucí583,33 %2,75 %  
Dlouholetá tradice233,33 %1,1 %  
Vyhovující místo, kde by se pobytový letní dětský tábor konal233,33 %1,1 %  
Dobré recenze233,33 %1,1 %  
Vše výše uvedené116,67 %0,55 %  
Komunikace ze strany vedení pobytového letního dětského tábora116,67 %0,55 %  
Vyhovující program116,67 %0,55 %  
Vyhovující zaměření pobytového letního dětského tábora116,67 %0,55 %  
Správná délka pobytu116,67 %0,55 %  
Vyhovující stravování116,67 %0,55 %  
Vyhovující forma ubytování116,67 %0,55 %  

Graf

75. Jaké byste preferoval/a ubytování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chatka350 %1,65 %  
Pokoj ve zděné budově (bungalov)233,33 %1,1 %  
Stan s podsadou116,67 %0,55 %  

Graf

76. Jaké byste preferoval/a stravování na pobytovém letním dětském táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové, kde se děti nemusejí zúčastňovat příprav v kuchyni, protože jídlo připravují kuchaři350 %1,65 %  
Takové, kde děti vaří, či pomáhají s přípravou v kuchyni, protože jídlo připravují sami vedoucí350 %1,65 %  

Graf

77. Jaké byste preferoval/a zaměření pobytového letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasický (s celopobytovou hrou)6100 %3,3 %  
Vzdělávací (jazykové, matematické, vědecko-technické atd.)350 %1,65 %  
Hudební/pěvecký233,33 %1,1 %  
Sportovní kola, rafty, koně, bojové sporty atd.)233,33 %1,1 %  
Herecký116,67 %0,55 %  
Taneční116,67 %0,55 %  

Graf

78. V jaké cenové relaci by se měl vámi vybraný pobytový letní dětský tábor pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 000 Kč466,67 %2,2 %  
Do 6 000 Kč233,33 %1,1 %  

Graf

79. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře byste pro vaše dítě zvolil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dva týdny466,67 %2,2 %  
Týden233,33 %1,1 %  

Graf

80. Pokud byste vybíral pobytový letní dětský tábor pro vaše dítě, záleželo by vám na tom, jaké bude téma celopobytové hry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano350 %1,65 %  
Spíše ne350 %1,65 %  

Graf

81. Bylo by pro vás při výběru pobytového letního dětského tábora důležité, jaké výlety během něj budou uskutečněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano466,67 %2,2 %  
Spíše ne233,33 %1,1 %  

Graf

82. Jakou formu výletů byste preferoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší233,33 %1,1 %  
Vlakové233,33 %1,1 %  
Kombinace116,67 %0,55 %  
Různé116,67 %0,55 %  

Graf

83. Z jakého důvodu vaše dítě nejezdí na příměstský letní dětský tábor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk1280 %6,59 %  
Nevyhovující termíny konání16,67 %0,55 %  
Nedostatek příjmů16,67 %0,55 %  
Zdravotní omezení16,67 %0,55 %  
Nechce se mu16,67 %0,55 %  

Graf

84. Co by vámi vybraný příměstský letní dětský tábor měl splňovat, abyste na něj vaše dítě přihlásil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkušení vedoucí1066,67 %5,49 %  
Vyhovující program853,33 %4,4 %  
Dobré recenze853,33 %4,4 %  
Příznivá cena746,67 %3,85 %  
Komunikace ze strany vedení příměstského letního dětského tábora533,33 %2,75 %  
Vyhovující místo, kde by se příměstský letní dětský tábor konal533,33 %2,75 %  
Vyhovující stravování426,67 %2,2 %  
Správná délka pobytu320 %1,65 %  
Vyhovující zaměření příměstského letního dětského tábora320 %1,65 %  
Zajištěná správná zdravotní péče213,33 %1,1 %  

Graf

85. Jaké byste preferoval/a stravování na příměstském letním táboře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Takové, kdy je stravování zajištěno organizátorem853,33 %4,4 %  
Takové, kdy si z části děti nosí jídlo z domova (svačina) a z části je zajištěno organizátorem (hlavní jídlo)533,33 %2,75 %  
Takové, kdy si děti nosí jídlo z domova213,33 %1,1 %  

Graf

86. Jaké byste preferoval/a zaměření příměstského letního dětského tábora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávací (jazykové, matematické, vědecko-technické atd.)853,33 %4,4 %  
Bez konkrétního zaměření746,67 %3,85 %  
Výtvarný533,33 %2,75 %  
Sportovní (kola, rafty, koně, bojové sporty atd.)533,33 %2,75 %  
Hudební/pěvecký213,33 %1,1 %  
Taneční213,33 %1,1 %  
Herecký16,67 %0,55 %  

Graf

87. V jaké cenové relaci by se měl vámi vybraný příměstský letní dětský tábor pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 000 Kč533,33 %2,75 %  
Do 5 000 Kč426,67 %2,2 %  
Do 2 000 Kč213,33 %1,1 %  
Do 4 000 Kč213,33 %1,1 %  
Do 6 000 Kč213,33 %1,1 %  

Graf

88. Chtěl/a byste, aby se Vaše dítě účastnilo letních příměstských dětských táborů v určitém termínu celého pracovního týdne, nebo jen určitý den v týdnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celý pracovní týden1493,33 %7,69 %  
Jen určitý den v týdnu16,67 %0,55 %  

Graf

89. Kolikrát bystě chtěl/a, aby se Vaše dítě za letní prázdniny účastnilo letních příměstských dětských táborů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvakrát853,33 %4,4 %  
Jednou640 %3,3 %  
Čtyřikrát a více16,67 %0,55 %  

Graf

90. Z jakého důvodu nevíte, jaký letní dětský tábor vybrat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám nabídky letních dětských táborů861,54 %4,4 %  
Nemohu se rozhodnout646,15 %3,3 %  
Nevím, jaký z letních dětských táborů by byl pro mé dítě vhodné538,46 %2,75 %  
Nevím, kterého letního dětského tábora by se mé dítě chtělo účastnit430,77 %2,2 %  
Nevím, který z letních dětských táborů je pro mě finančně výhodnější430,77 %2,2 %  
Je ještě malý na tábor17,69 %0,55 %  
děti jsou ještě malé, zatím jsem se nezajímala o nabídku táborů17,69 %0,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Účastní se Vaše děti letních dětských táborů?

