Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ženy v politice

Ženy v politice

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Čudová
Šetření:16. 10. 2021 - 13. 11. 2021
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou bakalářského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Aplikovaná ekonomická studia - Sociologie.

Tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku zaměřeného na téma týkající se žen v politice. Získaná data budou využita pro účely mé bakalářské práce.

Děkuji za Váš čas

Simona Čudová

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než 18 let → konec dotazníku, 18 - 29otázka č. 2, 30 - 49otázka č. 2, 50 - 64otázka č. 2, 65 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2910946,19 %46,19 %  
30 - 498234,75 %34,75 %  
50 - 643113,14 %13,14 %  
65 a více114,66 %4,66 %  
Méně než 18 let31,27 %1,27 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13156,22 %55,51 %  
Muž10243,78 %43,22 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosavadní vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské10745,92 %45,34 %  
Střední s maturitou9842,06 %41,53 %  
Základní177,3 %7,2 %  
Střední bez maturity114,72 %4,66 %  

Graf

4. Považujete životní úroveň Vaší domácnosti za:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrou13558,19 %57,2 %  
velmi dobrou4820,69 %20,34 %  
ani dobrou, ani špatnou3615,52 %15,25 %  
spíše špatnou104,31 %4,24 %  
nevím20,86 %0,85 %  
velmi dobrou10,43 %0,42 %  

Graf

5. Je podle Vás současné zastoupení žen v politice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nedostatečné9139,06 %38,56 %  
Spíše dostatečné6327,04 %26,69 %  
Rozhodně dostatečné3213,73 %13,56 %  
Rozhodně nedostatečné2812,02 %11,86 %  
Nevím187,73 %7,63 %  
Rozhodně nedostatečné10,43 %0,42 %  

Graf

6. Nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími tvrzeními, která se týkají bariér vstupu žen do politiky? (1 - rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 4 - rozhodně nesouhlasím, 5 - nevím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ženy se více soustředí na rodinu a péči o domácnost2.2581.092
Ženy nejsou dostatečně průbojné pro vstup do politiky3.0261.15
Politická kariéra ženy nezajímá tolik jako muže2.71.481
Muži jejich vstup do politiky nepodporují2.5921.581
Ženy mají horší předpoklady vykonávat politické funkce než muži3.4851.22
Tradice ženám vstup do politiky ztěžují2.6181.661

Graf

7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano11649,79 %49,15 %  
Spíše ano6728,76 %28,39 %  
Spíše ne2611,16 %11,02 %  
Nevím125,15 %5,08 %  
Rozhodně ne125,15 %5,08 %  

Graf

8. Jaké přínosy mohou podle Vás vnést ženy do politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženy mohou do politiky vnést nové názory a nápady15867,81 %66,95 %  
Ženy mohou vnést do politického prostředí slušnost8235,19 %34,75 %  
Ženy mohou lépe porozumět otázkám genderové rovnosti ve společnosti7733,05 %32,63 %  
Ženy mouhou působit důvěryhodněji před veřejností4820,6 %20,34 %  
Žádné3113,3 %13,14 %  
Jiné177,3 %7,2 %  
Můžou dodávat odvaha ostatním ženám, které se stále bojí, nemají dostatek sebevědomí. Můžou lépe než muži stále ukazovat na ženská práva a nerovnosti mezi muži a ženami.10,43 %0,42 %  
Záleží na názorech a vlastnostech konkrétního člověka, ne na pohlaví.10,43 %0,42 %  
Je jedno zda volime vladce nebo vladkyne, vladnout nad nekym je hrozne10,43 %0,42 %  
přizpůsobí se a chovají se jako muži, aby mohly přežít10,43 %0,42 %  
Biomasa Jacquesová, Píková, Parkánová, Milka Němcová, Pekariová nebo ta pirátka s domácím pornem -- jedna katastrofa vedle druhý10,43 %0,42 %  
stejné jako muži10,43 %0,42 %  
ženy mají socalni cítění na vyssi urovni. vzdy to byli strážkyně rodinneho kruhu..10,43 %0,42 %  
více artikulovat a prioritizovat témata, která se týkají v naší společnosti více žen než mužů10,43 %0,42 %  
Ženy mají jinou životní zkušenost, tedy vnesou do politiky nejen jinou dynamiku, ale také prioritizaci témat, která muži ve své roli nedokáží vnímat jako důležitou, ačkoli se týká často více než 50 % obyvatelstva10,43 %0,42 %  
více pochopení, empatie10,43 %0,42 %  
zeny mohou vnest dompolitiky temata tykajicich se zen10,43 %0,42 %  
mezi muži a ženami ve funkcích a v politice není rozdíl10,43 %0,42 %  
schopnost dohodnout se10,43 %0,42 %  
JIný pohled na věc, lidštější 10,43 %0,42 %  
stejne jako muzi10,43 %0,42 %  
Drama, sranda10,43 %0,42 %  

