Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Očkování proti covid-19

Očkování proti covid-19

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Seidlová
Šetření:20. 11. 2021 - 20. 11. 2021
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):26 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Veronika Seidlová a jsem studentkou VŠ sv. Alžběty

Prosím Vás touto cestou o vyplnění dotazníku na téma očkování proti onemocnění covid-19. Ráda bych tento výzkumu věnovala  důvodům,  proč se očkovat, nebo neočkovat. Výsledky dotazníku budou využity pro účely diplomové práce. Dotazník je anonymní  a zjištěné údaje budou sloužit pouze pro studijní potřeby.

Instrukce k vyplnění dotazníku:

Není-li uvedeno jinak, uveďte prosím u každé otázky jednu odpověď.

Jste-li požádán/a o doplnění odpovědi, prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas, ochotu a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jaké jsou podle Vás výhody očkování proti onemocnění covid-19? Zaškrtněte prosím tvrzení, se kterým souhlasíte (možnost zvolit více variant):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lze vymýtit onemocnění covid-19, nebo výrazně snížit jeho negativní vliv na zdraví2100 %100 %  
snižuje pravděpodobnost závažného průběhu onemocnění covid-192100 %100 %  
očkování může zachránit život člověka2100 %100 %  
očkování má vliv na délku onemocnění, omezuje negativní dopad na fyzické a psychické zdraví150 %50 %  
skrze očkování chráníme zdraví a život druhých osob, zejména rizikových skupin (senioři, lidé se závažnými onemocněními)150 %50 %  

Graf

2. Považujete onemocnění covid-19 za závažnou chorobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2100 %100 %  

Graf

3. Jste očkován/očkována proti onemocnění covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 4, nechci odpovídatotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

4. Pokud nejste očkovaná/ý, co by dle Vás přispělo k souhlasu s vakcinací ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [finanční motivaceotázka č. 5, významná omezení dosavadních životních aktivit ((nemožnost navštěvovat kulturní, sportovní akce, nakupovat ve všech obchodech apod.)otázka č. 7, jasné vysvětlení, že jsou vakcíny bezpečnéotázka č. 7, kdyby se nechal/a naočkovat někdo, komu věřím, a zatím tak neučinil/a → konec dotazníku, uplynutí delší doby, až by se prokázalo, že vakcína nemá výrazné nežádoucí účinkyotázka č. 6, jiná forma očkování (např. v sirupu, tabletě, náplasti)otázka č. 7, nic by mě nepřesvědčilootázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

5. Prosím uveďte, jaká částka by Vás nakonec motivovala k tomu, abyste se nechal/a očkovat proti covid-19:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Prosím doplňte, po jakou dlouhé době byste považovala vakcínu za bezpečnou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. Co bylo tím hlavním důvodem nechat se očkovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ochrana před závažným průběhem

Snížení možnosti těžkého průběhu

8. Proč se podle Vás nechávají lidé očkovat proti onemocnění covid-19? Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za platné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
považují to za nejvhodnější řešení pandemie covid-192100 %100 %  
chtějí cestovat, mít svobodu návštěvě volnočasových aktivit apod., což neočkovaní zcela nebo vůbec nemají2100 %100 %  
mají strach z nákazy a jejích dopadů na zdraví150 %50 %  
chtějí ochránit své blízké a ohrožené občany, jsou solidární150 %50 %  

Graf

9. A nyní prosím zvolte ze stejného seznamu jen jednu možnost, tj. jaký je podle Vás ten hlavní důvod, proč se lidé nechávají očkovat proti covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají strach z nákazy a jejích dopadů na zdraví150 %50 %  
chtějí cestovat, mít svobodu návštěvě volnočasových aktivit apod., což neočkovaní zcela nebo vůbec nemají150 %50 %  