 • odpověď Ano, účastní se pobytových letních dětských táborů:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtyřikrát a více na otázku 9. Kolikrát Vaše dítě bylo na pobytovém letním dětském táboře?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každoročně jezdí na stejný pobytový letní dětský tábor na otázku 10. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý pobytový letní dětský tábor?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Program na otázku 11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chatka na otázku 12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takové, kde se děti nemusejí zúčastňovat příprav v kuchyni, protože jídlo připravují kuchaři na otázku 13. Jaké preferujete stravování na pobytovém letním dětském táboře?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klasický (s celopobytovou hrou) na otázku 14. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportovní (kola, rafty, koně, bojové sporty atd.) na otázku 14. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dva týdny na otázku 15. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře preferujete?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jelikož už na táboře někdy bylo, tak setkání s táborovými kamarády na otázku 17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové zážitky na otázku 17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábava na otázku 17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 19. Je pro vás důležité, jaké výlety během pobytového letního dětského tábora budou uskutečněny?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení od známých na otázku 21. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic nepostrádám na otázku 22. Je něco, co na pobytových letních dětských táborech postrádáte?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší na otázku 20. Jakou preferujete formu výletů?

8. Od kolika let jezdí Vaše dítě/děti na pobytový letní dětský tábor?

 • odpověď < 5 - 6 >:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neúčastní se pobytových ani příměstských letních dětských táborů, ani o tom neuvažujeme na otázku 7. Účastní se Vaše děti letních dětských táborů?

9. Kolikrát Vaše dítě bylo na pobytovém letním dětském táboře?

 • odpověď Čtyřikrát a více:
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Program na otázku 11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?

10. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý pobytový letní dětský tábor?

 • odpověď Každoročně jezdí na stejný pobytový letní dětský tábor:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jelikož už na táboře někdy bylo, tak setkání s táborovými kamarády na otázku 17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chatka na otázku 12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Program na otázku 11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klasický (s celopobytovou hrou) na otázku 14. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?

13. Jaké preferujete stravování na pobytovém letním dětském táboře?

 • odpověď Takové, kde se děti nemusejí zúčastňovat příprav v kuchyni, protože jídlo připravují kuchaři:
  • 9.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chatka na otázku 12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dva týdny na otázku 15. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře preferujete?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábava na otázku 17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?

15. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře preferujete?

 • odpověď Dva týdny:
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chatka na otázku 12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Program na otázku 11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?

22. Je něco, co na pobytových letních dětských táborech postrádáte?

 • odpověď Nic nepostrádám:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chatka na otázku 12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábava na otázku 17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 19. Je pro vás důležité, jaké výlety během pobytového letního dětského tábora budou uskutečněny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení od známých na otázku 21. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové zážitky na otázku 17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Program na otázku 11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportovní (kola, rafty, koně, bojové sporty atd.) na otázku 14. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Z jakého jste kraje?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je měsíční příjem Vaší rodiny?

6. Kolik máte dětí?

7. Účastní se Vaše děti letních dětských táborů?

8. Od kolika let jezdí Vaše dítě/děti na pobytový letní dětský tábor?

9. Kolikrát Vaše dítě bylo na pobytovém letním dětském táboře?

10. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý pobytový letní dětský tábor?

11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?

12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?

13. Jaké preferujete stravování na pobytovém letním dětském táboře?

14. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?

15. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře preferujete?

17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?

19. Je pro vás důležité, jaké výlety během pobytového letního dětského tábora budou uskutečněny?

20. Jakou preferujete formu výletů?

21. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?

22. Je něco, co na pobytových letních dětských táborech postrádáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Z jakého jste kraje?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaký je měsíční příjem Vaší rodiny?

6. Kolik máte dětí?

7. Účastní se Vaše děti letních dětských táborů?

8. Od kolika let jezdí Vaše dítě/děti na pobytový letní dětský tábor?

9. Kolikrát Vaše dítě bylo na pobytovém letním dětském táboře?

10. Jezdí Vaše dítě opakovaně na ten samý pobytový letní dětský tábor?

11. Co je pro Vás důležité při výběru pobytového letního dětského tábora?

12. Jaké preferujete ubytování na pobytovém letním dětském táboře?

13. Jaké preferujete stravování na pobytovém letním dětském táboře?

14. Jaké preferujete zaměření pobytového letního dětského tábora?

15. Jak dlouhý pobyt na pobytovém letním dětském táboře preferujete?

17. Z jakého důvodu vaše dítě jezdí na pobytový letní dětský tábor?

19. Je pro vás důležité, jaké výlety během pobytového letního dětského tábora budou uskutečněny?

20. Jakou preferujete formu výletů?

21. Jak jste se o táboře poprvé dozvěděli?

22. Je něco, co na pobytových letních dětských táborech postrádáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švarcová, T.Letní dětské tábory (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://74800.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.