Graf

9. Označte na škále, co podle Vás vede do politiky spíše ženy a co spíše muže? (1 - rozhodně muže, 2 - spíše muže, 3 - obě pohlaví stejně, 4 - spíše ženy, 5 - rozhodně ženy)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Finanční ohodnocení2.3260.666
Snaha něco změnit3.2790.579
Uznání rodiny a okolí2.8670.939
Budování kariéry2.3090.883

Graf

10. Je podle Vás důležité aktivně podporovat vstup žen do politiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7733,05 %32,63 %  
Rozhodně ano6226,61 %26,27 %  
Spíše ne4418,88 %18,64 %  
Rozhodně ne3213,73 %13,56 %  
Nevím187,73 %7,63 %  

Graf

11. Využil/a jste někdy během parlamentních voleb preferenční hlasy k cílené podpoře kandidujících žen?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16269,53 %68,64 %  
ano5624,03 %23,73 %  
nevím156,44 %6,36 %  

Graf

12. Bylo by podle vás vhodné zavedení kvót, které by zajišťovaly rovnoměrné zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách politických stran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne10745,92 %45,34 %  
Spíše ne5925,32 %25 %  
Spíše ano3414,59 %14,41 %  
Nevím208,58 %8,47 %  
Rozhodně ano135,58 %5,51 %  

Graf

13. Účastnil/a jste se parlamentních voleb v říjnu 2021?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21290,99 %89,83 %  
Ne219,01 %8,9 %  

Graf

14. Využil/a jste v parlamentních volbách v říjnu 2021 preferenční hlasy k cílené podpoře žen?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15372,86 %64,83 %  
ano5325,24 %22,46 %  
nevím41,9 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?
 • odpověď Žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 12. Bylo by podle vás vhodné zavedení kvót, které by zajišťovaly rovnoměrné zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách politických stran?

5. Je podle Vás současné zastoupení žen v politice:

 • odpověď Rozhodně dostatečné:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?

7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 12. Bylo by podle vás vhodné zavedení kvót, které by zajišťovaly rovnoměrné zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách politických stran?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nedostatečné na otázku 5. Je podle Vás současné zastoupení žen v politice:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 10. Je podle Vás důležité aktivně podporovat vstup žen do politiky?

10. Je podle Vás důležité aktivně podporovat vstup žen do politiky?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?

12. Bylo by podle vás vhodné zavedení kvót, které by zajišťovaly rovnoměrné zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách politických stran?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Je podle Vás důležité aktivně podporovat vstup žen do politiky?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně dostatečné na otázku 5. Je podle Vás současné zastoupení žen v politice:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 8. Jaké přínosy mohou podle Vás vnést ženy do politiky?

14. Využil/a jste v parlamentních volbách v říjnu 2021 preferenční hlasy k cílené podpoře žen?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosavadní vzdělání?

4. Považujete životní úroveň Vaší domácnosti za:

5. Je podle Vás současné zastoupení žen v politice:

6. Nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími tvrzeními, která se týkají bariér vstupu žen do politiky? (1 - rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 4 - rozhodně nesouhlasím, 5 - nevím)

7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?

8. Jaké přínosy mohou podle Vás vnést ženy do politiky?

9. Označte na škále, co podle Vás vede do politiky spíše ženy a co spíše muže? (1 - rozhodně muže, 2 - spíše muže, 3 - obě pohlaví stejně, 4 - spíše ženy, 5 - rozhodně ženy)

10. Je podle Vás důležité aktivně podporovat vstup žen do politiky?

11. Využil/a jste někdy během parlamentních voleb preferenční hlasy k cílené podpoře kandidujících žen?

12. Bylo by podle vás vhodné zavedení kvót, které by zajišťovaly rovnoměrné zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách politických stran?

13. Účastnil/a jste se parlamentních voleb v říjnu 2021?

14. Využil/a jste v parlamentních volbách v říjnu 2021 preferenční hlasy k cílené podpoře žen?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosavadní vzdělání?

4. Považujete životní úroveň Vaší domácnosti za:

5. Je podle Vás současné zastoupení žen v politice:

6. Nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími tvrzeními, která se týkají bariér vstupu žen do politiky? (1 - rozhodně souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 4 - rozhodně nesouhlasím, 5 - nevím)

7. Je podle Vás důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí?

8. Jaké přínosy mohou podle Vás vnést ženy do politiky?

9. Označte na škále, co podle Vás vede do politiky spíše ženy a co spíše muže? (1 - rozhodně muže, 2 - spíše muže, 3 - obě pohlaví stejně, 4 - spíše ženy, 5 - rozhodně ženy)

10. Je podle Vás důležité aktivně podporovat vstup žen do politiky?

11. Využil/a jste někdy během parlamentních voleb preferenční hlasy k cílené podpoře kandidujících žen?

12. Bylo by podle vás vhodné zavedení kvót, které by zajišťovaly rovnoměrné zastoupení mužů a žen na kandidátních listinách politických stran?

13. Účastnil/a jste se parlamentních voleb v říjnu 2021?

14. Využil/a jste v parlamentních volbách v říjnu 2021 preferenční hlasy k cílené podpoře žen?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čudová, S.Ženy v politice (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://74899.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.