Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Doping ve sportu

Doping ve sportu

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Netušil
Šetření:11. 01. 2022 - 20. 01. 2022
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku na téma Doping ve sportu.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké sportovní skupiny byste se zařadil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreační sportovec7478,72 %78,72 %  
Aktivní sportovec (jste členem sportovního klubu, aktivně se účastníte různých soutěží či závodů)2021,28 %21,28 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-393638,3 %38,3 %  
15-243335,11 %35,11 %  
40-více2526,6 %26,6 %  

Graf

3. Jaké sporty vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plavání3436,17 %36,17 %  
Cyklistika2728,72 %28,72 %  
Fotbal2122,34 %22,34 %  
Tenis1212,77 %12,77 %  
Hokej1111,7 %11,7 %  
Kulturistika66,38 %6,38 %  
Bojové sporty66,38 %6,38 %  
Florbal55,32 %5,32 %  
Běh55,32 %5,32 %  
Volejbal55,32 %5,32 %  
Basketbal44,26 %4,26 %  
Fitness33,19 %3,19 %  
Jezdectví 22,13 %2,13 %  
turistka11,06 %1,06 %  
jachting11,06 %1,06 %  
Turistika, běh11,06 %1,06 %  
nohejbal11,06 %1,06 %  
Karting11,06 %1,06 %  
Lezení11,06 %1,06 %  
Cvičení11,06 %1,06 %  
běhám (to je asi častější než bojové sporty apod.)11,06 %1,06 %  
Aerobik, posilovna11,06 %1,06 %  
Zimní sporty, turistika11,06 %1,06 %  
Posilování11,06 %1,06 %  
Pěší a horská turistika11,06 %1,06 %  
orientační běh, badminton11,06 %1,06 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy ve svém sportovním odvětví s dopingem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6468,09 %68,09 %  
ano1718,09 %18,09 %  
nevím1313,83 %13,83 %  

Graf

5. Myslíte si, že se v problematice dopingu dokážete dobře orientovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4042,55 %42,55 %  
nevím2829,79 %29,79 %  
ne2627,66 %27,66 %  

Graf

6. Odkud jste se dozvěděl/a o dopingu a jeho následcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Média5760,64 %60,64 %  
Škola1111,7 %11,7 %  
Sportovní oddíl88,51 %8,51 %  
Rodiče77,45 %7,45 %  
Nikde44,26 %4,26 %  
Kamarádi33,19 %3,19 %  
všude11,06 %1,06 %  
nevím11,06 %1,06 %  
Vlastní zájem11,06 %1,06 %  
Odborné texty, vyšetření nemocných sportovců11,06 %1,06 %  

Graf

7. Je podle Vás v dnešní době dobře informováno o škodlivých účincích dopingu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5457,45 %57,45 %  
ne2425,53 %25,53 %  
nevím1617,02 %17,02 %  

Graf

8. Myslíte si, že je doping nebezpečný pro zdraví sportovce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7984,04 %84,04 %  
nevím99,57 %9,57 %  
ne66,38 %6,38 %  

Graf

9. Užil/a byste doping, kdybyste byl/a obeznámen/a se všemi zdravotními riziky a důsledky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7478,72 %78,72 %  
nevím1617,02 %17,02 %  
ano44,26 %4,26 %  

Graf

10. Kdyby byl daný dopingový prostředek zdraví nezávažný a stejně dopomohl Vašemu výkonu, užil/a byste ho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5760,64 %60,64 %  
nevím2526,6 %26,6 %  
ano1212,77 %12,77 %  

Graf

11. Kdyby byly dopingové prostředky cenově dostupnější a běžněji dohledatelné, pořídili byste se nějaký?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7984,04 %84,04 %  
nevím1212,77 %12,77 %  
ano33,19 %3,19 %  

Graf

12. Myslíte si, že by bylo nejlepší, kdyby doping ze světa sportu zmizel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7680,85 %80,85 %  
nevím1313,83 %13,83 %  
ne55,32 %5,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 15-24:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 6. Odkud jste se dozvěděl/a o dopingu a jeho následcích?

10. Kdyby byl daný dopingový prostředek zdraví nezávažný a stejně dopomohl Vašemu výkonu, užil/a byste ho?

  • odpověď nevím:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 11. Kdyby byly dopingové prostředky cenově dostupnější a běžněji dohledatelné, pořídili byste se nějaký?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké sportovní skupiny byste se zařadil/a?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké sporty vykonáváte?

4. Setkal/a jste se někdy ve svém sportovním odvětví s dopingem?

5. Myslíte si, že se v problematice dopingu dokážete dobře orientovat?

6. Odkud jste se dozvěděl/a o dopingu a jeho následcích?

7. Je podle Vás v dnešní době dobře informováno o škodlivých účincích dopingu?

8. Myslíte si, že je doping nebezpečný pro zdraví sportovce?

9. Užil/a byste doping, kdybyste byl/a obeznámen/a se všemi zdravotními riziky a důsledky?

10. Kdyby byl daný dopingový prostředek zdraví nezávažný a stejně dopomohl Vašemu výkonu, užil/a byste ho?

11. Kdyby byly dopingové prostředky cenově dostupnější a běžněji dohledatelné, pořídili byste se nějaký?

12. Myslíte si, že by bylo nejlepší, kdyby doping ze světa sportu zmizel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké sportovní skupiny byste se zařadil/a?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké sporty vykonáváte?

4. Setkal/a jste se někdy ve svém sportovním odvětví s dopingem?

5. Myslíte si, že se v problematice dopingu dokážete dobře orientovat?

6. Odkud jste se dozvěděl/a o dopingu a jeho následcích?

7. Je podle Vás v dnešní době dobře informováno o škodlivých účincích dopingu?

8. Myslíte si, že je doping nebezpečný pro zdraví sportovce?

9. Užil/a byste doping, kdybyste byl/a obeznámen/a se všemi zdravotními riziky a důsledky?

10. Kdyby byl daný dopingový prostředek zdraví nezávažný a stejně dopomohl Vašemu výkonu, užil/a byste ho?

11. Kdyby byly dopingové prostředky cenově dostupnější a běžněji dohledatelné, pořídili byste se nějaký?

12. Myslíte si, že by bylo nejlepší, kdyby doping ze světa sportu zmizel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Netušil, F.Doping ve sportu (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://75481.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.