Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postavení seniorů ve společnosti

Postavení seniorů ve společnosti

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Taťána Hájková
Šetření:05. 03. 2022 - 19. 03. 2022
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou čtvrtého ročníku, která se snaží pomocí této stránky sehnat podklady pro praktickou část své maturitní práce. 

Odpovědi respondentů

1. Jak byste charakterizoval/a moudrost? Jaké vlastnosti/dovednosti/kompetence/charakteristiky má podle Vás moudrý člověk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věk, zkušenosti55,32 %5,32 %  
zkušenosti44,26 %4,26 %  
Zkušenosti, praxe 22,13 %2,13 %  
Věk, praxe, zkušenosti22,13 %2,13 %  
Stáří22,13 %2,13 %  
Umí o věcech přemýšlet z různých úhlů pohledu, má bohaté zkušenosti11,06 %1,06 %  
dobře prožitý život11,06 %1,06 %  
nejde shrnout do pár slov11,06 %1,06 %  
Schopnost vnímat problémy do hloubky11,06 %1,06 %  
Předání životních zkušeností, často i jako varování před něčím11,06 %1,06 %  
ostatní odpovědi Životní nadhled, zkušenosti.
Je prozíravý, dovede předvídat následky svých činů.
schopnost odstupu a nadhledu nad životními situacemi, laskavost, schopnost propojit za celý život načerpané zkušenosti
toleranci, schopnost naslouchat
Umí mlčet a užívat si života, aniž by dělal problémy svému okolí.
Intelligence
ví co kdy kde a jak říct
Moudrý člověk je sečtělý, rozumný, hodně toho ví a umí nad věcmi kriticky uvažovat. Své vědomosti, znalosti a zkušenosti dokáže využít tak, aby pro něj byly užitečné a aby jimi obohatil i životy blízkých. Umí tedy i dobře poradit a navést člověka správným směrem. Dokáže se na věci dívat objektivně a není pohlcen vlastním egem.
Moudrost je zkušenost, schovívavost a tolerantnost okořeněná inteligencí a nadhledem.
Moudrý člověk je uvážlivý s mnoha zkušenostmi. Má velký přehled o světě, a přesto chce vědět a pochopit stále víc. Neodsuzuje a neopovrhuje lidmi a jejich prací. Svou práci a názory umí taktně obhájit. Zná už sám sebe, své limity i přednosti. Moudrý člověk by měl mít i vysoký mravní kredit.
zkušenost, skromnost, rozvaha, umění uznat i názory jiných
Moudrost je schopnost použít nabyté vědomosti a zkušenosti pro nastavší situace. Projevuje se podle mého názoru nadhledem, shovívavostí, skromností, radostí ze života.
Rozumný, zkušený, uvážlivý, laskavý, vidí věci s nadhledem, zná jak správně jednat v různých životních situacích
Hodně záleží na typu zkušeností.
je vzdělaný, umí se vcítit do druhého
Tolerantnost, přemýšlivost, umění vyslechnout názory ostatních, umění jednat s lidmi, být spravedlivý a nevyvyšovat se nad ostatní.
Chytrý, skromný, myslí víc na ostatní než na sebe. Nepotřebuje mít pravdu, prostě ji má.
zkušenosti, klid
Moudrost je praktické a komplexní porozumění světu a lidem, které se nevnucuje a je taktní i skromné. Moudrý člověk je rozvážný a nejedná pod vlivem emocí.
zkušený, rozvážný, dokáže zachovat klid při rozhodování a zvážit různé aspekty řešení problému
Moudrost bych charakterizoval jako zkušenosti. Zkušený člověk = moudrý člověk. "Moudrý člověk" by měl umět reagovat na různé situace.
Člověk má velký vhled do života, chápe a akceptuje své slabiny a přednosti, je spokojený se svým životem a prožívá ho plně až do konce. Svou životní moudrost a zkušenost nenásilně předává ostatním, pokud o to stojí :-)
