Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sport

Sport

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kurková
Šetření:01. 11. 2021 - 15. 11. 2021
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, Vážené respondentky,

v tomto dotazníku bychom Vám rádi položili pár otázek, které se týkají Vašeho sportovního vyžití. Cílem je zjistit, které sporty jsou mezi lidmi různými věkovými kategoriemi nejoblíbenější. Dotazník je vytvořen z důvodu zpracování seminární práce v předmětu Marketingový výzkum.

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Vašich odpovědí si velice vážíme.

Tereza Kurková, Tomáš Cimburek

Odpovědi respondentů

1. Kolika sportům se aktivně věnujete alespoň 1x týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0otázka č. 7, 1otázka č. 2, 2otázka č. 2, 3otázka č. 2, 4 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14440 %40 %  
03330 %30 %  
22421,82 %21,82 %  
376,36 %6,36 %  
4 a více21,82 %1,82 %  

Graf

2. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x týdně3437,36 %30,91 %  
3-4x týdně2729,67 %24,55 %  
5-6x týdně1415,38 %12,73 %  
nesportuji vůbec99,89 %8,18 %  
každý den66,59 %5,45 %  
1x za 14 dnů, někdy i déle, jinak jen chůze11,1 %0,91 %  

Graf

3. Kdy nejčastěji sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
večer (17:01-22:00)3741,57 %33,64 %  
během dne (10:01-17:00)3539,33 %31,82 %  
ráno (5:00-10:00)910,11 %8,18 %  
nesportuji vůbec88,99 %7,27 %  

Graf

4. Preferujete týmové nebo individuální sporty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální5258,43 %47,27 %  
týmové1921,35 %17,27 %  
nepreferuji žádný typ sportu1820,22 %16,36 %  

Graf

5. Které sporty aktivně provozujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jezdectví55,62 %4,55 %  
Žádné33,37 %2,73 %  
Vozatajství33,37 %2,73 %  
Fotbal33,37 %2,73 %  
Plavání33,37 %2,73 %  
běh22,25 %1,82 %  
Jóga, běh22,25 %1,82 %  
Posilování 22,25 %1,82 %  
Hokej22,25 %1,82 %  
tanec22,25 %1,82 %  
ostatní odpovědi Florbal
TRX
Fotbal, posilovna
Fitness-posilovna, joga
Silové cvičení
Basketbal
Občas běhám
basket sem tam
Nesportuji
Běh, cyklistika
Tanec, lyžování, cyklistika
běhání
Požární sport
plavání, cyklistika, pěší turistika
badminton, koloběžka, tchai-ti
Fotbal, běhání, joga, dříve karate
běh, tenis, stolní tenis
Cyklistika, snowboarding
Běh, lekce bojového umění
všestrannost (atletika, gymnastika,..)
Pěší turistika, cykloturistika
Zdravotní cvičení
.
Plavání, běh, lyžování
Tenis, Americký fotbal
kolo, běh, tenis, fotbal, squash
Turistika
plážový volejbal
Běhání, cvičení
Horolezectví
jízda na kole
Posilovna, fitbox
jóga
tělocvik
silový trénink
Plavání, cyklistika
Cyklistika, běh, tenis
Badminton, Tanec
plavání, golf, rotoped
chůze, jóga, cyklistika
Běh, jezdectví, cyklistika, dogtreking
freestyle koloběžkování, freestyle bmx, yoyování, ciklistika, turistika, loggboarding, cirkus
Chůzi, Běh, Turistika
Florbal, lakros, cyklistika, fitness
Futsal, Fotbal, Ping pong
nohejbal,plavání,basketbal
box a street workout
joga, posilování,he.a.t.
Fitness, běh, cyklistika, koloběžka, šachy, rychlá chůze
Zumba, aerobic, jumping fitness
parkour
Chůze, turistika
běh, kolo, lyže
Mažoretky, Posilování
Běh, fitko
Cvičení
Rychlá chůze
Běh, posilování, HIIT
pilates, cyklistika
Sportovní lezení, bouldering
Turistika, cardio
6269,66 %56,36 % 

Graf

6. Z jakého důvodu sportujete? (Vyberte pouze jeden, hlavní, důvod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Baví mě to6471,91 %58,18 %  
Dělám to kvůli svému zdraví1719,1 %15,45 %  
Nesportuji66,74 %5,45 %  
kvůli škole11,12 %0,91 %  
Je to můj pohyb, tělocvik je ve škole povinný11,12 %0,91 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6256,36 %56,36 %  
Muž4742,73 %42,73 %  
Neidentifikuji se do toho zařazení nebo nechci odpovídat10,91 %0,91 %  

Graf

8. Je mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-20 let včetně3229,09 %29,09 %  
21-25 let včetně3128,18 %28,18 %  
26-30 let včetně1210,91 %10,91 %  
51 a více1110 %10 %  
31-35 let včetně98,18 %8,18 %  
36-40 let včetně65,45 %5,45 %  
do 15 let včetně43,64 %3,64 %  
41-45 let včetně32,73 %2,73 %  
46-50 let včetně21,82 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Preferujete týmové nebo individuální sporty?

  • odpověď individuální:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dělám to kvůli svému zdraví na otázku 6. Z jakého důvodu sportujete? (Vyberte pouze jeden, hlavní, důvod.)

6. Z jakého důvodu sportujete? (Vyberte pouze jeden, hlavní, důvod.)

  • odpověď Baví mě to:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-6x týdně na otázku 2. Jak často sportujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolika sportům se aktivně věnujete alespoň 1x týdně?

2. Jak často sportujete?

3. Kdy nejčastěji sportujete?

4. Preferujete týmové nebo individuální sporty?

6. Z jakého důvodu sportujete? (Vyberte pouze jeden, hlavní, důvod.)

7. Jste:

8. Je mi:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolika sportům se aktivně věnujete alespoň 1x týdně?

2. Jak často sportujete?

3. Kdy nejčastěji sportujete?

4. Preferujete týmové nebo individuální sporty?

6. Z jakého důvodu sportujete? (Vyberte pouze jeden, hlavní, důvod.)

7. Jste:

8. Je mi:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kurková, T.Sport (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://75033.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.