Graf

10. Proč se naopak dle Vás lidé neočkují proti onemocnění covid-19? Uveďte prosím všechny možnosti, které považujete za platné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obávají se nežádoucích postvakcinačních účinků, o kterých informují média2100 %100 %  
obávají se ovlivňování ze strany mocných prostřednictvím vakcinace (dochází k čipování lidí), dojde ke zhoršení zdraví očkované populace, mohou být záměrně vyvolány některé nemoci či psychické potíže2100 %100 %  
mají závažné onemocnění, nemohou se nechat očkovat, vakcína je pro ně větší riziko než onemocnění covid-19 samotné2100 %100 %  
obávají se negativních dopadů očkovací látky na lidský organismus, neboť vakcíny vznikly rychle, nemohl být tedy ověřen jejich vliv na zdraví (krátkodobý i dlouhodobý horizont)150 %50 %  
nevěří tomu, že jsou vakcíny účinné, považují vše kolem covid-19 za komplot mocných, nemoc je vymyšlená, cílem je zisk firem150 %50 %  
mají strach z injekcí150 %50 %  
je to forma protestu vůči tomu, jakým způsobem vláda pandemii covid-19 řeší, jak občany informuje150 %50 %  

Graf

11. A nyní prosím ze stejného seznamu vyberte jen jednu možnost, tj. jaký je podle Vás nejčastější důvod, proč se lidé nenechávají očkovat vůči onemocnění covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obávají se negativních dopadů očkovací látky na lidský organismus, neboť vakcíny vznikly rychle, nemohl být tedy ověřen jejich vliv na zdraví (krátkodobý i dlouhodobý horizont)150 %50 %  
obávají se nežádoucích postvakcinačních účinků, o kterých informují média150 %50 %  

Graf

12. Jaký je Váš názor obecně na očkování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to jeden z nejúžasnějších pokroků medicíny, pomohlo to vymýtit mnoho nemocí150 %50 %  
je to dobrá věc, i když má svá rizika a není to stoprocentní150 %50 %  

Graf

13. Myslíte si, že máte dostatek informací o očkování proti covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 15, spíše anootázka č. 15, spíše neotázka č. 14, určitě neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2100 %100 %  

Graf

14. Prosím doplňte, jaké informace Vám chybí:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

15. Považujete vakcíny proti covid-19 za bezpečné pro člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano150 %50 %  
určitě ano150 %50 %  

Graf

16. Prosím doplňte, proč považujete, nebo nepovažujete vakcíny proti covid-19 za bezpečné:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byly vyvinuty a testovány s ohledem na dostupné možnosti

Vakcíny proti koronavirům byly zkoumány již dlouho

17. U každé položky prosím uveďte, za jak silnou (efektivní) ji považujete v rámci změny názoru k očkování, tj. do jaké míry by Vás motivovala k tomu, abyste se nechal/a očkovat? Vaši odpověď prosím uveďte na stupnici 0-5, kde 0 = žádná motivace, nepřesvědčí, 5 = nejsilnější motivace, přesvědčí:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Omezení dosavadních životních aktivit3.50.25
Jasné vysvětlení, že jsou vakcíny bezpečné30
Kdyby se nechal/a naočkovat někdo, komu věřím, a zatím tak neučinil/a30
Uplynutí delší doby, až by se prokázalo, že vakcína nemá výrazné nežádoucí účinky30
Jiná forma očkování2.50.25
Nic by mě nepřesvědčilo21

Graf

18. Pokud je něco, co byste rád/a k očkování proti covid-19 nebo dotazníku doplnil/a, prosím učiňte zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

19. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž150 %50 %  
žena150 %50 %  

Graf

20. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-49 let150 %50 %  
30-39 let150 %50 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské magisterské150 %50 %  
vysokoškolské bakalářské150 %50 %  

Graf

22. Jaká je velikost obce, z níž pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 000 a více obyvatel2100 %100 %  

Graf

23. Pokud máte děti a nechával/a jste je očkovat vakcínami, mělo některé z dětí po vakcinaci vážné nežádoucí účinky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne150 %50 %  
ano150 %50 %  

Graf

24. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2100 %100 %  

Graf

25. Prodělal/a jste onemocnění covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

26. Máte smutnou osobní zkušenost s tím, že někdo z Vašich blízkých zemřel v souvislosti s onemocněním covid-19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Seidlová, V.Očkování proti covid-19 (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://75195.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.