Moudrý člověk nespěchá, protože ví, že všechno má svůj čas. Moudrý člověk vždy hledá pravdu. Moudrý člověk si váží oprávněné výtky víc než falešné chvály. Moudrý člověk má klidnou mysl, nedělá ukvapené závěry, nevytváří si domněnky, nebere si věci osobně, nesoudí lidi, nebojí se, je vlídný, ale i spravedlivý, má nadhled, odpouští, nestresuje se a neřeší nesmysly, protože ví, že nejde-li o život, jde o prd.
Moudrost - zkušenosti, pochopení toho, co je a co není důležité
objektivnost, tolerance, zkušenosti
Schopnost řešit životní situace pro blaho ostatních. Skromnost, rozvaha, empatie.
nadhled, přehled, zkušenosti a ochota se o ně podělit
Moudrý člověk přemýšlí nad důsledky svého chování.
schopnost rozhodovat se správně a vnímat věci s větší mírou nadhledu v kontextu s ostatními
Moudrý člověk ví, že i když je rajče ovoce, tak se nehodí do ovocného salátu
moudrý člověk je ten, který se umí správně rozhodovat, umí situace správně řešit
Sktomný
vyrovnané jednání vůči sobě i okolnímu prostředí, soulad s přírodou, vědom si svým práv a povinností, prakticky využívá své dovednosti, zkušenosti a schopnosti
Moudrost = rozum, vědění. Moudrý člověk si uvědomuje svoje bytí, uvětomuje si své schopnosti a umí je vhodně používat k ovlivnění (přispění) svému okolí.
xxx
schopnost vyhodnocovat realitu kolem sebe s minimálním podléháním sebeklamům
to se pozná, cítím se dobře, nikdo mě neuráží, mohu se jej zeptat na problém, je mírumilovný
Moudrost spočívá ve schopnosti odhadnout správně situace, lidi a události a současně vědění, nakolik je může jedinec ovlivnit nebo změnit.
Je schopný využívat získané zkušenosti a poznatky v různých životních situacích.
Moudrost zahrnuje dle mého názoru zkušenosti, prožitky, vědomosti. A to vše by měl člověk správně využívat. at
přemýšlivý, rozvážný, umí využívat své zkušenosti
vyzrálý zkušený člověk s nadhledem a životními zkušenostmi avšak ještě plný sil, tudíž nikoli senior
Moudrost
Člověk, který jedná v zájmu dobrá. Využívá kritické myšlení.
nevím
Vím, že nic nevím.
---
Zkušenosti, o věku to není.
vše
člověk, který má životní zkušenosti a umí je použít
Zivotni zkusenosti, jejich nenasilne predavani a sdileni
Starší člověk se zkušenostmi ze života
Zkušenosti, praxe, učení
Praxe, učení, věk
Zkušenost, praxe, věk, učení,
Člověk se zkušenostmi ze života
Věk, zkušenosti, praxe
Starší člověk, zkušenosti, praxe, učení
Praxe, učení, zkušenosti
Zkušenosti, věk, praxe
Praxe
Praxe, zkušenosti
Moudrost je souhrn životních zkušeností člověka, které dokáže aplikovat v každodenním životě. Moudrý člověk je inteligentní, který má všeobecný přehled, ale také se dokáže slušně chovat, dle společenských pravidel.
Zachovní klidu a nadhledu v odbtížných životních situacích.
Logické myšlení, přemýšlivý, má zkušenosti, …
vždy sám na sebe pohlíží sebekriticky a dokáže se neustále zlepšovat, moudrý člověk o sobě nikdy neřekne, že je moudrý
Moudrý je podle mě člověk, který je otevřený všem názorům, je otevřen diskuzi, dbá na sebevzdělávání. Je tolerantní a přemýšlivý. Je take schopen kritického myšlení. Podle mého moudrost nemusí vždy přijít se stářím. Ne každý starý člověk je moudrý, stejně tak ne každý mladý je naivní.
Sečtělý, má všeobecný přehled
Má selský rozum, má všeobecný přehled
Rozvaznost, vyrovnanost, vedomosti, pohotovost, logika, dedukce
umí si s rozmyslem poradit v různých situacích, má vytříbené názory založené na ověřených informacích, kritické myšlení
prožil hodně životních situací a dokáže na zásadě svých zkušeností odvozovat výhodné strategie v dalším rozhodování
Inteligentní člověk, který přemýšlí hlavou.
Nevnucuje názor, otevřená diskuze, vyslechnutí druhé strany, podložené informace z více směrů
7478,72 %78,72 % 

