Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně patologické jevy na pracovišti

Sociálně patologické jevy na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Berková
Šetření:21. 10. 2021 - 30. 12. 2021
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená personalistko, vážený personalisto,
 
obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se sociálně patologických jevů na pracovišti. Předem děkuji za sdílení Vašich názorů a zkušeností, které budou využity ke zpracování praktické části mé bakalářské práce.
 
Sociálně patologické jevy jako společensky neúnosné stavy jednání se v rámci současných organizací projevují zejména prostřednictvím šikany. V rámci této práce bude přitom rozebrána problematika konfliktních situací na pracovišti, kdy se může jednat o šikanu, sexuální obtěžování a v neposlední řadě rasismus. Výskyt sociálně patologických jevů nemá dopad jen na ekonomickou situaci podniku, ale zejména na zdravotní a psychický stav jedince. V okamžiku, kdy se člověk na pracovišti s takovým jevem setkává, projevuje se to na jeho vztahu k zaměstnání, kdy se často stává, že se takto poškozovaný jedinec práci vyhýbá.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 30646,15 %46,15 %  
41 - 50323,08 %23,08 %  
31 - 40323,08 %23,08 %  
nad 50 let17,69 %7,69 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské – bakalářský studijní obor430,77 %30,77 %  
Vysokoškolské – magisterský studijní obor nebo vyšší430,77 %30,77 %  
Úplné střední s maturitou215,38 %15,38 %  
Vyšší odborné vzdělání215,38 %15,38 %  
Úplné střední odborné s maturitou17,69 %7,69 %  

Graf

3. Jaká je délka Vaší praxe na pozici personalisty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 let430,77 %30,77 %  
Do 1 roku430,77 %30,77 %  
Více než 10 let323,08 %23,08 %  
5 – 10 let215,38 %15,38 %  

Graf

4. Setkáváte se se sociálně patologickými jevy na pracovišti ve vaší firmě/organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Častootázka č. 5, Občasotázka č. 5, Nikdyotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy753,85 %53,85 %  
Občas323,08 %23,08 %  
Často323,08 %23,08 %  

Graf

5. Řešil/a jste za dobu své praxe na pozici personalisty problematiku bossingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %23,08 %  
Ano350 %23,08 %  

Graf

6. Řešil/a se za dobu své praxe na pozici personalisty s mobbingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %30,77 %  
Ne116,67 %7,69 %  
Nejsem si jist/a116,67 %7,69 %  

Graf

7. Řešil/a jste se za dobu své praxe na pozici personalisty s staffingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %23,08 %  
Nejsem si jist/a350 %23,08 %  

Graf

8. Řešil/a jste se za dobu své praxe na pozici personalisty se sexuálním obtěžováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6100 %46,15 %  

Graf

9. Řešil/a jste se za dobu své praxe na pozici personalisty s rasismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %23,08 %  
Ano233,33 %15,38 %  
Nejsem si jist/a116,67 %7,69 %  

Graf

10. Který ze sociálně patologických jevů na pracovišti se podle Vašich zkušeností vyskytuje v praxi nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bossing583,33 %38,46 %  
Sexuální obtěžování116,67 %7,69 %  

Graf

11. Existuje ve Vaší firmě/organizaci etický kodex upravující chování zaměstnanců ke kolegům, nadřízeným či podřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne, ale uvažujeme o jeho zavedeníotázka č. 13, Ne a ani neuvažujeme o jeho zavedeníotázka č. 13, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano861,54 %61,54 %  
Ne a ani neuvažujeme o jeho zavedení323,08 %23,08 %  
Ne, ale uvažujeme o jeho zavedení17,69 %7,69 %  
Nevím17,69 %7,69 %  

Graf

12. Pokud etický kodex existuje, jsou s ním seznámeni všichni zaměstnanci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano342,86 %23,08 %  
Spíše ano342,86 %23,08 %  
Spíše ne114,29 %7,69 %  

Graf

13. Existuje ve Vaší firmě/organizaci metodický pokyn či jiný vnitřní předpis upravující způsob řešení vzniklých sociálně patologických jevů na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím538,46 %38,46 %  
Ano430,77 %30,77 %  
Ne430,77 %30,77 %  

Graf

14. Uveďte, jakým způsobem ve Vaší firmě/organizaci usilujete o prevenci výskytu sociálně patologických jevů na pracovišti:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím323,08 %23,08 %  
pečlivý výběr zaměstnanců, důvěra k nadřízeným, anonymní dotazníky, při náznaku patpólogického jevu razantní rychlé řešení 17,69 %7,69 %  
Zápisy17,69 %7,69 %  
Komunikace17,69 %7,69 %  
bohužel se zatím tato oblast v naší společnosti neřešila, aktivně se snažím vypracovat kodex a metodiku17,69 %7,69 %  
Formou přednášek17,69 %7,69 %  
Žádná opatření nejsou, každý je zodpovědný sám za své chování.17,69 %7,69 %  
-17,69 %7,69 %  
.17,69 %7,69 %  
...17,69 %7,69 %  
Ne17,69 %7,69 %  

Graf

15. Uvažujete o rozšíření způsobů prevence výskytu sociálně patologických jevů na pracovišti o nové metody či aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne753,85 %53,85 %  
Nevím430,77 %30,77 %  
Ano215,38 %15,38 %  

Graf

16. Pokud ano, o které konkrétně:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřízení anonymního hlášení přímo personalistovi1100 %7,69 %  

Graf

17. Umožnil Vám Váš zaměstnavatel zúčastnit se někdy vzdělávacího programu (kurz, workshop atd.) zaměřeného na problematiku sociálně patologických jevů na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne a ani o tom neuvažuji646,15 %46,15 %  
Ano430,77 %30,77 %  
Ne, ale uvažuji o tom323,08 %23,08 %  

Graf

18. Považujete za důležité, aby se personalista vzdělával v oblasti sociálně patologických jevů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano646,15 %46,15 %  
Rozhodně ano646,15 %46,15 %  
Spíše ne17,69 %7,69 %  

Graf

19. Vnímáte sociálně patologické jevy na pracovišti jako aktuální problém, kterému je potřeba věnovat odpovídající pozornost v odborných kruzích i v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano753,85 %53,85 %  
Spíše ne323,08 %23,08 %  
Rozhodně ano323,08 %23,08 %  

Graf

20. Domníváte se, že pozornost věnována prevenci a řešení sociálně patologických jevů na pracovišti je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano430,77 %30,77 %  
Spíše ne430,77 %30,77 %  
Rozhodně ne430,77 %30,77 %  
Rozhodně ano17,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Berková, N.Sociálně patologické jevy na pracovišti (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://74940.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.