Graf

2. Od jakého věku vnímáte lidi jako seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
653941,49 %41,49 %  
601313,83 %13,83 %  
více než 701010,64 %10,64 %  
7099,57 %9,57 %  
6688,51 %8,51 %  
6766,38 %6,38 %  
6855,32 %5,32 %  
6322,13 %2,13 %  
6211,06 %1,06 %  
6911,06 %1,06 %  

Graf

3. Co/koho podle Vás představuje senior?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starý člověk1111,7 %11,7 %  
Starý člověk v důchodu33,19 %3,19 %  
Starý člověk se zkušenostmi 33,19 %3,19 %  
Starší člověk33,19 %3,19 %  
starého člověka22,13 %2,13 %  
sebe22,13 %2,13 %  
Člověk s věkem a zkušenostmi 22,13 %2,13 %  
Člověk se zkušenostmi a věkem22,13 %2,13 %  
Člověka staršího 65 let11,06 %1,06 %  
nervozitu11,06 %1,06 %  
ostatní odpovědi člověk fyzicky omezený věkem
Senior v rodině vypadá úplně jinak než řada seniorů, které potkávám jinde. Otec se 70 naučil sjezdové lyžování.
Člověk starší 70 let.
osobu pobírající starobní důchod
Podstatnou složku společnosti, jednu z generací v rodině...
staršího člověka
Používám tento výraz prakticky jen pro pracovníky s velkými zkušenostmi a praxí
Nevím
starší osoba důchodcovského věku
člověk, který již není v produktivním věku - sice jsem označila věk 60 a do důchodu se chodí později, ale podle mě by se do důchodu mělo chodit dříve - právě proto, že člověk už je senior a zaslouží si relax
Člověk, který dosáhl určitého věku, odevzdal společnosti vše co měl a nyní má morální právo strávit poslední část života dle svých představ.
Nelze paušalizovat, ale seniora vnímám z hlediska jeho věku jako staršího člověka nad 70 let. Jsou ale i aktivní senioři nad 70 let plní elánu a plánů do budoucnosti, které by se do kategorie senior dali zařadit pouze dle věku, nikoliv podle projevu a aktivity.
staršího člověka důchodového věku
Člověka, který začíná pociťovat projevy stárnutí, musí se také vyrovnávat s novou rodinnou i pracovní rolí (prarodič, důchodce). Kdo to dokáže, může být přesto ještě dlouho svěží.
Člověk na důchodě
Důchodce
senior je podle mě člověk v důchodu
Lidé starší 70-ti let.
Babička a dědeček
Senior je synonymem ke slovu důchodce a označuje staršího člověka.
člověka v pokročilejším věku, který je v důchodu - na zasloužilém odpočinku
Senior je starší, ale vážený člověk ve společnosti. Má spoustu zkušeností, které předává dalším generacím.
Myslím, že je to člověk, který má dostatečnou životní moudrost a životní / pracovní zkušenosti. Může tedy zaslouženě odpočívat a předávat moudrosti mladším.
Senior je pro mě nejspíš člověk, který přijal za svou myšlenku, že se nachází v závěrečné fázi svého života.
Člověka, který dosáhl určitého věku.
vzor
Člověk s mnoha životními zkušenostmi, který už se nedere vpřed, je zklidněný, hodně se obrací ke své rodině, pomáhá jí.
člověka nechodícího do práce (pobírajícího penzi)
člověk důchodového věku
Člověk, který již není v produktivním věku, aktivní práce již není jeho hlavní náplní.
člověk pobírající důchod
člověka, který se nachází v postproduktivním věku ... člověka, který pobírá penzi
Nevýdělečně činný člověk
Moudrého člověka, který má díky věku životní nadhled.
jen že se narodil dříve
starší osoba, která vyrostla buď v moudrého hodného člověka, nebo ukřičenou uřivděnou věčně naštvanou bábu, koukající z okna, žalující na všechno
Člověk, který si své odpracoval, ale ještě má čas sám něco zažít.
Je to člověk, kterého omezují různé životní funkce.
Člověk, který má za sebou větší část svého života.
staršího člověka, zejména v důchodu
nepracující důchodce
Děda
Člověk nad 70 let, který nepracuje, žije z důchodu.
Člověk v penzi.
---
Zima života
stáří
člověk, kterému je více než 65 let, nechodí do práce
Starsi clovek
Starší člověk se zkušenostmi ze života
Straší člověk v důchodu
Člověk se zkušenostmi ze života
Starý člověk se zkušenostmi ze života
Senior je člověk s bohatými životními zkušenostmi.
Člověk, který má již soběstačné děti, je často v domácnosti již pouze s partnerem / manželem či sám. Zároveň je v důchodu.
Člověk, který má již odpracováno spoustu let, již si užívá pohodlí domova, dětí, vnoučat, popřípadě cestuje,…
starý člověk, který např už nepracuje
Je to člověk v důchodovém věku.
Člověk, který už je v důchodovém věku.
Starší člověk, ktery je již v důchodu
Věk, úbytek zdraví, nižší soběstačnost
starou osobu
Starší člověk na kterém je poznat stáří. Status - vývoj člověka
Nepracující, neumí na internetu
6468,09 %68,09 % 

Graf

4. Myslíte si, že důchod přináší nějaké nové, pozitivní jevy? Pokud ano, tak jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volný čas2021,28 %21,28 %  
Ne33,19 %3,19 %  
více volného času22,13 %2,13 %  
Více volného času, více času pro rodinu11,06 %1,06 %  
více času na sebe11,06 %1,06 %  
více času11,06 %1,06 %  
Volno11,06 %1,06 %  
velmi individuální. 11,06 %1,06 %  
Více času na sebe.11,06 %1,06 %  
více času pro sebe, méně stresu v práci11,06 %1,06 %  
ostatní odpovědi Nejsem si jistá, že důchod jako takový. Většinou je spojen s finančními a zdravotními obtížemi. Pozitivem je čas na vztahovou rovinu života (pokud si ji člověk během předchozích let nezničil).
čas na koníčky
Více času na dlouho odkládané koníčky a přátele.
Manželé na sebe mají čas a mají čas na svou rodinu - pokud o to stojí.
Hodně volného času na rodinu, záliby, přátele, cestování - pokud to ovšem zdravotní stav a našetřené finanční prostředky dovolí. Senioři se už nemusejí starat o nezaopatřené děti, splácet hypotéku, atp.
důchodce nemusí vstávat ráno do práce, má více času na své koníčky a vnoučata
Volný čas, který zralý člověk může využít jak pro potřebnou péči o sebe, tak pro podporu druhých.
nevím
Většinou poklidnější život a méně starostí.
Ano, ale ne každému člověku se je podaří nalézt. Např. rodina, vnoučata, pravnoučata, ale i "koníčky", kterým se v pracovním shonu nebyl čas věnovat.
Aktivní člověk má v důchodu možnost věnovat se svým zálibám, ale je potřeba se na důchod připravit a nebýt pasivní.
volný čas, který mohu věnovat partnerovi, rodině, svým zájmům, větší péči o sebe
Ano, čas na vnoučata, na koníčky (např. zahradničení)
Ano, máte čas na sebe a můžete se věnovat procházkám, literatuře, květinám a v klidu pozorovat život kolem vás.
Ano. Např. už se neočekává, že bude člověk ekonomicky aktivní, tedy se snižuje jakýsi společenský tlak (na lidi, kteří to tak vnímají). Kdo pracoval, má náhle nesrovnatelně víc volného času a začne se třeba věnovat koníčkům, na které mu kvůli práci čas nezbýval. A také člověk pomalu dostává od státu zpět peníze, které mu předtím postupně odevzdal.
Jak u koho. Kdo žil pozitivně, najde si pozitiva ve všem, kdo byl negativní, vidí jen to špatné.
Nevím, nedovedu si představit. Je to hodně individuální. Nejvíce asi čas na věci, které člověk předtím odkládal.
Ano, únik z pracovního stresu, klid, čas pro sebe a své koníčky.
možnost věnovat se více svým blízkým a koníčkům (odpovídajícím věku a možnostem)
volný čas, koníčky, čas na rodinu, cestování
Skoro si začínám myslet, že pozitivních mnoho není. Snad jen více času na rodinu.
doufám že přináší odpočinek
pokud je člověk zdravý a má chuť do života, tak má velké množství času na své koníčky, na vnoučata
Nová etapa života, více volného času, možnost cestování, vzdělávání se.
Více času na seberealizaci (koníčky, záliby...) více času na vnoučata
Čas, který může věnovat sám sobě.
ano, lze více pracovat
klid
Ano, čas na vlastní koníčky nebo cestování.
Určitě, hlavně když je člověk zdravý a má hodně koníčků a přátel.
Odpočinek
více času na rodinu a zájmy
zvolnění, možnost nakládat s časem dle uvážení
Čas na své zájmy
svobodu, čas
Volný čas.
---
Zkušenosti, péče o mladší
vzdělání klid
Nemusite pracovat, jisty duchod, volny cas
Více času na strávení ho s rodinou
Volný čas na vše
Užívání si volného času
Volný čas na život
Volný čas z odpracovaných dnů
Volný čas a užívání si zbytku života
Užívání si zbytku života
Peníze a volný čas
Ano, volný čas
Volný čas a užití si odpracovaných let
Člověk se věnuje sám sobě, tomu, co ho baví - záliby, koníčky.
Ano, pracující si mohou odpočinout a nepodléhají případně pocitu méněconosti, když v současné době nemusí v plné síle.
Čas
více času sama na sebe
Člověk má čas na odpočinek a sám na sebe.
Odpočinek, čas sám na sebe.
Více času na vnoučata, různé seniorské spolky - noví přátelé
Svoboda, klid
volný čas, možnost věnovat se koníčkům a rodině bez nutnosti trávit čas v práci
jistě, spoustu času, menší fyzickou i psychyckou zátěž
Klid od práce, odpočinek,
Volno na rodinu, cestování,muzea..
6265,96 %65,96 % 

Graf

5. Z čeho máte (v souvislosti se stářím) největší strach?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemoci7478,72 %78,72 %  
osamocenost5457,45 %57,45 %  
smrt4244,68 %44,68 %  
finanční nouze3335,11 %35,11 %  
nedostupná či nedostatečná lékařská péče2627,66 %27,66 %  
nedostatek lásky, citu2425,53 %25,53 %  
změna životního stylu2122,34 %22,34 %  
nedostatek úcty/respektu/prestiže ve společnosti1617,02 %17,02 %  
nedostatek úcty/respektu/prestiže v rodině88,51 %8,51 %  
nedostatek vlivu ve společnosti66,38 %6,38 %  
Ošklivého vzhledu11,06 %1,06 %  
Nemyslím, že bych se stáří obávala.11,06 %1,06 %  
největší strach mám ze smrti, i když ne výhradně v souvislosti se stářím11,06 %1,06 %  
nesoběstačnost11,06 %1,06 %  
zatím strach nemám11,06 %1,06 %  
nemohoucnosti11,06 %1,06 %  
strach nemám z ničeho, jen mi vadí že staří jsou automaticky považování za ničemu nerozumící blbce11,06 %1,06 %  
budoucí stav světa je děsivější, než můj11,06 %1,06 %  
nemohoucnost, závislost na pomoci11,06 %1,06 %  
---11,06 %1,06 %  

Graf

6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vnoučata, pravnoučata4.4476.588
kočka, pes či jiný domácí mazlíček4.847.709
manžel/ka, partner/ka4.75511.61
zdravotnický personál5.7662.945
sousedé4.4893.165
přátelé4.341.842
sociální pracovníci6.1914.24
známí (z volnočasových aktivit)4.9686.52
kolegové5.20212.246

Graf

7. Jste ...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4871,64 %51,06 %  
muž1928,36 %20,21 %  

Graf

8. V jakém věkovém rozmezí se pohybujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 402030,3 %21,28 %  
21 - 301725,76 %18,09 %  
41 - 501218,18 %12,77 %  
do 20 let812,12 %8,51 %  
51 - 60710,61 %7,45 %  
více než 7011,52 %1,06 %  
61 - 7011,52 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Z čeho máte (v souvislosti se stářím) největší strach?

 • odpověď osamocenost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek lásky, citu na otázku 5. Z čeho máte (v souvislosti se stářím) největší strach?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sousedé=3 na otázku 6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?
 • odpověď smrt:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sousedé=3 na otázku 6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?

6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?

 • odpověď kolegové=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi známí (z volnočasových aktivit)=2 na otázku 6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?
 • odpověď kolegové=9:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé=6 na otázku 6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?
 • odpověď manžel/ka, partner/ka=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi známí (z volnočasových aktivit)=6 na otázku 6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?
 • odpověď manžel/ka, partner/ka=9:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kočka, pes či jiný domácí mazlíček=8 na otázku 6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?
 • odpověď přátelé=4:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sousedé=3 na otázku 6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Od jakého věku vnímáte lidi jako seniory?

3. Co/koho podle Vás představuje senior?

4. Myslíte si, že důchod přináší nějaké nové, pozitivní jevy? Pokud ano, tak jaké?

5. Z čeho máte (v souvislosti se stářím) největší strach?

6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?

7. Jste ...

8. V jakém věkovém rozmezí se pohybujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Od jakého věku vnímáte lidi jako seniory?

3. Co/koho podle Vás představuje senior?

4. Myslíte si, že důchod přináší nějaké nové, pozitivní jevy? Pokud ano, tak jaké?

5. Z čeho máte (v souvislosti se stářím) největší strach?

6. Seřaďte, jak často se podle Vás vyskytují zmíněné osoby či zvířata v životě seniorů?

7. Jste ...

8. V jakém věkovém rozmezí se pohybujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hájková, T.Postavení seniorů ve společnosti (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://75919.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.